ŠkoleníMPSV2018


 

Bezbarier-logo (jpg; 7 KB)

 

Všeobecné informace

Prováděcí vyhláška stavebního zákona MMR 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

 

Přístupné objekty občanské vybavenosti pro osoby se sníženou schopností orientace a legislativa (SONS 2017/08):

https://www.sons.cz/Pristupne-objekty-P4004665.html

 

Technické návody TZUS (certifikace materiálů), podklad pro kolaudaci

http://www.tzus.cz/certifikace-vyrobku/technicke-navody/12-stavebni-vyrobky-pro-hygienicka-zarizeni-a-ostatni-specialni-vyrobky

TN TZÚS 12.03.01 - Madla pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

TN TZÚS 12.03.02 - Sklopná sedátka do sprchových koutů pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

TN TZÚS 12.03.03 - Zvedací zařízení pro přemístění osob s omezenou schopností pohybu a orientace

TN TZÚS 12.03.04 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro exteriér pro zrakově postižené

TN TZÚS 12.03.05 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro interiér pro zrakově postižené

TN TZÚS 12.03.06 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (drážky) použitelné pro umělé vodicí linie a vodicí linie sloučené s funkcí varovného pásu (železnice, nástupištní konzolové desky) určené pro exteriér pro zrakově postižené

TN TZÚS 12.03.07 - Akustické orientační a informační majáky pro zrakově postižené

 

Informační systém pro nevidomé na železnici, na autobusových terminálech, v podchodech, v odjezdových halách – popis a ovládání

 

Autobusové terminály - podklady k zpřístupnění a zajištění samostatného a bezpečného pohybu

 

Hmatové prvky z přírodního materiálu - certifikace 2017

 

Štítky haptické - dopravní stavby, objekty občanské vybavenosti a státní správy

 

Výrobce a dodavatele výrobků a zařízení - kontakty

 

ČKAIT - profesionální poradenství pro bezbariérové řešení staveb pro zrakově postižené

 

Metodické centrum odstraňování bariér 2017 SONS ČR, z.s. - uživatelské konzultace: kontaktní informace

www.sons.cz/bariery

 

Prezentace MPSV 2018 - ke stažení:

SONS_prezentace_Kolin_Dudr_20180524 (ppsx; 17 MB)

 

 

 

 

zpět 


Metodické centrum odstraňování bariér 2017 SONS ČR, z.s.

www.sons.cz/bariery