Oblastní odbočka Kroměříž

 

Adresa:

Velehradská 625, 767 01 Kroměříž

Telefon: 573 335 340

E-mail: kromeriz-odbocka@sons.cz

Kontaktní den: pondělí  9–12 a 14-16:30 hodin

 

Kontakty:

Vedoucí a sociální pracovnice: Mgr. Erika Hanzalová, e-mail: hanzalova@sons.cz, mob.: 775 085 129

Pracovnice v sociálních službách: Veronika Morongová, mobil: 778 702 408, e-mail: morongova@sons.cz

Ostatní odborní pracovníci v oblasti sociální práce:

Jan Kurek, mobil: 777 479 495, e-mail: kurek@sons.cz

Předseda odbočky: Jan Kurek, mobil: 777 479 495, e-mail: kurek@sons.cz

Najdete nás i na našich facebookových stránkách: Facebook

 

 

Za podporu děkujeme:

  Město Holešov
logo města Kroměříž  logo města Holešov

 

Sociální partneři:

logo Sociální služby města Kroměříže

 

Mediální partneři:

logo radia Kroměříž

 

 

 

 


Počítadlo zobrazení: 4331

Příspěvky

Obrázek

V úterý 24. října jsme ve spolupráci s Krajskou pobočkou o. p. s. Tyfloservis  Zlín uspořádali přednášku o sociálních službách, komunikaci s nevidomými  a jinak zrakově postiženými, prostorové orientaci a kompenzačních pomůckách pro studenty Vyšší odborné školy pedagogické a sociální v Kroměříži.

V první části přednášky byli studenti seznámeni se službami sociální rehabilitace, terénními službami a další činností Tyfloservisu. Pomocí speciálních brýlí si mohli vyzkoušet, jak vypadají různé typy zrakových postižení. Paní Lenka Houšková ukázala studentům signalizační a orientační hole pro nevidomé a osoby s kombinovaným postižením zraku a sluchu a předvedla celou řadu pomůcek, umožňujících kompenzaci zrakového znevýhodnění, např.: pomůcky pro komunikaci a práci s  informacemi – ozvučené mobilní telefony, diktafon; pomůckami pro domácnost – identifikátory hladiny a barev, náramkové hodinky, ozvučené budíky, kuchyňské váhy, pomůcky pro měření tělesné i venkovní teploty, peněženky, pomůcky pro třídění a dávkování léků, pomůcky pro označování a popis věcí; zdravotnické pomůcky – ozvučený glukometr a přístroj pro měření krevního tlaku; a další.

Pan Kurek představil Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, její poslání, konkrétní projekty a služby poskytované zrakově postiženým členům a klientům po celé České republice a práci oblastních odboček. Podrobněji pohovořil o naší odbočce, o sociálním poradenství, sociálních aktivizačních službách, klubové činnosti a volnočasových aktivitách.

Společně pak předvedli studentům zásady správné komunikace s nevidomými a základní techniky průvodcovství.  

Ve druhé části si studenti rozdělení do dvou menších skupin v praxi střídavě vyzkoušeli nácvik prostorové orientace, chůze s bílou holí a průvodcovské techniky i práci s kompenzačními pomůckami – zvláštní pozornost věnovali výuce a psaní Braillova bodového písma; a prostřednictvím svých dotazů se mohli blíže seznámit s osobními zkušenostmi z každodenního života nevidomého člověka.


Počet obrázků: 16

 

Publikováno 17.10.2017 10:28, Odbočka Kroměříž

Veřejná sbírka Bílá pastelka

Obrázek

Máme za sebou další ročník celorepublikové sbírky Bílá pastelka.

Velmi děkujeme všem dobrovolníkům, spolupracujícím institucím a každému jednotlivci, který koupí Bílé pastelky přispěl na speciální služby pro těžce zrakově postižené. Výtěžek bude znám za pár dnů, již nyní však můžeme s radostí konstatovat, že v Kroměříži se letos dobrovolníkům opravdu dařilo. V Holešově na Policejní škole, která se do sbírky zapojila poprvé, dokonce prodali všechny přidělené pastelky!

Ještě jednou všem zúčastněným ze srdce děkujeme!


