Oblastní odbočka Prostějov

 
Na pracovišti poskytujeme tyto služby:
  • doprovod a podporu při jednání s úřady
  • provozujeme půjčovnu speciálních kompenzačních pomůcek
  • umožňujeme setkávání členů za účelem navazování kontaktů a vzájemné motivace
  • zájmové kluby, přednášky, besedy
  • návštěvy kulturních akcí
  • jednodenní poznávací zájezdy
  • pomoc proškolených dobrovolníků
  • vydáváme informační zpravodaj - ve zvětšeném černotisku, zvukové formě 
  • uveřejňujeme informace na webových stránkách odbočky
  • Zprostředkováváme návazné služby u partnerských organizací
 
Adresa:

Svatoplukova 15, 796 01 ProstějovProvozní hodiny:
Pondělí 9:00 - 12:00 a 14:00 - 16:30
Čtvrtek 9:00 - 12:00
Ostatní dny dle dohody

 


Kontakt na jednotlivé pracovníky:

vedoucí a sociální pracovnice: Bc. Lenka Kyseláková
tel.: 770 101 434, email: kyselakova@sons.cz

 

předsedkyně a koordinátorka dobrovolníků: Pavlína Bartošková
tel.:737 453 107 , email: bartoskova.pavlina@seznam.cz

 

pracovnice v sociálních službách: Monika Hampejsová

tel.778 412 709, email: hampejsova@sons.cz

 

redaktorka Informátoru OO SONS: Mgr. Jaroslava Krystková, Dis.
 email: prostejov-odbocka@sons.cz


Oblastní rada
Předseda: Pavlína Bartošková
Místopředseda: Vladislav Zahradník
Pokladník: Bc. Lenka Kyseláková
Další členové: Alena Spurná,  Lenka Kyseláková, Zuzana Znojilová, Věra Škvařilová, Božena Bartošková, Marie Fojtů, Jaroslava Krystková

 

Líbí se Vám naše činnost? Chcete podpořit naše aktivity?

Můžete přispět libovolnou částkou na odbočkový účet 193922721/0300 nebo se můžete zapojit jako dobrovolník.
Děkujeme za vaši přízeň.

 

Hledáme dobrovolníky:

Program dobrovolná dopomoc lidem se zrakovým postižením vychází z poslání a cílů naší organizace, která klade důraz na pomoc slabozrakým a nevidomým občanům vést plnohodnotný, smysluplný a spokojený život a připravovat společnost na to, aby přijímala nevidomé občany zcela přirozeně jako svou integrální součást. Dobrovolníkem může být každý člověk starší 15 let bez ohledu na jeho vzdělání, záliby, zaměstnání nebo náboženství. 

Pokud Vás program zaujal a rádi byste se stali naším dobrovolníkem nebo se jen dozvěděli více, neváhejte kontaktovat koordinátorku doborovolníků!

 

 

Spolupracujeme:

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s., Regionální středisko Prostějov, Tyfloservis, o. p. s., Olomouc, Tyflopomůcky Olomouc

 
 

Činnost SONS Prostějov a festival Dny umění nevidomých jsou realizovány za finanční podpory statutárního města Prostějova. Děkujeme.

Festival Dny umění nevidomých jsou realizovány za finanční podpory Olomouckého kraje. Děkujeme.

 

Internetové spojení se světem nám zajišťuje Rejnet.cz


Počítadlo zobrazení: 5620

Příspěvky

Publikováno 10.02.2022 11:14, Prostějov Odbočka

Galerie výrobků z pedigu a keramiky

Obrázek

Přidáváme další přehlídku výrobků z pedigu a keramiky.


Počet obrázků: 10

 

Publikováno 10.02.2022 11:00, Prostějov Odbočka

Přehlídka výrobků z pedigu našich členek ze SONSu

Obrázek

Vážení přátelé našeho SONSu,

podívejte se jaké výrobky pletou naše členky. Pletení je z pedigu. Klientky také chodí do keramické díly a tam si vyrábí též co se jim líbí, hlavně nějaké misky nebo tvary, které potom propojí s pedigem a vypadá to báječně. Můžete se k nám přidat a naučit se také plést výrobky. 


Počet obrázků: 10

 

Publikováno 08.02.2022 14:42, Prostějov Odbočka

Výlet do lázní Skalka

Obrázek

Zdravíme z výletu do lázní Skalka. Vloni v září jsme jezdili do Skalky na koupele a na letos na jaře budeme jezdit znovu. Jste nevidomý či slabozraký, chcete být našim členem a jezdit s námi a chcete k nám patřit, tak nám zavolejte a domluvíme se. 

