Přijďte si pro kapesní dezinfekci proti virům!

Publikováno 18.05.2020 14:44 Odbočka Kroměříž


Dezinfekci je možné okamžitě kdekoliv použít a během jedné minuty ochránit své zdraví proti všem druhům virů vč. SARS-CoV-2 a bakteriím.

Distribuce a instruktáž k dezinfekci bude od 18. 5. 2020 probíhat skrze oblastní odbočky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s. (SONS). Sledujte proto informační kanály jednotlivých odboček v různých městech (https://www.sons.cz/odbocky), kde se dozvíte bližší informace, případně kontaktujte SONS na tel. 775 722 434 nebo Nadaci prof. Vejdovského na tel. 608 422 061.

Dezinfekci v 50 ml nebo 100 ml balení obdrží osoba se zrakovým postižením bez ohledu na to, zda se jedná o člena naší organizace či nikoliv. Na odbočce v Kroměříži si dezinfekci můžete vyzvednout po předchozí domluvě mailem (e-mail: Hanzalova@sons.cz) nebo telefonicky (mob.: 775 085 129) již od pondělí, 18. 5. 2020. Dohodnout termín předem je nutné z důvodu sestavení časového harmonogramu tak, aby se současně nepotkalo více zájemců a byly dodrženy veškerá nutná opatření stran ochrany proti šíření koronaviru. Děkujeme za pochopení.

Na pořízení dezinfekce se finančně podílely Nadace prof. Vejdovského částkou 121.000 Kč, Nadační fond Sberbank částkou 71.000 Kč a Nadace ČEZ částkou 50.000 Kč, kterým tímto mockrát děkujeme za obrovskou vlnu solidarity a vstřícnosti. Za velkou podporu při zajišťování dezinfekce chceme dále poděkovat firmám K2pharmAveflor, a.s., OP papírna (člen skupiny Delfort), TopraTrade a Kalvei a mnoha báječným lidem, kteří si nepřáli být jmenováni, protože chtěli „jen“ pomoci.

Nákup dezinfekce pro distribuci v srpnu, kdy plánujeme 2. kolo, můžete podpořit svou účastí na virtuální sportovní akci Smejkalovky pomáhají – VI. ročník v období od 18. do 21. května 2020, případně jinou formou podpory – více informací na facebookových nebo webových stránkách Nadace prof. Vejdovského www.inpv.cz.

VŠEM ZE SRDCE VELICE DĚKUJEME!