časopis Informátor 5/2019

Publikováno 04.06.2019 08:45 Odbočka Tábor


SLOVO PŘEDSEDKYNĚ

 

Zdravím Vás všechny,

máme po Velikonocích a já věřím, že jste je prožili podle svých představ a udělali jste radost svým dětem, vnoučatům, pravnoučatům a nadělili jste jim nějaké ty sladkosti. Dále připomínám všem, kteří pojedou na rekondici, aby nezapomněli zaplatit zálohu 1000,-Kč do konce června.

 

Mějte se moc pěkně a brzy na shledanou

Vaše Iveta Najman

 předsedkyně odbočky

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Milí přátelé,

 

poslední dubnový den většinou prožíváme v duchu příprav a otázek, jaká bude letos Filipojakubská noc, také nazývaná pálení čarodějnic, Morany. Obyčej, který pravidelně řadíme k jarním zvykům nejenom u nás. Například v Německu a ve Skandinávii se vyskytuje pod názvem Valpuržina noc a můžeme ho najít v různých formách po celé severní polokouli. Tajemný charakter noci byl podpořen řadou legend. Ostatně složení masti, kterou se čarodějnice prý mazaly při tomto svátku, je skutečně pozoruhodný – durman, rulík, oměj, trio bylin nacpaných alkaloidy, které mají blízko k drogám, dává tušit, že svůj sněm = sabat nebyla žádná procházka růžovou zahradou. Čarodějnice si prý na sletu vyměňovaly zkušenosti, jak trýznit lidi, čili šlo spíše o „diskusi“ pod vlivem drog, kde se u švédských stolů podávaly lahůdky jako hadi, žáby, pavouci, což by se dalo možná přeložit jako průchod malým deliriem tremens. Umím si představit, že takovéto osoby vzbuzovaly odpor i strach ve společnosti. Vědecký pohled na čarodějnickou realitu ledacos vysvětluje.

 

Původní duchovní až mystický obraz poslední dubnové noci je spojen s pálením všeho, co bylo spojeno se zlem, zlými kouzly a nečistými silami, tak aby byla učiněna přítrž všemu a mohla ráno Prvního máje proběhnout oslava lásky – lásky k bližnímu, k sobě, k domovu, lásky a její životodárné síly v přírodě. Napříč různými kulturami se stavěly Máje, májky pro vytoužené děvče, májky, které pomyslně ochraňovaly domy, vesnice, statky a zbavovaly obyvatele pocitu strachu. Sama jsem zažila vyprávění, kdy příběh začínal slovy: To se stalo tehdy, když spadla v naší vesnici májka a nezachránili jsme ji. Samotné vyprávění se pak vztahovalo k požáru na statku, úmrtí a lidské zlobě v tomto roce. Vlastně pořád jeden a ten samý příběh, ve kterém rodiče neměli rádi snachu, syn se rozkmotřil s rodinou a tak dále. Ne ne, není žádná magie, je jedna jediná pravda a tou je pokorná láska a úcta k druhému člověku a sám k sobě. V komerční společnosti se často obsah slova láska vytrácí a mnozí ji hledají jinde, než v sobě, například v nákupech, majetku. Jenomže když ji nemají ve svém srdci, pak nacházejí ve svém okolí samé křivdy. Jejich život je moc těžký. Snad se shodneme, že existuje krásná moudrost – láska hory přenáší! Prostě se na problémy podívat s láskou a pochopením, přináší lepší zážitky ze života. Zkuste si pro sebe zrekapitulovat, koho a proč ho máte rádi a kdo a proč má vás rád. Možná pak přijde moment pousmání: Mohu říci s klidem, jsem na světě rád a svým milým pod rozkvetlým stromem chci polibek dát.

 

Přejeme všem našim členům krásné májové dny provoněné hezkými zážitky, milými setkáními a přívětivými lidmi ve vašem okolí. Těšíme se na pravidelná setkání s Vámi na našich akcích s našimi připravenými programy. Vždyť jsme tady pro Vás!

