Přístupnější metro

Publikováno 14.03.2022 23:11 Brašna František


Obrázek

Aktualizovaný akustický orientační systém v metru - únor 2022
V dnešní době se čím dál tím víc klade důraz na zpřístupnění staveb a jejich částí tak, aby byly zpřístupněné i osobám se sníženou schopností pohybu nebo orientace, konkrétně osobám s pohybovým, zrakovým, sluchovým nebo mentálním postižením, osobám pokročilého věku, těhotným ženám, osobám doprovázejícím dítě v kočárku nebo dětem do tří let.
Každá z výše uvedených skupin má své specifické potřeby, osobám se zrakovým postižením pomáhají v orientaci v terénu jednoznačně identifikovatelné hmatné nebo akustické prvky. 
Nejvíce používanými akustickými prvky jsou orientační majáčky s příslušným trylkem s hlasovou frází. Majáčky pomocí akustického hlášení spouštěného nevidomou osobou dálkově  usnadňují nevidomým a slabozrakým prostorovou orientaci a poskytují jim věcné informace o nejbližším okolí nebo trase.  
Samostatnou kapitolou v oblasti orientace zrakově postižených je veřejná doprava, a v Praze zejména metro. Dopravní podnik Praha instaluje na jednotlivých stanicích metra výše uvedené akustické majáčky, které označují a popisují např. vstupy do vestibulů metra, přístup schodištěm a eskalátory (popř. jejich kombinace), provozní chod eskalátorů, polohy výtahů či výstupy z vestibulů ve vazbě na povrchovou dopravu.
U nově aktualizovaných stanic a majáčků je u přístupu dle lokality ve frázi i informace o tom, na jaký směr pojedete při vstupu do vlakové soupravy vlevo nebo vpravo při vstupu na plochu nástupiště (tzn. kde je konečná dané linky). Informace může být buď v prodloužené frázi majáčku u eskalátoru nebo případně i u majáčku na schodiště nejsou-li zde eskalátory.  
Pro dálkové ovládání majáčku se používá vysílačka VPN se 6 tlačítky; konkrétně v metru se využívají tlačítka číslo 1, 2 a 4. Stiskem daného tlačítka VPN odešle cestující signál a majáček spustí akustickou frázi.  V krátkosti: povel jedna na vstupu do podchodu stanice oznámí fráze majáčku, kde jste a co následuje dále ve směru chůze. Na prosklených dveřích při vstupu do odbavovacích prostor je ohlášen název stanice, případně zda je stanice uzavřená. Schody a vstupy dveřmi jsou rozeznatelné dle trylků. Povelem vysílačky číslo dva je oznámen provozní stav pohyblivých schodů  (eskalátorů), tzn. směr jejich pojezdu, případně co následuje). Stejným povelem se dozvíte o existenci výtahu a zda je v provozu. 
Podrobnější informace o akustických majáčcích, vysílačce VPN a jejím ovládání uvádíme v odkazech na konci tohoto článku.
V případě, že zjistíte nefunkční majáček ve stanici, je nejlepší a nejrychlejší řešení pro odstranění poruchy nahlásit závadu dozorčímu stanice (většinou okénko vpravo v úrovni turniketů); popř. se dá také napsat email s popisem stanice, místa a problému (nefunkčnost, hlasitost atd.) na bariery@sons.cz. 
Počet instalovaných majáčků každým rokem narůstá. Jen vloni podnik upravil další tři stanice metra, které byly letos uvedeny do provozu, mezi nimi stanice Hloubětín, Vysočany a Nové Butovice. Letos se úpravy budou týkat stanic Malostranská, I. P. Pavlova, které se již projektují. Záměrem je, aby i zde byl systém kompletní, tedy včetně výstupu na návaznou MHD, provozního stavu eskalátoru a i přístupu na toalety (tj. doplnit a nově umístit majáčky před WC ve všech nových nebo nově rekonstruovaných stanicích metra). Dalších dvanáct stanic s touto aktualizací je v přípravě. 
Podle odborníků si metropole v oblasti orientace nevidomých vede velmi dobře. Je totiž součástí celorepublikového systému, který je ve všech městech unifikovaný, a tedy v rámci Evropy naprosto unikátní. 

Související odkazy: 

- Majáčky a jejich fráze
- Ovládání VPN
- Otevírání dveří v metru

Zprávu podává Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR.