Oblastní odbočka Kroměříž

 

Adresa:

Velehradská 625, 767 01 Kroměříž

Telefon: 573 335 340

E-mail: kromeriz-odbocka@sons.cz

Kontaktní den: pondělí  9–12 a 14-16:30 hodin

 

Kontakty:

Vedoucí a sociální pracovnice: Mgr. Erika Hanzalová, e-mail: hanzalova@sons.cz, mob.: 775 085 129

Pracovnice v sociálních službách: Veronika Morongová, mobil: 778 702 408, e-mail: morongova@sons.cz

Ostatní odborní pracovníci v oblasti sociální práce:

Jan Kurek, mobil: 777 479 495, e-mail: kurek@sons.cz

Předseda odbočky: Jan Kurek, mobil: 777 479 495, e-mail: kurek@sons.cz

Najdete nás i na našich facebookových stránkách: Facebook

 

 

Za podporu děkujeme:

  Město Holešov
logo města Kroměříž  logo města Holešov

 

Sociální partneři:

logo Sociální služby města Kroměříže

 

Mediální partneři:

logo radia Kroměříž

 

 

 

 


Počítadlo zobrazení: 4331

Příspěvky

Publikováno 26.06.2017 10:28, Odbočka Kroměříž

Setkání zrakově postižených v Kyjově

Obrázek

V sobotu 17. června jsme se společně vypravili na pozvání tamní Oblastní odbočky SONS do Kyjova na tradiční setkání zrakově postižených.

Cesta autobusem, který nás postupně sbíral na své trase, nebyla náročná a k naší dobré náladě přispěly i komické situace způsobené několika cestujícími.

Na autobusovém nádraží v Kyjově na nás čekala průvodkyně, takže jsme se spolehlivě přesunuli k radnici, kde se setkání uskutečnilo.

Letošní ročník navštívili, mimo místní, zrakově postižení z Brna, Opavy, Semil, Bratislavy a ani naše desetičlenná výprava se mezi nimi neztratila.

V zasedací síni nás přivítali vedoucí Oblastní odbočky v Kyjově paní Hana Vrtková, která vzpomněla také naši členku paní Marii Kročilovou, pravidelnou účastnici těchto setkání, která se tentokrát z vážných zdravotních důvodů nemohla zúčastnit, a předsedu odbočky pana Pavla Švorbu. Členové odbočky společně s tamními dobrovolníky napekli a připravili pohoštění, k němu také uvařili dobrou kávu a čaj.

Místostarosta Kyjova pan Antonínem Kuchař nás vstřícně přivítal jménem Města a seznámil nás s jeho historií i současností. Připravil nám komentovanou prohlídku budovy radnice s reprezentačním salonkem a obřadní síní, dále připomněl Kyjov jako centrum folklórních tradic a slavností, v neposlední řadě zmínil Kyjovsko jako vinařský kraj.

Dalším bodem v programu setkání byla návštěva s prohlídkou barokního zámku v Miloticích.

Rozděleni do dvou skupin jsme s průvodci vyrazili na prohlídkový okruh zámkem. Pro naši slečnu průvodkyni byla prohlídka zámku se zrakově postiženými novou zkušeností, ale brzy svou nejistotu překonala a snažila se nám vše, co bylo k vidění, slovy co nejvíce přiblížit a popsat. Měli jsme také možností dotýkat se některých exponátů. A tak se stalo, že nás druhá skupina brzy začala dohánět. Její členové nám také obohatili prohlídku pěveckým vystoupením souboru Pastelky za klavírního doprovodu pana předsedy Švorby.

Z Milotic jsme se vrátili zpět do Kyjova na oběd v IP restaurantu u vlakového nádraží. Po dobrém obědě v příjemném prostředí přišel čas poděkovat našim hostitelům za krásně prožitý den a rozloučit se s nimi i dalšími účastníky setkání, jehož smyslem je navazování nových přátelství, spolupráce a sdílení nejrůznějších zkušeností a zážitků. S našimi kolegy s Kyjovské odbočky se těšíme brzy na shledanou a doufáme, že jim jejich pohostinnost budeme moci v budoucnu oplatit.

