Oblastní odbočka Jeseník

 
Obrázek

adresa: Tovární 1332/1a, 790 01 Jeseník

telefon: 736 671 586

email: jesenik-odbocka@sons.cz

číslo účtu: 263080540/0300

 

předsedkyně odbočky: Naděžda Sroková

 

vedoucí, sociální pracovnice: Mgr. Petra Trunečková

e-mail: truneckova@sons.cz, mobil 736 671 586

 

pracovník v sociálních službách:

Helena Richterová, mobil 778 412 718

 

pracovník v sociálních službách:

Olga Kalenská, mobil 778 702 415

         

 

poradenské hodiny:

pondělí 8:00 - 16:30 hodin

středa 8:00 - 14:00 hodin

klubová činnost: středa 14:00 - 16:30 hodin

jak nás najdete - mapa http://1url.cz/NXHI

 

 
   

  


Počítadlo zobrazení: 3445

Příspěvky

Publikováno 13.09.2019 11:49, Odbočka Jeseník

Sbírka Bílá pastelka - také u nás v Jeseníku!

Obrázek

Bílá pastelka pomáhá nevidomým

Veřejná sbírka Bílá pastelka, která se letos koná již 20. rokem, podporuje aktivity, díky nimž mohou nevidomí vést plnohodnotný život. Příspěvky dárců putují například na výcvik vodicích psů, navigační centrum pro nevidomé, výuku práce s náročnými kompenzačními pomůckami, vydávání časopisů v Braillově písmu či zvukové podobě a další speciální služby pro zrakově postižené.

Ve sbírkový den, který letos připadá na 16. říjen, vyrazí do ulic stovky dobrovolníků s kasičkami. Za drobnou částku si od nich můžete koupit bílou pastelku, symbol světa nevidomých. Přispět můžete i bezhotovostně, a to prostřednictvím QR kódů umístěných přímo na kasičkách, zasláním daru na sbírkový účet nebo pomocí DMS. Za veškeré dary děkujeme.

A proč Bílá pastelka? Bílá čára, kterou pastelka otiskne na papír, je očím neviditelná. Podobně "vidí" svět kolem sebe nevidomí. Je pro ně jakýmsi bílým obrázkem, jehož obrysy a tvary však vnímají a vychutnávají ostatními smysly. Bílá pastelka je tak symbolem rovnosti vidících a nevidomých.

DMS ve tvaru DMS PASTELKA 60 zašlete na telefonní číslo 87 777, cena DMS je 60 Kč, sbírka obdrží 59 Kč; více informací na www.darcovskasms.cz.

Číslo účtu  8888332222/0800

www.bilapastelka.cz

 

  

Publikováno 02.09.2019 09:22, Odbočka Jeseník

Program odbočkových akcí v září

 

Publikováno 30.08.2019 09:26, Odbočka Jeseník

Srpnové události

Obrázek

V průběhu srpna jsme navštívili poskytovatele sociálních služeb – Dům s pečovatelskou službou Soužití 2005 Mikulovice, o. p. s. a chráněné bydlení pro seniory na ul. Jar. Ježka v Jeseníku (při CSS). V obou zařízeních jsme se setkali s obyvateli domovů, seznámili je s činností odbočky a nabídkou našich služeb. Velmi milé bylo setkání s našimi členy, kteří využívají služeb obou domovů.

V rámci klubové činnosti jsme se v prvním srpnovém klubu věnovali letním variacím nápojů smoothie. Vyzkoušeli jsme různé kombinace banánu, meruněk a kanadských borůvek. Vznikly chuťově zajímavé nápoje. V klubu tvoření jsme chystali pytlíčky z bylinek, které jste přinesli do odbočky. Naše básnířka Vlaďka vymyslela veršíky pro mátu i levanduli. 21. srpna, v klubu trénování paměti, jsme vzpomínali, jak každý z nás prožil tento den před 51 lety. K dispozici byly i dobové noviny a my jsme mohli číst autentické zprávy z těchto dnů. Bylo to velmi živé setkání, mnozí z nás tehdy byli ještě děti, ale tento den se nedá zapomenout. Poslední středu v měsíci jsme si poslechli velmi zajímavé povídání o Tunisku a Itálii v klubu křeslo pro hosta. Vše bylo doplněno krásnými fotkami. Poslední akcí prázdnin byla návštěva zahrádky v České Vsi, kde jsme grilovali zeleninu i špekáčky.