 

        Ivana Töröková

      pracovnice v sociálních službách

 

 

 

Novinky ze sociálně právní poradny

 

Sociálně právní poradna SONS ČR v Praze pod vedením pana Mgr. Luboše Zajíce pravidelně zpracovává:

Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS.

 

Budeme Vás pravidelně informovat o článcích, které poradna ve svých materiálech zpracovala. Ty, které se budou týkat nás všech, pro Vás otiskneme. Ostatní budou po dohodě k dispozici v kanceláři a samozřejmě vždy je najdete na https://www.sons.cz/pravni

 

 

Aktuality ze článku 05/2019

Informativní článek věnujeme zasedání sociálně právní komise SONS. Jednání proběhlo již 18. března.

 

Prezident Václav Polášek jmenoval sociálně právní komisi v následujícím staronovém složení:

Předsedou komise je František Krčma, členy jsou: Jan Příborský, Pavel Ptáčník, Rudolf Volejník, Luboš Zajíc a nová posila, Ludmila Pavelková ze Vsetína. Tajemnicí komise je Václava Baudišová. Komisi po mnohaleté práci opouští na vlastní přání Viktor Dudr.

 

Schůzka vedení SONS s premiérem

Viceprezident komisi informoval o setkání vedení SONS s premiérem Andrejem Babišem, jehož hlavním tématem bylo zastupování zájmů zrakově postižených při rozhodovacích procesech a tvorbě nové legislativy, a to na nejvyšší úrovni, tedy u ústředních orgánů, ministerstev, vlády. V této souvislosti bylo diskutováno i ne zcela dostatečné legislativní zakotvení Braillova písma, jako jednoho ze základních komunikačních prostředků nevidomých.

 

Vývoj jednání o úhradových limitech bílých holí

Mnohé nasvědčuje tomu, že se nám podaří dohodnout na navýšení úhradového limitu u orientačních a signalizačních bílých holí tak, aby zůstala zachována stoprocentní úhrada u všech nyní prodávaných typů zdravotní pojišťovnou.

 

Prodlužování platnosti průkazů OZP

Při “prodlužování” platnosti průkazů ZTP či ZTP/P Úřad práce ČR, buď odmítá přijmout, nebo zamítá žádosti o posouzení nároku na průkaz více než 60 dní před uplynutím platnosti v průkazu vyznačené. Nicméně stav prodlužování platnosti průkazů popsaný výše nepovažuje SONS za správný a bude v této věci kontaktovat ředitelství Úřadu práce.

 

Senioři s těžkým zrakovým postižením – probíhá dotazníkové šetření ve spolupráci s jednotlivými odbočkami a připravuje se nový seznam doporučených aktivit SONS pro seniory.

 

Luboš Zajíc

 

Více naleznete na webových stránkách:  https://www.sons.cz/05-2019-Informace-a-odpovedi-na-dotazy-ze-Socialne-pravni-poradny-SONS-P4007126.html

 

Díky, SONS…

 

Milí přátelé z táborské odbočky SONS,

posledních pár měsíců jsem měla možnost strávit ve společnosti některých z vás. Přineslo mi to nová poznání, nové dovednosti a troufám si říct i přátelství. Ráda bych vyjádřila, jak moc to pro mě znamená. Bohužel, na papír to přenést nedokážu. Chci vám alespoň poděkovat - Kristýnko, Emilko, Ivo a Ivetko – za milé přijetí a vaši ochotu pomáhat navzdory svým povinnostem a starostem. Jste pro mě inspirací.

Emilko, spolu jsme strávily nejvíce času. Prověřila jsem Tvou trpělivost nad Braillovo písmem (v mém podání). J Díky Tvé dokonalé schopnosti naslouchat vznikal i prostor na milé povídání. Proto bych zejména Tobě ráda vyjádřila svůj obdiv – oči ti neslouží dobře, ale život vnímáš dokonale svým vnitřním zrakem. Dodáš povzbuzení, i když bys ho sama zrovna potřebovala. Děkuji za vše, co jsi pro mě udělala a co jsi mě naučila, aniž bys o tom věděla.