Publikováno 08.02.2022 14:36, Prostějov Odbočka

Misky z pedigu pro učinkující na vánočním koncertu

Obrázek

Tady tu velkou kupu dárkových misek upletly zlaté ruce našich členek 

Publikováno 08.02.2022 14:24, Prostějov Odbočka

Naše členky pletou z pedigu

Obrázek

Naše členky se scházejí pravidelně ve čtvrtek a pletou krásné výrobky z pedigu, tady jsou to zrovna misky. 

Publikováno 08.02.2022 14:13, Prostějov Odbočka

Velký zvon pedigu

Obrázek

Podívejte se, jak krásný veliký zvon upletla naše dobrovolnice paní Šenková, na fotce vlevo. Už je pověšený nad našimi stoly a dělá nám radost při práci. 

Publikováno 08.02.2022 13:37, Prostějov Odbočka

Semtamník únor 2022

Vážení naši čtenáři, přejeme vám krásné a pohodové čtení našeho Semtamníku na měsíc únor 2022. 

Kolektiv SONS Lenka, pavlínka, Boženka a Jaruška 

Publikováno 08.02.2022 13:23, Prostějov Odbočka

Týden s časopisem Zora

Obrázek

Vážení přátelé našeho SONSu, srdečně vás zdravíme. 

V rámci týdne s časopisem Zora jsme se setkali s cvičenkami Sokola z Vrahovic. Představili jsme jim náš SONSOVÝ časopis Zora. Na fotografii je také hlavní osoba naše členka paní Šenková, se kterou se nám podařilo uspořádat společné setkání.  Jsme rádi, že můžeme náš časopis Zora doporučit i vám. Časopis je čtivý a psaný zvětšeným černotiskem. Pokud máte o něj zájem, rádi zprostředkujeme jeho objednání.

Váš kolektiv SONS Prostějov Lenka, Pavlínka, Boženka a Jaruška 

Publikováno 02.02.2022 10:17, Prostějov Odbočka

Časopis Zora slaví 106. narozeniny

Časopis Zora slaví 106. narozeniny

 

„Vážení pánové. Mou prací učitele je, mimo jiné, péče o vojáky, kteří oslepli za první světové války. Jsou umisťováni k nám, do Klarova ústavu. A je mezi nimi mnoho těch, kteří by si rádi přečetli knihu, nebo alespoň noviny. Učím je proto Braillovu písmu. U nás v ústavu sice nějaké dokumenty v tomto písmu jsou, ale je jich velice poskrovnu, a jsou to povětšinou starší texty. O tom, co se ve společnosti právě děje, čtenáři nic neřeknou. Proto jsem, po zralé úvaze, dospěl k názoru, že nejlepším řešením bude vydávat časopis. Samozřejmě český, a v Braillově písmu. Měl by informovat o společenském a kulturním dění u nás. Němečtí slepci už takové časopisy čtou! Navrhuji pro tento účel založit nový spolek.“

Asi takováto slova zazněla v projevu Karla Emanuela Macana v roce 1915. Přednesl je ve Výboru tehdejšího Zemského spolku pro výchovu a opatřování slepců v Království Českém. Exotický název, co říkáte? A co následovalo? Při zemském spolku vznikl Odbor pro slepecký tisk český. A hned bylo navrženo, a schváleno, že časopis bude, a bude tištěn v Klarově ústavu. V Praze v té době působily hned tři slepecké ústavy, ale jen Klarův ústav používal moderní sázecí a lisovací zařízení. Události nabraly rychlý spád! Rok poté, v roce 1916, byla v Braillově písmu vydána první obsáhlá ročenka s názvem „Jitřenka“. V roce 1917 pak Karel Emanuel Macan zakládá první český časopis pro nevidomé čtenáře, a nazval jej „Zora“. Nejprve v něm vycházely články ze společenského a kulturního života, později se však soustředil spíše na život slepců a slepeckých hnutí. Spolu s časopisem se objevily i jeho přílohy. První, „Klíč k Braillovu notopisu“, vyšel už v témže roce 1917.

Vydavatelská činnost se rozrůstala, a z „Odboru pro český tisk“ vznikl v roce 1918 samostatný spolek „Český slepecký tisk“. Vydával české časopisy, a založil vlastní tiskárnu i knihovnu. Takové aktivity ale nikdy nebyly zadarmo! O štědré podpoře ze strany státu, sociálního odboru magistrátu, nebo evropských integračních fondů, mohli členové spolku jen snít. Na svou činnost získávali finance od jednotlivců i podniků. Činili tak i rozesíláním žebračenek v podobě pohlednic.

Specifickým časopisem je Zora i dnes. Čtenářům přináší nejrůznější novinky, informace o kulturních i společenských aktivitách, potřebách a zájmech, i literární tvorbu lidí s těžkým postižením zraku. Jakmile to technické znalosti dovolily, vznikly i její verze zvuková, ve zvětšeném černotisku, a digitální. Dnes píšeme rok 2022, a Zora slaví 105. narozeniny.

