Semtamník 3-4

Publikováno 27.02.2019 15:58 Odbočka Prostějov


„SEMTAMNÍK“

pro členy OO SONS Prostějov

 Konzultační hodiny

Kancelář na Svatoplukové ul. je vám k dispozici každé pondělí od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 16:30 a ve čtvrtek jsme přehodili konzultační hodiny na dopoledne od 9:00 do 12:00 hod. Vzhledem k tomu, že nebyl o odborné poradenství velký zájem, tak poskytujeme od minulého roku pouze základní poradenství. Samozřejmě se na nás můžete i nadále obracet se svými dotazy a my Vás případně odkážeme na Olomouckou odbočku nebo TyfloCentrum. V registru zůstávají sociálně aktivizační služby a dopomoc jako neregistrovaná služba.

 

Upozornění

Pokud nás budete chtít navštívit, tak si pro jistotu vždycky zavolejte z důvodu případné dovolené nebo návštěvy lékaře.

 Vážení členové, dobrovolníci a další příznivci, kterým jsou určeny následující informace, Vás srdečně zdravíme stále ještě v zimním čase.

Přejeme pohodové čtení našeho informátoru. V tomto Semtamníku nebudou některé příspěvky, které se pravidelně opakovaly, ale nebudou chybět aktualizované informace, výzva v rámci naší problematiky (podněty, připomínky a výměna zkušeností), zmínka o financích, článek k desátému výročí v rámci Dnů umění nevidomých v Prostějově, příspěvek o možnosti využití služeb Seniortaxi v Prostějově, informace o Aktiv klubu, příspěvek o možnosti seznámení s novinkami z oblasti informačních a komunikačních technologií a informace ze sociálněprávní oblasti. Právní poradna bude obsahovat dvě témata: výše podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci s ohledem na aktuální výši průměrné mzdy v národním hospodářství a informace k možnosti žádat o příspěvek na zvláštní pomůcku OrCam MyEye.

Další příspěvek se bude týkat předčasných starobních důchodů, který byl převzat z internetu.

 

Informace na období od 1.3. do 30.4. 2019

Přehled akcí

 

4. 3. pondělí – 14:30 až 15:30 Relaxační cvičení s paní Světlanou v klubovně SONS za jednorázový poplatek pro členy 30 Kč a nečleny 50 Kč. Na cvičení se používají expanzní gumy, pěnové kostky a míče.

 7. 3. čtvrtek – 09:00 až 12:00 Pletení z pedigu v klubovně SONS v rámci „Tvořivé dílny pro nevidomé“. Materiál podobný proutí – pleteme misky, ošatky, zvonečky a další různé dekorační předměty. Každý první čtvrtek v měsíci tvoříme výrobky pro odbočku na prezentace a další čtvrtky si mohou členové uplést něco pěkného pro sebe nebo pro své blízké. Vyrábění probíhá pod vedením naší dobrovolnice paní Věry Šenkové za finanční podpory města Prostějov.

11. 3. pondělí – 14:30 až 15:30 Relaxační cvičení s paní Světlanou za jednorázový příspěvek ve výši 30 Kč. a 50 Kč. pro klienty.

14. 3. čtvrtek – 9:00 až 12:00 Pletení z pedigu v klubovně SONS. Vyrábění probíhá pod vedením naší dobrovolnice Věrky Šenkové.

18. 3. pondělí – 14:30 až 15:30 Relaxační cvičení s paní Světlanou za jednorázový příspěvek ve výši 30 Kč a 50 Kč pro klienty.

21.3. čtvrtek – 9:00 až 12:00 Pletení z pedigu v klubovně SONS. Vyrábění probíhá pod vedením naší dobrovolnice Věrky Šenkové.

25. 3. pondělí – 14:00 do 15:30 Knižní klub v režii členky rady Alenky Spurné, která má profesionální verbální projev.

27.3. středa – 16:00 h. Audiostop. Akce pořádaná Městskou knihovnou Prostějov, více informací viz akce knihovny

28. 3. čtvrtek – 9:00 až 12:00 Velikonoční tvoření pod vedením naší dobrovolnice Věry ˇ‘Šenkové, která má pro nás nějaké překvapení, tak si to nenechte ujít.

 

1. 4. pondělí – 14:30 až 15:30 Relaxační cvičení s paní Světlanou za jednorázový příspěvek ve výši 30 Kč a 50 Kč pro klienty.

 3. 4. středa od 14:00 Oblastní shromáždění v restauraci U tří bříz

Před zahájením výběr členských příspěvků od 13:30.

Program:

Hudební vystoupení s kytarou v interpretaci naší členky Lidušky Veselé, prezentace pomůcek z Tyflopomůcek Olomouc v režii pracovnice Ivy Langové, prezentace činnosti pracovníka odstraňování bariér z Tyflocentra Olomouc pana Petra Bradáče s následnou diskusí, prezentace činnosti Tyflocentra v interpretaci pracovnice Tyflocentra Zuzky Znojilové, prezentace činnosti, informace ze sociálně-právní oblasti, informace o hospodaření a diskuse.

