Oblastní odbočka Kroměříž

 

Adresa:

Velehradská 625, 767 01 Kroměříž

Telefon: 573 335 340

E-mail: kromeriz-odbocka@sons.cz

Kontaktní den: pondělí  9–12 a 14-16:30 hodin

 

Kontakty:

Vedoucí a sociální pracovnice: Mgr. Erika Hanzalová, e-mail: hanzalova@sons.cz, mob.: 775 085 129

Pracovnice v sociálních službách: Jana Maňoušková, mobil: 778 702 408, e-mail: manouskova@sons.cz

Ostatní odborní pracovníci v oblasti sociální práce:

Jan Kurek, mobil: 777 479 495, e-mail: kurek@sons.cz

Předseda odbočky: Jan Kurek, mobil: 777 479 495, e-mail: kurek@sons.cz

Najdete nás i na našich facebookových stránkách: Facebook

 

 

Za podporu děkujeme:

  Město Holešov
logo města Kroměříž  logo města Holešov

 

Sociální partneři:

logo Sociální služby města Kroměříže

 

Mediální partneři:

logo radia Kroměříž

 

 

 

 


Počítadlo zobrazení: 3022

Příspěvky

Publikováno 24.01.2018 12:50, Odbočka Kroměříž

Hostětín den 2. a 3.

Obrázek

Druhý den jsme vstávali do bílého rána, neboť ke sněhové nadílce z předešlého dne přibyl další, čerstvý sníh.

Po dobré snídani, při níž jsme ocenili výborné pečivo a chutné pomazánky, nás paní Ing. Filgasová seznámila s bohatým programem druhého dne pobytu. Nejprve nás paní ředitelka ekocentra ve své přednášce seznámila s životem obyvatel a historií řemesel v oblasti Moravských Kopanic. Zvláštní pozornost věnovala zdejšímu tradičnímu řemeslu 18. a 19. století, tzv. zvěrokleštičství. Během přednášky jsme měli možnost prohlédnout si a osahat nejrůznější předměty a řemeslnické nástroje a zkusit odhadnout jejich účel a způsob použití, mezi nimi i nástroje zvěrokleštičů a předměty a nástroje související s chovem ovcí a zpracováním vlny.


Počet obrázků: 7

 

Publikováno 22.01.2018 13:20, Odbočka Kroměříž

Rekondičně-relaxační pobyt v Hostětíně

Obrázek

Ve dnech 16. až 18. ledna se několik členů naší odbočky zúčastnilo rekondičně-relaxačního pobytu v ekocentru Veronica v obci Hostětín ležící v krásném prostředí Bílých Karpat pořádaného společně pro Oblastní odbočky ve Zlínském kraji: Vsetín, Zlín, Kroměříž a Uherské Hradiště.


Počet obrázků: 12

 

Publikováno 03.01.2018 13:13, Odbočka Kroměříž

Informátor leden 2018

Informace o plánovaných akcích na měsíc leden 2018 v textové podobě. 

Publikováno 15.12.2017 14:10, Odbočka Kroměříž

PF 2018

Obrázek

Vážení a milí členové a naši přátelé,

 

dovolte nám, abychom Vám v čase blížících se vánočních svátků a závěru roku 2017 poděkovali za společně prožité chvíle a spousty zážitků a příjemných setkání při akcích, které jsme v letošním roce pořádali.

Děkujeme také našim příznivcům a sponzorům za podporu a spolupráci při plánování a provozování našich aktivit a doufáme, že nám svou přízeň zachováte i do budoucna.

Vám všem i Vašim nejbližším přejeme pokojné prožití vánočních svátků naplněných štěstím, radostí a pohodou a v novém roce 2018 hodně zdraví, štěstí a osobních i pracovních úspěchů.

Těšíme se na shledanou v novém roce při společném setkávání s množstvím nových zážitků z akcí, které nás v roce 2018 čekají.