Vraťme se na moment ještě k výjimečné osobnosti Karla Emanuela Macana. Narodil se na Boží hod vánoční, nebo, chcete-li, na první svátek vánoční, v roce 1858. Jeho hudební nadání se projevilo už v dětství. Hrál skvěle na klavír, a skládal drobné písničky. I jeho rodiče žili bohatým kulturním životem a stýkali se s významnými osobnostmi, například s hudebním skladatelem Josefem Bohuslavem Foersterem. Hudebním skladatelem toužil být i mladý Karel. Ostatně, zanechal po sobě 207 hudebních skladeb, 178 písní, a 25 instrumentálních děl.

Jenže člověk míní, a život mění! O jedno oko připravil Karla už v dětství výbuch rozbušky pro odstřelování skal. Druhé si v 19 letech, v době vysokoškolských studií, vážně poranil, prý o vyčnívající hrot sestřina počitadla. Lékaři mu zrak už zachránit nedokázali. I jako nevidomý chtěl mladý muž zasvětit svůj život hudbě. Bohužel, brzy zjistil, že se s její pomocí neuživí. Jenže co dělat? Dnes bychom mu doporučili požádat si o invalidní důchod, příspěvek na péči, a vhodnou rekvalifikaci. Ale tehdy? Například právo na důchodové zabezpečení ustanovily až zákony v roce 1948, tedy o 71 let později. „Co kdybychom ti pořídili ruční tkalcovský stav,“ ptal se svého syna zarmoucený otec. A byl odmítnut. Pak nějaký vzdálený příbuzný přišel s následující myšlenkou: „A co takhle stát se učitelem? Mohl bys učit v Praze, v tom, no…, v Klarově ústavu. Tam přece slepce vyučují!“

A tentokrát návrh prošel! Karel absolvoval kurz pro učitele nevidomých žáků ve Vídni a nastoupil jako učitel do Klarova ústavu pro zaopatřování a zaměstnávání slepců. Učí nevidomé žáky, rehabilituje osleplé vojáky a opisuje české knihy do Braillova písma. Pro tuto činnost získává i své přátele. Zakládá tak nejen časopis Zora, ale také českou slepeckou knihovnu v Praze, dnešní Knihovnu a tiskárnu pro nevidomé. Karel Emanuel Macan zemřel 6. 2. 1925 a je pochován na Vyšehradském hřbitově.

 

Antonín Vraný

Zdroj: smykal.ecn.cz, tmbrno.cz 

Publikováno 02.02.2022 10:07, Prostějov Odbočka

Semtamník leden 2022

Vážení přátelé našeho SONSu, do nového roku 2022 vám přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody a lásky. Přejeme vám příjemné čtení našeho časopisu Semtamník.Kolektiv SONS Prostějov  

Publikováno 08.12.2021 13:07, Prostějov Odbočka

Přejeme vám krásné vánoční svátky a šťastný nový rok 2022

Obrázek

Na obrázku je noční zasněžená lesní krajina, v levé části stojí sněhulák s rozsvícenou lampou v levé ruce, nad kopci svítí měsíc v úplňku. V pravé části je zobrazeno stylizované oko se sněhovou vločkou v zorničce (oblíbený prvek autorky blahopřání, Markéty Evjákové). 

Publikováno 08.12.2021 12:54, Prostějov Odbočka

Zrušení plánovaných akcí

Jelikož se zhoršila situace s covidem, tak jsme museli zrušit předvánoční posezení, U Tří bříz a Adventní koncert, který měl proběhnout v kostele sv. Jana Nepomuckého. Pletení z pedigu se uskutečnilo v listopadu dvakrát a na základě impulsu členek, které se pravidelně zúčastňují tvořivé dílny, se pletení do konce roku zrušilo. Snad se covidová situace utlumí a příští rok vás budeme moci pozvat na výše plánované aktivity. Kolektiv SONS Prostějov 

Publikováno 08.12.2021 12:43, Prostějov Odbočka

Semtamník prosinec 2021

Vážení přátelé našeho SONSu, přejeme vám příjemné čtení našeho Semtamníku. 

Publikováno 09.11.2021 12:20, Prostějov Odbočka

Vánoční koncert 2021

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých SONS ČR, z.s, OO Prostějov

oznamuje všem členům a přátelům našeho SONSu, že Aventní koncert se ruší z důvodu pandemie covidu. Omlouváme se, že jste přišli o krásný zážitek.