Občerstvení bude zajištěno. Našim členům a dobrovolníkům budeme hradit jeden nealkoholický nápoj a koláčky nám věnuje opět paní Makovcová z Pekařství MaM. Pokud byste potřebovali přivézt nějakou pomůcku z Tyflopomůcek, tak zavolejte a rádi Vám to zprostředkujeme

  4. 4. čtvrtek – 9:00 až 12:00 Pletení z pedigu v klubovně SONS. Vyrábění probíhá pod vedením naší dobrovolnice Věrky Šenkové.

  10. 4. středa od 14:00 Posezení v cukrárně Sladká tečka na Netušilové ulici, kam můžete přijít i s malými dětmi, které se zabaví v dětském koutku.

 11. 4. čtvrtek – 9:00 až 12:00 Pletení z pedigu v klubovně SONS. Vyrábění probíhá pod vedením naší dobrovolnice Věrky Šenkové.

  15. 4. pondělí – 14:30 až 15:30 Relaxační cvičení s paní Světlanou za jednorázový příspěvek ve výši 30 Kč a 50 Kč pro klienty.

 17. 4. středa nákup mléčných nebo masných výrobků v mlékárně Otinoves s možností posezení u kávičky a něčeho dobrého.

Odjezd z Prostějova od Alberta je zatím v 9:20, ale v dubnu to může být jinak z důvodu změn v jízdním řádu. Čas odjezdu i příjezdu proto případným zájemcům upřesníme.

 18. 4. čtvrtek – 9:00 až 12:00 Pletení z pedigu v klubovně SONS. Vyrábění probíhá pod vedením naší dobrovolnice Věrky Šenkové.

  25. 4. čtvrtek – 9:00 až 12:00 Pletení z pedigu v klubovně SONS. Vyrábění probíhá pod vedením naší dobrovolnice Věrky Šenkové.

 29. 4. pondělí – 14:30 až 15:30 Relaxační cvičení s paní Světlanou za jednorázový příspěvek ve výši 30 Kč a 50 Kč pro klienty.

 

V březnu a dubnu si můžete přijít opět zahrát bowling, takže pokud se budete chtít připojit ke stávajícím sportovcům, tak nás kontaktujte. To stejné platí i v případě výroby z keramické hlíny, která se bude realizovat na základě domluvy se členkami v rámci pedigu. Keramika proběhla koncem ledna a koncem února.

Tradiční akce Kulturní den SONS v knihovně a Bílý den TyfloCentra v Hamrech se v letošním roce po několika letech neuskuteční. Na obou akcích se aktivně podílel Jaroslav Knejp, který bohužel minulý rok zemřel.

Semtamník Vám posíláme v černotisku, e-mailem a někteří z Vás ho dostávali na CD. Semtamník je také zveřejněn na webových stránkách sons.cz a v internetovém časopisu TyfloCentra Huča na adrese huca.wbs.cz. Přehled akcí najdete rovněž v Prostějovském večerníku.

 

Poděkování

  • Děkujeme firmě Rejnet za částečnou kompenzaci nákladů spojených s tiskem Semtamníku.
  • Děkujeme naší člence a dobrovolnici paní Šenkové, která vyrobila pěkné tácky z pedigu, které jsme věnovali sbormistryni Olze Čermákové na Adventním koncertě a Aleně Dvořákové z Magistrátu, která zajišťuje ceny účinkujícím na koncert a distribuci plakátů. Dále jsme předali tyto praktické tácky Pekařství MaM za pravidelné sponzorování a Městské knihovně za výbornou spolupráci.
  • Děkujeme i dalším členkám, kterým jde také práce pěkně od ruky a jejich výrobky využíváme jako ocenění apod.
  • Děkujeme Janě Jílkové, která v rámci dobrovolnické služby pro naše jubilanty vyrábí krásná hmatová přáníčka zcela zdarma.

 

Změna ve složení rady a v personální sféře

Jelikož vystoupila z rady naše dlouholetá členka a dobrovolnice Andrejka Demelová, tak ji nahradí bývalá kolegyně a předsedkyně Jaruška Krystková. Jaruška pracuje od února na kratší úvazek opět

v odbočce, a tak se moc těšíme na další spolupráci.

Andrejce Demelové děkujeme za výbornou spolupráci, která trvala neuvěřitelných 16 let. Její přístup byl příkladný a věnovala nám spoustu času i přes její velké pracovní vytížení.

V současné době jsou zaměstnané v odbočce 4 pracovnice.

 

Telefonní kontakty:

Pracovní smlouva s úvazkem 0,6 (24 hodin týdně): předsedkyně a koordinátorka dobrovolníků Pavlína Bartošková 775 438 110.

Pracovní smlouva s úvazkem 0,2 (8 hodin týdně): sociální pracovnice Mgr. Jaroslava Krystková, DiS.