Počet obrázků: 5

 

Publikováno 31.07.2019 10:13, Odbočka Jeseník

Červencové události

Obrázek

Červenec jsme zahájili vernisáží výstavy pana Fanty – Praha z přelomu tisíciletí, v předsálí jesenického kina. V rámci středečních klubů jsme si v klubu vaření připravili dva druhy letních salátů – celerový a ovocný. V klubu trénování paměti jsme trénovali přísloví, znalosti dat z historie našeho národa a zahráli jsme si pexeso a Qardo. V klubu tvoření jsme zpracovávali levanduli, kterou jsme dostali darem od p. Faksy. V klubu křeslo pro hosta jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o Kanadě. Povídání bylo proloženo promítáním fotek. V posledním červencovém klubu jsme si prohlédli fotky z činnosti odbočky za poslední dva měsíce, povídali jsme si o všem, co jsme prožili v odbočce a společně jsme si poprvé zahráli Qardo bez kontroly zraku.

Během července jsme se vydali za relaxací do solné jeskyně, na výstavu panenek Tonerek naší členky do informačního centra a knihovny v Žulové a také na přátelskou návštěvu do Centra sociálních služeb v Jeseníku. Tam jsme povídali o činnosti a službách naší odbočky, navštívili jsme našeho člena a zahráli jsme si hru Qardo. Využili jsme také příležitosti konání farmářských trhů na náměstí v Jeseníku, kde jsme měli stánek. Na stánku jsme měli pomůcky a společenské hry pro zrakově postižené a také výrobky z klubu tvoření. Zájemcům jsme poskytli informace o naši činnosti a službách.


Počet obrázků: 5

 

Publikováno 03.07.2019 10:53, Odbočka Jeseník

Vernisáž výstavy

Obrázek

Vernisáž výstavy fotografií „Praha z přelomu tisíciletí“ uměleckého fotografa Václava Fanty se uskutečnila v úterý 2. července v 17 hodin v předsálí Kina Pohoda v Jeseníku. Zahájena byla hrou na kytaru a zpěvem našeho člena – pana Pavla Jury. Vernisáže se účastnil autor – pan Mgr. Václav Fanta, se svým doprovodem, šéfredaktorem měsíčníku Zora pro zrakově postižené – panem PhDr. Václavem Senjukem. Svou přítomností nás podpořil 1. místostarosta města Jeseník – pan Tomáš Vlazlo a ředitelka MKZ Jeseník – paní BcA. Petra Fusová, DiS. Na vernisáži zaznělo autorské čtení básně, kterou složila naše členka paní Vlaďka Mrňková, jako poděkování panu Fantovi za výstavu v Jeseníku. Báseň byla oceněna velkým potleskem a v tištěné podobě předána panu Fantovi. Po vernisáži byla zájemcům představena hra Qardo.


Na výstavě si můžete prohlédnout unikátní letecké snímky Prahy z roku 1990, z doby, kdy fotograf přicházel o zrak. Jde o poslední fotografie, které autor nafotil. Po dobu výstavy je možné zakoupit pohlednice vytvořené z vystavovaných fotografií v ceně 35,- Kč za celý soubor fotografií. Výstavu pana Fanty je možné navštívit do 31. srpna vždy hodinu před plánovaným filmovým představením. Výstava je pořádána v rámci 25. ročníku festivalu Dny umění nevidomých na Moravě, jehož cílem je představit veřejnosti profesionální zrakově postižené umělce. Výstavu pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, oblastní odbočka Jeseník, za finanční podpory Olomouckého kraje a města Jeseník, ve spolupráci s MKZ Jeseník.