Jan Kurek


Počet obrázků: 14

 

Publikováno 26.06.2017 10:14, Odbočka Kroměříž

Pravidelné bowlingové klání

Obrázek

Ve středu 14. června jsme se sešli ve sportcentru Paráda na pravidelném bowlingovém turnaji.

Tentokrát se zdála být bowlingová dráha jako zakletá a během hry se úspěšné hody střídaly s těmi méně úspěšnými.

Nakonec turnaj skončil s těmito výsledky: 1. Roman Miklík 74 b., 2. Jana Varaďová 59 b., 3. Alena Řezníčková 36 b., 4. Pavla Poláková a Jan Kurek 33 b..

S našimi sportovci se těšíme na shledanou při příštím turnaji.

Jan Kurek


Počet obrázků: 5

 

Publikováno 26.06.2017 09:53, Odbočka Kroměříž

Klubové odpoledne s MUDr. Kamilou Raškovou

Obrázek

Ve středu 7. června jsme se ve 14 hodin sešli na pravidelném klubovém odpoledni.

V informačním úvodu nás vedoucí odbočky paní Hanzalová s paní Fridrichovou seznámily s plánem akcí na měsíc červen.

Kromě pravidelného bowlingu to budou: v sobotu 17. června setkání zrakově postižených pořádané odbočkou v Kyjově spojené s výletem na zámek v Miloticích, ve středu 28. června výlet do Holešova s návštěvou zámku a Šachovy synagogy.

Červnovým hostem klubového odpoledne byla dermatoložka Kroměřížské nemocnice MUDr. Kamila Rašková, která nás navštívila s přednáškou - aktuální pro nadcházející roční období - na téma: Kožní novotvary, ochrana kůže a možnosti diagnostiky.

Po přednášce paní doktorka Rašková zodpověděla několik dotazů týkajících se tématu. Poté měli naši členové možnost nechat se v soukromí dermatoskopicky vyšetřit, čehož mnozí také využili.

Jan Kurek


Počet obrázků: 5

 

Publikováno 05.06.2017 11:01, Odbočka Kroměříž

Představení nové pracovnice SONS Kroměříž Ludmily Fridrichové

Obrázek

Začala jsem pracovat na odbočce SONS v Kroměříži od května a chtěla bych se Vám krátce představit.

Jmenuji se Ludmila Fridrichová a bydlím v Zahnašovicích nedaleko Holešova. Jsem zdravotní sestra, pracovala jsem v nemocnici na chirurgickém oddělení a naposledy v Charitě Holešov jako terénní sestra. S manželem jsme vychovali 4 děti a jsme spolu přes 30 let. Ze zdravotních důvodů jsem musela fyzicky náročnou práci v Charitě opustit a zůstala jsem bez práce, která byla smyslem mého života. Jsem moc ráda, že mi úřad práce nabídl místo v SONS Kroměříž a s radostí jsem je přijala. Měla jsem trochu obavy, ale slečna Hanzalová mi dodala odvahy k zvládání neznámého. Doufám, že všichni budeme spolu dobře vycházet a zažijeme pěkné okamžiky při setkávání i společných akcích. Jsem ráda, že se naučím nové věci z oblasti, která mě velmi zajímá, a poznám řadu nových lidí, kteří svůj hendikep tak bravurně překonávají.

Těším se na spolupráci s Vámi.

 

Ludmila Fridrichová 

Publikováno 01.06.2017 10:31, Odbočka Kroměříž

Informátor červen 2017

Informace o plánovaných i již uskutečněných akcích OO SONS Kroměříž v textové podobě. 