Za Oblastní odbočku SONS ČR, z. s. v Kroměříži Erika Hanzalová, Ludmila Fridrichová, Jan Kurek a Roman Miklík 

Publikováno 15.12.2017 13:57, Odbočka Kroměříž

Prosincové klubové odpoledne

Obrázek

Ve středu 13. prosince jsme se v předvánočním čase sešli u příležitosti posledního klubového odpoledne v letošním roce.

 


Počet obrázků: 14

 

Publikováno 23.11.2017 08:17, Odbočka Kroměříž

5. ročník turnaje ve společenské hře Qardo

Obrázek

V sobotu 18. listopadu jsme se poprvé zúčastnili krajského turnaje ve společenské hře nejen pro nevidomé  Qardo. Jeho 5. ročník pořádala Oblastní odbočka SONS ve Zlíně a přijeli na něj soutěžit, mimo našich zástupců a hráčů pořádajícího Zlína, také hráči ze Vsetína, Valašského Meziříčí, Olomouce, Břeclavi a Slovenské Nitry.


Počet obrázků: 5

 

Publikováno 20.11.2017 15:14, Odbočka Kroměříž

Výlet do Čech pod Kosířem

Obrázek

V úterý 14. listopadu jsme se zúčastnili celodenního výletu pořádaného Oblastní odbočkou Přerov. Cílem našeho posledního výletu v letošním roce se staly Čechy pod Kosířem, tamní zámek, hasičské muzeum a jedinečné muzeum historických kočárů.

Nejprve jsme navštívili zámek, kde nás naše průvodkyně provedla interiéry jižního křídla zařízenými ve stylu přelomu 19. a 20. století s množstvím portrétů, z nichž některé jsou dílem Josefa Mánesa, pravidelného návštěvníka zámku a přítele jeho majitelů, šlechtického rodu Silva – Tarouca, autentických fotografií a osobních předmětů vážících se k životu příslušníků tohoto rodu.

Během prohlídky jsme měli možnost seznámit se pomocí hmatu se zařízením pokojů, dobovými předměty a oděvy.  Na zámku jsme si také prošli instalovanou expozici otce a syna Svěrákových zaměřenou na jejich scénáristickou a filmovou tvorbu. Po obědě, který jsme si dopřáli v restauraci v Kostelci na Hané a po návratu zpět do Čech pod Kosířem, pokračoval náš výlet návštěvou hasičského muzea. Tady nás náš průvodce seznámil zasvěceným a poutavým výkladem s historií hašení požárů od starověku až po současnost, a provedl nás velkou expozicí vybudovanou na základech bývalé továrny na hasicí techniku firmy Smékal, v níž jsme si mohli prohlédnout i osahat množství vystavovaných exponátů od džberů na hašení, přes ruční a parní stříkačky, až po historická hasičská auta, také kompletní hasičskou výstroj a výzbroj. V sousedství se nachází průběžně stále budované unikátní muzeum historických kočárů, které bylo posledním bodem v programu našeho výletu. Jeho ředitel a také restaurátor v jedné osobě, pan Václav Obr, nás s osobitým a barvitým výkladem seznámil jak s historií muzea prací řemeslníků – restaurátorů, tak i se samotnými vystavovanými kočáry, včetně barokního zlatého arcibiskupského kočáru a největšího koňmi taženého smutečního kočáru na světě. V závěru nás pozval na akce, které muzeum pravidelně pořádá. Nakonec jsme si mohli vystavované exponáty důkladně prohlédnout a u zrenovovaných kočárů hmatem prozkoumat jejich elegantní nádheru a řemeslně dokonale zpracované detaily.  Domů jsme se vraceli po příjemně prožitém dni s našimi přáteli z Přerova a Olomouce plni nových zážitků. Těšíme se na shledanou při dalších společných setkáních a zajímavých akcích v roce 2018.