Krátké pracovní úvazky na dohodu o provedení práce:

  • asistentka Božena Bartošková (30 hodin/měsíčně)
  • pokladní Tereza Pavelková, DiS. (10 hodin/měsíčně)

 

Výzva

Vzhledem k tomu, že každý z nás má nějakou nepříjemnou zkušenost při jednáních na úřadech, v peněžních ústavech nebo ve zdravotnických zařízeních, tak bych uvítala, kdybyste se s námi podělili se svými zkušenostmi. Platí to i při cestování apod.

Já jsem například řešila opakovaně problém na poště, když jsem si přišla pro důchod. Jedna úřednice chtěla předložit občanský průkaz i mého průvodce a když se jí nevyhovělo, tak jsme zbytečně zdržovali ostatní. Ona mi tvrdila, že je to pro mou bezpečnost, a tak jsem se obrátila na právní oddělení v Praze. Kdybych zjistila jméno té úřednice, tak by tam napsali, ale já jsem si potom zřídila účet v jiném peněžním ústavu, tak už jsem to neřešila. Myslím, že už tam ta úřednice nepracuje. Měla s ní konflikt i naše členka, které nabízela při nějaké platbě jejich produkty a zapomněla jí vrátit 600 Kč.

Další záležitost jsem řešila ohledně neoprávněného parkování vozidel před naším Domem s pečovatelskou službou na Hacarové ulici. I když jsou v okolí našeho domu dokonce dvě parkoviště, tak si většina řidičů přijede s oblibou až před vchod a není výjimkou, že tam parkuje více vozidel. Tuto záležitost jsem řešila na Domovní správě a také na Městské policii. Pochůzkář pořídil dokumentaci a poslal to na Odbor dopravy a následně se tím zabýval Dopravní inspektorát. Případná instalace značky se zákazem vjezdu vozidel byla zamítnuta a následně mi bylo doporučeno, abychom kontaktovali linku 156 v případě parkování vozidla. Přiznám se, že jsem tam zavolala jenom jednou, když jsem se před domem dezorientovala, a přitom mi vypadl digitální záznamník. Když jsem přišla domů, tak jsem úplně zapomněla, že jsem něco ztratila. Až po určité době jsem začala hledat záznamník a pak si vzpomněla, kde jsem ho vytratila.

Jelikož se na nás obracíte ohledně špatného parkování dost často, tak jsme pozvali opět minulý rok na naše jarní Oblastní shromáždění zaměstnance Městské policie, kteří s námi na toto téma diskutovali.

Vzhledem k tomu, že se na nás obrátilo několik z Vás s požadavky týkající se omezení meziměstské autobusové dopravy, tak jsme už dvakrát obeslali KIDSOK. Vaše připomínky a podněty byly zaslány ředitelce KIDSOK Ing. Kateřině Suchánkové, MBA, která nám v obou případech objasnila celkem razantní změny v souvislosti s redukcí meziměstské autobusové dopravy. Chápe, že to přináší komplikace při cestování obzvlášť zdravotně postiženým. Nabízí nám součinnost v rámci svých možností např. v souvislosti s vyhledáním optimálního spojení. Ve druhém případě jsme připomínkovali zrušené přímé spojení z Brodku u Prostějova do Brna v pracovních dnech a v sobotu.

Děkujeme Vám za Vaše postřehy, podněty a připomínky. Pokud jsme v právu, tak bychom se měli ozvat a pokusit se to řešit. Někdy to není jednoduché, ale musíme bojovat, aby se to nestupňovalo.

V případě žádosti o příspěvek na péči, zvláštní pomůcku nebo přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením se odvolejte, když neuspějete. Můžete kontaktovat i nás a my se v případě potřeby obrátíme na právní oddělení v Praze, které se i v Prostějově angažovalo ohledně příspěvku na zvláštní pomůcku.

Pavlína

 

Finance

V minulém Semtamníku jsme Vás informovali o sponzorských příspěvcích a ještě něco doplníme.

Koncem roku nám poskytla obec Suchdol příspěvek na činnost ve výši 1000 Kč. Dále nám byla zaslána částka ve výši 25300 Kč ze sbírky Bílá pastelka, což je polovina z celkového výtěžku v rámci naší odbočky. Finanční prostředky získáváme rovněž prostřednictvím výběru psích kasiček, které jsou instalovány ve třech supermarketech, lázních a lékárně v nemocnici. Praha nám převedla na účet z kasiček 14695 Kč., což je opět polovina z celkového výnosu za minulý rok.

Do sbírky Bílá pastelka se opět zapojily 4 základní a 2 střední školy. Nejlepší dvojice z každé školy jsme odměnili pěknými propiskami a ve třech školách to proběhlo slavnostní formou přímo ve třídách v průběhu výuky. Nejlepší dvojice u nás byla na Melantrichové škole a bohužel vybraná částka ve výši 8000 Kč nestačila na prvenství v rámci Olomouckého kraje. V každém kraji může zvítězit pouze jedna dvojice, která se zúčastní slavnostního ocenění v Praze.

Minulý rok jsme řešili hned dva problémy s kasičkami. V jednom případě došlo k poškození kasičky v lázních a my jsme ji vyměnili za kasičku, která byla v kanceláři. V druhém případě šlo o kasičku

v Kauflandu u Teska, do které nebylo možno vhodit další mince kvůli tomu, že tam bylo naházených spoustu mincí na ležato. Pan Ryšánek musel použít nářadí, aby kasičku opět zprovoznil.