Obrázek

Dne 18. května se uskutečnil v rámci 23. ročníku festivalu Dny umění nevidomých na Moravě  v prostorách Základní umělecké školy v Kroměříži koncert pořádaný naší Oblastní odbočkou SONS Kroměříž za finanční podpory Města Kroměříže a Zlínského kraje.

V programu koncertu vystoupili zrakově postižení hudebníci a zpěváci Alena Schutová a Miroslav Orság, absolventi Deylovy konzervatoře v Praze, kteří do svého vystoupení zařadili výběr z klasické hudby, např. z písňové a operní tvorby Antonína Dvořáka, několik lidových písní a závěrem i muzikálových melodií.

Více než hodinu skvěle bavili posluchače svými výkony i vzájemným špičkováním. Po celou dobu udržovali kontakt s publikem, které i rozezpívali.

Zlatou tečkou programu pak bylo nečekané vystoupení studentů Vyšší odborné školy pedagogické a sociální a Střední pedagogické školy Kroměříž, kteří nám sborově zazpívali pod vedením Mgr. Jablunky, a tím přispěli k úžasné atmosféře celého koncertu.

Rádi bychom poděkovali účinkujícím umělcům, kteří nám ukázali s chutí a elánem, že i se zrakovým postižením se dá žít plnohodnotný život, a připravili pro nás báječný kulturní zážitek.

Výtěžek z dobrovolného vstupného bude použit na podporu sociálně aktivizačních služeb pro zrakově postižené pořádané naší odbočkou.


Počet obrázků: 10

 

Publikováno 15.05.2017 10:28, Odbočka Kroměříž

Bowlingový turnaj

Obrázek

Ve středu 10. 05. proběhl ve Sportcentru Paráda v Kroměříži náš květnový bowlingový turnaj. Tentokrát se sešlo více hráčů a konkurence byla silnější. Náš team nově posílili paní Ludmila Fridrichová a pan Vít Řezníček. Paní Ludmila bude, jak se ukázalo v průběhu hry, zdatnou soupeřkou našim nejlepším borcům.
Hra byla napínavá a rychlá, protože jsme hráli na dvou dráhách. Hráči se snažili ze všech sil, až se dopracovali k následujícím výsledkům:
Jakub Varaďa 83 bodů,
Jana Varaďová 76 bodů,
Ludmila Fridrichová 66 bodů,
Roman Miklík 48 bodů,
Alena Řezníčková 36 bodů,
Pavla Polákoá 33 bodů,
Jan Kurek 32 bodů,
Vít Řezníček 27 bodů.
Všem hráčům blahopřejeme a těšíme se na červnové klání.


Počet obrázků: 8

 

Publikováno 12.05.2017 16:34, Odbočka Kroměříž

Dny umění nevidomých na Moravě

Obrázek

Jelikož se rychle blíží termín našeho koncertu pořádaného v rámci festivalu Dny umění nevidomých na Moravě (dne 18. května v 11 hodin dopoledne v koncertním sále Základní umělecké školy v Kroměříži), a počet zájemců o návštěvu koncertu narůstá, rádi bychom upozornili naše příznivce a případné zájemce o návštěvu koncertu, že je možné rezervovat si místa předem telefonicky na tel. čísle: 573 335 340 nebo mailem: hanzalova@sons.cz.

Těšíme se na Vaši účast a příjemný kulturní zážitek. 

Publikováno 09.05.2017 13:42, Odbočka Kroměříž

Klubové odpoledne s MUDr. Rumpovou

Obrázek

Ve středu 2. května ve 14 hodin jsme se sešli na pravidelném klubovém odpoledni, kterému předcházela schůzka Oblastní rady naší odbočky.

Po organizačním úvodu, během kterého nám paní Hanzalová představila novou pracovnici odbočky paní Ludmilu Fridrichovou, jsme přivítali našeho hosta, kterým byla MUDr. Dagmar Rumpová. Paní doktorka si pro nás připravila přednášku o příčinách a léčbě chronických, poúrazových a dlouhodobých a intenzivních bolestí spojených se zhoubným i nezhoubným onemocněním.