 


Počet obrázků: 24

 

Publikováno 05.11.2017 16:58, Odbočka Kroměříž

Oblastní shromáždění 2017

Obrázek

Ve středu 1. listopadu se od 14 hod. v rámci pravidelného klubového odpoledne konalo zasedání Oblastního shromáždění členů Oblastní odbočky SONS v Kroměříži. Po uvítání a úvodním slovu požádal předseda Oblastní rady pan Roman Miklík paní Fridrichovou, aby členy seznámila se zprávou o činnosti odbočky za uplynulé období, jež  připravil, ve které se připomínají všechny pořádané akce v roce 2017.

Poté přednesla vedoucí odbočky Mgr. Erika Hanzalová zprávu o hospodaření odbočky, o předběžných výsledcích sbírky Bílá pastelka a výsledcích sbírky, která probíhá celoročně prostřednictvím kasiček v podobě maket vodicích pejsků umístěných na poště a čtyřech obchodních řetězcích v Kroměříži, a informovala členy o získaných a přislíbených sponzorských darech. Obě zprávy byly Oblastním shromážděním bez připomínek schváleny.

Následně představila paní Fridrichová členům Plán činnosti na rok 2018, který byl po několika návrzích ze strany členů Oblastním shromážděním schválen.

Jako hosta jsme přivítali pana Mgr. Radovana Klabala z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Kroměříži, který nás po čase opět navštívil, a odpovídal na dotazy členů ze sociální oblasti.

Na závěr informovala Mgr. Hanzalová OS o příchodu nových členů, poděkovala za spolupráci ostatním pracovníkům a všem členům za účast a zhodnotila pomalu končící rok 2017 jako, pro nás, velmi úspěšný.


Počet obrázků: 19

 

Publikováno 29.10.2017 11:59, Odbočka Kroměříž

Návštěva indické restaurace

Obrázek

Ve středu 25. října jsme se sešli v hojném počtu u kašny na Velkém náměstí v Kroměříži. Poprvé jsme mezi námi přivítali naše dvě nové členky - paní Věru s dcerou Jitkou. Společně na nás čekalo příjemně prožité odpoledne s vůní a chutí exotiky – návštěva indické restaurace Ganga.

Už venku před restaurací se vzduchem linula lákavá vůně dráždící chuťové buňky, a tak jsme rychle pořídili památeční skupinové foto, abychom se co nejdříve usadili v pro nás rezervovaném salonku. Nejprve nám servírovali polévku z červené čočky ochucenou bylinkami, poté jsme si mohli na talíře naložit ze všech jídel z poledního menu – kuřecí kousky a dušenou rýži, pikantní brambory s omáčkou, jemně pálivou zeleninovou směs s nasládlou omáčkou a chlebové placky, zeleninový salát s jogurtovou zálivkou či kostky výborného špenátového tofu; vše s příjemnou vůní a chutí indického koření a bez zbytečně velkého množství soli. Přestože jsme měli talíře plné, někteří z nás si, poté co dojedli, rádi přidali a náš pan předseda Miklík zvládl i třetí talíř. Pak už jen zbývalo dobré jídlo zapít kapkou piva, chvíli posedět a nakonec poděkovat vstřícnému a stále se usmívajícímu personálu restaurace za krásný zážitek. Se všemi se těšíme na shledanou při dalších klubových akcích.

 

 


Počet obrázků: 10

 

Publikováno 28.10.2017 10:52, Odbočka Kroměříž

Informátor listopad 2017

Informace nejen o plánovaných akcích na měsíc listopad v textové podobě. 

Obrázek

V úterý 24. října jsme ve spolupráci s Krajskou pobočkou o. p. s. Tyfloservis  Zlín uspořádali přednášku o sociálních službách, komunikaci s nevidomými  a jinak zrakově postiženými, prostorové orientaci a kompenzačních pomůckách pro studenty Vyšší odborné školy pedagogické a sociální v Kroměříži.

