Autobusová nádraží a terminály


Obrázek

Autobusová nádraží a terminály

Pro bezpečný a samostatný pohyb osob se sníženou schopností orientace, tzn. pro osoby nevidomé a slabozraké je prioritně nutné dodržet legislativní podklady, platné ČSN, prováděcí vyhlášku MMR č. 398/2009 Sb. (viz nařízení vlády 163/2002) a TN TZUS. 

Vzhledem k velké chybovosti při návrhu projekční činnosti je nutno vždy (terminály - nádraží) konzultovat na ČKAIT viz Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě viz Poradenství pro bezbariérové řešení dopravních staveb pro zrakově postižené.

Požadavky na přístupnost staveb:

- funkční (!) signální pás k označníku (od přirozené vodící linie) - funkčně hmatově a kontrastně lemovaný, jen certifikovaná dlažba (včetně řešení navazujícího okolí - 2x25cm) - viz podklady TZÚS 

Certifikovaná dlažba - výrobci a dodavatelé: 

Exteriérové umělé vodící linie 
Coming Plus, a.s. www zde

COMCON Systemkontakt: prvky pro signální a varovné pásy: zde

Chodníkové prvky COMCON CD, 200 x 200 tl. 60 mm (pdf; 2 MB)Chodníkové prvky COMCON DV, 100 x 200 tl. 30 mm (pdf; 528 KB), Chodníkové prvky COMCON VL, 400 x 400 tl. 26 mm (pdf; 404 KB), Chodníkové prvky COMCON DV (pdf; 1 MB), Chodníkové prvky COMCON ZD (pdf; 1 MB)Prvek COMCON VL, 95 x 200 tl. 70 mm (pdf; 5 MB, Prvek COMCON VL, 145 x 400 tl. 26 mm (pdf; 5 M B), Prvek COMCON VL, 255 x 400 tl. 26 mm (pdf; 5 MB) 

Exteriérové umělé vodící linie z přírodních materiálů (především pro památkové zóny): zde

Interiérové vodící linie (odbavovací haly autobusových terminálů) 

Handi Friendly s.r.o. www zde s kontakty: zde

- na zastávce / ostrůvku - zábradlí s funkcí vodící linie (zajištění bezpečného pohybu na zastávce v podélném směru), tzn. zábradlí se zarážkou pro bílou hůl 

- výška zastávkového obrubníku 200 mm (viz ČSN!) 

- na zastávku přístup vždy jedním přechodem (viz ČSN), další místa řešena jako místa pro přecházení, navádění signálními pásy v kombinaci s vodícími pásy přechodu  

- štítky na označníku - haptické, reliéfní, braillské - www zde

- elektronické odjezdové a příjezdové tabule s akustickým výstupem (dle platné legislativy být musí) - ovládaní - www zde

- kontrastní barevný pruh podél nástupištní hrany - ne reliéfní dlažba, z necertifikovaný prvků (viz ČSN) 

Doplňující odkazy:

Autobusové terminály a časté chyby Autobusové terminály a časté chyby

Časté chyby na komunikacích Chyby v dopravních stavbách

 

Foto: příklady realizací některých terminálů, chybná řešení

 

 (jpg; 1 MB)   (jpg; 1 MB)   (jpg; 1 MB) 

Umělá vodicí linie (UVL) - chybí hmatový kontrast (lemování). Prosklené stěny přístřešku bez kontrastu.

 

 (jpg; 5 MB)   (jpg; 5 MB)

Nedostatečné propojení s odbavovací budovou - chybí vodicí linie, majáček (hmatová a akustická navigace) 

 

 (jpg; 4 MB)   (jpg; 6 MB)

Signální pás x označník? UVL bez lemování (bez hmatového kontrastu). Detail vpravo i chybné ukončení UVL

 

 (jpg; 2 MB)

Panel s tlačítky bez akustického výstupu - nepoužitelné pro osoby slabozraké, nevidomé. 


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s.