Po přednášce pak MUDr. Rumpová odpovídala na otázky účastníků přednášky, které byly směřovány zejména na užívání a dávkování konkrétních léčiv.

V průběhu odpoledne nás vedoucí odbočky seznámila i s akcemi plánovanými na měsíc květen, o kterých se můžete dočíst více v květnovém Informátoru Kroměřížské odbočky (viz. níže).


Počet obrázků: 4

 

Publikováno 03.05.2017 12:32, Odbočka Kroměříž

Informátor květen 2017

Informace o plánovaných i již uskutečněných akcích OO SONS Kroměříž v textové podobě. 

Publikováno 02.05.2017 11:56, Odbočka Kroměříž

Pozvánka na 23. ročník festivalu Dny umění nevidomých na Moravě

Obrázek

 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s., Oblastní odbočka Kroměříž si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na koncert pořádaný v rámci festivalu Dny umění nevidomých na Moravě, který pořádáme dne 18. května v 11 hod dopoledne v koncertním sále Základní umělecké školy v Kroměříži (Jánská 31, 767 01 Kroměříž).

Prostřednictvím dobrovolného vstupného můžete přispět na sociálně aktivizační služby pro zrakově postižené v Kroměříži.

V programu vystoupí a zazpívá paní Alena Schutová za klavírního doprovodu hudebníka a skladatele Miroslava Orsága - absolventa Konzervatoře Jana Deyla v Praze.

 

 

 

Program koncertu:

Klasická část:

  1. Caccini - Ave Maria
  2. Dvořák - Biblická píseň 4
  3. Dvořák - Biblická píseň 5
  4. Dvořák - Biblická píseň 10
  5. Dvořák - Cigánská píseň 6
  6. Janáček - Lavečka
  7. Joplin - Country Club

 

Část lidových písní:

Prší, prší...

Rožnovské hodiny

Ej lásko, lásko

Lásko, Bože, lásko

Až tady pojedeš

Bazalička

 

Populárnější část písní:

Vondráčková - Světla ramp

My Fair Lady – Plácek

Změna programu vyhrazena.

Tento koncert se uskuteční za finanční podpory Města Kroměříže a Fondu Zlínského Kraje – sekce kultura. Naše poděkování patří také vedení ZUŠ Kroměříž za, jako již v minulých letech, laskavé poskytnutí prostor školy k uspořádání koncertu.

Přijďte si společně s námi vychutnat kulturní zážitek, díky kterému můžete přispět k lepšímu zvládání těžké životní situace zrakově postižených spoluobčanů.

 


Začátek: 18.05.2017 11:00
Konec: 18.05.2017 12:30
Kde: Koncertní sál ZUŠ Kroměříž

 

Publikováno 02.05.2017 11:28, Odbočka Kroměříž

Bowlingový turnaj

Obrázek

Srdečně Vás zveme na pravidelné utkání v bowlingu na Sportcentru Paráda Kroměříž. Setkání účastníků je ve 13:45 hod. před sportovním centrem, na místě samém pak máme k dispozici dvě bowlingové dráhy. V příjemném prostředí můžeme po sportovním výkonu také posedět a pobesedovat u dobré kávy nebo čaje. Neváhejte a přidejte se k nám!


Začátek: 10.05.2017 08:45
Konec: 10.05.2017 09:45
Kde: Sportcentrum Paráda Kroměříž

 

Publikováno 24.04.2017 12:20, Odbočka Kroměříž

Dubnové bowlingové klání

Obrázek

Ve středu 19. dubna jsme uspořádali další z pravidelných bowlingových turnajů.

I přes menší počet hráčů byl turnaj od začátku až do samotného konce velmi napínavý.