Závěrem bych chtěla srdečně poděkovat panu Fantovi a Senjukovi, že byli ochotni přijet za námi až do Jeseníku, za jejich otevřenost, skromnost, přijetí a přátelskost. Veliké poděkování patří také členům a naší praktikantce, kteří nám pomohli s organizací vernisáže. Velký dík patří také Vlastivědnému muzeu Jesenicka za bezplatné zapůjčení skleněných klipů.


Počet obrázků: 8

 

Publikováno 28.06.2019 10:29, Odbočka Jeseník

Červnové události

Obrázek

Červen jsme zahájili oslavou Dne dětí - společnou hrou Qardo a jahodovým pohárem se šlehačkou. Vlaďka Mrňková si pro nás přichystala básničku:

„ROK UTEKL, TO TO LETÍ,

JE TU OPĚT SVÁTEK DĚTÍ.

A TAK JIM DNES JDEME PŘÁT,

AŤ SI MAJÍ VŽDY S KÝM HRÁT.

AŤ SE RADUJÍ A SMĚJÍ,

S KAMARÁDY DOVÁDĚJÍ

A JSOU KAŽDOU HODINKOU

ŠŤASTNÉ S TÁTOU, S MAMINKOU.“

Další středeční klub nám pánové usmažili topinky s čatní, na kterých si všichni pochutnali. Na klubu proběhla také dvojí oslava narozenin. Následující středu jsme věnovali tématu odstraňování bariér. Jeseník navštívil pracovník olomouckého Tyflocentra – Mgr. Petr Bradáč. V pátek 21. června jsme prezentovali služby naší odbočky na jesenických farmářských trzích. Na poslední středeční klub dorazil pan Jakub Kachel z firmy Sagitta. Přivezl s sebou novinky v elektronických optických pomůckách tohoto roku. Všechny pomůcky bylo možné vyzkoušet.


Počet obrázků: 6

 

Obrázek

Vernisáž výstavy fotografií „Praha z přelomu tisíciletí“ uměleckého fotografa Václava Fanty se uskuteční v úterý 2. července v 17 hodin v předsálí Kina Pohoda v Jeseníku. Vystaveny budou unikátní letecké snímky Prahy z roku 1990, kdy fotograf přicházel o zrak. Na vernisáži bude možné zakoupit pohlednice vytvořené z vystavovaných fotografií. Po vernisáži bude představena hra Qardo. 

Publikováno 17.06.2019 10:40, Odbočka Jeseník

Dva koncerty souboru Musica pro Sancta Cecilia v Jeseníku

Obrázek

V polovině června jsme měli v Jeseníku úžasnou možnost zaposlouchat se do dvou koncertů vokálně-instrumentálního souboru zrakově postižených umělců Musica pro Sancta Cecilia, který se zaměřuje na interpretaci hudby z období gotiky, renesance a baroka. Soubor vznikl v roce 1992 na půdě pražské Konzervatoře a ladičské školy Jana Deyla (konzervatoř pro zrakově postižené), dnes v souboru působí 7 absolventů této konzervatoře. Pod současným názvem, který byl vybrán podle patronky hudebníků Svaté Cecílie, Musica pro Sancta Cecilia, soubor vystupuje od roku 1994. Všichni členové se práci v souboru věnují ve svém volném čase, většina z nich vyučuje na hudebních školách v Praze a jejím blízkém okolí.


Počet obrázků: 7

 

Publikováno 03.06.2019 10:32, Odbočka Jeseník

Červnové akce

 

Publikováno 27.05.2019 08:08, Odbočka Jeseník

POZVÁNKA NA KONCERT SOUBORU MUSICA PRO SANCTA CECILIA

Obrázek

Dvakrát během jednoho víkendu budete mít možnost zaposlouchat se do krásné hudby vokálně-instrumentálního souboru zrakově postižených umělců Musica pro Sancta Cecilia, který se zaměřuje především na interpretaci hudby z období gotiky, renesance a baroka. Soubor vznikl v roce 1992 na půdě pražské Konzervatoře a ladičské školy Jana Deyla (konzervatoř pro zrakově postižené), dnes v souboru působí 7 absolventů této konzervatoře. Pod současným názvem, který byl vybrán podle patronky hudebníků Svaté Cecílie, Musica pro Sancta Cecilia, soubor vystupuje od roku 1994. Všichni členové se práci v souboru věnují ve svém volném čase, většina z nich vyučuje na hudebních školách v Praze a jejím blízkém okolí.

