Vokál klub - O nás


Vokál klub SONS ČR

 

Členové Vokál-klubu s úsměvem „prohlašují“,

že zazpívají svému sbormistrovi vše, „co mu na očích uvidí“.

Pěvecký sbor Vokál klub SONS existuje v rámci Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky od roku 2004. Cílem jeho členů je zájmově provozovat sborový zpěv na takové úrovni, aby mohl účastí na festivalech i v samostatných koncertech ukazovat zdravé i zrakově postižené veřejnosti, že i slabozraký a nevidomý člověk dokáže mít radost ze zpěvu vícehlasého sboru.

Vokál klub zároveň nabízí zrakově postiženým – těm od narození slepým i těm, kteří přišli o zrak až v průběhu života – a jejich přátelům a příznivcům smysluplné naplnění volného času. Členové cestují za svým sborem z celé republiky – ze Zlína, Šumperku, Jablonce, Nové Paky, Tábora, Jihlavy a dalších měst a obcí. Skladby se musí každý hlas naučit zpaměti. Někteří členové mají vystudovanou konzervatoř a zpívají z braillského notového zápisu, jiní se vše učí od začátku z odposlechu. Problémem je udržení tempa, protože před sborem nevidomých nestojí dirigent, nicméně sbor má svá tajemství, jak vše zvládnout. Sbor zkouší a vystupuje především o víkendech a ke svým zkouškám se schází 1x měsíčně v Praze 1. Zkoušky se plánují společně na pololetí dopředu.

 

Pěvecký sbor při svých vystoupeních posluchačům sděluje, čím sborový zpěv jeho členy spojuje a obohacuje. Zpěv přináší prožitky  a radosti tolik důležité pro zrakově znevýhodněnou osobu a posilující podněty pro její život. Sbor zpívá bez dirigenta. Písně v jeho podání  zaznívají buď a capella, nebo za doprovodu hudebních nástrojů.  Repertoár sboru tvoří skladby  autorů od poloviny  16. století až po současnost, z nejrůznějších  oblastí hudební tvorby. Žánrová šíře  a pestrost nejsou nevyhraněností sboru, ale záměrem. Jde o oslovení co nejširšího spektra posluchačů.

Jedním ze zakladatelů Vokál klubu byl v roce 2004 nevidomý hudební pedagog PhDr. Ondrej Čanecký , který jako sbormistr působil do r. 2009 a pod jeho vedením sbor získal svůj kvalitní zvuk a precizní projev. Sbor pracoval dále pod vedením několika sbormistrů. V současné době na vedení sboru spolupracují sbormistr Pavel Menhart, zkušený hudebník a dirigent, a Olga Valentová.

Dlouholetým organizátorem a předsedou Vokál klubu byl nevidomý Mg.A. Václav Fanta, dříve umělecký fotograf. Tento držitel Ceny Olgy Havlové pro rok 2016 organizoval pořádání koncertů, vystoupení a prázdninových soustředění, např. na Horní Bečvě, v Jánských lázních, atd. Od února 2018 je předsedkyní sboru Ivana Töröková, zrakově znevýhodněná členka s mnohaletou zkušeností s organizací sborových aktivit.

Činnost Vokál klubu můžete podpořit finančním darem na účet číslo 251772646/0300.

Ztráta nebo poškození zraku není bariérou při sborovém zpěvu, ale mnohdy je bránou k novým přátelstvím a zážitkům. Uvítáme nové členy a nové hlasy. Můžete být prospěšní nevidomému nejen při studiu partů, ale i při cestování na zkoušky a koncerty.