Přehled činnosti odbočky Havlíčkův Brod v roce 2022

Publikováno 24.01.2023 14:18 Adéla Musilová


Shrnutí činnosti OO SONS Havlíčkův Brod za rok 2022

Odbočka eviduje k 31. 12. 2022 40 členů, jeden ukončil členství a 5 přibylo nových. Členské příspěvky jsou vybírány podle Stanov, cena zůstává 100,-
V roce 2022 se konalo jedno oblastní shromáždění, oblastní rada jednala jedenáctkrát. Zástupci odbočky se účastnili jednání Krajské koordinační rady
v Jihlavě a online i prezenčních porad předsedů a pracovníků SONS. Pokračujeme v setkávání na skype, až třikrát týdně.
S členy jsme nadále v elektronickém, telefonickém nebo osobním kontaktu.

Každý měsíc vydáváme časopis Paprsek, distribuujeme tištěný ve zvětšeném černotisku, elektronicky a od března také načtený.
Ten zasíláme elektronicky přes službu Úschovna nebo na flash discích poštou.O činnosti informujeme veřejnost také prostřednictvím našich
facebookových a webových stránek i občasnými příspěvky v radničních listech a ve vývěsce v Dolní ulici v Havlíčkově Brodě.

Spolupracujeme s ostatními odbočkami Kraje a vzájemně si zasíláme časopisy.

Nadále velmi dobře spolupracujeme s Krajskou knihovnou Vysočiny, Senior Pointem a ČČK, Tyfloservisem Jihlava, CZP, knihovnou v Chotěboři,
navázali jsme bližší spolupráci s Tyflocentrem Jihlava. Velmi dobré vztahy máme s Obchodní akademií a Hotelovou školou v Havlíčkově Brodě,
Gymnáziem Chotěboř a Základní školou v Přibyslavi, které nám pomáhají se sbírkou Bílá pastelka.
Pokračujeme ve sběru víček pro postiženou holčičku.

Čerpali jsme částku 10.000,- kterou jsme získali za výhru ve veřejném fóru na podporu naší činnosti, a hlavně na každoroční pořádání výstavy
kompenzačních pomůcek, o níž je čím dál větší zájem nejen z řad veřejnosti. Dvakrát jsme pro zpestření společného posezení uspořádali
tombolu, krásné ceny darovali sponzoři a zajistili i členové. Máme 14 psích kasiček, které pravidelně kontrolujeme a protokoly zasíláme na ústředí.
Výběr peněz proběhl v březnu.

Jsme v kontaktu se zrakově postiženými lidmi, kteří nejsou našimi členy a poskytujeme jim informace.

Činnost odbočky v roce 2022

LEDEN

Přemístili jsme psa v Chotěboři z Tesca do COOPu, proběhla oblastní rada, online porada pracovníků SONS.

ÚNOR

Oblastní rada, online porada SONS, setkání s panem Dvorským a domluvení spolupráce, setkání v cukrárně.

BŘEZEN

Setkání v kavárně, online porada, KKR Jihlava, beseda s F. Novotným v KKV, oblastní rada a povídání s panem Čáslavským, výběr kasiček, návštěva z odboček Chrudim a Pardubice.

DUBEN

Oblastní rada a beseda s panem Šmejkalem z úřadu na ochranu spotřebitelů, instalace obrazů v rámci DUN do S. Pointu, online porada SONS, setkání v Jihlavě se zástupci SONS Praha, velikonočně-vánoční posezení U Kroupů, posezení v kavárně, exkurze v KTN Praha.

KVĚTEN

Instalace do vitríny v knihovně v Chotěboři, oblastní rada a beseda s paní z CZP, výlet do Chrudimi, konference knihoven a SONS v Klementinu, beseda v knihovně Chotěboř, vycházka ve Ždírci.

ČERVEN

Oblastní rada, porada pracovníků v Praze a druhá exkurze v KTN, KKR Jihlava a odvoz víček, posezení v kavárně, výlet do Centra Eden v Bystřici, konec výstavky v chotěbořské knihovně, přátelské posezení.

ČERVENEC

Oblastní rada, výlet na Kačinu.

SRPEN

Výlet do Prahy a do Tyflopomůcek, oblastní rada a beseda s Jitkou Dejmalovou, výlet na Lipnici a do Pavlova.

ZÁŘÍ

Oblastní shromáždění a projížďka vojenským autem, KKR Jihlava, online porady, beseda v KKV s Prokopem, divadlo v Jihlavě.

ŘÍJEN

Oblastní rada a beseda se sběratelem desek, Bílá pastelka, výstava kompenzačních pomůcek, online porada SONS.

LISTOPAD

Oblastní rada a beseda BESIP, Den nevidomých v KKV, na OS v Jihlavě, odvoz víček, naši dobrovolníci z BP na ocenění v Praze, exkurze ve výrobně malířských pláten a v galerii, třetí exkurze v KTN Praha, Tyflopomůcky, setkání v kavárně a cukrárně, na návštěva u starosty HB.

PROSINEC

Oblastní rada a ochutnávka pomazánek, KKR Jihlava, vánoční posezení U Kroupů, koncert Radka Novotného v KD v HB.