Pavlína

 

Společenská rubrika

Naši jubilanti:

Blahopřejeme naší milé dobrovolnici. V březnu slaví naše dlouholetá dobrovolnice Maruška Sečková, které moc děkujeme za její velkou pomoc a velmi obětavý přístup.

 

Připravujeme

Na měsíce květen a červen pravidelné aktivity, návštěvu Botanické zahrady, exkursi muzea v Morkovicích a procházku Hloučelí. Na setkání s Vámi se těší pracovnice odbočky.

.…………………………………………………………………………

 

Dobrovolná dopomoc osobám se zrakovým postižením.  

V průběhu ledna a února zajišťovali naši dobrovolníci doprovod na klubové akce, procházku, k lékaři, v rámci sportovních aktivit (dopomoc v posilovně), zprostředkování menšího nákupu včetně obstarání osobních záležitostí (vyzvednutí léků na recept apod.). V tomto období se nejvíce angažovaly Věra Šenková a Ivanka Pospíšilová.

V současné době máme 16 organizovaných dobrovolníků.

V případě zájmu o poskytnutí nebo využití dopomoci kontaktujte koordinátorku dobrovolníků Pavlínu Bartoškovou prostřednictvím e-mailu bartoskova.pavlina@seznam.cz nebo bartoskova@sons.cz a na telefonu 775438110.

 

TyfloCentrum Olomouc

Pokud si budete chtít pořídit mobilní telefon, digitální čtecí zařízení včetně notebooků a tabletů pro slabozraké a nevidomé, tak se můžete obrátit na vedoucí pracovnici informatiky a digitalizace TyfloCentra Olomouc Petru Kelerovou, DiS na telefonním čísle 585415042.

 

Dny umění nevidomých na Moravě

V předchozích letech pořádala naše odbočka Dny umění nevidomých na Moravě a první ročník se konal před 10 lety. Na první a druhý ročník této akce jsme pozvali divadélko zdravotně postižených umělců Verva z Prahy a jejich představení proběhlo v divadle. Vzhledem k tomu, že byla malá účast a zaplnili se pouze tři řady, tak došlo ke změně. Před osmi lety jsme realizovali Dny umění poprvé v Městské knihovně, na kterých se prezentovali zrakově postižení interpreti z naší odbočky, Kyjova, Centra sociálních služeb Chrlic apod. Na některých ročnících vystoupila také zrakově postižená profesionální zpěvačka Monika Mašková a minulý rok tam zazpíval také profesionální zpěvák Jaroslav Knejp, který byl naším členem. Jednou přijalo pozvání také pěvecké trio z Chrudimi a minulý rok jsme pozvali pěvecký sbor Naděje z Chrlic, který se nakonec nemohl dostavit z technických důvodů. Součástí této akce byla také výstava výrobků z pedigu a keramiky z tvořivé dílny, které vyrábějí naše šikovné členky. Na šesti ročnících se uskutečnily rovněž v prostorách knihovny výstavy obrazů a dalších exponátů od zrakově postižených umělců. I když jsme se postarali o propagaci, tak byli v obecenstvu převážně účinkující, členové, dobrovolníci a pracovníci knihovny. Z veřejnosti byla účast minimální.

Vzhledem k tomu, že ostatní odbočky pořádají Dny umění nevidomých pouze s profesionálními zrakově postiženými interprety a vedení v Praze připomínkovalo prezentace amatérských účinkujících v rámci této akce, tak proběhla minulý rok tato tradiční akce pod názvem Kulturní den nevidomých umělců. Finanční prostředky jsme nemohli čerpat z dotací, tak jsme to financovali z našich zdrojů.

I když jsme se na radě původně domluvili, že letos se nezapojíme do organizačních záležitostí v rámci Dnů umění, tak na nás vedení v Praze apeluje, abychom něco uskutečnili. Kdy a jak to proběhne zatím nevíme a Dny umění se realizují v časovém rozpětí od dubna do října.

 

Pavlína

 

INSPO

Zajímají vás novinky z oblasti informačních a komunikačních technologií pro zrakově postižené? Pak jste zváni v sobotu 30. března 2019 do Kongresového centra Praha, kde se uskuteční již 19. ročník konference INSPO – největší, nejpřístupnější a nejvýznamnější konference v České republice, představující tuzemské i zahraniční aplikace, programy a pomůcky usnadňující život lidem s různým zdravotním postižením.

O možnostech využití technologií pro kompenzaci zrakového postižení na konferenci zazní celá řada příspěvků od našich i zahraničních přednášejících. Těšit se můžete například na Gabrielu Drastichovou ze Světlušky, Hectora Minto z Microsoftu, Jana Bloema z Vispero/Freedom Scientific či Zdeňka Bajtla z KDD SONS ČR. Ve výstavní části pak budete moci navštívit stánky více než 10 společností, které nabízejí pomůcky a služby pro zrakově postižené.

