Časté chyby v dopravních stavbách

Publikováno 20.09.2020 23:31 Brašna František


Titulní zásadní bezpečnostní chyby (jpg; 2 MB)                    

Dopravní stavby - zásadní chyby při stavebních úpravách / opravách / rekonstrukcích / liniových stavbách / zpětných úpravách povrchů s ohledem na bezpečný pohyb chodců (OOSO - osob se omezenou schopností orientace dle vyhl. 398/2009Sb.) ve veřejném prostoru  (např. lokality)

Odsazení signálního pásu u přechodu / místa pro přecházení

- pokud je toto místo přechod, tak je chybně provedena stavební úprava - sig. pás nedobíhá k varovnému pásu

- pokud má tato stavební úprava avizovat místo pro přecházení, tak je chybně provedeno, odsazení sig. pásu musí být min. 300 mm, optimálně 500 mm, aby se uživatelsky dalo jednoznačně a bezpečně poznat chodcem, který s ohledem na bezpečnost silničního provozu MUSÍ rozeznat přechod a místo pro přecházení

(tzn. musí být zajištěn bezpečný hmatový kontrast)

Foto 1

odsazení signálního pásu (jpg; 169 KB)

 

Foto 2

odsazení signálního pásu u místa pro přecházení (jpg; 76 KB)

stejná křižovatka na druhé straně

 

Křížení signálních pásů (neodpovídající legislativě) 

- chybné provedení - z hlediska uživatelského je toto místo jen odbočení, po chodce je zatajená druhá strana (neodpovídá vyhl. 398/2009 Sb).

(na křížení musí být zajištěn bezpečný hmatový kontrast )

Foto 3

křížení signální pásů (jpg; 108 KB)

 

Označník bez signálního pásu (nenajitelný pro OSSO)

- zastávka MHD se nedá bezpečně najít ani použít, chybí reliéfní certifikovaná dlažba

Foto 4

Označník bez signálního půsu (jpg; 224 KB)

 

Signální pás - chyby v realizaci

- chyby vedení pásu do volného prostoru (neodpovídá legislativě)

- chyby v lemování prvků / signálních pásů, uživatelsky nefunkční (neodpovídá legislativě viz: TN 12 a vyhl.398/2009 Sb.)

(na křížení musí být zajištěn bezpečný hmatový kontrast )

Foto 5

Signální pás neukončen a bez lemování (jpg; 83 KB)

 

Stavební úpravy před přechody „po opravě"

- neprovedené stavební úpravy, neopravené prvky po zásahu do pochozí úrovně chodníku, poškozené prvky pro nevidomé, uživatelsky se místa stávají nebezpečná, nefunkční, nepoužitelná (zásadní legislativní pochybení)

Foto 6

přechod bez signálního pásu (jpg; 65 KB)

 

Foto 7

přechod bez signálního a varovného pásu (jpg; 79 KB)

 

Foto 8

přechod bez signálního a varovného pásu po rekonstrukci (jpg; 76 KB)

 

Začátek a konec pěší zóny

- není v souladu dopravní značení a stavební úpravy. Z pozice vidícího začátek pěší zóny, z pozice nevidomého nic (F9a), a následné místo z pozice vidícího konec zóny a z pozice nevidomého začátek pěší zóny (F9b). Uživatelsky velmi nebezpečné (zásadní i legislativní pochybení).

Foto

9a, 9b

zóna bez signálního pásu (jpg; 55 KB)

zóna se signálním pásem začátek (jpg; 70 KB)

 

Nelemování dopravního koridoru na pěší zóně

- neprovedené stavební úpravy, není proveden varovný pás na hranici pojížděného prostoru (MHD), uživatelsky nebezpečné místo, zásadní legislativní pochybení (viz SZ, vyhl. 398/2009 Sb., TN)

(musí být zajištěn bezpečný hmatový kontrast

Foto 10

zóna s koridorem bez lemování varovným pásem (jpg; 121 KB)

 

Tiskový soubor pdf ke stažení: Zásadní bezpečnostní chyby (pdf; 1 MB)


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s.