S každým dalším kolem bylo jasnější, že dojde ke konečnému zápasu o první místo mezi paní Janou Varaďovou a panem Romanem Miklíkem.

Po tvrdém boji se nakonec štěstí přiklonilo na stranu paní Varaďové, která s 94 body zvítězila.

Blahopřejeme však všem zúčastněným a těšíme se na další sportovní zážitky. 

Celkové skóre:

Varaďová Jana  94

Miklík Roman      88

Varaďa Jakub    60

Kurek Jan         31

Poláková Pavla  24


Počet obrázků: 8

 

Publikováno 23.04.2017 13:21, Odbočka Kroměříž

Komentovaná vycházka historickým centrem Brna

V úterý 18. 4. 2017 bylo cílem našeho dubnového výletu město Brno. Cesta autobusem společnosti Arriva trvala díky ucpané dálnici déle, a proto jsme dorazili o hodinu později, než bylo v plánu. Po přepravě šalinou směrem k Dominikánskému náměstí jsme se přivítali s Ing. Marinou Sedlákovou, která nám připravila komentovanou procházku historickým centrem města.
Na trase jsme postupně navštívili dům pánů z Kunštátu a sousedící „Schmetterhaus“ s renesančními arkádami a pavlačovými ochozy a starou radnici s kolem a brněnským drakem, abychom se před jedenáctou hodinou přesunuli na Náměstí svobody a stihli tak odbíjení hodinového stroje „brněnského orloje“.
Další zastávkou na cestě byl kostel sv. Jakuba. Paní Ing. Sedláková nás uvnitř příjemně sluncem vyhřátého kostela seznámila s jeho historií a stavebním vývojem. Při prohlídce interiéru si nevidící mohli ohmatat části vybavení kostela, některé architektonické prvky stavby a kamenné náhrobní desky. U kostela sv. Tomáše na Moravském náměstí jsme si prohlédli soubor čtyř uměleckých děl, představujících čtyři symboly Platónovy ústavy. Jsou to: haptický model starého Brna z dob 30. Leté války symbolizující prozíravost, kašna s vodou, jako symbol umírněnosti, socha z krychlí představující spravedlnost a jezdecká socha markraběte Jošta symbolizující odvahu.
Protože jsme byli na kost promrzlí, dopřáli jsme si v pivnici U zelené kočky dobrý oběd a rozloučili se s upřímným poděkováním za příjemnou a poučnou procházku plnou zážitků s naší průvodkyní.
Po kávě, k níž bylo nutné dát si i něco sladkého, jsme se vydali pomalu cestou přes Zelný trh k autobusu, který nás už bez zdržení dopravil zpět do Kroměříže. A tak to byl, i přes rozmary dubnového počasí příjemný, na zážitky bohatý výlet.

Jan Kurek 

Publikováno 13.04.2017 09:30, Odbočka Kroměříž

Kroměříž bez hranice

Obrázek

Na pozvání Vyšší odborné školy pedagogické a sociální a Střední pedagogické školy Kroměříž jsme se 21. března aktivně zapojili do akce „Kroměříž bez hranic“.


Počet obrázků: 10

 

Publikováno 28.03.2017 16:39, Odbočka Kroměříž

Expozice PRINCIP BAŤA – Dnes fantazie, zítra skutečnost

Obrázek

Dne 15. 3. 2017 jsme navštívili Muzeum JV Moravy ve Zlíně.  Ve 14 budově baťovského areálu na nás dýchlo něco z tehdejší monumentálnosti baťovského koncernu. Expozice mapuje nejen zrod koncernu v roce 1894, průřez jeho vývoje až do poválečného období, zahrnuje také další významná témata z oblasti filmu a cestovatelství.