V první části přednášky byli studenti seznámeni se službami sociální rehabilitace, terénními službami a další činností Tyfloservisu. Pomocí speciálních brýlí si mohli vyzkoušet, jak vypadají různé typy zrakových postižení. Paní Lenka Houšková ukázala studentům signalizační a orientační hole pro nevidomé a osoby s kombinovaným postižením zraku a sluchu a předvedla celou řadu pomůcek, umožňujících kompenzaci zrakového znevýhodnění, např.: pomůcky pro komunikaci a práci s  informacemi – ozvučené mobilní telefony, diktafon; pomůckami pro domácnost – identifikátory hladiny a barev, náramkové hodinky, ozvučené budíky, kuchyňské váhy, pomůcky pro měření tělesné i venkovní teploty, peněženky, pomůcky pro třídění a dávkování léků, pomůcky pro označování a popis věcí; zdravotnické pomůcky – ozvučený glukometr a přístroj pro měření krevního tlaku; a další.

Pan Kurek představil Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, její poslání, konkrétní projekty a služby poskytované zrakově postiženým členům a klientům po celé České republice a práci oblastních odboček. Podrobněji pohovořil o naší odbočce, o sociálním poradenství, sociálních aktivizačních službách, klubové činnosti a volnočasových aktivitách.

Společně pak předvedli studentům zásady správné komunikace s nevidomými a základní techniky průvodcovství.  

Ve druhé části si studenti rozdělení do dvou menších skupin v praxi střídavě vyzkoušeli nácvik prostorové orientace, chůze s bílou holí a průvodcovské techniky i práci s kompenzačními pomůckami – zvláštní pozornost věnovali výuce a psaní Braillova bodového písma; a prostřednictvím svých dotazů se mohli blíže seznámit s osobními zkušenostmi z každodenního života nevidomého člověka.


Počet obrázků: 16

 

Publikováno 17.10.2017 10:28, Odbočka Kroměříž

Veřejná sbírka Bílá pastelka

Obrázek

Máme za sebou další ročník celorepublikové sbírky Bílá pastelka.

Velmi děkujeme všem dobrovolníkům, spolupracujícím institucím a každému jednotlivci, který koupí Bílé pastelky přispěl na speciální služby pro těžce zrakově postižené. Výtěžek bude znám za pár dnů, již nyní však můžeme s radostí konstatovat, že v Kroměříži se letos dobrovolníkům opravdu dařilo. V Holešově na Policejní škole, která se do sbírky zapojila poprvé, dokonce prodali všechny přidělené pastelky!

Ještě jednou všem zúčastněným ze srdce děkujeme!


Počet obrázků: 5

 

Publikováno 10.10.2017 09:40, Odbočka Kroměříž

Odpoledne s Qardem – hrou nejen pro nevidomé a slabozraké

Obrázek

Ve středu 4. října se uskutečnilo pravidelné klubové setkání, na němž byla naším hostem předsedkyně Krajské koordinační rady paní Marta Zemanová.

Po uvítání nás paní Hanzalová s paní Fridrichovou seznámily s plánem akcí na měsíce říjen a listopad a rozdaly pozvánky na Oblastní shromáždění, které se bude konat ve středu 1. listopadu v rámci klubového odpoledne. Ve středu 11. října proběhne veřejná celonárodní sbírka Bílá pastelka a ve středu 25. října navštívíme společně indickou restauraci Ganga v Kroměříži, kde v rezervovaném salonku prožijeme odpoledne plné exotických chutí a vůní. V měsíci listopadu pak, mimo již zmiňovaného Oblastního shromáždění, plánujeme v úterý 14. 11. výlet pořádaný Oblastní odbočkou Přerov do Čech pod Kosířem s návštěvou tamního zámku a dalších expozic. Více o připravovaných akcích naleznete v říjnovém vydání Informátoru.