Počet obrázků: 5

 

Publikováno 10.10.2017 09:40, Odbočka Kroměříž

Odpoledne s Qardem – hrou nejen pro nevidomé a slabozraké

Obrázek

Ve středu 4. října se uskutečnilo pravidelné klubové setkání, na němž byla naším hostem předsedkyně Krajské koordinační rady paní Marta Zemanová.

Po uvítání nás paní Hanzalová s paní Fridrichovou seznámily s plánem akcí na měsíce říjen a listopad a rozdaly pozvánky na Oblastní shromáždění, které se bude konat ve středu 1. listopadu v rámci klubového odpoledne. Ve středu 11. října proběhne veřejná celonárodní sbírka Bílá pastelka a ve středu 25. října navštívíme společně indickou restauraci Ganga v Kroměříži, kde v rezervovaném salonku prožijeme odpoledne plné exotických chutí a vůní. V měsíci listopadu pak, mimo již zmiňovaného Oblastního shromáždění, plánujeme v úterý 14. 11. výlet pořádaný Oblastní odbočkou Přerov do Čech pod Kosířem s návštěvou tamního zámku a dalších expozic. Více o připravovaných akcích naleznete v říjnovém vydání Informátoru.

Po organizačním úvodu předala paní Hanzalová slovo paní Zemanové, která nás přijela seznámit se společenskou hrou Qardo a pozvat nás na 5. ročník krajského turnaje v Qardu, který se koná v sobotu 18. listopadu ve Zlíně. Qardo není jen společenskou hrou, ale slouží rovněž jako pomůcka pro rozvoj jemné motoriky u nevidomých a slabozrakých a s klapkami na očích se mohou do hry zapojit i lidé bez zrakového postižení.

Pokud Vás naše aktivity zaujaly, rádi Vás přivítáme v našem kruhu..:-)


Počet obrázků: 17

 

Publikováno 04.10.2017 14:46, Odbočka Kroměříž

Informátor 10_2017

 

Informace o akcích plánovaných na měsíc říjen v textové podobě. 

Publikováno 26.09.2017 09:47, Odbočka Kroměříž

Neslýchaně zábavný večer

Obrázek

V pátek 22. září jsme svou účastí na Neslýchaně zábavném večeru podpořili Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s.

Večerem provázela zpěvačka Heidi Janků a v programu vystoupili Bohuš Matuš, bubeník Hanz Sedlář, Karel Gott Revival Morava, Petra Černocká, D-Music Kroměříž a o umělecké tlumočení písní se postarala skupina Hands Dance.

V průběhu večera byly vyhlášeny výsledky soutěže „Řekni to tichem“ a pokřtěn nový kalendář na rok 2018, jehož součástí jsou díla oceněných dětských účastníku soutěže.

Během přestávky si mohli návštěvníci prohlédnout výstavu prací soutěžících dětí.

Všichni jsme si odnesli příjemný kulturní zážitek, někteří jako bonus podepsané fotografie umělců…


Počet obrázků: 9

 

Publikováno 26.09.2017 09:20, Odbočka Kroměříž

Naše putování po zámcích pokračuje - tentorkát v Bučovicích...

Obrázek
Ve středu 20. září jsme společně s členy odboček Vsetín, Zlín a Uherské Hradiště navštívili renesanční zámek Bučovice, kde pro nás pracovníci NPÚ společně s průvodci zámku připravili úžasnou prohlídku v rámci Roku renesanční šlechty. Na zámku nás přivítal pan Mgr. Petr Hudec se svými kolegy a rozdělené do tří skupin nás provedli zámkem. Během prohlídky reprezentačních sálů s osobitým výkladem jsme měli možnost dotýkat se vystavovaných exponátů, architektonických prvků, replik dobových oděvů, zbraní, nádobí a štukové výzdoby. V nejhonosnějším, tzv. Císařském sále, jsme si vyzkoušeli zahrát na dobové hudební nástroje a zatančit si tanec Branle.
Aby si přišly všechny smysly na své, čekal nás po báječné prohlídce dobrý oběd a po něm překvapení v podobě koncertu pana Hudce, který nám úžasně zahrál na kytaru a zazpíval, čímž dokázal, že dělá čest svému jménu.
Takovéto poznávací výlety jsou pro nás zrakově znevýhodněné skvělou příležitostí, jak se seznámit s historií. Děkujeme Městu Kroměříž a firmě Prominent, spol. s r. o., za jejich finanční podporu, bez které by se podobné akce nemohly uskutečnit. Těšíme se na příští setkání s dalšími památkami plná nových zážitků.