Bližší informace o míře zpřístupnění konference (nejen) pro účastníky se zrakovým handicapem, přednáškách i vystavovatelích se dočtete v článku INSPO 2019: co nabídne zájemcům o technologie pro zrakově postižené.

Účast na konferenci je za symbolický poplatek 400 Kč (platí se u prezence), který zahrnuje i průběžné občerstvení a oběd. Účastníci, kteří mají průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P, zaplatí pouze 200 Kč, stejně tak jejich osobní asistenti.

Obecné informace o konferenci najdete na www.inspo.cz, registrovat se můžete přes registrační formulář.

Za celý organizační tým se na setkání s vámi těší

 

Mgr. Radek Pavlíček

Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky

mobil: 604 462 448

www.teiresias.muni.cz

 

 Aktiv klub

V rámci zapsaného spolku SONS vzniká zcela nový formát pro zrakově postižené s názvem Aktiv klub.

Je určen všem lidem, kteří se cítí být mladí nejen tělem ale především duchem. Každý člověk, který se chce vydat za hranice všedních dnů v něm najde své místo. Činnost klubu se dá shrnout do několika otevřených okruhů:

Cestování – jednoznačný rámec aktivit, který ovšem nechceme pojmout čistě jako cestování v pravém slova smyslu. Rádi bychom jej přibližovali lidem formou jednou za rok konaného cestovatelského festivalu. Při pořádání pobytů se chceme vyhnout "klasickým" dovoleným, na které si mnozí dokáží zajet sami, a ozvláštnit je o nestandardní zážitky, které by zrakově handicapovaný jen stěží realizoval. členům můžeme také nabídnout přidanou hodnotu spolupráce se spřízněnými organizacemi po celém světě.

Kultura – tento rámec bude pojímán jako nabídka kulturních zážitků v několika odvětvích opět s přidanou hodnotou. Například zajišťování VIP vstupenek na koncerty, kde lze běžně ZTP vstupenku zakoupit pouze do míst, která jsou vyhrazena pro vozíčkáře. Rovněž cestování na takovou akci je leckdy složité a mnoho zrakově postižených si na ni netroufne vydat, takže i cesta by se odehrála v režii Aktiv klubu Jako bonus chceme nabídnout i vstup na backstage těchto akcí a setkání se samotnými umělci.

Sport – okruh, který se prolíná s cestováním a doplňuje ho o různé adrenalinové zážitky. Pod křídly Aktiv klubu je v plánu také pořádat soutěže v jízdě na tandemových kolech nebo cyklopobyt, a to i v zahraničí.

Vzdělávání – tato oblast propojuje všechny předchozí rámce. Dá se jí cílit jak na vzdělávání samotných členů (zdravý životní styl), tak i veřejnosti kterou chceme více zapojovat do akcí, které budeme pořádat. Bude to přínosem pro dobrou a nosnou propagaci, která by měla přinášet nové partnery, sponzory, medializaci a podobně. Zaujal Vás tento stručný výčet aktivit a chcete se stát členem? Potřebujete ještě více informací nebo jste jen jednoduše zvědaví? Pokud ano, pište prosím na:zeleznik@sons.cz nebo telefonujte na číslo: 778 768 383.

Vojtěch Železník

 

Knihovna informuje

Opět přicházíme s nabídkou nových audioknih, do kterých se můžete zaposlouchat. 

Nejen o hokeji je román od švédského spisovatele Fredricka Backmana Medvědín a jeho pokračování My proti vám, které namluvil Pavel Soukup. Můžeme se těšit i na rodinná a vztahová témata, která s hokejem nesouvisí.

Pro milovníky historie máme nachystané další Toulky české minulostí, které nás zavedou o století zpátky, a prožijeme dobu válečnou i předválečnou.

Pro ty, co se rádi nechají odnášet do říše fantazie, je tu nachystaná městská fantasy s prvky pořádné detektivky od Bena Aaronovitche Šepot podzemí, kterou namluvil Tomáš Kobr.

A nakonec se můžete zaposlouchat do příběhu výpravné lodi Terror a jejich účastníků směřující do Arktidy. Co se tehdy vlastně stalo? Podle stejnojmenné knihy od Dana Simmonse byl natočen i seriál. Audioknihu namluvilo několik známých osobností, např. Martin Stránský, Vladislav Beneš, David Novotný a další.

Těším se na setkání s vámi   

Denisa Šnédarová

Hudební oddělení

 

Zveme vás také na akce pořádané knihovnou:

14.3. Čt 9.30 h Trénování paměti

Vyzkoušíme si některé paměťové techniky a dozvíme se, jak svoji paměť udržet v kondici co nejdéle. Akce je určena pro všechny zájemce – pro účastníky předchozích kurzů trénování paměti, ale i pro ty, kteří chtějí zjistit, oč se vlastně jedná.

21.3. Čt 17 h Anna Bolavá

Autorské čtení básnířky a prozaičky Anny Bolavé se uskuteční v rámci jedinečného projektu Spisovatelé do knihoven, jehož cílem je představit čtenářům zajímavé současné české autory.