Po organizačním úvodu předala paní Hanzalová slovo paní Zemanové, která nás přijela seznámit se společenskou hrou Qardo a pozvat nás na 5. ročník krajského turnaje v Qardu, který se koná v sobotu 18. listopadu ve Zlíně. Qardo není jen společenskou hrou, ale slouží rovněž jako pomůcka pro rozvoj jemné motoriky u nevidomých a slabozrakých a s klapkami na očích se mohou do hry zapojit i lidé bez zrakového postižení.

Pokud Vás naše aktivity zaujaly, rádi Vás přivítáme v našem kruhu..:-)


Počet obrázků: 17

 

Publikováno 04.10.2017 14:46, Odbočka Kroměříž

Informátor 10_2017

 

Informace o akcích plánovaných na měsíc říjen v textové podobě. 

Publikováno 26.09.2017 09:47, Odbočka Kroměříž

Neslýchaně zábavný večer

Obrázek

V pátek 22. září jsme svou účastí na Neslýchaně zábavném večeru podpořili Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s.

Večerem provázela zpěvačka Heidi Janků a v programu vystoupili Bohuš Matuš, bubeník Hanz Sedlář, Karel Gott Revival Morava, Petra Černocká, D-Music Kroměříž a o umělecké tlumočení písní se postarala skupina Hands Dance.

V průběhu večera byly vyhlášeny výsledky soutěže „Řekni to tichem“ a pokřtěn nový kalendář na rok 2018, jehož součástí jsou díla oceněných dětských účastníku soutěže.

Během přestávky si mohli návštěvníci prohlédnout výstavu prací soutěžících dětí.

Všichni jsme si odnesli příjemný kulturní zážitek, někteří jako bonus podepsané fotografie umělců…


Počet obrázků: 9

 

Publikováno 26.09.2017 09:20, Odbočka Kroměříž

Naše putování po zámcích pokračuje - tentorkát v Bučovicích...

Obrázek
Ve středu 20. září jsme společně s členy odboček Vsetín, Zlín a Uherské Hradiště navštívili renesanční zámek Bučovice, kde pro nás pracovníci NPÚ společně s průvodci zámku připravili úžasnou prohlídku v rámci Roku renesanční šlechty. Na zámku nás přivítal pan Mgr. Petr Hudec se svými kolegy a rozdělené do tří skupin nás provedli zámkem. Během prohlídky reprezentačních sálů s osobitým výkladem jsme měli možnost dotýkat se vystavovaných exponátů, architektonických prvků, replik dobových oděvů, zbraní, nádobí a štukové výzdoby. V nejhonosnějším, tzv. Císařském sále, jsme si vyzkoušeli zahrát na dobové hudební nástroje a zatančit si tanec Branle.
Aby si přišly všechny smysly na své, čekal nás po báječné prohlídce dobrý oběd a po něm překvapení v podobě koncertu pana Hudce, který nám úžasně zahrál na kytaru a zazpíval, čímž dokázal, že dělá čest svému jménu.
Takovéto poznávací výlety jsou pro nás zrakově znevýhodněné skvělou příležitostí, jak se seznámit s historií. Děkujeme Městu Kroměříž a firmě Prominent, spol. s r. o., za jejich finanční podporu, bez které by se podobné akce nemohly uskutečnit. Těšíme se na příští setkání s dalšími památkami plná nových zážitků.

Počet obrázků: 10

 

Publikováno 25.09.2017 15:01, Odbočka Kroměříž

Veřejná sbírka Bílá pastelka

Obrázek

Vážení přátelé,

 

po roce se na Vás opět obracíme s prosbou o pozornost u příležitosti konání již 18. ročníku  veřejné celonárodní sbírky Bílá pastelka na podporu nevidomých a těžce zrakově postižených, kterou pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých – SONS ČR, z. s., ve spolupráci s o. p. s. Tyfloservis a krajskými TyfloCentry.