Počet obrázků: 10

 

Publikováno 25.09.2017 15:01, Odbočka Kroměříž

Veřejná sbírka Bílá pastelka

Obrázek

Vážení přátelé,

 

po roce se na Vás opět obracíme s prosbou o pozornost u příležitosti konání již 18. ročníku  veřejné celonárodní sbírky Bílá pastelka na podporu nevidomých a těžce zrakově postižených, kterou pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých – SONS ČR, z. s., ve spolupráci s o. p. s. Tyfloservis a krajskými TyfloCentry.

Ve středu 11. října na Mezinárodní den bílé hole vyjde do ulic více než dvou set měst a obcí po celé České republice kolem 2 900 dobrovolníků, středoškolských studentů a našich zrakově postižených členů v bílých tričkách s emblémem Bílé pastelky a s registračními čísly opatřenými kasičkami a budou nabízet za příspěvek v minimální výši 30,- Kč kolemjdoucím lidem bílé pastelky, symbolizující bílou hůl, pomocí které nevidomí vnímají okolní svět a záložky ve formě pastelky s kalendářem na rok 2018.

Svými příspěvky podpoříte projekty a speciální služby pro těžce zrakově postižené, poskytované v celé České republice. Z projektů SONS ČR, z. s., jsou to např.: Středisko výcviku vodicích psů; Centrum odstraňování bariér; Navigační centrum, usnadňující zrakově postiženým samostatné cestování; vydávání časopisu Zora; sociální a sociálně právní poradenství a sociální aktivizační služby, Knihovna a tiskárna pro nevidomé; převod tištěných knih do zvukové podoby a Braillova bodového písma. O. p. s. Tyfloservis poskytuje svým zrakově postiženým klientům terénní sociální služby, mezi které patří: výuka prostorové orientace a chůze s bílou holí; výuka Braillova písma; výuka psaní na klávesnici PC; nácvik zvládání každodenních situací vedoucí k větší samostatnosti; seznamování klientů s kompenzačními pomůckami, krajská Tyflocentra provozují školicí střediska PC techniky a technické poradenství pro výběr PC pomůcek a denní centra sociálních služeb.

Pomozte i vy zakoupením bílé pastelky nevidomým a slabozrakým zvládnout jejich nelehkou životní situaci a stát se plnohodnotnými členy společnosti, protože: slepotou život nekončí!

Všem dárcům děkujeme. Více informací naleznete na webu www.bilapastelka.cz .

Za spolupráci děkujeme studentům VOŠPS v Kroměříži, Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži a Vyšší policejní školy a střední policejní školy Ministerstva vnitra ČR v Holešově.   

Za podporu děkujeme Městu Kroměříž a Kroměřížské nemocnici, a. s.

 

SONS ČR, z. s., Oblastní odbočka Kroměříž 

Publikováno 18.09.2017 10:37, Odbočka Kroměříž

Návštěva arcibiskupského zámku v Kroměříži

Obrázek

Ve středu 13. září se uskutečnilo domluvené setkání s našimi přáteli z Oblastní odbočky Kyjov v Kroměříži.

Poté, co jsme se s Kyjovskou výpravou pod vedením paní Zdeny Indgrové přivítali, byl hlavním cílem našeho zájmu arcibiskupský zámek, kde pro nás byla připravena prohlídka. Na zámku jsme byli uvítáni naší průvodkyní paní Kateřinou Šalerovou, která nás provedla reprezentačními sály a instalovaným tzv. letním bytem v prvním patře zámku. Ve druhém patře pak Manským sálem, Hudebním kabinetem a Starou knihovnou.