První koncert se uskuteční v sobotu 15. června v 19 hodin v Zrcadlovém sále v Priessnitzových léčebných lázních, druhý v neděli 16. června v 10.30 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku (10.30 – 11.15 hodin hudební doprovod při mši svaté, poté koncert s názvem „Liturgický rok a písně“. Vstupné na oba koncerty je dobrovolné.

Koncerty jsou pořádány v rámci 25. ročníku festivalu Dny umění nevidomých na Moravě, jehož cílem je představit veřejnosti profesionální zrakově postižené umělce. 

Koncert pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, oblastní odbočka Jeseník, za finanční podpory Olomouckého kraje, města Jeseník a Římskokatolické farnosti Jeseník, ve spolupráci s Priessnitzovými léčebnými lázněmi. 

Publikováno 03.05.2019 11:39, Odbočka Jeseník

Vernisáž výstavy "CESTOU BAREV"

Obrázek

V úterý 30. dubna v 17 hodin proběhla vernisáž výstavy obrazů tvořených technikou enkaustiky s názvem „Cestou barev“ malířky Mgr. Jaroslavy Bendové. Sešlo se nás přes 30 účastníků. Vernisáž hudebně zahájili naši zrakově postižení členové – pan Pavel Jura – hrou na kytaru doprovázenou zpěvem a pan Jan Beneš hrou na foukací harmoniku. Vedoucí odbočky přivítala přítomné, představila autorku a její tvorbu. Malířka pohovořila o technice enkaustiky a také o svém zrakovém postižení. Následovalo pozvání k prohlídce obrazů, pohoštění a vzájemné konverzaci.

Výstava je pořádána v rámci 25. ročníku festivalu Dny umění nevidomých na Moravě. Cílem festivalu je představit veřejnosti nadané zrakově postižené umělce. Výstavu pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, oblastní odbočka Jeseník (dále jen SONS ČR, z. s., OO Jeseník), ve spolupráci s MKZ Jeseník, za finanční podpory Olomouckého kraje a města Jeseník. Výstavu je možné navštívit do pátku 31. května.

Součástí výstavy je informační panel o festivalu Dny umění nevidomých na Moravě a organizaci SONS ČR, z. s., zahrnující informace o poskytovaných službách a formách pomoci zrakově postiženým.


Počet obrázků: 11

 

Publikováno 03.05.2019 10:41, Odbočka Jeseník

Tvořivá dílna enkaustiky pod vedením malířky paní Jaroslavy Bendové

Obrázek

V úterý 30. dubna od 14 do 16 h. proběhla v kanceláři jesenické odbočky SONS ČR, z. s. tvořivá dílna enkaustiky pod vedením malířky Mgr. Jaroslavy Bendové. Sešli jsme se v počtu 17 dospělých a 4 děti. V úvodu se malířka představila a prozradila nám, jak dlouho se enkaustice věnuje. Poté jsme si vysvětlili pojem enkaustika a zaposlouchali se do historie enkaustické tvorby. 

Po teoretické přípravě nás paní Bendová provedla krok za krokem tvořením enkaustiky. Během tvořivé dílny vytvořila 5 enkaustik, při jejichž tvorbě nám vždy ukázala nějakou specialitu – např. jak vytvořit krajinu s horami, strom, skály, trávu, slunce, apod.

Následně jsme všichni měli možnost vytvořit si své enkaustické dílo. K dispozici byly 4 enkaustické žehličky, velký kufr plný různých odstínů voskovek, ubrousky, houbičky. Někdo měl odvahu tvořit zcela sám, jiný si nechal dopomoct malířkou. Všechna díla byla krásná, osobitá a jedinečná.


