Oblastní odbočka Havlíčkův Brod

 

Oblastní odbočka Havlíčkův Brod

Dobrovského 2915, 58001 Havlíčkův Brod 

Kontaktní adresa: Marie Heilandová, Česká Jablonná 16, 582 22 Přibyslav

 

Tel: 778 702 411

E-mail: havlickuvbrod-odbocka@sons.cz 

 

předseda: Marie Heilandová, heilandova@sons.cz, 778 702 411, 569 482 146

místopředseda: Hana Fikarová, fikarova.sons@email.cz, 725 366 892, 569 437 144

jednatel: Václav Fikar, fikar.vaclav@seznam.cz, 737 464 822, 569 437 144   

 

- činnost jsme obnovili v roce 1999, s podporou a pomocí Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě

- patříme mezi malé odbočky, máme 34 členů, což je i trochu výhoda, protože se většinou scházíme téměř všichni

- kromě července a srpna se scházíme na radě a následují klubové aktivity, zajímavé přednášky a besedy na různá témata

- dvakrát do roka máme shromáždění, to první je většinou více pracovní, to druhé je předvánoční a to se máme dobře!

- ve spolupráci s AZ centrem, Centrem pro zdravotně postižené a především s Krajskou knihovnou pořádáme kulturní akce, vítána je i veřejnost

- vlakem a autobusem jezdíme na výlety po krásách našeho kraje, svačinu, deštník a dobrou náladu vždy s sebou :) 

- chodíme za dětmi do základních škol a povídáme si s nimi o tom, jak se žije lidem se zrakovým postižením a jak mohou pomáhat

- staráme se o deset psích kasiček a doporučujeme do knihoven časopisy z nakladatelství SONS

- každý měsíc vydáváme časopis Havlíčkobrodský Paprsek

 

Odbočka nemá vlastní kancelář, zájemci nás mohou kontaktovat na uvedené adrese, mailech, telefonních číslech. 


Počítadlo zobrazení: 1296

Příspěvky

Publikováno 31.12.2017 13:28, Odbočka Havlíčkuv Brod

Vyprávění pana Vladimíra Janečka, člena odbočky Havlíčkův Brod

 

Vážení čtenáři, 

musíme vám oznámit smutnou zprávu. Bohužel nám pan Janeček už žádnou pověst z našeho kraje ani vzpomínky na školu nenapíše. Článkem o Vánocích se s námi rozloučil.

Pan Mgr. Vladimír Janeček zemřel v pátek 29. 12. 2017 ve věku nedožitých 78 let. Bude nám všem moc chybět.

Věnujte mu, prosíme, tichou vzpomínku spolu s námi.

oblastní odbočka SONS HB 

Publikováno 04.12.2017 10:14, Odbočka Havlíčkuv Brod

Havlíčkobrodský PAPRSEK prosinec 2017

Obrázek

Zajímavé čtení o dění v naší odbočce, luštění, vtipy..  

Publikováno 08.11.2017 13:21, Odbočka Havlíčkuv Brod

Havlíčkobrodský PAPRSEK listopad 2017


 

Publikováno 23.10.2017 11:50, Odbočka Havlíčkuv Brod

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A VÝSTAVA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

Obrázek

Odbočka Havlíčkův Brod pořádá Den otevřených dveří společně s výstavou kompenzačních pomůcek.

V úterý 24. října od 9 do 15 hodin v prostorách Senior Point na Rubešově náměstí v Havlíčkově Brodě.

Těšíme se na vás. 

Publikováno 23.10.2017 11:44, Odbočka Havlíčkuv Brod

Havlíčkobrodský PAPRSEK říjen 2017


 

Publikováno 04.09.2017 14:23, Odbočka Havlíčkuv Brod

JANÁČEK V MLÝNICI

   Je poklidné letní odpoledne, neděle 13. srpna. Otevřenými okny mlýna POŠTOLKA ve Vísce u Chotěboře zní tóny klavíru a zpěv, melodický a výrazný ženský hlas. V přízemní mlýnici, provoněné sušenými bylinkami a vonnými tyčinkami sedí za stařičkým klavírem štíhlá černovlasá žena. Její ruce hbitě běhají po černobílých klávesách a zpívá národní písně ze souborů Leoše Janáčka, z moravskoslovenského pomezí, z Čech. Před sebou nemá žádné noty. K některým písním přidává malou poznámku, proč právě tu či onu tak ráda zpívá, jaká vzpomínka se k ní váže. Posluchačů není mnoho, setkání vskutku komorní, sedíme tiše jako pěny a to, čemu nasloucháme, vnímáme nejen sluchem, ale i srdcem, jako bychom hudbu i dýchali.