Ve středu 11. října na Mezinárodní den bílé hole vyjde do ulic více než dvou set měst a obcí po celé České republice kolem 2 900 dobrovolníků, středoškolských studentů a našich zrakově postižených členů v bílých tričkách s emblémem Bílé pastelky a s registračními čísly opatřenými kasičkami a budou nabízet za příspěvek v minimální výši 30,- Kč kolemjdoucím lidem bílé pastelky, symbolizující bílou hůl, pomocí které nevidomí vnímají okolní svět a záložky ve formě pastelky s kalendářem na rok 2018.

Svými příspěvky podpoříte projekty a speciální služby pro těžce zrakově postižené, poskytované v celé České republice. Z projektů SONS ČR, z. s., jsou to např.: Středisko výcviku vodicích psů; Centrum odstraňování bariér; Navigační centrum, usnadňující zrakově postiženým samostatné cestování; vydávání časopisu Zora; sociální a sociálně právní poradenství a sociální aktivizační služby, Knihovna a tiskárna pro nevidomé; převod tištěných knih do zvukové podoby a Braillova bodového písma. O. p. s. Tyfloservis poskytuje svým zrakově postiženým klientům terénní sociální služby, mezi které patří: výuka prostorové orientace a chůze s bílou holí; výuka Braillova písma; výuka psaní na klávesnici PC; nácvik zvládání každodenních situací vedoucí k větší samostatnosti; seznamování klientů s kompenzačními pomůckami, krajská Tyflocentra provozují školicí střediska PC techniky a technické poradenství pro výběr PC pomůcek a denní centra sociálních služeb.

Pomozte i vy zakoupením bílé pastelky nevidomým a slabozrakým zvládnout jejich nelehkou životní situaci a stát se plnohodnotnými členy společnosti, protože: slepotou život nekončí!

Všem dárcům děkujeme. Více informací naleznete na webu www.bilapastelka.cz .

Za spolupráci děkujeme studentům VOŠPS v Kroměříži, Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži a Vyšší policejní školy a střední policejní školy Ministerstva vnitra ČR v Holešově.   

Za podporu děkujeme Městu Kroměříž a Kroměřížské nemocnici, a. s.

 

SONS ČR, z. s., Oblastní odbočka Kroměříž 

Publikováno 18.09.2017 10:37, Odbočka Kroměříž

Návštěva arcibiskupského zámku v Kroměříži

Obrázek

Ve středu 13. září se uskutečnilo domluvené setkání s našimi přáteli z Oblastní odbočky Kyjov v Kroměříži.

Poté, co jsme se s Kyjovskou výpravou pod vedením paní Zdeny Indgrové přivítali, byl hlavním cílem našeho zájmu arcibiskupský zámek, kde pro nás byla připravena prohlídka. Na zámku jsme byli uvítáni naší průvodkyní paní Kateřinou Šalerovou, která nás provedla reprezentačními sály a instalovaným tzv. letním bytem v prvním patře zámku. Ve druhém patře pak Manským sálem, Hudebním kabinetem a Starou knihovnou.

Nejprve nám v Loveckém sále krátce povyprávěla o historii zámku a jeho stavebním vývoji a ve všech následujících sálech se nám, zrakově znevýhodněným, snažila co nejvíce přiblížit vzhled místností a jejich vybavení. Podrobně nám popisovala mobiliář a umělecká díla v jednotlivých sálech, materiál použitý k jejich výrobě, zpracování a způsob zdobení. U některých děl z velké sbírky obrazů nám popisovala jejich náměty a k nim se vážící legendy. Ve Sněmovním sále nám pak paní průvodkyně pořídila vzpomínkovou skupinovou fotografii. V posledním sále prohlídky, ve Staré knihovně, jsme paní Šalerové poděkovali za úžasný výklad a zajímavé zážitky při prohlídce a rozloučili se s ní.