27.3. St 16 h Audiostop

Po čase si opět zahrajeme oblíbený Audiostop. Zábavnou soutěž o ceny připravila Zuzana Knejpová. Tentokrát budeme poznávat ukázky a známé hlášky z filmů natočených podle knižních předloh. Neváhejte a přijďte si zasoutěžit anebo třeba jen fandit.

28.3. Čt 17 h Expedice Kyrgyzstán

Cestovatelské povídání Martina Tomka a jeho přátel o třináctidenní výpravě čtyř členů oddílu Vysokohorské turistiky Spartaku Přerov do hornatého Kyrgyzstánu. Těšit se můžete na promítání fotografií a videí z průzkumu jezera Ala-Kul, z národního parku Ala-Archa i z výstupu na Pik Uchityel.

 11.4. Čt 17 h  Laos

Cestopisná přednáška a promítání fotografií cestovatele Davida Vargy.  

25.4. Čt 17 h Setkání s Milanem Švihálkem

Beseda se scénáristou, dramaturgem a publicistou Milanem Švihálkem, který se proslavil především jako moderátor známého seriálu Za svědky minulosti.

 

Pozvánka na Dny umění nevidomých v Olomouci

Dovoluji si Vás pozvat na aktivity v rámci DUN do Olomoucké odbočky:

Od středy 3. dubna bude možné shlédnout výstavu obrazů Markéty Evjákové v Čajovně Kratochvíle, ulice Sokolská 36. Vernisáž výstavy se zde bude konat dne 3. 4. od 16 hodin. Výstava potrvá až do konce měsíce dubna.

Dne 5.6. od 18 do 20 hodin proběhne v Regionálním centru Olomouc slavnostní koncert „Nevidomí zpívají, hrají a tančí“. Těšit se můžete na malou hudební formaci Kyklop band, produkci Radka Žaluda, vystoupí zde také Globa balet včetně tanečníka Aleše Příborského, dále zde budou účinkovat Alena Terezie Vítek a v neposlední řadě Kateřina Gavlasová.

Od 3. 6. až 24. 6. proběhne doprovodná výstava fotografií z činnosti Oblastní odbočky SONS Olomouc, v Regionálním centru Olomouc, Jeremenkova 40B, 772 00 Olomouc (výšková budova u Hlavního nádraží).

Během celých letních prázdnin si můžete prohlížet fotografie Lubomíra Pavelčáka v Knihovně města Olomouce na Brněnské 80-82.

 NIOR-TAXI

Senior-taxi chce zajistit i těžce pohyblivým seniorům nad 65 let, kteří mají trvalý pobyt v Prostějově, cenově a časově dostupnou dopravu. Provozní doba je pondělí a středa od 8-17:00, v úterý a čtvrtek 8-16:00 a v pátek 8-14:00. Taxi službu si může objednat senior 1-2 dny předem v průběhu celého týdne na telefonním čísle 595 391 141. Objednanou jízdu lze zrušit i mimo provozní dobu. Cena za jednu jízdu je 20 Kč.

Službu je možné využít jen s platnou průkazkou, kterou mu  bezplatně vystaví Odbor  sociálních  věcí  Magistrátu  města Prostějova, Školní ul. 4, Prostějov  (2. poschodí, dveře č.320) – při vyřízení je potřebné předložit občanský průkaz a držitelé  průkazu ZTP/P také tento průkaz. Průkazka je vystavena obratem a to i bez přítomnosti oprávněné osoby na základě plné moci.

Hendikepovaný senior může být přepraven maximálně s jedním doprovodem. Doprovod platbu za převoz nehradí a po doprovodu se nevyžadují žádné identifikační údaje, rovněž nepodepisuje žádný souhlas.

Kam se můžete nechat zavést? Například na náměstí T. G. Masaryka, do nemocnice, Polikliniky Prostějov na Trávnické ulici, k obvodním, praktickým a odborným lékařům pro dospělé v rámci Prostějova a včetně městských částí, na Českou poštu a to do všech městských částí a pochopitelně i na úřady na území města Prostějova. Také na hřbitov, do domovů pro seniory a do zařízení poskytovatelů registrovaných sociálních služeb ve městě Prostějově.

Taxi je označené logem provozovatele.

 

Tyto informace byly čerpány prostřednictvím webových stránek.

 

 Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc, o.p.s., v Prostějově

Nabízí zájemcům se zrakovým postižením podporu při hledání zaměstnání, další vzdělávání formou přednášek a jazykových kurzů, zprostředkování kurzů na počítači. Podporuje zájemce v aktivním trávení volného času pořádáním sportovních, společenských a kulturních aktivit. Pro více informací nebo jejich upřesnění pište na mail: znojilova@tyflocentrum-ol.cz, volejte na tel: 730 870 761 nebo nás přijďte navštívit v pondělí od 8:00 - 14:00 hod na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

Bc. Zuzana Znojilová

 

Tyfloservis

Je jediné pracoviště v Olomouckém kraji, které zde působí již čtvrt století, a kde si osoby se zrakovým postižením mohou vyzkoušet nejširší sortiment optických pomůcek a kamerových lup – přenosné i stolní. Pracovnice odborně a nezávisle poradí podle individuálních potřeb a požadavků klienta. Je třeba využít kontaktní telefon k objednání na konzultaci, která trvá jednu hodinu. Tyfloservis o.p.s., I.P.Pavlova 69, 77900 Olomouc, Tel: 585 428 111, e-mail: olomouc@tyfloservis.cz, www.tyfloservis.cz .