Kolektiv SONS Prostějov


Datum: 12.12.2021 00:00:18

 

Publikováno 09.11.2021 12:12, Prostějov Odbočka

Výsledky sbírky Bílá pastelka

Výsledky sbírky Bílá pastelka, kterou pořádala Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých SONS ČR

Sbírka Bílá pastelka probíhala od 11.- 13.10. V úterý 12.10. jste mohli potkat v ulicích studenty ze střední školy Trivis a Cyrilometodějského gymnázia, kteří nabízeli široké veřejnosti bílou pastelku za 30 Kč. Trivis měl zastoupení devíti dvojic a z Cyrilometodějského gymnázia prodávaly pastelky dvě dvojice. Jsme rádi, že letos mohli vyrazit do ulic studenti středních škol, protože minulý rok to z důvodu pandemie nebylo možné.

I když nebyl úřední den, tak tajemník města Mgr. Libor Vojtek umožnil našim studentům přístup na radnici a do budovy Městského úřadu.

Do sbírky se zapojily opět čtyři základní školy. Na Melantrichové získaly opět tři dvojice nejvyšší částku a na základních školách Dr. Horáka, E. Valenty a Jana Železného, kde nabízely pastelky dvě dvojice se podařila vybrat také pěkná částka. Do ulic a různých institucí se vypravila opět i naše vedoucí Bc. Lenka Kyseláková. Letošní ročník sbírky se zase po dvou letech vydařil a celkový výnos činil v Oblastní odbočce SONS Prostějov 53 555 Kč. Děkujeme školám za výbornou spolupráci a všem dárcům za jejich příspěvek.

Moc děkujeme také pekařství MaM za koláčky, které jsme dostali pro studenty opět jako sponzorský dar.

Celkový výtěžek v rámci sbírky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých SONS činil 3 637 000 Kč korun a byl vyšší než v roce 2019.

Finanční prostředky budou použity na speciální služby pro nevidomé a slabozraké a na podporu speciálních výukových programů.

Předsedkyně Oblastní odbočky Pavlína Bartošková 

Publikováno 02.11.2021 13:32, Prostějov Odbočka

Semtamník listopad 2021

Vážení přátelé SONSu, přejeme vám příjemní čtení našeho Semtamníku. Kolektiv SONS Prostějov 

Publikováno 06.10.2021 13:24, Prostějov Odbočka

Semtamník říjen 2021

Vážení přátelé SONSu, přejeme vám příjemné čtení našeho říjnového Semtamníku. Kolektiv SONS Prostějov 

Publikováno 02.09.2021 11:06, Prostějov Odbočka

Semtamník září 2021

Vážení členové, zveme vás na oblastní shromáždění, které se bude konat od 14 hodin v restauraci U Tří bříz. V rámci schůze proběhne i volba předsedy, oblastní rady a revizní komise. S kandidáty se seznámíte na schůzi. I vy se můžete na schůzi přihlásit a být zvoleni. 

Publikováno 16.08.2021 13:08, Prostějov Odbočka

Dobrovolnictví

Příspěvek k 15. výročí realizace dopomoci osobám se zrakovým postižením

V naší odbočce funguje dobrovolnická služba od srpna 2006, kdy se rozběhlo organizované dobrovolnictví v SONS. V rámci neorganizovaného dobrovolnictví se hodně angažovala jedna dobrovolnice už před 18 lety a je stále dobrovolnicí. V posledních 15 letech se u nás vystřídalo několik dobrovolníků a bylo mezi nimi i několik studentů. Dva roky jsme zaznamenali nárůst dobrovolníků, protože u nás pomáhali v rámci veřejně prospěšné služby. Ministerstvo to však označilo za degradaci dobrovolnictví. V současné době máme 13 organizovaných dobrovolníků a za 7 let se jejich složení prakticky nezměnilo. Jsme rádi, že máme i dva muže. Jedna dobrovolnice u nás vede pletení z pedigu a před covidem měla v režii i keramiku. Naši činnost obohatila i o výrobu z korálků, která u nás také probíhala, a nyní se k ní budeme vracet. Další kreativní dobrovolnicí je naše bývalá kolegyně, která vyrábí pro jubilanty originální hmatová přáníčka. A do třetice máme hudebně nadaného dobrovolníka, který nám zajišťuje vystoupení s kytarou. Naši dobrovolníci se kromě dopomoci klientům zapojují také do činností v rámci SONS. Někteří dobrovolníci k nám přišli na doporučení někoho z nás nebo na základě propagace v tisku nebo na webových stránkách. Před sedmi lety jsme získali hned pět dobrovolníků a tři naše dobrovolnice jsou také členkami odbočky. Každý z nich přinesl nový impuls a my jsme rádi, že nepřerušili spolupráci ani v této těžké době. Děkujeme moc všem dobrovolníkům za jejich příkladný a obětavý přístup.

Koordinátorka dobrovolníků Pavlína Bartošková 

Publikováno 16.08.2021 13:05, Prostějov Odbočka

Semtamník srpen 2021


 Zobrazena stránka 4 z 8 (celkem 147 záznamů)
Jít na stránku: 1 2 3 4 5 6 7 8

Počítadlo zobrazení: 5620