Drazí přátelé, je mi ctí být součástí našeho spolku. Přeji všem osobní spokojenost.

Srdečně zdraví Hedvika C.

 

 

Z AKCÍ, KTERÉ PROBĚHLY:

 

Proběhly všechny pravidelné akce, které byly pro duben naplánovány.  Zájem členů o jejich zdraví při akci Měření – nácvik sebetestování (měření krevního tlaku, hladiny cukru a cholesterolu v krvi) nás velice těší. Pravidelné kurzy konverzace v angličtině, trénink čtení bodového písma, pletení z pedigu měly svoje pravidelné návštěvníky a i nové hosty. Noví hosté přišli i na společné zpívání Putovaly písničky. Vytváříme vlastní zpěvníček, který mohou dostat i noví zájemci.

 

Děkujeme všem pomáhajícím s vedením aktivit a všem, kteří si našli čas a přišli.

 

 

  1. dubna 14:00 hod. Oblastní shromáždění

 

Jarní shromáždění členů naší Oblastní odbočky SONS Tábor proběhlo pravidelně v budově „Tabačky“ Tábor. Je vždy pěkné se potkat i se členy, kteří pravidelně nepřicházejí na naše akce a mluvit spolu. Naše jednání navštívily i pracovnice Úřadu práce Tábor a byly připraveny zodpovědět naše dotazy.

 

  1. dubna Národní muzeum v Praze

 

Národní muzeum v Praze v čele Václavského náměstí je po svojí rekonstrukci skutečně krásnou opravenou budovou a expozice v ní jsou prakticky nedostupné pro lidi se zrakovým postižením. Naštěstí naši průvodci nám dokázali krásným způsobem přiblížit informace k exponátům a historii 100 let České republiky. Děkujeme Kristýně za zprostředkování zážitku.

 

 

Nepravidelné okénko - tentokrát  Jak slepá dívka proměnila svět:

Představitelka legendární Esmeraldy se změnila k nepoznání

 

Slepá dívka, která oslnila svět. Představitelka legendární Esmeraldy se změnila k nepoznání.

 

Každý muž ji miloval a každá žena toužila prožít takovou romanci, jakou prožila ona. Možná jste uhodli, že mluvíme o legendární zelené víle - Esmeraldě alias Leticii Calderón. Kdo by si ji nepamatoval – slepá dívka v zelených šatech se zasněným výrazem pobíhá po loukách a hledá svou lásku. Esmeralda byla jedna z prvních jihoamerických telenovel, které se objevily na českých obrazovkách. V 90. letech k obrazovkám lákala miliony lidí z celého světa, kteří čekali celých 137 dílů na happy-end - tedy na svatbu Esmeraldy a José Armanda.

 

Jedné noci se narodily dvě děti. Chudý, ale zdravý chlapeček a holčička, která se zdá být velice slabá. Vypadá jako mrtvá a tak porodní bába Dominga spolu s matkou holčičky děti prostě vyměnily. Chlapec dostal jméno José Armando Penarreal a vyrostl v bohatství a luxusu. A měl úplně jiný život než holčička. Když ji Dominga přinese k sobě domů, aby ji v klidu pohřbila, miminko otevře oči. Vyměnit novorozence zpět už prostě nejde – a tak si Dominga děvčátko nechá a pojmenuje ji Esmeralda, smaragd.

 

Esmeralda se nejen u nás stala synonymem pro přeslazenou telenovelu s mnohdy bizarními zvraty a zápletkami. Ale přiznejme si upřímně – řada z nás ji milovala a nemohla se dočkat dalšího dílu. Někteří si dokonce poslední díl nahrávali na VHS kazety, aby si mohli dlouho očekávanou svatbu pouštět znovu a znovu. Esmeralda nebyla kultem jen u nás. Právě díky ní se herečka Leticia Calderón proslavila i za hranicemi Mexika. Od dětství snila o tom, že bude herečkou, dnes patří v Mexiku mezi ty nejpopulárnější.

