Oblastní odbočky Zlínského kraje

 

● Kroměříž

Uherské Hradiště

Vsetín

● Zlín

mapa Zlínský kraj

 

 

 

Příspěvky

Publikováno 14.11.2017 13:23, Odbočka Zlín

Bílá pastelka 2017 - poděkování nejlepším

Obrázek

Dne 10. 11. se v Praze uskutečnilo poděkování nejlepším dvojicím dobrovolníků, kteří se účastnili sbírky Bílá pastelka. Samozřejmě se jej zúčastnila i naše dvojice děvčat ze ZŠ Trávníky Otrokovice - Sabina Hoferková a Karolína Andrýsková, která letos byla nejúspěšnější nejen v Zlínském kraji, ale také v celé České republice. Níže si můžete přečíst článek od zástupkyně ředitele školy ZŠ Trávníky Otrokovice Mgr. Evy Horňákové, která dvojici děvčat doprovázela do Prahy.


Počet obrázků: 5

 

Publikováno 14.11.2017 10:09, Odbočka Zlín

Český rozhlas Zlín u nás na odbočce

Obrázek

U příležitosti Dne nevidomých dne 13. 11. k nám zavítali redaktoři Českého rozhlasu ze Zlína. Natáčeli s naší předsedkyní Martou Zemanovou reportáž o životě lidí se zrakovým postižením a také rozhovor s manželi Milanem a Helenou Hradilovými o Mistrovství ČR ve zvukové střelbě, které se konalo na naší odbočce dne 28. 10. 

Obrázek

Dne 7. 11. 2017 nás v rámci Dne otevřených dveří na naší odbočce navštívili spolu s asistentkou pedagoga Bc. Pavlínou Šindelářovou žáci ZŠ Trávníky Otrokovice. Jak se jim u nás líbilo se můžete dočíst v článku níže. 

Publikováno 09.11.2017 10:49, Odbočka Zlín

Ze dne otevřených dveří OO SONS Zlín

Obrázek

Dne 7. listopadu jsme u příležitosti Dne nevidomých uspořádali Den otevřených dveří. Na exkurzi se k nám přišli podívat žáci 9. ročníků ze ZŠ Otrokovice - Trávníky, s níž spolupracujeme i při celostátní sbírce Bílá pastelka.


Počet obrázků: 8

 

Publikováno 07.11.2017 15:16, Odbočka Uherské Hradiště

Den otevřených dveří oblastní odbočky Uherské Hradiště

Obrázek

Dne 9. listopadu se pracoviště oblastní odbočky SONS Uherské Hradiště otevře veřejnosti.


Začátek: 09.11.2017 09:00
Konec: 09.11.2017 18:00
Kde: Oblastní Odbočka SONS Uherské Hradiště

 

Publikováno 06.11.2017 20:01, Odbočka Uherské Hradiště

Zornička 2017/6

Obrázek

Zde si můžete stáhnout a přečíst listopadovou Zorničku ve formátu "PDF". 

Publikováno 05.11.2017 16:58, Odbočka Kroměříž

Oblastní shromáždění 2017

Obrázek

Ve středu 1. listopadu se od 14 hod. v rámci pravidelného klubového odpoledne konalo zasedání Oblastního shromáždění členů Oblastní odbočky SONS v Kroměříži. Po uvítání a úvodním slovu požádal předseda Oblastní rady pan Roman Miklík paní Fridrichovou, aby členy seznámila se zprávou o činnosti odbočky za uplynulé období, jež  připravil, ve které se připomínají všechny pořádané akce v roce 2017.

Poté přednesla vedoucí odbočky Mgr. Erika Hanzalová zprávu o hospodaření odbočky, o předběžných výsledcích sbírky Bílá pastelka a výsledcích sbírky, která probíhá celoročně prostřednictvím kasiček v podobě maket vodicích pejsků umístěných na poště a čtyřech obchodních řetězcích v Kroměříži, a informovala členy o získaných a přislíbených sponzorských darech. Obě zprávy byly Oblastním shromážděním bez připomínek schváleny.

Následně představila paní Fridrichová členům Plán činnosti na rok 2018, který byl po několika návrzích ze strany členů Oblastním shromážděním schválen.

Jako hosta jsme přivítali pana Mgr. Radovana Klabala z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Kroměříži, který nás po čase opět navštívil, a odpovídal na dotazy členů ze sociální oblasti.

Na závěr informovala Mgr. Hanzalová OS o příchodu nových členů, poděkovala za spolupráci ostatním pracovníkům a všem členům za účast a zhodnotila pomalu končící rok 2017 jako, pro nás, velmi úspěšný.


Počet obrázků: 19

 

Publikováno 30.10.2017 10:27, Odbočka Zlín

Návštěva komentované expozice Českých korunovačních klenotů

Obrázek

Dne 26. 10. jsme v hojném počtu navštívili komentovanou výstavu k příležitosti 670. výročí korunovace Karla IV. českým králem.


