Otevírání dveří v metru pomocí VPN


Obrázek

Otevírání dveří v metru pomocí VPN

Povelem č. 4 slepecké vysílačky kteréhokoli provedení na nástupišti stanice metra způsobíme, že na displeji vedle butonu s hodinami v místě zastavení čela vlaku začne blikat d (jako „dveře"). To je pokyn pro strojvedoucího příštího vlaku, aby otevřel všechny dveře soupravy.

Hlášení „Otevření dveří aktivováno!“ z reproduktorů na nástupišti potvrzuje nevidomému cestujícímu, že jeho povel byl přijat.

Odjíždějící vlak povel ruší na své koleji.

Jak tedy postupovat?

- Povel vysílačkou dáváme na nástupišti pokud možno ještě před příjezdem našeho vlaku. Když už je vlak ve stanici, nemusí si strojvedoucí všimnout, má mnoho jiných povinností. 

- S povelem počkáme, pokud právě z naší koleje vlak odjíždí.

- Při vystupování z vagónu vysílačku nepoužíváme. Vzhledem k dosahu VPN a rychlosti vlaku by většinou signál nebyl zaregistrován. Použijeme tlačítka na dveřích. U všech tří typů užívaných vagónů jsou tato tlačítka dobře nahmatatelná na levé půce dveří hned vedle střední spáry mezi oběma křídly dveří ve výši hrudi.

V čem mohou být problémy?

- Vybavemí nástupiště je porouchané. V tom případě se neozve hlášení „Otevření dveří aktivováno!“. Je to velice vyjímečné.V tomto případě je nejvhodnější to ohlásit dozorčímu na té, nebo kterékoli jiné, stanici metra. Předtím se však přesvědčíme, že naše vysílačka je v pořádku (funkčnost i baterie).

- Strojvůdce naše přání přehlédl. To se, bohužel, občas stává – zkrátka „lidský činitel“. Se současným vedoucím Metodického centra odstraňování bariér SONS zvážíme způsob, jak vedení Dopravního podniku hl. m. Prahy požádat o nápravu nejen v této záležitosti. Samozřejmě může každý z nás problém ohlásit např. přes formulář na webu www.dpp.cz.

Foto:

Ukázka signalizace otevření dveří

Písmeno blikající "d" je umístěno v levém spodním rohu hodin.

Metro signál otevření dveří (JPG; 8 MB)

Pohled na nástupiště: 

Metro signál otevření dveří (JPG; 7 MB)  Metro signál otevření dveří (JPG; 8 MB)   (JPG; 8 MB)

 

Vysílačka VPN a tlačítko číslo 4 v praxi:

 


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s.