Vokál klub - O nás


Vokál klub SONS ČR

 

Členové Vokál-klubu s úsměvem „prohlašují“,

že zazpívají svému sbormistrovi vše, „co mu na očích uvidí“.

Pěvecký sbor Vokál klub SONS existuje v rámci Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky od roku 2004. Cílem jeho členů je zájmově provozovat sborový zpěv na takové úrovni, aby mohl účastí na festivalech i v samostatných koncertech ukazovat zdravé i zrakově postižené veřejnosti, že i slabozraký a nevidomý člověk dokáže mít radost ze zpěvu vícehlasého sboru.

Vokál klub zároveň nabízí zrakově postiženým – těm od narození slepým i těm, kteří přišli o zrak až v průběhu života – a jejich přátelům a příznivcům smysluplné naplnění volného času. Členové cestují za svým sborem z celé republiky – ze Zlína, Šumperku, Jablonce, Nové Paky, Tábora, Jihlavy a dalších měst a obcí. Skladby se musí každý hlas naučit zpaměti. Někteří členové mají vystudovanou konzervatoř a zpívají z braillského notového zápisu, jiní se vše učí od začátku z odposlechu. Problémem je udržení tempa, protože před sborem nevidomých nestojí dirigent, ale sbor má svá tajemství, jak vše zvládnout.

Svá vystoupení organizují především o víkendech a ke svým zkouškám se schází 1x měsíčně v Praze 1. Zkoušky se plánují společně na pololetí dopředu. Pěvecký sbor chce při svých vystoupeních posluchačům sdělit, čím sborový zpěv jeho členy spojuje a obohacuje, jaké vnitřní prožitky  a radosti jim přináší a kolik posilujících podnětů jim dává pro život. Sbor šíří krásné poselství zpěvu a dál je předává  posluchačům. Sbor zpívá bez dirigenta. Písně v jeho podání  zaznívají buď a capella, nebo za doprovodu hudebních nástrojů.  Repertoár sboru tvoří skladby  autorů od poloviny  16. století až po současnost, z nejrůznějších  oblastí hudební tvorby. Žánrová šíře  a pestrost nejsou nevyhraněností sboru, ale záměrem. Je to snaha o oslovení co nejširšího spektra posluchačů.

Jedním ze zakladatelů Vokál klubu byl v roce 2004 nevidomý hudební pedagog PhDr. Ondrej Čanecký , který jako sbormistr působil do r. 2009 a pod jeho vedením sbor získal svůj kvalitní zvuk a precizní projev. Poté krátkou dobu vedl sbor p. Blahoslav Rataj a po něm Olga Valentová. Následoval rok pod vedením mladého talentovaného hudebníka Ondřeje Bernovského, který po získání stipendia ke studiu hudby v Belgii vrátil pomyslnou taktovku zpátky Olze Valentové. V současné době je sbormistrem Pavel Menhart, bývalý člen a dirigent vojenské hudby a bývalý sbormistr Chrámového sboru Tábor, který nyní pracuje jako asistent pedagoga ve škole Jaroslava Ježka pro nevidomé a slabozraké.

Dlouholetým organizátorem a předsedou Vokál klubu byl nevidomý Mg.A. Václav Fanta, bývalý umělecký fotograf. Tento držitel Ceny Olgy Havlové pro rok 2016 neúnavně organizoval pořádání koncertů, vystoupení a prázdninových soustředění, např. na Horní Bečvě, v Jánských lázních. Hlavním jeho úkolem je získávání finančních prostředků, tolik potřebných k činnosti Vokál klubu.

Od února 2018 je předsedkyní sboru Ivana Töröková, prakticky nevidomá členka sboru s téměř 40 letou zkušeností s organizací sborových aktivit i z profesionálního hudebního života. Pan Fanta zůstal nadále pracovat v klubové radě.

Přijďte se mezi nás podívat. Uvítáme mezi námi nové členy a nové hlasy. Vidící zpěvák může být prospěšný nevidomému nejen při studiu partů, ale i při cestování na zkoušky a koncerty. Ztráta nebo poškození zraku není bariérou při sborovém zpěvu, ale mnohdy je bránou k novým přátelstvím a zážitkům.