Nejprve nám v Loveckém sále krátce povyprávěla o historii zámku a jeho stavebním vývoji a ve všech následujících sálech se nám, zrakově znevýhodněným, snažila co nejvíce přiblížit vzhled místností a jejich vybavení. Podrobně nám popisovala mobiliář a umělecká díla v jednotlivých sálech, materiál použitý k jejich výrobě, zpracování a způsob zdobení. U některých děl z velké sbírky obrazů nám popisovala jejich náměty a k nim se vážící legendy. Ve Sněmovním sále nám pak paní průvodkyně pořídila vzpomínkovou skupinovou fotografii. V posledním sále prohlídky, ve Staré knihovně, jsme paní Šalerové poděkovali za úžasný výklad a zajímavé zážitky při prohlídce a rozloučili se s ní.

Byl právě nejvyšší čas na oběd zamluvený v jídelně Arcibiskupského gymnázia. O ten se bylo třeba nejprve poprat s přesilou vyhladovělých studentů, ale paní Hanzalová s dalšími dobrovolnicemi nám oběd vybojovala, a tak jsme si mohli pochutnat na špenátové polévce a španělském ptáčku s rýží.

Prožili jsme krásné setkání s Kyjovskými přáteli a den plný příjemných a zajímavých zážitků.

Jan Kurek

 

 


Počet obrázků: 10

 

Publikováno 12.09.2017 09:26, Odbočka Kroměříž

Klubové odpoledne se společností Adaptech

Obrázek

Ve středu 6. září u nás proběhlo pravidelné klubové odpoledne.

Během organizačního úvodu nás, jako vždy, seznámily paní Hanzalová s paní Fridrichovou s plánem akcí na měsíc září. Budou to především návštěva zámku v Kroměříži ve středu 13. září, při které se setkáme s našimi přáteli z Kyjovské odbočky a ve středu 20. září výlet na zámek v Bučovicích s bohatým programem.

Poté jsme přivítali našeho hosta, kterým byl tentokrát pan Kavan ze společnosti Adaptech. Ten nám nejprve zběžně představil několik technických novinek z oblasti kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené, a pak už jsme se věnovali hlavnímu bodu tohoto odpoledne, kterým byla soutěž v přípravě zeleninových salátů.

Soutěže se zúčastnilo šest týmů a jejich výtvory hodnotila tříčlenná porota ve složení:  paní Ludmila Fridrichová a pánové Roman Miklík a Antonín Nesvadba. Ta po důkladné degustaci vyhodnotila jako dva nejlepší saláty týmu paní Ludmily Urbanové a týmu Honzy Laurenčíka.

Vítězové pak převzali z rukou pana Kavana cenu – láhev vína a jejich receptura postupuje do soutěže mezi vítěze z ostatních odboček. Těšíme se na shledanou při dalších klubových setkáních.

Jan Kurek


Počet obrázků: 16

 

Publikováno 05.09.2017 09:18, Odbočka Kroměříž

Exkurze v čokoládovně a pivovaru Černý Orel

Obrázek

Na středu 30. srpna jsme si naplánovali příjemné odpoledne spojené s potěšením pro naše chuťové buňky.
Vypravili jsme se na exkurzi s ochutnávkou v čokoládovně a pivovaru Černý Orel v Kroměříži. Zlákáni příslibem bohatých zážitků jsme se sešli v hojném počtu na Velkém náměstí. Při vstupu do čokoládovny nás už ve dveřích přivítala lahodná čokoládová vůně.
V provozovně nám naše průvodkyně povyprávěla o historii čokolády, jejím objevení pro Evropu a její výrobě. Popsala celou cestu od vysazení kakaovníku, přes sběr a zpracování kakaových bobů, až po výrobu samotné čokolády. Ukázala nám, jak vypadají kakaové boby a čokoládové pecičky, které jsme také mohli ochutnat, určené k výrobě bílé, mléčné a hořké čokolády, a celý postup zpracování a ruční výroby lanýžů a pralinek. Nakonec nám nabídla různé druhy úžasných pralinek k ochutnání, čehož jsme velmi rádi využili.
V pivovarnické části prohlídky nás pan sládek nejprve seznámil se surovinami, které k vaření piva používá, ukázal nám různé druhy sladu a chmele a postupně přiblížil celou technologii vaření piva. Během jeho vyprávění jsme ochutnávali piva, která ten den čepovali. Poté pan sládek zodpověděl několik dotazů týkajících se jeho pivovarnické praxe a provedl nás prostorami se zařízením na vaření piva a jeho skladování. Na závěr společně stráveného odpoledne jsme ještě pořídili skupinové foto do alba fotografií z našich akcí a bohatší o nové zážitky se rozešli domů.