Počet obrázků: 8

 

Publikováno 29.10.2017 11:59, Odbočka Kroměříž

Návštěva indické restaurace

Obrázek

Ve středu 25. října jsme se sešli v hojném počtu u kašny na Velkém náměstí v Kroměříži. Poprvé jsme mezi námi přivítali naše dvě nové členky - paní Věru s dcerou Jitkou. Společně na nás čekalo příjemně prožité odpoledne s vůní a chutí exotiky – návštěva indické restaurace Ganga.

Už venku před restaurací se vzduchem linula lákavá vůně dráždící chuťové buňky, a tak jsme rychle pořídili památeční skupinové foto, abychom se co nejdříve usadili v pro nás rezervovaném salonku. Nejprve nám servírovali polévku z červené čočky ochucenou bylinkami, poté jsme si mohli na talíře naložit ze všech jídel z poledního menu – kuřecí kousky a dušenou rýži, pikantní brambory s omáčkou, jemně pálivou zeleninovou směs s nasládlou omáčkou a chlebové placky, zeleninový salát s jogurtovou zálivkou či kostky výborného špenátového tofu; vše s příjemnou vůní a chutí indického koření a bez zbytečně velkého množství soli. Přestože jsme měli talíře plné, někteří z nás si, poté co dojedli, rádi přidali a náš pan předseda Miklík zvládl i třetí talíř. Pak už jen zbývalo dobré jídlo zapít kapkou piva, chvíli posedět a nakonec poděkovat vstřícnému a stále se usmívajícímu personálu restaurace za krásný zážitek. Se všemi se těšíme na shledanou při dalších klubových akcích.

 

 


Počet obrázků: 10

 

Publikováno 28.10.2017 10:52, Odbočka Kroměříž

Informátor listopad 2017

Informace nejen o plánovaných akcích na měsíc listopad v textové podobě. 

Obrázek

V úterý 24. října jsme ve spolupráci s Krajskou pobočkou o. p. s. Tyfloservis  Zlín uspořádali přednášku o sociálních službách, komunikaci s nevidomými  a jinak zrakově postiženými, prostorové orientaci a kompenzačních pomůckách pro studenty Vyšší odborné školy pedagogické a sociální v Kroměříži.

V první části přednášky byli studenti seznámeni se službami sociální rehabilitace, terénními službami a další činností Tyfloservisu. Pomocí speciálních brýlí si mohli vyzkoušet, jak vypadají různé typy zrakových postižení. Paní Lenka Houšková ukázala studentům signalizační a orientační hole pro nevidomé a osoby s kombinovaným postižením zraku a sluchu a předvedla celou řadu pomůcek, umožňujících kompenzaci zrakového znevýhodnění, např.: pomůcky pro komunikaci a práci s  informacemi – ozvučené mobilní telefony, diktafon; pomůckami pro domácnost – identifikátory hladiny a barev, náramkové hodinky, ozvučené budíky, kuchyňské váhy, pomůcky pro měření tělesné i venkovní teploty, peněženky, pomůcky pro třídění a dávkování léků, pomůcky pro označování a popis věcí; zdravotnické pomůcky – ozvučený glukometr a přístroj pro měření krevního tlaku; a další.

Pan Kurek představil Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, její poslání, konkrétní projekty a služby poskytované zrakově postiženým členům a klientům po celé České republice a práci oblastních odboček. Podrobněji pohovořil o naší odbočce, o sociálním poradenství, sociálních aktivizačních službách, klubové činnosti a volnočasových aktivitách.

Společně pak předvedli studentům zásady správné komunikace s nevidomými a základní techniky průvodcovství.  

Ve druhé části si studenti rozdělení do dvou menších skupin v praxi střídavě vyzkoušeli nácvik prostorové orientace, chůze s bílou holí a průvodcovské techniky i práci s kompenzačními pomůckami – zvláštní pozornost věnovali výuce a psaní Braillova bodového písma; a prostřednictvím svých dotazů se mohli blíže seznámit s osobními zkušenostmi z každodenního života nevidomého člověka.


Počet obrázků: 16

 

Publikováno 17.10.2017 10:28, Odbočka Kroměříž

Veřejná sbírka Bílá pastelka

Obrázek

Máme za sebou další ročník celorepublikové sbírky Bílá pastelka.

Velmi děkujeme všem dobrovolníkům, spolupracujícím institucím a každému jednotlivci, který koupí Bílé pastelky přispěl na speciální služby pro těžce zrakově postižené. Výtěžek bude znám za pár dnů, již nyní však můžeme s radostí konstatovat, že v Kroměříži se letos dobrovolníkům opravdu dařilo. V Holešově na Policejní škole, která se do sbírky zapojila poprvé, dokonce prodali všechny přidělené pastelky!

