Školení SONS bariery - interní 2018 11


Školení SONS (informace k datu 18.11.2018)

Metodické centrum odstraňování bariér

 

Video prezentace

totéž viz https://youtu.be/_omu2ckHMLk

 

 

Všeobecné informace

Prováděcí vyhláška stavebního zákona MMR 398/2009 Sb. ,o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

MMR metodika k vyhlášce 398/2009 Sb. - formát pdf x kniha

MMR - seznam norem s normový hodnotami (aktulizováno 2018):

Pro usnadnění aplikační praxe odbor stavebního řádu MMR ČR vede seznam českých technických norem, který je uspořádán podle jednotlivých ustanovení vyhlášky obsahujících odkazy na normové hodnoty. 

MMR - poradenství:  pomoc s řešenním bezbariérovosti

MMR - cyklistická infrastruktura a stavební zákon

MMR - koridor tramvajového pásu a hmatové prvky

Přístupné objekty občanské vybavenosti a veřejné správy pro bezpečný a samostatný pohyb osob se sníženou schopností orientace ve vztahu k legislativě (sumárně SONS ČR, z.s. 2017/08)

 

Technické návody TZUS (certifikace materiálů), nutný podklad pro realizaci a kolaudaci:

(aktualizace 2017) dle nařízení vlády ČR č. 163/2002 v aktuálním znění

seznam TN TZUS :

TN TZÚS 12.03.04 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro exteriér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.05 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro interiér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.06 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (drážky) použitelné pro umělé vodicí linie a vodicí linie sloučené s funkcí varovného pásu (železnice, nástupištní konzolové desky) určené pro exteriér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.07 - Akustické orientační a informační majáky pro zrakově postižené

viz: Certifikace prvků - hmatných dlažeb dle TN TZUS

a související: dlažba a hmatový kontrast

 

Hmatové prvky z přírodního materiálu - certifikace 2017

Výrobce a dodavatele výrobků a zařízení - kontakty

 

Informační systém pro osoby se sníženou schopností orientace (např. odjezdové a příjezdové digitální tabule teminálů): použití a ovládání

 

Hmatné štítky a leg. - technické řešení

Městský mobiliář - z hlediska OSSO

Předzahrádky - bezpečnoat chodců a vyhláška

 

ČKAIT - profesionální poradenství pro bezbariérové řešení staveb pro zrakově postižené

 

Prezentace SONS Evropský týden mobility 2018-tiskove (pdf; 23 MB)

 

 

 

www stránky s foty z hlediska osob se sníženou schopností orientace

Jeden den po Praze z hlediska pohybu osob 

Praha 1, smíšený provoz: nedodržení leg…

Praha 2: I.P.Pavlova - nám. Míru

 

================================

Jak se zachovat:

Kdo vyrábí haptické štítky? - odkaz viz výše

bankomat - nefunkční ČS, ČSOB - nahlásit na bariéry (poloha,adresa,banka,co,kdy,kdo) na emaill bariery@sons.cz
přístupnost poboček ČS, ČSOB- při požadavku nebo problémům, nelze li řešit na msístě - napsat (banka,adresa,co vylepšit, koho kontaktovat z OO) na email bariery@sons.cz
přistupně pobočky české pošty - nezlze li řešti na místě, je-li nová, po rekonstrukci a pod - napsat (adresa,co vylepšit, koho kontaktovat z OO) na email bariery@sons.cz

Autobusový terminál, nádraží - nový, před nebo při výstavbě

- má obsahovat: https://www.sons.cz/Autobusove-terminaly-P4005367.html

nutno vždy konzultoavt ! na ČKAIT - kontakt viz výše

Želzniční stanice - nové, při stavbě

prosklené stěny, žluté schody, majáčky, akustické infotabule - není li v p ořádku - kontaktovat briery@sons.cz (email - kdy, kde, co je chybné)

Jak mají být přístupné objekty občanské vybavenosti - úřady veřejné správy, soc. úřady práce - nové, po rekonstrukci (po 2009) - viz https://www.sons.cz/Pristupne-objekty-P4004665.html

Lze na dlažby - signální a varovné pásy použít žulu x přírodní materiál - ano viz výše, musí být certifikován

Lze využít nějakou przentaci k šíření povědomosti o přístupnosti a bezbariérovém pohybu osob? ano viz

https://youtu.be/_omu2ckHMLk

 

================================


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z.s., 2018 11 18 (c)

www.sons.cz/bariery