 

Leticia Calderón pochází z katolické rodiny, ve které vyrůstala se třemi bratry. Před kamerou stála poprvé v osmi letech. Její kariéra je spjata právě s telenovelami, na kontě jich má téměř třicet. Většina jejích postav jsou silné, temperamentní ženy, které si stojí za svým a hájí svá práva. Od narození slepá, nevinná a něžná Esmeralda z nich byla tou “nejslabší”. Zahrála si zde po boku Fernanda Colungy (José Armando) a o postavě, které dala nemálo ze svého půvabu, Leticia říká: “Byl to projekt, který pro mě ve světě otevřel dveře.” Nejdůležitější věcí na herectví je podle ní schopnost být někým jiným a je to vzájemný prospěch: v jejích postavách je hodně z Leticie a jejich prostřednictvím zase ona poznává samu sebe. Každá jí něco přinesla, a zejména pak lásku publika.

Těžké chvíle prožila Leticia nejen v telenovelách, ale i v osobním životě. V roce 1999 se vdala za zubaře Marcose Leona Lopeze, ale manželství nevydrželo dlouho a o rok později se rozvedla. Zkrachovalo i její druhé manželství s advokátem Juanem Colladou, se kterým má dvě děti. Starší Luciano se narodil 19. února 2004 s Downovým syndromem. Měl 3,5 kg a měřil 50 cm. Výchova Luciana ji dovedla k vydání vlastní knihy s názvem „Luciano, un ángel de mi vida“, která je věnována Lucianovi. Mladší syn Carlo se narodil 21. září 2005. Po druhém rozvodu herečka mimo jiné randila s o 20 let mladším hercem Josém Ayalou.

Leticia nedávno oslavila padesátku a volné chvilky tráví se svými dvěma syny. Občas si ještě v nějaké telenovele zahraje, většinou jde ale o menší role. Kromě toho také ráda spí a vaří. Za své role získala v latinské Americe několik ocenění a dodnes je v tamním hereckém světě váženou dámou.

Zdroj: https://eurozpravy.cz/magazin/243225-slepa-divka-ktera-oslnila-svet-predstavitelka-legendarni-esmeraldy-se-zmenila-k-nepoznani/

Termíny plánovaných akcí

 

KVĚTEN  2019

čt.

 2.

května

Měření (pozor čtvrtek!)

9:00        

hod.

po.

 6

května

Oblastní rada

13:30

hod.

pá.

10.

května

Konverzace v AJ

 9:00

hod.

st.

15.

května

Kdo vzpomíná, nezapomíná

13:30

hod.

pá.

17.

května

Konverzace v AJ

 9:00

hod.

út.

21.

května

Pedig

13:00

hod.

st.

22.

května

Pedig

13:00

hod.

čt.

23.

května

Vystoupení dětského sboru Sboráček

14:00

hod.

pá.

24.

května

Konverzace v AJ

 9:00

hod.

út.

28.

května

Putovaly písničky

13:30

hod.

pá.

31.

května

Konverzace v AJ

9:00

hod.

 

ČERVEN  2019

po.

 3.

června

Oblastní rada

13:30

hod.

st.

5.

června

Měření

 9:00

hod.

pá.

7.

června

Konverzace v AJ

 9:00

hod.

út.

11.

června

Kdo vzpomíná, nezapomíná

13:30

hod.

čt.

13.

června

Termální lázně Bad Füssing

6:00

hod.

pá.

14.

června

Konverzace v AJ

 9:00

hod.

út.

18.

června

Pedig

13:00

hod.

st.

19.

června

Pedig

13:00

hod.

čt+pá

20+21

června

Zájezd na Moravu

Bude upřesněno

út.

25.

června

Putovaly písničky

13:30

hod.

pá.

28.

června

Konverzace v AJ

9:00

hod.

 

Na zájezd do Termálních lázní Bad Füssing v Německu se můžete již nyní hlásit K. Voborské.