Ještě jednou všem zúčastněným ze srdce děkujeme!


Počet obrázků: 5

 

Publikováno 10.10.2017 09:40, Odbočka Kroměříž

Odpoledne s Qardem – hrou nejen pro nevidomé a slabozraké

Obrázek

Ve středu 4. října se uskutečnilo pravidelné klubové setkání, na němž byla naším hostem předsedkyně Krajské koordinační rady paní Marta Zemanová.

Po uvítání nás paní Hanzalová s paní Fridrichovou seznámily s plánem akcí na měsíce říjen a listopad a rozdaly pozvánky na Oblastní shromáždění, které se bude konat ve středu 1. listopadu v rámci klubového odpoledne. Ve středu 11. října proběhne veřejná celonárodní sbírka Bílá pastelka a ve středu 25. října navštívíme společně indickou restauraci Ganga v Kroměříži, kde v rezervovaném salonku prožijeme odpoledne plné exotických chutí a vůní. V měsíci listopadu pak, mimo již zmiňovaného Oblastního shromáždění, plánujeme v úterý 14. 11. výlet pořádaný Oblastní odbočkou Přerov do Čech pod Kosířem s návštěvou tamního zámku a dalších expozic. Více o připravovaných akcích naleznete v říjnovém vydání Informátoru.

Po organizačním úvodu předala paní Hanzalová slovo paní Zemanové, která nás přijela seznámit se společenskou hrou Qardo a pozvat nás na 5. ročník krajského turnaje v Qardu, který se koná v sobotu 18. listopadu ve Zlíně. Qardo není jen společenskou hrou, ale slouží rovněž jako pomůcka pro rozvoj jemné motoriky u nevidomých a slabozrakých a s klapkami na očích se mohou do hry zapojit i lidé bez zrakového postižení.

Pokud Vás naše aktivity zaujaly, rádi Vás přivítáme v našem kruhu..:-)


Počet obrázků: 17

 

Publikováno 04.10.2017 14:46, Odbočka Kroměříž

Informátor 10_2017

 

Informace o akcích plánovaných na měsíc říjen v textové podobě. 

Obrázek

Ve středu 20. září se na zámku Bučovice uskutečnily speciální prohlídky, které zohledňovaly vzdělávací potřeby nevidomých a slabozrakých. Zúčastnilo se jich 43 návštěvníků ze Zlínského kraje.


Počet obrázků: 10

 

Publikováno 04.10.2017 11:50, Odbočka Uherské Hradiště

Exkurze na zámku Bučovice

Tato společná akce odboček Zlínského kraje, se konala 20. září. Tak jako v loni prohlídku hradu Buchlova, ji pro nás připravili pracovníci Národního památkového ústavu. 

Publikováno 04.10.2017 11:16, Odbočka Uherské Hradiště

Zornička 2017/5

Obrázek

Stáhněte si říjnovou Zorničku ve formátu "PDF" 

Publikováno 03.10.2017 14:41, Odbočka Zlín

Oblastní shromáždění dne 25.11.2017

Obrázek

25. 11. - Oblastní shromáždění

Shromáždění se bude konat opět v sále Hotelu Moskva. Podrobnější informace naleznete v pozvánce, která je přílohou Informátoru na měsíce říjen a listopad 2017 a který byl dnes rozeslán všem členům.


Datum: 25.11.2017

 

Publikováno 03.10.2017 14:22, Odbočka Zlín

V. jubilejní ročník turnaje ve hře QARDO

Obrázek

18. 11. – V. jubilejní ročník Turnaje ve hře QARDO

V tento den se bude konat každoroční turnaj ve hře QARDO, opět v prostorách naší odbočky. Účast je omezená počtem, zájemci se mohou hlásit nejpozději do 31. 10. 2017. Přednost mají zkušení hráči ve hře QARDO.


Datum: 18.11.2017

 

Publikováno 03.10.2017 14:20, Odbočka Zlín

Bílá pastelka 2017

Obrázek

11. 10. – Bílá pastelka

V tento den proběhne již 18. ročník celostátní sbírky Bílá pastelka, do které se zapojí i naše odbočka. Velmi bychom uvítali, kdybyste se i vy přidali k našim dobrovolníkům při prodeji bílých pastelek. Z vybraných peněz se spolufinancují všechny aktivity, kterých se i vy zúčastňujete, proto čím více nás bude prodávat pastelky, tím více financí poté získáme pro naši odbočku a pro její členy (tedy pro vás). V případě zájmu se můžete přihlásit do konce týdne u nás na odbočce.


Datum: 11.10.2017

 Zobrazena stránka 10 z 17 (celkem 339 záznamů)
Jít na stránku: 1 .. 8 9 10 11 12 .. 17