Dny umění nevidomých

Publikováno 20.04.2022 13:18 Odbočka Jičín


Obrázek

Dny umění nevidomých

Festival Dny umění nevidomých na Moravě je víceoborový festival zrakově postižených profesionálních umělců a souborů, jejichž součástí jsou nevidomí a slabozrací členové. Koná se každoročně již od roku 1995 ve vybraných městech především střední a severní Moravy a Slezska. 

V posledních letech se rozšiřuje i na území Čech. Jičín zahájil svou spolupráci na těchto dnech od roku 2017.

Hlavním organizátorem je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR,  z. s. (SONS ČR, z. s.), ve spolupráci s krajskými a městskými úřady v příslušných místech, kulturními a školskými zařízeními, místními odbočkami SONS ČR a dalšími subjekty.

Cílem festivalu je představit nejširší veřejnosti nadané zrakově postižené umělce a přesvědčit ji tak o tom, že nevidomý či slabozraký člověk má pouze ztížené zrakové možnosti, ale jinak je zcela schopen být nedílnou součástí společnosti.

Jedná se o výstavy, hudební nebo slovesně dramatická umělecká vystoupení nevidomých či těžce zrakově postižených umělců v různých oblastech umění. Jedná se o prestižní akci nadregionálního významu.

 

Dny umění nevidomých v Jičíně