   Klavír utichl, poslední tóny v nás ještě doznívají, pěvkyně Olga Štěpánová a spisovatelka Anna Markowitz v jedné osobě začíná vyprávět o svém životě. 

Publikováno 04.09.2017 14:05, Odbočka Havlíčkuv Brod

VÍTE, CO JE, NEBO LÉPE ŘEČENO, CO BYL ŽŇOVÝ ÚTULEK?

                                          V Lípě 21. srpna 2017

        Ti z vás, co dobře pamatují padesátá léta minulého století a žili na vesnici, měli na vesnici rodiče, nebo jiné příbuzné, si určitě dobře pamatují, že některé Místní národní výbory zřizovaly na tu dobu pokroková opatření, takzvané žňové útulky, a to na pomoc rodinám zemědělců, kteří v době žní od božího rána až do stmívání v potu tváře pracovali na polích. 

Publikováno 04.09.2017 14:03, Odbočka Havlíčkuv Brod

Havlíčkobrodský PAPRSEK září 2017


 

Publikováno 01.07.2017 08:25, Odbočka Havlíčkuv Brod

ČASOPIS HAVLÍČKOBRODSKÝ PAPRSEK

Přinášíme vám červencové číslo našeho časopisu, které je plné aktualit z naší odbočky, vyprávění a vzpomínání našich členů, luštění a kvízů...  

Publikováno 10.06.2017 19:17, Odbočka Havlíčkuv Brod

ZA ZVÍŘÁTKY... NE DO POHÁDKY, ALE DO PAVLOVA

Obrázek

   Na návštěvu se obyčejně chodí s lahvinkou dobrého vína, bonboniérou, balíčkem kávy či čokoládou. My jsme ale v pondělí 29. května ve svých taškách měli dětské piškoty, mrkev, kočičí granule, suché pečivo a chléb.

   Co nás v Záchranné stanici zvířat v Pavlově u Ledče nad Sázavou čeká, to jsme tak trochu věděli. Pan ředitel Zbyšek Karafiát si s námi v loňském roce o své práci popovídal do našeho časopisu. Těsně před cílem nám cestu trochu zkomplikovala rekonstrukce silnice, ale řidič pan Vítek neohroženě projel staveništěm a ve správnou chvíli odbočil směrem, kam ukazovala slaměná vydra.


Počet obrázků: 5

 

Publikováno 10.06.2017 19:15, Odbočka Havlíčkuv Brod

PŘEDNÁŠKA V SENIOR POINTU V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ

K záslužné činnosti Senior Pointu patří mimo jiné také pořádání přednášek pro veřejnost na různá témata ze zdravotnictví. Ve středu 10. května 2017 přišel na řadu zrak a oči. 

Publikováno 10.06.2017 19:10, Odbočka Havlíčkuv Brod

V BOROVSKÉ ŠKOLE

   „Dnes tu máte šestou a sedmou třídu, snad budou hodní“, pravila paní ředitelka, když nás zavedla do velké třídy s mnoha okny. V lavicích se postupně usadilo dvaadvacet žáků. 

Publikováno 10.06.2017 19:08, Odbočka Havlíčkuv Brod

BYLI JSME V SEMiTAM

  Po jednání Oblastní rady 3. dubna jsme se za mírného deště vydali na exkurzi do knihvazačské dílny se zajímavým názvem SEMiTAM v Havlíčkově Brodě. V přízemí rekonstruované vily v ulici Na Valech nás přivítala dcera paní majitelky a mladé zaměstnankyně, včetně roztomilého, sotva dvouletého klučiny, který se nás vůbec nebál. A to se nás do dílny nahrnulo dvanáct! 