Jan Kurek


Počet obrázků: 19

 

Publikováno 28.08.2017 09:29, Odbočka Kroměříž

Výlet do Chropyně

Obrázek

S pomalu se blížícím koncem prázdnin jsme se ve středu 23. srpna vypravili na výlet do Chropyně, kde pro nás pracovníci Muzea Kroměřížska připravili prohlídku tamního zámku.

Tentokrát nám počasí opravdu přálo a cesta autobusem z Kroměříže do Chropyně trvala jen chvíli. Na zámku jsme se přivítali s naší milou průvodkyní paní Matouškovou, která nás nejprve krátce seznámila s jeho historií. V Rytířském sále, vyzdobeném kazetovým stropem s mnoha erby Fürstenbergů a dalších spřízněných rodů a s početnou sbírkou zbraní z období třicetileté války jsme si mohli během výkladu paní průvodkyně hmatem „prohlédnout“ některé exponáty vojenské výstroje a vyzkoušet si, jak by nám šla práce s kordem. V hostinské jídelně, ve které se nachází intarziemi zdobený stůl, stále prostřený pro krále Ječmínka, jsme si sáhli na majoliková kamna ze 17. století.

V dalších místnostech nás paní Matoušková provedla expozicí o místním zemědělství a lidové kultuře. V části věnované rybníkářství pak vyzkoušela nejmladší účastníky našeho výletu ze znalosti vodních ptáků. Ti obstáli na jedničku. Během prohlídky jsme se dotýkali některých vystavovaných předmětů a zkoušeli uhádnout jejich účel. Zajímavá byla například pastička na myši.

Ve druhém patře zámku jsme navštívili památník slavného místního rodáka, malíře, sochaře a grafika Emila Filly (1882 – 1953) a v sousedním krbovém pokoji a ložnici si prohlédli a hmatem prozkoumali vystavovaný dobový nábytek ze sbírek muzea.

Než jsme se po prohlídce rozloučili, poděkovali jsme paní průvodkyni za to, jak mile a ochotně nás provedla zámkem a jak pečlivě se na naši návštěvu připravila.

V sousedství zámku jsme vystoupali na dřevěnou vyhlídku a prohlédli si Chropyňský rybník, který je národní přírodní památkou a jeho okolí. Po skupinovém fotografování jsme si dopřáli oběd v restauraci U Rybníka a výlet do Chropyně zakončili sladkou tečkou u kávy v místní cukrárně.

Strávili jsme společně pěkný letní den a těšíme se na nové zážitky při dalších poznávacích výletech.


Počet obrázků: 8

 

Publikováno 23.08.2017 15:23, Odbočka Kroměříž

Prázdninové koulení...

Obrázek

Ve středu 16. srpna jsme se sešli na pravidelném bowlingovém turnaji ve Sportcentru Paráda v Kroměříži.

Tentokrát mezi nás přišel i nový člen naší oblastní odbočky pan Lukáš Uher v doprovodu paní Nicol a jejích dětí - staršího Vojty a mladší Veroniky

Vojta s Veronikou se turnaje zúčastnili jako čestní hosté a od začátku hráli naplno a nikoho nešetřili.  Turnaj byl napínavý až do konce a v časovém limitu se nám podařilo odehrát jen devět kol.

Vítězství vybojoval Vojta s 66 body, o druhé místo se s 59 body podělily paní Nicol s paní Janou, třetí byla Veronika s 41, pátý Jan s 38 body, dále pak pan Lukáš s 26 a paní Pavla se 14 body.

 Všem blahopřejeme a těšíme se v září, kdy si po bowlingu dopřejeme i relaxaci ve vířivce.


