Otevírání dveří v metru pomocí VPN


Obrázek

Otevírání dveří v metru pomocí VPN

aktualizovat x úpravy a . foto nástupiště, trylke k přehrání, upřesnit popis + foto těch hodin ...

 

Otevírání dveří v metru pomocí VPN

 

Povelem č. 4 slepecké vysílačky kteréhokoli provedení na nástupišti stanice metra způsobíme, že na displeji vedle butonu s hodinami v místě zastavení čela vlaku začne blikat D (jako „dveře“). To je pokyn pro strojvedoucího příštího vlaku, aby otevřel všechny dveře soupravy.

Hlášení „Otevření dveří aktivováno!“ z reproduktorů na nástupišti potvrzuje nevidomému cestujícímu, že jeho povel byl přijat.

Odjíždějící vlak povel ruší na své koleji.

 

Jak tedy postupovat?

- Povel vysílačkou dáváme na nástupišti pokud možno ještě před příjezdem našeho vlaku. Když už je vlak ve stanici, nemusí si strojvedoucí všimnout, má mnoho jiných povinností.

- S povelem počkáme, pokud právě z naší koleje vlak odjíždí.

- Při vystupování z vagónu vysílačku nepoužíváme. Použijeme tlačítka na dveřích. U všech tří typů užívaných vagónů jsou tato tlačítka dobře nahmatatelná na levé půce dveří hned vedle střední spáry mezi oběma křídly dveří ve výši hrudi.

 

V čem mohou být problémy?

- Vybavemí nástupiště je porouchané. V tom případě se neozve hlášení „Otevření dveří aktivováno!“. Je to velice vyjímečné, sám jsem se s tím zatím nikdy nesetkal, ač jezdím metremdenně třeba i několikrát. V tomto případě je nejvhodnější to ohlásit dozorčímu na té, nebo kterékoli jiné, stanici metra. Předtím se však přesvědčíme, že naše vysílačka je v pořádku.

- Strojvůdce naše přání přehlédl. To se, bohužel, občas stává – zkrátka „lidský činitel“. Se současným vedoucím Metodického centra odstraňování bariér SONS zvážíme způsob, jak vedení Dopravního podniku hl. m. Prahy požádat o nápravu nejen v této záležitosti. Samozřejmě může každý z nás problém ohlásit např. přes formulář na webu www.dpp.cz.

 

 


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z.s.