Slavnostní koncert

Publikováno 05.01.2016 10:29 Králová Taťána


Obrázek

Slavnostní koncert SONS ČR

 

Na začátku adventu, ve čtvrtek 3. prosince, uspořádala SONS ČR ve Španělském sále Pražského hradu 22. slavnostní koncert. Kulturnímu a společenskému setkání k Mezinárodnímu dni osob se zdravotním postižením poskytli záštitu prezident Miloš Zeman a kardinál Dominik Duka. Úvodního slovase ujal viceprezident SONS Rudolf Volejník, který přivítal hosty v sále zaplněném do posledního místa.

Před koncertem byly tradičně předány Výroční ceny ministra zdravotnictví za rok 2015. Jedním z oceněných je lékař a primář Spinálního centra Jiří Kříž, který již desítky let obětavě pracuje pro lidi s poraněním míchy, a to přesto, že jej životem provází stejné postižení. Druhý oceněný, Petr Lněnička, má lví podíl na zpřístupňování dopravních prostředků zejména lidem se zrakovým postižením. „Oba ocenění jsou kvalitní odborníci, kteří svou prací dokázali v naší zemi zlepšit životní podmínky lidem s handicapem. To současně svědčí o tom, že dokáží pracovat nejen rozumem, ale i srdcem,“ řekla náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová, která ceny předávala.

Moderátor slavnostního večera Luboš Zajíc poté uvedl Komorní orchestr Czech Virtuosi s dirigentem Ondřejem Vrabcem. Pod jeho taktovkou vystoupili zrakově postižení sólisté James Risdon z Velké Británie, hráč na zobcovou flétnu, a pianista Roman Schenk.

Nejprve zazněla předehra k opeře Figarova svatba od W. A. Mozarta. Následoval Koncert F dur pro zobcovou flétnu, smyčce a continuo od Giuseppe Sammartiniho a Koncert C dur pro zobcovou flétnu, smyčce a continuo, jehož autorem je Georg Philipp Telemann. Sólový klavír se představil ve skladbě Ludwiga van Beethovena Koncert č 1 pro klavír a orchestr C dur, Op. 15.

 

James Risdon (zobcová flétna) je světově proslulý hráč na zobcovou flétnu, trvale žijící v Londýně. S nadšením představuje zobcovou flétnu a její široké hudební možnosti novým posluchačům a jeho hru předchází pověst podmanivé virtuozity. V roce 2015 vydal nové sólové album nazvané Ozvěny ráje. James Risdon studoval u Alana Davise a Rebeccy Milesové a účastnil se mistrovských kurzů vedených znamenitými hudebními pedagogy a výkonnými umělci Piersem Adamsem, Danem Laurinem a Pamelou Thorbyovou. V roce 2011 obdržel od organizace Královských hudebních škol absolventský diplom s vyznamenáním. Ve stejném roce byl též oceněn druhým místem v rámci Mezinárodní soutěže zrakově postižených hudebníků pořádané na pražské Konzervatoři Jana Deyla.

Jeho široký repertoár zahrnuje díla od středověku až po současnost, včetně řady jeho vlastních úprav skladeb z 19. a 20. století pro zobcovou flétnu. Vystupoval jako sólista s Pražským komorním orchestrem, s orchestrem London Musici po boku Pierse Adamse a se souborem Devon Baroque pod vedením proslulé houslistky Margarety Faultlessové. V roce 2012 vystoupil jako sólista Paraorchestru Velké Británie pod taktovkou jeho zakladatele a ředitele Charlese Hazlewooda v londýnské Síni královny Alžběty, a ve stejném roce hrál i na závěrečné slavnosti londýnských paralympijských her s kapelou Coldplay.

James Risdon byl potěšen pozváním k vystoupení v nádherném prostředí Španělského sálu Pražského hradu, v němž hrál na pozvání Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR již v roce 1998. Od roku 2008 zastává roli hudebního referenta v Královském národním ústavu nevidomých (RNIB), čelní anglické dobročinné organizace podporující britské nevidomé a slabozraké.