Počet obrázků: 10

 

Publikováno 21.08.2017 14:22, Odbočka Kroměříž

Klubové odpoledne s předvedením kompenzačních pomůcek

Obrázek
 
2. srpna patřilo středeční odpoledne našemu pravidelnému klubovému setkání. Po organizačním úvodu nás vedoucí odbočky paní Hanzalová společně s paní Fridrichovou seznámily s plánovanými akcemi na měsíce srpen a září. V srpnu to budou: 16. 08. bowlingový turnaj ve sport centru Paráda, 23. 08. výlet do Chropyně s návštěvou a prohlídkou zámku a 30. 08. exkurze spojená s ochutnávkou v čokoládovně a pivovaru Černý orel v Kroměříži.
Poté se nám představil nový klient a snad i budoucí člen pan Lukáš Uher. Zúčastní se i bowlingového turnaje a zdá se, že bude ostatním hráčům zdatným soupeřem.
Srpnovým hostem klubového odpoledne byl pan Kachel ze společnosti Sagitta, který nám za pomoci své asistentky a s pohoštěním předvedl některé technické novinky v oblasti kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené a odpovídal na dotazy našich členů.
 

Počet obrázků: 6

 

Publikováno 01.08.2017 13:55, Odbočka Kroměříž

Poděkování firmě PROMINENT, spol. s r.o.

Obrázek

Rádi bychom touto cestou poděkovali firmě Prominent, spol. s r. o., za finanční dar pro naši organizaci. Darovací smlouvu svým podpisem stvrdila jednatelka společnosti Ing. Hana Brázdová, přítomen byl také předseda naší odbočky pan Roman Miklík.

 

Velmi si Vaší podpory vážíme. I díky tomuto příspěvku můžeme plánovat další poznávací výlety a společné akce.

 

Ještě jednou ze srdce děkujeme! 

Publikováno 01.08.2017 12:12, Odbočka Kroměříž

Informátor 8-9 2017

Informace nejen o plánovaných akcích na měsíc srpen a září 2017 v textové podobě. 

Publikováno 31.07.2017 11:45, Odbočka Kroměříž

Návštěva lázní Luhačovice

Obrázek

 

Ve středu 26. července jsme společně s našimi přáteli z Oblastní odbočky Přerov navštívili perlu Moravy - lázně Luhačovice.

Z Kroměříže vedla naše cesta nejprve do Hulína, kde jsme přestoupili do vlaku s čekajícími „Přerováky“ mířícího k cíli výletu.

Pohodlná cesta vlakem příjemně ubíhala, i když z nás ti lépe zrakově vybavení při pohledu z oken každou chvíli s obavami hlásili, jak se na obloze stahují černé mraky.

Na nádraží v Luhačovicích jsme se přivítali s naší průvodkyní paní Stejskalovou a povzbuzeni tím, že stále ještě neprší, nastoupili jsme do přistaveného vláčku, který nás odvezl do lázeňského centra. Odtud jsme se vydali na poznávací procházku s návštěvou a ochutnávkou zdejších minerálních pramenů, u kterých nás paní průvodkyně seznámila s jejich původem a léčebným využitím, s krásným prostředím lázní a jejich okolím i architekturou a účely lázeňských domů a hotelů.

Poté, co nám paní Stejskalová na kolonádě u pramene Vincentka, který jsme mohli ochutnat studený nebo ohřívaný, povyprávěla podrobněji o založení lázní, jejich historii i současnosti, jsme se seřadili do fronty, a v místním obchůdku postupně vykoupili všechny zásoby lázeňských oplatek. Při následné cestě vláčku městem, při které jsme míjeli další lázeňské hotely a penziony, se k nám nesla vzduchem vůně dráždící smysly a chuťové buňky dávající tušit, že nová dodávka oplatek je již na cestě.

Po návštěvě a koštu pramene Aloiska jsme si dopřáli oběd v restauraci Ve Dvoře,  po obědě  se pak  pomalu chystali k návratu domů. Cestou možná některé z výletníků napadlo, jak příjemné by bylo strávit v Luhačovicích alespoň pár dnů a při nějakém tom wellness či relaxačním pobytu se nechat opečovávat a hýčkat v půvabném prostředí zdejších lázní.

Výlet se všem zúčastněným velmi líbil a už nyní se těšíme na další společnou akci.


Počet obrázků: 14

 

Publikováno 31.07.2017 10:37, Odbočka Kroměříž

Pravidelný bowlingový turnaj

Obrázek

Ve středu 12. července se konal pravidelný bowlingový turnaj ve sportovním centru Paráda v Kroměříži.