Počet obrázků: 14

 

Publikováno 07.03.2017 11:07, Odbočka Kroměříž

Kroměříž bez hranic

Obrázek

Rádi bychom Vás srdečně pozvali na akci pořádanou Vyšší odbornou školou pedagogickou a sociální a Střední pedagogickou školou Kroměříž - Kroměříž bez hranic. K účasti na této zajímavé benefici byla letos přizvána i naše organizace.

Mezigenerační den pořádaný pod názvem Kroměříž bez hranic v úterý 21. března 2017 přinese celodenní program pro seniory ve věku 60+, školní děti a mládež i širokou veřejnost.

Kroměříž bez hranic nabízí nejen dopolední a odpolední zábavně edukační část, v níž se prolnou senioři a školáci se širokou veřejností. Důležitou součástí celého dne je benefiční představení v divadelním sále Domu kultury v Kroměříži se začátkem v 18.00 hod. V duchu letošního tématu organizátoři připravili nevšedně komponovaný pořad pod názvem „Moderato“, jenž představí pěvecké soubory různých generací – folklorní soubor Malý Hanáček dětí z MŠ Kollárova Kroměříž, populární soubor ZeSrandy i rockový pěvecký sbor Ladies BuDu z Buchlovic, jehož zpěváci přesvědčí všechny v sále, že i seniorské pěvecké sdružení může být energií nabité. V průběhu večera budou na podiu rozprávět osobnosti známé z různých uměleckých oborů – fotograf Jindřich Štreit, malíř Libor Vojkůvka, zpěvačka s kouzlem filmové Saxany Petra Černocká a další. Zájemci o jedinečné benefiční představení v divadelním sále Domu kultury Kroměříž v úterý 21. 3. 2017 v 18.00 získají rezervaci místa prostřednictvím VOŠPS a SPgŠ Kroměříž, kontaktní osoba: Andrea Dittrichová, tel. 732 912 091, e-mail: a.dittrichova@ped-km.cz

Druhý ročník akce Kroměříž bez hranic prostřednictvím benefičního představení opět podpoří dobrou věc a získané finanční prostředky věnuje na výstavbu nového petangového hřiště na Hanáckém náměstí v Kroměříži. Toto sportoviště pak bude sloužit nejen seniorům, ale i široké veřejnosti. Záměr podpořila také kroměřížská radnice.


Začátek: 21.03.2017 09:00
Konec: 21.03.2017 20:00
Kde: Dům kultury Kroměříž

 

Publikováno 23.02.2017 10:05, Odbočka Kroměříž

Sportujeme pravidelně…

Obrázek

Stalo se dobrou tradicí, že každý měsíc věnujeme jedno odpoledne bowlingovému turnaji na Parádě v Kroměříži. Poslední sportovní klání se uskutečnilo po návštěvě výstavy kamélií dne 22. 2. 2017, a  i přes dopolední program měli účastníci bowlingu dost sil na skvělé herní výkony. Při plném nasazení hráčů tak únorový turnaj skončil s následujícími výsledky:
1. Jana Varaďová 85,
2. Jan Kurek 42,
3. Pavla Poláková 27,
4. Alena Řezníčková 25.
Provozovatelka bowlingu si pro nás navíc připravila milé překvapení - nové osvětlení tmavých schodů, jež zejména slabozrakým působily při samostatném pohybu značné obtíže. Děkujeme!


Počet obrázků: 6

 

Publikováno 22.02.2017 12:48, Odbočka Kroměříž

KAMÉLIE – KRÁLOVNA PLESOVÝCH KVĚTIN

Obrázek

Výstava kamélií ve Velkém a Palmovém skleníku Květné zahrady v Kroměříži.

22. února 2017


Počet obrázků: 6

 

Publikováno 30.01.2017 11:17, Odbočka Kroměříž

Expozice Karla Kryla v Kroměříži

Obrázek

Návštěva EXPOZICE KARLA KRYLA. 


Počet obrázků: 4

 Zobrazena stránka 10 z 12 (celkem 233 záznamů)
Jít na stránku: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12