TO Místo

Publikováno 03.11.2022 11:00 Odbočka Ostrava


Obrázek
Dne: 02.11.2022
Kde:

V tréninkové kavárně TO Místo začleňují osoby těžko zaměstnavatelné na trhu práce na pozicích netradičních baristů.
Nejčastěji se jedná o osoby s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením, dále pak o schizofreniky či osoby s poruchou autistického spektra.
Touto svou dlouhodobou činností se pracovníci snaží zvyšovat kvalitu života osob s netradičním smýšlením a svým příkladem pozitivně ovlivňovat mínění společnosti o lidech s odlišnostmi.
Dne 26.10. a 2.11. jsme tréninkovou kavárnu navštívili a tímto velice děkujeme za příjemně prožité odpoledne s výbornou kávou, zákuskem a skvělou obsluhou a zajímavým povídáním

Obrázky