Trénink paměti

Publikováno 17.03.2024 14:39 Odbočka Kroměříž


Obrázek

Prověřili jsme si, co nám zůstalo v paměti z minulého setkání a přidali i něco nového z oblasti sportu, pranostik a lidových rčení, názvů českých filmů, hlavních měst evropských států, zazpívali jsme si lidové písně a zavzpomínali na školní léta s několika básněmi českých autorů. 

Závěrem jsme si také připomněli blížící se velikonoční svátky a tzv. pašijový týden s názvy jednotlivých dnů tak, jak jdou za sebou, od květné neděle po velikonoční, červené pondělí.

Děkujeme všem účastníkům za příjemně strávené dopoledne a těšíme se brzy na shledanou. 


Obrázky