Počet obrázků: 12

 

Publikováno 29.04.2019 10:39, Odbočka Jeseník

Květnové akce

Obrázek

Pozvánka na květnové akce se zobrazí po rozkliknutí: akce 5-2019

 

DEN MATEK – 12. 5. 2019

Den matek je den, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství. V tento den je zvykem obdarovat maminky, nejlépe vlastnoručně vyrobeným dárkem. Slaví se v různé dny na mnoha místech po celém světě, vychází z různých tradic. Myšlenka mezinárodních a pravidelných oslav tohoto svátku vznikla roku 1907 na počest Anny Reeves Jarvisové, která bojovala za práva matek. Poprvé byl veřejně slaven o rok později. V České republice se slaví vždy druhou květnovou neděli od roku 1923.

 

Dárek pro maminky od naší členky, Vlaďky Mrňkové:

 

„12. V NEDĚLI

BUDE DOMA VESELÍ. 

MAMINKÁM PŮJDEME PŘÁT,

KYTIČKU A PUSU DÁT.

HLAVNĚ AŤ JSOU STÁLE ZDRAVÉ

NAŠE MÁMY OBĚTAVÉ,

K SVÁTKU MATEK NÁRUČ LÁSKY,

JEN OD SMÍCHU V TVÁŘI VRÁSKY.“ 

Publikováno 29.04.2019 10:27, Odbočka Jeseník

Dubnové události

Obrázek

Duben jsme zahájili klubem vaření. Smažili jsme palačinky a připravili jsme si sladkou i slanou verzi. Sladké palačinky jsme připravili s marmeládou, cukrem. Slané – s cizrnovou pomazánkou ochucenou bazalkou a rajčaty, s čerstvým sýrem či medvědím česnekem. Pro některé účastníky bylo ochutnání slaných druhů palačinek objevením nových chutí a inspirací. V rámci klubu jsme oslavili krásné životní jubileum naší místopředsedkyně Hanky Vernerové.

V dalším klubu jsme procvičovali hravou a veselou formou mozek. Zahráli jsme si pexeso zaměřené na známé herce a osobnosti, luštili jsme křížovku a další aktivity.

V klubu tvoření jsme se věnovali výrobě velikonočních věnců – ozdobných věnců na dveře z březových větviček a dalších velikonočních dekorací do bytu. Pan Benčík zájemcům ukázal pletení pomlázky. V klubu vládla příjemná a tvořivá nálada.

Do křesla v klubu křeslo pro hosta usedli dva hosté – pracovnice Úřadu práce v Jeseníku – paní Mgr. Mia Suchá (oddělení poradenství a dalšího vzdělávání) a paní Olga Vondroušková (sociální pracovnice oddělení hmotné nouze). Seznámily nás se službami, které nabízí jednotlivá oddělení úřadu práce a zodpovídaly dotazy přítomných. 

Po celý měsíc jsme měli možnost zapojit se do kurzu keramiky v SVČ Duha Jeseník. Ve čtvrtek 25. 4. jsme se vypravili na relaxační pobyt do Solné jeskyně Solvita.

V průběhu celého měsíce dubna byla možnost vyzkoušení zvukové střelby v kanceláři odbočky. Zvukovou střelbu nám bezplatně zapůjčila firma Spektra Praha, za což děkujeme.


Počet obrázků: 6

 

Publikováno 11.04.2019 09:44, Odbočka Jeseník

Pozvánka na vernisáž výstavy "Cestou barev"

Obrázek

Ve výstavní síni IC Katovna v Jeseníku proběhne v úterý 30. dubna v 17 hodin vernisáž obrazů tvořených technikou enkaustiky s názvem „Cestou barev“, malířky Mgr. Jaroslavy Bendové. Výstava je pořádána v rámci 25. ročníku festivalu Dny umění nevidomých na Moravě. Cílem festivalu je představit veřejnosti nadané zrakově postižené umělce. Výstavu pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, oblastní odbočka Jeseník, ve spolupráci s MKZ Jeseník, za finanční podpory Olomouckého kraje a města Jeseník. Výstavu je možné navštívit do pátku 31. května. 