Roman Schenk (klavír) studoval od roku 1992 Konzervatoř Jana Deyla v Praze, obor klavír ve třídě prof. I. Skalákové a klarinet u prof. J. Urbana. Již během studia měl příležitost vystupovat na mnoha koncertech v Čechách i v zahraničí (Švédsko). Roku 2000 získal čestné uznání na IX. Mezinárodní soutěži zrakově postižených hudebníků v Praze. Studium na konzervatoři zakončil roku 2000 absolventskou zkouškou z obou oborů.

V současné době pedagogicky působí na Konzervatoři Jana Deyla, kde učí hru na povinný klavír a braillský notopis, a v ZUŠ J. Hanuše v Praze. V koncertní činnosti pokračuje i po ukončení studia. V roce 2002 vystupovali společně s Janem Štěpánem na několika koncertech festivalu Dny umění nevidomých na Moravě. V prosinci téhož roku vystoupil Roman Schenk poprvé ve Španělském sále Pražského hradu za doprovodu Komorního orchestru pražských symfoniků s dirigentem Tomášem Netopilem. V listopadu 2004 hrál se Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně pod vedením Maria Košika. Vedle své pedagogické činnosti Roman Schenk pracuje také v komisi učitelů hudby při knihovně KTN pro přepis not.

Dirigent a hornista Ondřej Vrabec (1979) patří přes svůj věk mezi nejostřílenější české umělce. Jakkoli dnes dirigování představuje majoritní podíl jeho umělecké činnosti, staví na základech mimořádných profesionálních zkušeností získaných díky bohaté kariéře sólového, komorního a orchestrálního hráče. Tu Ondřej Vrabec započal dlouho před prahem dospělosti; v pouhých 17 letech pak poprvé usedl na první židli skupiny lesních rohů České filharmonie a pozici sólohornisty zastává v tomto tělese dosud. Je absolventem Pražské konzervatoře a Akademie múzických umění v Praze. Studium si doplnil četnými mistrovskými kurzy.

V roli sólisty vystoupil s desítkami domácích i zahraničních orchestrů, publiku se často představuje též sólovými recitály. Jako dirigent spolupracuje Ondřej Vrabec s většinou českých profesionálních orchestrů, včetně České filharmonie, kde zastává funkci asistenta šéfdirigenta. Z pozice tohoto titulu byl v uplynulých letech dokonce nejčastěji vystupujícím dirigentem tohoto tělesa po Jiřím Bělohlávkovi. Stanul také na stupínku některých zahraničních těles (např. Reykjavik Chamber Orchestra, Státní filharmonie Košice, London Soloists Chamber Orchestra aj. Vedl historicky první turné Pražské komorní filharmonie do Jižní Koreje (2011) a do Číny (2012-2013). V České filharmonii též příležitostně vede zkoušky v zastoupení význačných světových dirigentských osobností (Sir John Eliot Gardiner, Valery Gergiev, Manfred Honeck, Jiří Bělohlávek.

Komorní orchestr Czech Virtuosi zahájil svou koncertní činnost právě před dvanácti lety. Anglicko-italský název představuje zemi původu, jakož i úroveň, kterou soubor hodlá reprezentovat.

Za období své bohaté koncertní činnosti má ansámbl na kontě na 300 koncertů, z nichž dobrá třetina patří pódiím zahraničním. Členy souboru jsou koncertní mistři a sólisté na dechové nástroje dvou brněnských těles – Filharmonie a Janáčkovy opery. Doménou orchestru je hudba Mozartova, čemuž odpovídá i základní obsazení orchestru – 33 hráčů. V širokém repertoáru tělesa jsou však zastoupena – v odpovídajícím obsazení – i díla světovým mistrů od baroka po současnost, a to nejen skladby symfonické, ale i duchovní (kantáty a oratoria) a závažná díla operní. Kromě profilového CD s hudbou Respighiho, Prokofjeva a Dvořáka natočili Czech Virtuosi též unikátní sérii CD pro belgickou společnost PHAEDRA, např. instrumentální koncerty belgických Mozartových současníků. Poslední nahrávkou orchestru je Pastorální mše českého skladatele a též současníka Mozartova, Fr. Maxe Knížete. Publikum i odborná kritika cení na orchestru Czech Virtuosi stylovou čistotu, barevnost, dokonalou souhru a spontánní muzikálnost.

 

Zpracovala redakce s využitím podkladů z koncertního programu