Tentokrát se nás sice sešlo méně než obvykle, ale i tak jsme si hru pěkně užili. Nemuseli jsme příliš pospíchat a mohli se na hru lépe soustředit.

Nejvíce se dařilo paní Ludmile Fridrichové, která s malou pomocí paní Jany Varaďové uhrála 95 bodů. V pořadí druhá paní Varaďová 73 bodů, paní Alena Řezníčková na třetím místě 39 bodů a Jan Kurek bodů 29.

Blahopřejeme a těšíme se příště.


Počet obrázků: 5

 

Publikováno 04.07.2017 11:13, Odbočka Kroměříž

Velmi rádi představujeme další posilu našeho pracovního týmu

Obrázek
Pan Kurek je nejen úžasný člověk a skvělý kolega, který s nadhledem a espritem sobě vlastním píše výstižné komentáře k našim akcím a výletům, ale pro mě osobně je také velkou inspirací. Je mi ctí a potěšením s ním pracovat.
Erika Hanzalová
 
Přeji dobrý den,
jmenuji se Jan Kurek, mám 39 let a jsem nevidomý.
Od svých jedenácti let se léčím s cukrovkou, která mi za ta léta přinesla i řadu komplikací, ke kterým patří také glaukom a diabetická retinopatie. V roce 2009 jsem po dvou letech léčení a několika operacích přišel o zrak. Ze dne na den jsem ztratil zaměstnání a můj život se převrátil vzhůru nohama. Během následujícího roku jsem se duševně srovnal s novou životní situací do té míry, že přišla potřeba začít ji nějakým způsobem řešit. Nejprve nebylo jednoduché získat potřebné informace o možnostech, které se zrakově postiženým nabízely. Až paní doktorka v diabetologické ordinaci mě informovala o službách, které zrakově postiženým poskytuje Tyfloservis, o. p. s.
Kontaktoval jsem pracoviště Tyfloservisu ve Zlíně. Během telefonátu a následující osobní schůzky jsem si ujasnil na základě nabízených sociálních služeb své potřeby, a společně jsme si stanovili priority naší práce. Protože mi samoobslužnost a pohyb a orientace v domácím prostředí nečinily potíže, mohli jsme ihned začít s nácvikem prostorové orientace a chůze s bílou holí v místě mého bydliště a jeho okolí. Postupně jsem byl schopen samostatně navštívit místní obchod, obecní úřad, poštu a zdravotní středisko. Současně jsme se věnovali také nácviku psaní na klávesnici a já si tak mohl brzy zažádat o příspěvek na počítač s hlasovým výstupem, který se pro mne stal důležitým pomocníkem k získávání informací a pro komunikaci s okolním světem. Kromě počítače mě pracovníci Tyfloservisu seznámili s řadou dalších kompenzačních pomůcek, usnadňujících život se zrakovým postižením a pomohli s jejich obstaráním. S výukou prostorové orientace jsme se následně přesunuli do Kroměříže, kde stále nacvičujeme trasy nové, opakujeme trasy už zvládnuté a vzájemně je propojujeme. Pomalu také končím s výukou Braillova bodového písma, takže jsem schopen nejen psát, ale především sám číst, což mi velmi scházelo, a nejsem odkázán jen na zvukové knihy. Nácvik každé nové dovednosti mě naplno zaměstnává a její zvládnutí mě posouvá o krok dál v této životní etapě a vede k větší samostatnosti.
Před dvěma lety jsem se stal členem Oblastní odbočky SONS v Kroměříži a později i Oblastní rady. Zúčastňuji se pravidelných klubových setkávání i se svou rodinou a nejrůznějších akcí pořádaných naší odbočkou. Připravujeme nebo navštěvujeme besedy a přednášky, zveme si zajímavé hosty, jezdíme na poznávací výlety a pořádáme kulturní a sportovní akce a setkáváme se s lidmi z jiných odboček. Tyto aktivity nám přináší spousty zážitků a můžeme při nich dokázat sami sobě i našemu okolí, že i s vážným zrakovým postižením se dá žít plnohodnotný život.
Na jaře letošního roku mi byla vedoucí naší odbočky nabídnuta příležitost pro ni pracovat. Zvážil jsem svou připravenost k takovému kroku a nabídku přijal. A tak od 1. dubna pracuji v Oblastní odbočce Kroměříž jako administrativní pracovník v sociálních službách, a mohu se tak podílet na přípravách našich aktivit. Těším se na spolupráci se svými kolegyněmi a setkávání s našimi členy při společných akcích se spoustou krásných zážitků, navazování nových přátelství a spolupráce s ostatními odbočkami.
Jan Kurek

