Den bez bariér Praha 2018


Obrázek

Bezbarier-logo (jpg; 7 KB) 

 

 

Den bez bariér - Praha září 2018

 

 

 

 

Rekapitulace:

 

 

  

Všeobecné informace

Prováděcí vyhláška stavebního zákona MMR 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

MMR metodika k vyhlášce 398/2009 Sb. - formát pdf x kniha

MMR - seznam norem s normový hodnotami (aktulizováno 2018):

Pro usnadnění aplikační praxe odbor stavebního řádu MMR ČR vede seznam českých technických norem, který je uspořádán podle jednotlivých ustanovení vyhlášky obsahujících odkazy na normové hodnoty. 

MMR - poradenství:  pomoc s řešením bezbariérovosti

MMR - cyklistická infrastruktura a stavební zákon

MMR - koridor tramvajového pásu a hmatové prvky

Přístupné objekty občanské vybavenosti a veřejné správy pro bezpečný a samostatný pohyb osob se sníženou schopností orientace ve vztahu k legislativě (sumárně SONS ČR, z.s. 2017/08)

 

Technické návody TZUS (certifikace materiálů), nutný podklad pro realizaci a kolaudaci:

(aktualizace 2017) dle nařízení vlády ČR č. 163/2002 v aktuálním znění

seznam TN TZUS :

TN TZÚS 12.03.04 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro exteriér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.05 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro interiér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.06 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (drážky) použitelné pro umělé vodicí linie a vodicí linie sloučené s funkcí varovného pásu (železnice, nástupištní konzolové desky) určené pro exteriér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.07 - Akustické orientační a informační majáky pro zrakově postižené

viz: Certifikace prvků - hmatných dlažeb dle TN TZUS

a související: dlažba a hmatový kontrast

 

Hmatové prvky z přírodního materiálu - certifikace 2017

Výrobce a dodavatele výrobků a zařízení - kontakty

 

Informační systém pro osoby se sníženou schopností orientace (např. odjezdové a příjezdové digitální tabule teminálů): použití a ovládání

 

Hmatné štítky a leg. - technické řešení

Městský mobiliář - z hlediska OSSO

Předzahrádky - bezpečnost chodců a vyhláška

 

ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě: https://www.ckait.cz/content/poradenstvi-pro-bezbarierove-uzivani

 

Prezentace SONS Evropský týden mobility 2018 (ppsx; 75 MB) 

 

Prezentace SONS Evropský týden mobility 2018-tiskove (pdf; 23 MB)

 

Prezentace SONS Evropský týden mobility 2018-vizitky (pdf; 39 KB)

 

 

Jeden den po Praze z hlediska pohybu osob se sníženou schopností orientace

Praha 1, smíšený provoz: nedodržení leg…

Praha 2: I.P.Pavlova - nám. Míru

 


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z.s.