Byl právě nejvyšší čas na oběd zamluvený v jídelně Arcibiskupského gymnázia. O ten se bylo třeba nejprve poprat s přesilou vyhladovělých studentů, ale paní Hanzalová s dalšími dobrovolnicemi nám oběd vybojovala, a tak jsme si mohli pochutnat na špenátové polévce a španělském ptáčku s rýží.

Prožili jsme krásné setkání s Kyjovskými přáteli a den plný příjemných a zajímavých zážitků.

Jan Kurek

 

 


Počet obrázků: 10

 

Publikováno 12.09.2017 09:26, Odbočka Kroměříž

Klubové odpoledne se společností Adaptech

Obrázek

Ve středu 6. září u nás proběhlo pravidelné klubové odpoledne.

Během organizačního úvodu nás, jako vždy, seznámily paní Hanzalová s paní Fridrichovou s plánem akcí na měsíc září. Budou to především návštěva zámku v Kroměříži ve středu 13. září, při které se setkáme s našimi přáteli z Kyjovské odbočky a ve středu 20. září výlet na zámek v Bučovicích s bohatým programem.

Poté jsme přivítali našeho hosta, kterým byl tentokrát pan Kavan ze společnosti Adaptech. Ten nám nejprve zběžně představil několik technických novinek z oblasti kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené, a pak už jsme se věnovali hlavnímu bodu tohoto odpoledne, kterým byla soutěž v přípravě zeleninových salátů.

Soutěže se zúčastnilo šest týmů a jejich výtvory hodnotila tříčlenná porota ve složení:  paní Ludmila Fridrichová a pánové Roman Miklík a Antonín Nesvadba. Ta po důkladné degustaci vyhodnotila jako dva nejlepší saláty týmu paní Ludmily Urbanové a týmu Honzy Laurenčíka.

Vítězové pak převzali z rukou pana Kavana cenu – láhev vína a jejich receptura postupuje do soutěže mezi vítěze z ostatních odboček. Těšíme se na shledanou při dalších klubových setkáních.

Jan Kurek


Počet obrázků: 16

 

Publikováno 05.09.2017 09:18, Odbočka Kroměříž

Exkurze v čokoládovně a pivovaru Černý Orel

Obrázek

Na středu 30. srpna jsme si naplánovali příjemné odpoledne spojené s potěšením pro naše chuťové buňky.
Vypravili jsme se na exkurzi s ochutnávkou v čokoládovně a pivovaru Černý Orel v Kroměříži. Zlákáni příslibem bohatých zážitků jsme se sešli v hojném počtu na Velkém náměstí. Při vstupu do čokoládovny nás už ve dveřích přivítala lahodná čokoládová vůně.
V provozovně nám naše průvodkyně povyprávěla o historii čokolády, jejím objevení pro Evropu a její výrobě. Popsala celou cestu od vysazení kakaovníku, přes sběr a zpracování kakaových bobů, až po výrobu samotné čokolády. Ukázala nám, jak vypadají kakaové boby a čokoládové pecičky, které jsme také mohli ochutnat, určené k výrobě bílé, mléčné a hořké čokolády, a celý postup zpracování a ruční výroby lanýžů a pralinek. Nakonec nám nabídla různé druhy úžasných pralinek k ochutnání, čehož jsme velmi rádi využili.
V pivovarnické části prohlídky nás pan sládek nejprve seznámil se surovinami, které k vaření piva používá, ukázal nám různé druhy sladu a chmele a postupně přiblížil celou technologii vaření piva. Během jeho vyprávění jsme ochutnávali piva, která ten den čepovali. Poté pan sládek zodpověděl několik dotazů týkajících se jeho pivovarnické praxe a provedl nás prostorami se zařízením na vaření piva a jeho skladování. Na závěr společně stráveného odpoledne jsme ještě pořídili skupinové foto do alba fotografií z našich akcí a bohatší o nové zážitky se rozešli domů.

Jan Kurek


Počet obrázků: 19

 Zobrazena stránka 7 z 11 (celkem 203 záznamů)
Jít na stránku: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11