Procvičování Braillova bodopisu

Publikováno 28.11.2022 13:05 Odbočka Kroměříž


Obrázek

Po měsíční přestávce bylo nutné nejprve důkladně zopakovat všechny již známé znaky.

Poté jsme se věnovali procvičování nových znaků pro písmena I, Ó a G, čtení připravených braillských textů a zápisu jednotlivých slov i delších vět na Pichtově psacím stroji. 

Děkujeme všem za účast a těšíme se na první setkání v roce 2023.


Obrázky