Školení SONS bariery - interní 2018 11


Školení SONS (informace k datu 18. 11. 2018)

Metodické centrum odstraňování bariér

 

Video prezentace

totéž viz zde video

Všeobecné informace

Prováděcí vyhláška stavebního zákona MMR 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

MMR metodika k vyhlášce 398/2009 Sb. - viz kniha 

MMR - seznam norem s normový hodnotami (aktulizováno 2018):

Pro usnadnění aplikační praxe odbor stavebního řádu MMR ČR vede seznam českých technických norem, který je uspořádán podle jednotlivých ustanovení vyhlášky obsahujících odkazy na normové hodnoty. 

MMR - poradenství:  pomoc s řešením bezbariérovosti

MMR - cyklistická infrastruktura a stavební zákon

MMR - koridor tramvajového pásu a hmatové prvky

Přístupné objekty občanské vybavenosti a veřejné správy pro bezpečný a samostatný pohyb osob se sníženou schopností orientace ve vztahu k legislativě (sumárně SONS ČR, z. s. 2017/08)

Technické návody TZÚS (certifikace materiálů), nutný podklad pro realizaci a kolaudaci:

(aktualizace 2017) dle nařízení vlády ČR č. 163/2002 v aktuálním znění

seznam TN TZÚS

 

TN TZÚS 12.03.04 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro exteriér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.05 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro interiér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.06 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (drážky) použitelné pro umělé vodicí linie a vodicí linie sloučené s funkcí varovného pásu (železnice, nástupištní konzolové desky) určené pro exteriér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.07 - Akustické orientační a informační majáky pro zrakově postižené

viz: Certifikace prvků - hmatných dlažeb dle TN TZÚS

a související: dlažba a hmatový kontrast

 

Hmatové prvky z přírodního materiálu - certifikace 2017

Výrobce a dodavatele výrobků a zařízení - kontakty

 

Informační systém pro osoby se sníženou schopností orientace (např. odjezdové a příjezdové digitální tabule teminálů): použití a ovládání

 

Hmatné štítky a leg. - technické řešení

Městský mobiliář - z hlediska OSSO

Předzahrádky - bezpečnost chodců a vyhláška

ČKAIT - profesionální potradeství viz Poradenství pro bezbariérové řešení staveb

 Prezentace SONS Evropský týden mobility 2018-tiskove (pdf; 23 MB)

 

www stránky s foty z hlediska osob se sníženou schopností orientace

Jeden den po Praze z hlediska pohybu osob 

Praha 1, smíšený provoz: nedodržení leg…

Praha 2: I.P.Pavlova - nám. Míru

 

================================

Jak se zachovat:

Kdo vyrábí haptické štítky? - odkaz viz výše

bankomat - nefunkční ČS, ČSOB - nahlásit na bariéry (poloha, adresa, banka, co, kdy, kdo) na emaill bariery@sons.cz
přístupnost poboček ČS, ČSOB- při požadavku nebo problému, nelze li řešit na msístě - napsat (banka, adresa, co vylepšit, koho kontaktovat z OO) na email bariery@sons.cz
přistupnost pobočky české pošty - nelze-li řešit na místě, je-li nová, po rekonstrukci a pod. - napsat (adresa, co vylepšit, koho kontaktovat z OO) na email bariery@sons.cz

Autobusový terminál, nádraží - nový, před nebo při výstavbě

- má obsahovat: Autobusové terminály

nutno vždy konzultoavt! na ČKAIT - kontakt viz výše

Železniční stanice - nové, při stavbě

prosklené stěny, "žluté" schody, majáčky, akustické infotabule - není li v pořádku - kontaktovat briery@sons.cz (email - kdy, kde, co je chybné)

Jak mají být přístupné objekty občanské vybavenosti - úřady veřejné správy, soc. úřady práce - nové, po rekonstrukci (po 2009) - viz Přístupné objekty

Lze na dlažby - signální a varovné pásy použít žulu x přírodní materiál - ano viz výše, musí být certifikován

Lze využít nějakou prezentaci k šíření povědomosti o přístupnosti a bezbariérovém pohybu osob? ano viz

zde


 

Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s.