Publikováno 01.04.2019 21:15, Odbočka Jeseník

Dubnové akce

Obrázek

dubnové akce

ZVUKOVÁ STŘELBA PRO NEVIDOMÉ

Po celý měsíc duben máme bezplatně zapůjčenu zvukovou střelbu od firmy Spektra. Máte-li chuť si ji vyzkoušet, přijďte do kanceláře odbočky. Každý den v době od 8 do 12 h., mimo tento čas po telefonické domluvě na čísle 736 671 586.

O co jde? Zvuková střelba pro nevidomé simuluje skutečnou střelbu. Pistole osazená kamerou snímá terč, obraz z kamery je přenášen do počítače, kde je zvukově vyhodnocován (počítač vydává různě vysoké tóny – střed terče je nejvyšší tón, k okraji terče se tóny snižují).

Při zvukové střelbě střelec nevidí (má zakryté oči nebo je nevidomý), v ruce drží pistoli a poslepu míří na terč před sebou. Zvuková signalizace (různě vysoké tóny) střelce navádí do středu terče – čím vyšší tón, tím blíže středu. Cílem hry je nastřílet co nejvyšší počet bodů.

Hra pomáhá zlepšovat orientaci podle sluchu a soustředěnost. 

Publikováno 29.03.2019 16:21, Odbočka Jeseník

Březnové události

Obrázek

Březen jsme zahájili ranním setkáním v kurzu keramiky, glazovali jsme již vytvořené výrobky. Ve středu jsme se sešli v klubu vaření. Výtečnou jarní polévku si pro nás připravil pan Václav Faksa. Ve čtvrtek 7. 3. jsme společně oslavili MDŽ posezením ve Zdravé kavárně. V dalším středečním klubu jsme procvičovali hlavu při řešení různých úkolů. Poslední březnový klub jsme se dozvěděli o novinkách v kompenzačních pomůckách firmy Ergones. Ve čtvrtek 28. 3. za námi do odbočky zavítal  jeden ze zakladatelů celorepublikového Aktiv klubu, pan Vojtěch Železník, aby nám povykládal o náplni klubu a plánovaných akcích. 


Počet obrázků: 7

 

Publikováno 29.03.2019 10:01, Odbočka Jeseník

Beseda na gymnáziu s panem Vojtou Železníkem

Obrázek

Ve čtvrtek 27. března jsme se na Gymnáziu v Jeseníku setkali se žáky dvou tříd sexty a snažili se jim přiblížit život zrakově postižených. Nejdříve besedou s prakticky nevidomým Vojtou Želzeníkem, poté možností vyzkoušet si různé optické, kompenzační pomůcky a společenské hry upravené pro zrakově postižené. 

Více o panu Železníkovi: https://www.bilapastelka.cz/l/clanek-s-obrazky/


Počet obrázků: 9

 

Publikováno 22.03.2019 21:20, Odbočka Jeseník

Březen - měsíc knihy

Obrázek

Ve středečním klubu tvoření jsme se pustili do výroby knihy. Bylo potřeba nastříhat jednotlivé stránky. Kdo zrovna nestříhal, chystal obal knihy. Ten jsme vyrobili pomocí techniky enkaustiky. Nastříhané stránky jsme svázali, ozdobný obal podlepili kartonem a vše slepili dohromady. S výsledkem byli všichni spokojeni.

 

 

 

Básnička do právě vyrobené knížečky na klubu tvoření od Vlaďky Mrňkové:

„Vašek to je fešák velký,

nemá nouzi o ctitelky.

Neužije žádný klid,

každá by ho chtěla mít.

Tak si Vašek za pár chvil,

krásný sešit vyrobil.

Teď si bude každou dámu,

zapisovat do seznamu.“


Počet obrázků: 4

 

Publikováno 01.03.2019 16:02, Odbočka Jeseník

Březnové akce

 Zobrazena stránka 3 z 11 (celkem 206 záznamů)
Jít na stránku: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11