Vedoucí střediska Veronika Haiclová

 

Tyflopomůcky Olomouc informují

Zveme Vás na osobní návštěvu do prodejny, kde Vám nabídneme celý sortiment kompenzačních pomůcek. Všechny pomůcky včetně fotografie s popisem je možno nalézt i na stránkách www.tyflopomucky.cz/olomouc

      Prodejnu Tyflopomůcek najdete na adrese IP. P.  Pavlova   69, 77900 Olomouc tel./fax.   585415130.  Máme   otevřeno po.,  út.,  st.  7:00  -  15:30 h,  čt. 7:00 - 17:00  a pá. 7:00 - 12:00.

Rozšířený sortiment lup a zvětšovací techniky najdete v Tyfloservisu Olomouc, kontaktní údaje viz. výše.

 

 

Oblastní odbočka Sjednocené organizace

nevidomých a slabozrakých

Svatoplukova 15, 796 01 Prostějov

  Sdružujeme a hájíme zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů, kterým poskytujeme služby, vedoucí k integraci takto postižených osob do společnosti.

 e-mail prostejov-odbocka@sons.cz

www.sons.cz

tel.: 775 438 110

 Příjemný nástup jara a veselé Velikonoce

Vám zesrdce přejí

Pracovnice odbočky a členové Oblastní rady.

 

Konzultační hodiny

a půjčovna kompenzačních pomůcek:

Kancelář otevřena

pondělí 9 – 12, 14 – 16:30

a

ve čtvrtek od 9:00 do 12:00.

 

Činnost SONS Prostějov je realizována

za finanční spoluúčasti Magistrátu města Prostějov.

Tisk Semtamníku podporuje firma Rejnet.

 

Právní poradna

Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 02/2019

Ve druhém článku roku 2019 se zaměříme na dvě témata: výše podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci s ohledem na aktuální výši průměrné mzdy v národním hospodářství informace k možnosti žádat o příspěvek na zvláštní pomůcku OrCam MyEye.

 Jak se vypočítává výše podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci?

V minulém článku jsme informovali o nárůstu minimální mzdy od počátku roku 2019, nyní bychom rádi upozornili i na fakt, že vzrostla také průměrná mzda za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku, která má vliv na některé příspěvky a dávky, my se však nyní zaměříme na vliv této částky na pravidla pro podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. Předem se omlouváme, že tato pasáž bude poněkud zatížena číselnými údaji, ale bez nich by postrádala svoji informační hodnotu.

Ze sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí vydaného pod číslem 311/2018 Sb. vyplývá, že průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2018 činí 31 225 Kč. Oproti minulému roku tedy došlo k nárůstu o 2 464 Kč.

Výše podpory v nezaměstnanosti se vypočítává z průměrného měsíčního výdělku v posledním skončeném zaměstnání, popř. u OSVČ z posledního vyměřovacího základu přepočteného na jeden měsíc. Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

Pokud však uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám, činí procentní sazba podpory v nezaměstnanosti 45 % po celou podpůrčí dobu.

Ovšem ne vždy je možné poslední průměrný měsíční výdělek stanovit, např. tehdy, když uchazeč splní podmínku zaměstnání náhradní dobou, třeba péčí o dítě do čtyř let nebo tím, že je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně. Právě v těch případech se výše podpory v nezaměstnanosti stanoví ve výši 0,15, 0,12 a 0,11 násobku průměrné měsíční mzdy, kterou jsme uvedli výše. To znamená, že po první dva měsíce podpůrčí doby by letos takovýmto osobám byla vyplácena částka 4 684 Kč, po další dva měsíce částka 3 747 Kč a po zbytek podpůrčí doby částka 3 435 Kč. U podpory při rekvalifikaci by pak šlo o 0,14 násobek, tedy 4 372 Kč měsíčně po celou podpůrčí dobu.

Ale průměrná mzda v národním hospodářství má význam i pro stanovení maxima vyplácené podpory v nezaměstnanosti, která pro rok 2019 bude činit 18 111 Kč, při rekvalifikaci pak maximum podpory činí 20 296 Kč.