Publikováno 10.06.2017 19:03, Odbočka Havlíčkuv Brod

NA NÁVŠTĚVĚ VE ŠKOLE

Obrázek

   Ode dne, kdy jsem opustila školní lavice, už uplynulo hodně času. V posledních letech se tam občas na pár hodin vracím, i když ne s učebnicemi a domácími úkoly. Místo do lavice usedám za učitelský stolek a v duchu si skládám slova, kterými bych alespoň částečně zaujala své posluchače- žáky 7. a 8. tříd. Místo zkoušen, výkladu a testů zkušených pedagogů se snažím přiblížit dětem život lidí se zrakovým postižením.


Počet obrázků: 1

 

Publikováno 10.06.2017 19:00, Odbočka Havlíčkuv Brod

SEMINÁŘ S ČESKOU SPOŘITELNOU

  Z pražského ústředí přišel mail. Počet členů v odbočkách klesá, naopak stoupá věkový průměr, je malý zájem o sociální služby, které SONS poskytuje. Je třeba s tímto nepříznivým vývojem něco dělat, změnit strategii a přístup atd. Proto se všichni zaměstnanci, případně předsedové, povinně zúčastní semináře, který povedou lektoři z České spořitelny. Téma- jak se chovat ke klientům, jak získávat nové členy. Když jsme o tomto školení hovořili na setkání zástupců odboček Kraje Vysočina, nevládlo žádné velké nadšení, pocity a očekávání spíše skeptické. 

Publikováno 10.06.2017 18:59, Odbočka Havlíčkuv Brod

NA NÁVŠTĚVĚ V ČSŽ

  Po celkem slušném sportovním výkonu- výstup poměrně strmým a úzkým schodištěm do třetího patra- se nás v klubovně Českého svazu žen v Havlíčkově Brodě sešlo šestnáct, členky ČSŽ a my dvě. Posadily jsme se kolem velikého stolu a rozproudila se živá debata o všem možném, jak to bývá „mezi námi děvčaty“ zvykem… 

Publikováno 10.06.2017 18:55, Odbočka Havlíčkuv Brod

V PIVOVARU BERNARD, ANEB JE NÁS JEDENÁCT...

Obrázek

   … tak začíná refrén populární písničky někdy z 60. let minulého století.

Nás se ve čtvrtek 20. dubna také sešlo jedenáct. Nebyli jsme - podle následujících slov písničky – „láskou opilí“, ale popravdě- zůstat v té útulné místnosti a pokračovat v ochutnávání, nevím, nevím, jak bychom dopadli… 

Publikováno 10.06.2017 18:53, Odbočka Havlíčkuv Brod

ABYCHOM SE MÉNĚ BÁLI

   Lidé s postižením zraku jsou proti vidícím znevýhodněni v mnoha ohledech, včetně osobní bezpečnosti. Například člověk s bílou holí může být snadnějším terčem pro zloděje. Proto jsme si do naší oblastní odbočky pozvali odborníky, příslušníky Policie ČR a členy Klubu karate, pana Pecku a pana Kopeckého. 

Publikováno 04.05.2017 12:46, Odbočka Havlíčkuv Brod

TAK TROCHU TAJEMNÁ NÁVŠTĚVA…

Obrázek

   Když otevřete dveře a vstoupíte do Magického krámku Elišky Beránkové, nepřivítá vás černý kocour s planoucíma očima (ale pravda je, že na pultě stojí černý havran, z hygienických důvodů pouze plastový). V útulné místnosti vkusně zařízené bílými stolky, židlemi, poličkami a vitrínami vás přivítá sympatická a usměvavá čarodějnice s uhrančivýma očima. Což podle jejích slov některé návštěvníky překvapí, až téměř zklame :)  

Publikováno 04.05.2017 12:40, Odbočka Havlíčkuv Brod

POVÍDÁME SI S ...

TENTOKRÁT SI POVÍDÁME S HANOU LACINOVOU

 

  V oddělení specializovaných služeb Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě jsme byli vždy vlídně přijati a naše přání byla s úsměvem splněna. Jednou z ochotných tamních pracovnic je i paní Hana Lacinová, v současnosti vedoucí útvaru služeb.

Rádi bychom jí poděkovali za spolupráci a za přízeň, kterou zrakově postiženým věnuje, a při té příležitosti ji trochu vyzpovídali. Zobrazena stránka 3 z 5 (celkem 99 záznamů)
Jít na stránku: 1 2 3 4 5