V Příbrami hrajeme online hry. Chcete se přidat?

Publikováno 25.05.2021 17:10 Odbočka Příbram


Znáte Dračí doupě? Trocha teoretické osvěty:

Dračí doupě je česká fantasy hra na hrdiny, kterou v roce 1990 vytvořilo nakladatelství Altar, ale většina lidí si ji přizpůsobila vlastním požadavkům. Hra z části vychází z americké hry na hrdiny Dungeons & Dragons

Dračí doupě patří mezi klasické papírové (nepočítačové) hry na hrdiny. Jeden z hráčů, tzv. Pán jeskyně (PJ), před hrou připraví úvodní příběh, mapy, zápletku, nestvůry apod. Ostatní hráči se poté tohoto příběhu zúčastní – každý z hráčů představuje jednu postavu fantasy světa (trpasličího bojovníka, elfího kouzelníka apod.), celá družina pak dohromady putuje světem vytvořeným PJ s cílem splnit přijaté úkoly, získat peníze a slávu.

Obecně neexistují limity toho, co hráči mohou a nemohou učinit, o následcích jejich činů rozhoduje PJ, některé běžné herní situace (boj, sesílání kouzel, využívání zvláštních schopností apod.) se řeší na základě číselných tabulek uvedených v pravidlech a prvku náhody – hodů kostkami.

Používají se kostky klasické šestistěnné (k6) a o něco netradičnější desetistěnné (k10) a občas i osmi- či čtyřstěnné.

Podrobná pravidla Dračího Doupěte jsou velmi rozsáhlá a popsána ve třech knihách pro Pána Jeskyně a třech knihách pro ostatní hráče, které mají dohromady kolem 550 stran.

Nemusíte však  zoufat. My sami se na naší Příbramské odbočce nyní zaučujeme, abychom později tuto hru mohli s Vámi, našimi členy, a s dalšími lidmi z odboček, hrát. A přesto ani jeden z nás dosud všechna tato pravidla nečetl. Krása této hry spočívá v tom, že si nejen okolní svět, ve kterém hrajete, ale také pravidla, můžete do jisté míry přizpůsobovat svým potřebám a potřebám své družiny.

Pán Jeskyně je vypravěč, tvůrce příběhu a map. Rovněž při hře jedná a hází kostkou za protivníky, se kterými postavy bojují, a za pravděpodobnost proběhnutí náhodné události.

Pán jeskyně Vám představí na úvod svět, který si pro hráče připravil. Může nastínit, jak obvyklé jsou v jeho světě jaké rasy, ale také nemusí. Nechá vás vytvořit si postavu dle svých možností, Vaší představy a nápadů. Ideální je začínat nikoli od toho za koho byste chtěli hrát, ale zamyslet se nad historií svojí postavy. Kde se postava narodila, jaký měla život, co jí v životě ovlivnilo a jaké díky tomu mohla získat životní zkušenosti, nadání  a charakterové vady.

Můžete hrát za dobráka, který bude vždy prosazovat dobro, dobrosrdečného vesničana, který se nechá napálit a moc rozumu nepobral, nebo za temného kouzelníka, který
bude všude páchat jen zlo. Je skutečně jen na Vás jaké vlastnosti své postavě přisoudíte. Avšak je důležité, abyste se posléze do postavy dokázali vcítit a skutečně hrát tak, jak by se daná postava v příběhu chovala.

Vcítění se do postavy se nazývá role-playing. Znamená to, že když říkám, co chce má postava dělat, vyjadřuji se tak v první osobě tedy: „Já chci jít k tomu goblinovi a vzít ho po hlavě kyjem.“ Na PJ už pak je aby hrál za nebohého goblina a rozhodl zda goblin bude bojovat s Vámi, uteče, vzdá se, nebo dokonce do příběhu může nechat zasáhnout jakýkoli prvek náhody.

Výhoda, která z Dračího doupěte dělá ideálního společníka, je také v tom, že je možné hrát online. Stačí mít u sebe papír, či dokument v pc s historií a statistikami své postavy a můžeme se do toho pustit. To že se navzájem uslyšíme, můžeme zajistit pomocí specializovaných aplikací pro komunikaci.

Například klasická aplikace pro hraní Dračího doupěte je Discord, ale lze se domluvit na jakékoli jiné formě spojení.

Od dnes již všem známých, Microsoft Teams, přes Skype, až například po konferenční hovor pomocí telefonů.

Hra ale obvykle trvá několik hodin, proto je lepší zvolit právě některou z aplikací či komunikačních programů jako Skype.

Pokud byste se chtěli připojit, prozatím jen v rámci naší Příbramské odbočky, neváhejte se nám ozvat.

Můžete se připojit jen proto, abyste nás nějaký čas poslouchali a až později se rozhodli, zda chcete hrát také, či nikoli.

Těšíme se na vás a zdravíme z Příbrami