Všeobecné informace


Bezbariérový přístup a pohyb - Všeobecné informace

Objekty pozemních staveb občanské vybavenosti

zpřístupnění objektů občanské vybavenosti a státní správy

- pasport skutečného stavu, tzn. jaké úpravy jsou již realizovány / hotovy

- kam se obrátit - majitel :

- - nemocnice, poliklinika - přímo nebo zřizovatel

-- úřad práce, soc. - přímo (MPSV) nebo na majitele objektu, jsou li v nájmu

-- odbory živnost., stavební, občanské průkazy atd. - ve správě města / obce

-- pošty - nutno řešit "shora", tzn. GŘ přes odd. Metodické centrum odstaňování bariér, lokální úpravy nebo opravy lze řešit s vedoucím pobočky

Železnice - odbavovací haly, zastávky, nástupiště - obou směrná přístupnost, stavební úpravy, informační a orientační systém od 1.9.2017 existuje vnitřní manuál SŽDC, kde jsou tyto úpravy řešeny 

- při konktérní akci odkaz na manuál a ke kontrole na ČKAIT alt . odd. Metodické centrum odstaňování bariér

Autobusové termináy, nádraží - vzhledem k velké chybovosti vždy ke kontrole na ČKAIT