Oblastní shromáždění

Publikováno 07.11.2022 13:42 Odbočka Kroměříž


Obrázek

 Společně s našimi členy a milými hosty, zástupci Města Kroměříže a krajskou koordinátorkou SONS pro zlínský kraj, Ing. Filgasovou s doprovodem,  jsme se sešli, abychom zhodnotili úspěšný rok 2022 a představili plán činnosti odbočky na rok 2023.

Přítomní členové byli informováni o vybavení odbočky novými, moderními kompenzačními pomůckami pro zrakově postižené a rozšíření nabídky sociálních aktivizačních služeb o práci nového lektora digitálních asistivních technologií pro osoby se zrakovým postižením, jenž bude probíhat v součinnosti s Oblastní odbočkou Kroměříž od nového roku 2023.

 U příležitosti společného setkání jsme také rádi popřáli naší dlouholeté člence paní Pavle k jejímu životnímu jubileu.

Účastníci Oblastního shromáždění využili možnost úhrady členských příspěvků a zakoupení kalendářů na rok 2023.

 


Obrázky