 Pomůcka OrCam MyEye

Nyní je již možné žádat o příspěvek na OrCam MyEye

Koncem měsíce srpna loňského roku byla poprvé SONS kontaktována orgány veřejné moci s žádostí o konzultaci stanoviska k žádostem o příspěvek na zvláštní pomůcku Orcam MyEye. Záležitostí se nejdříve začalo zabývat oddělení Tyflokabinetu, které z věcného hlediska zkoumalo, nakolik je tato pomůcka užitečná, pro které kategorie zrakového postižení, s jakými jinými pomůckami je tato nová pomůcka srovnatelná, v čem tkví její jedinečnost, atp. Se závěry, které z tohoto testování vyplynuly, čtenáře TÉČKA (přílohy Zory) v listopadu 2018 seznámil redaktor Jan Šnyrych v článku s názvem „O kameře OrCam MyEye 2 střízlivě a s nohama na zemi“. Článek je pro zájemce zveřejněn na stránkách  Tyflokabinetu SONS:

http://www.tyflokabinet.cz/clanky/tecko/orcam

Po předání výsledků testování Ministerstvu práce a sociálních věcí nastala fáze jednání, jejímž cílem bylo najít způsob, jakým se český stát k žádostem o příspěvek na OrCam postaví, s ohledem k platné legislativě. O závěrech těchto jednání Vás právě v následujících řádcích budeme informovat.

Za nejpodstatnější závěr lze určitě označit tento:

Orcam lze považovat za digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem (viz příloha č. 1., část II, bod 2, písm. h) vyhlášky č. 388/2011 Sb.). To znamená, že na tuto pomůcku mohou získat příspěvek osoby se zdravotním postižením uvedeným v části I. bodě 2 písm. a) a b) přílohy zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (z. č. 329/2011 Sb.), tedy úplně nevidomí nebo prakticky nevidomí žadatelé.

Zároveň MPSV zdůraznilo nutnost pečlivého zkoumání nároku na příspěvek na tuto pomůcku a doporučilo, aby žadatelé před podáním žádosti absolvovali konzultaci v dceřiné společnosti SONS Tyfloservis, o.p.s., jejíž pracovníci individuálně s každým zájemcem detailně proberou důvod a způsob, jakým by chtěl žadatel OrCam využívat, zda očekávání žadatele pomůcka skutečně může naplnit a v neposlední řadě i to, zda neexistují jiné pomůcky, které by žadatelovy potřeby mohly splnit lépe. Posouzení Tyfloservisu pak bude využito jako jednoho z podkladů pro vydání rozhodnutí. Jednoznačně jako nedostačující podklad byla jmenována případná stanoviska dodavatelských společností či jimi zřízených “poradenských pracovišť”.

Žádosti by nemělo být vyhověno např. tehdy, pokud již žadatel využívá elektronické multifunkční komunikační pomůcky na bázi chytrého telefonu, neboť OrCam oproti těmto pomůckám nepřináší v zásadě žádné nové funkce, které by nebyly skrze jednotlivé aplikace dosažitelné.

Stejně tak postrádá smysl, aby příspěvek na OrCam získaly osoby, které se nepohybují samostatně (bez průvodce) v exteriéru, neboť výhodou OrCamu oproti již nyní existujícím pomůckám je zejména jeho jednoduchá přenosnost; „textové“ čtecí funkce lze v domácím prostředí zajistit jinými vhodnými pomůckami, ať již na bázi stolního PC, notebooku či jednoúčelových čtecích zařízení, dle schopností a požadavků žadatele.

Ve stanovisku MPSV se dále objevuje konstatování, že „využívá-li klient Orcam, není zpravidla důvod pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení kamerové lupy.“

Příspěvek na OrCam dále nezískají osoby, kterým by ve využití pomůcky mohly bránit další přidružená postižení, jako je např. třes hlavy, třes horních končetin, závažné sluchové postižení, atd.

Během jednání bylo SONS jednoznačně hájeno stanovisko a po určitých diskusích bylo přijato i pracovníky Ministerstva práce a sociálních věcí, že pomůcku OrCam MyEye není jako celek možné srovnávat s jinou pomůckou ve smyslu hledání odlišné pomůcky v základním provedení a nejnižší ekonomickou náročností, ve smyslu ustanovení § 9 odst. 10 zákona o poskytování dávek OZP. To v praxi znamená, že by zde nemělo docházet ke snižování předpokládané ceny pomůcky, z níž se výše příspěvku odvozuje. Tento stav by tedy měl platit do doby, než se objeví na trhu další pomůcky s OrCamem funkčně srovnatelné.

 Závěr

V současné době lze tedy doporučit, aby si ti prakticky a úplně nevidomí, kteří jsou o osobním přínosu pomůcky pro ně přesvědčeni, sjednali svou návštěvu v nejbližším krajském středisku Tyfloservisu. Pokud výsledkem jejich konzultace v Tyfloservisu bude totožný závěr, tedy že OrCam MyEye je pro ně opravdu užitečnou pomůckou, pak mohou podat žádost na kontaktním pracovišti místně příslušné krajské pobočky Úřadu práce. Žádost by tentokrát již neměla být zamítnuta s odůvodněním, že pomůcka OrCam MyEye není pomůckou uvedenou v seznamu zvláštních pomůcek, na které se poskytuje příspěvek, že s nimi není ani pomůckou srovnatelnou, ale jejich nárok by měl být posouzen a v případě splnění zákonných podmínek a reálných možností využití pomůcky (viz informace uvedené výše), by jim měl být příspěvek poskytnut.

Za Sociálně právní poradnu SONS v Praze

Luboš Zajíc

článek byl převzat z internetu