Počet obrázků: 2

 

Publikováno 04.07.2017 10:36, Odbočka Kroměříž

Informátor červenec 2017

Informace nejen o plánovaných akcích na měsíc červenec v textové podobě. 

Publikováno 03.07.2017 14:22, Odbočka Kroměříž

Výlet do Holešova – komentovaná prohlídka zámku a synagogy

Obrázek

V plánu akcí na měsíc červen nám zůstala volná středa 28. 6., a tak jsme na tento den připravili výlet do Holešova s návštěvou barokního zámku a Šachovy synagogy.

Po příjezdu do Holešova se naše desetičlenná výprava vydala pěšky k zámku. Tam jsme se ohlásili u pokladny a čekali na našeho průvodce u nádrže s fontánou. Silný vítr rozprašoval kolem fontány vodu, která v horku příjemně osvěžovala.

Prohlídku zámku jsme začali v sala terreně s bohatou štukovou výzdobou, kde nás náš průvodce pan Leoš Thomayer seznámil s historií a stavebním vývojem zámku od 13. do 20. století v souvislosti se střídajícími se majiteli panství. Zajímavý a podrobný výklad nám pan průvodce zpestřil i malým klavírním koncertem ve své vlastní interpretaci.

Ze sousedních prostor sala terreny jsme pak vystoupali po schodišti do prvního patra se  zámeckou kaplí, velkým sálem a dalšími reprezentačními sály s bohatou štukovou výzdobou a krásnými lunetovými klenbami s mytologickými výjevy, které jsou inspirovány Ovidiovými Proměnami. Přesto, že není zámek vybaven mobiliářem, dokázal nám pan Thomayer poutavým vyprávěním přiblížit jak jeho historii, tak i osobní život jeho majitelů, doplněné i o pár pikantních historek.

Po obědě, který jsme si dopřáli v restauraci V podzámčí, nás čekala ještě prohlídka Šachovy synagogy. Slunce pražilo, silný vítr foukal a my jsme se usadili u synagogy ve stínu sice příjemně vonících, ale jak se ukázalo později, až zákeřně kvetoucích stromů.

Zčásti úmorným vedrem a zčásti pylovou alergií schvácené nás na svém kole přijel zachránit správce synagogy pan Vratislav Brázdil, který odemkl dveře a laskavě nás vpustil do chladných prostor synagogy.

V předsíni a modlitebním sále nám osvětlil její historii a význam a přiblížil i popsal vybavení interiéru. Šachova synagoga stojí od roku 1560 a patří k nejstarším v České republice. Její významnost souvisí se zdejším působením rabína Šabataje Kohena, jednoho z dvaceti nejvýznamnějších rabínů židovského národa, který je pohřben na místním hřbitově.

Proto se synagoga stala jakýmsi poutním místem, kam přijíždějí Židé z celého světa, aby modlitbami uctili památku tohoto rabína.

V prvním patře synagogy se nachází „ženská galerie“ s expozicí Židé a Morava, která v období mezi dvěma sv. válkami sloužila jako byt židovské rodiny Bergmanovy, ve druhém patře pak náboženská studovna s památníkem rabína Šacha, kde se mohou návštěvníci seznámit s jeho dílem.

Během prohlídky s velmi zajímavým výkladem, při kterém se nám pan Brázdil svěřil i s osobními zážitky s některými návštěvníky, ubíhal čas rychle a najednou bylo třeba myslet na návrat. Protože sluneční žár nepolevoval, udělali jsme si cestou k autobusu malou přestávku a zastavili se na porci zmrzliny.

Z výletu jsme se vrátili bohatší o spoustu nových zážitků.

Jan Kurek


Počet obrázků: 10

 Zobrazena stránka 9 z 12 (celkem 233 záznamů)
Jít na stránku: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12