Všeobecné informace


Bezbariérový přístup a pohyb - všeobecné informace

Objekty pozemních staveb občanské vybavenosti

zpřístupnění objektů občanské vybavenosti a státní správy

Pasport skutečného stavu, tzn. jaké úpravy jsou již realizovány / hotovy

Kam se obrátit - majitel: 

- nemocnice, poliklinika - přímo nebo zřizovatel

- úřad práce, soc. - přímo (MPSV) nebo na majitele objektu, jsou li v nájmu

- odbory živnost., stavební, občanské průkazy atd. - ve správě města / obce

- pošty - nutno řešit "shora", tzn. GŘ přes odd. Metodické centrum odstaňování bariér, lokální úpravy nebo opravy lze řešit s vedoucím pobočky

Železnice - odbavovací haly, zastávky, nástupiště - obousměrná přístupnost, stavební úpravy, informační a orientační systém od 1. 9. 2017 existuje vnitřní manuál SŽDC, kde jsou tyto úpravy řešeny. 

- při konktérní akci odkaz na manuál a ke kontrole na ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě: 

citace a zdroj viz: Poradenství pro bezbariérové řešení staveb ČKAIT alt. odd. Metodické centrum odstaňování bariér

Autobusové termináy, nádraží - vzhledem k velké chybovosti vždy ke kontrole na ČKAIT


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s.