POVÍDÁME SI S PANÍ JANOU KUCZOVOU

Publikováno 26.04.2018 14:01 Odbočka Havlíčkův Brod


  1. Paní Kuczová, mnoho čtenářů Paprsku Vás zná z návštěv Tyfloservisu a z akcí. Přesto Vás poprosím, jestli byste nám o sobě mohla říci pár slov a představit se.

Mé celé jméno je Jana Kuczová, je mi 47 let a pracuji jako vedoucí Krajského ambulantního střediska Tyfloservis, o. p. s., v Jihlavě, který poskytujeme služby lidem nevidomým a slabozrakým, ale i lidem s kombinovaným zrakovým a dalším postižením. 

 

  1. Co ovlivnilo Vaše rozhodování o tom, co chcete dělat? Proč je to právě pomoc zrakově postiženým lidem?

Původně jsem vystudovala zdravotnickou školu, tak už tady bylo první nasměrování k práci, kde mohu někomu pomáhat a být prospěšná. Ale až při studiu na vysoké škole, kde mým vybraným oborem byla tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených, jsem se rozhodla hledat uplatnění mezi lidmi se zrakovým postižením. A že to bylo dobré rozhodnutí, to dokládá i doba, po kterou tuto práci již vykonávám. V Tyfloservisu pracuji od jeho vzniku, takže od roku 1995.

 

  1. Jaké vlastnosti musí podle Vás mít člověk, který by chtěl v této oblasti působit?

Určitě empatii, dokázat se vcítit do životní situace daného člověka, ale také respekt a úctu k druhému člověku. Na druhé straně také chuť se učit a dále vzdělávat, protože práce s těžce zrakově postiženými lidmi klade velmi vysoké nároky na odbornost pracovníků.

 

  1. Tyfloservis je velmi často jakousi „stanicí první pomoci“ pro ty, kterým náhlé zhoršení či ztráta zraku změní život. Co je ve chvíli, kdy k Vám takový člověk přijde, prioritou?

Nejdůležitější je, aby člověk sám cítil, že potřebuje pomoci, že se chce něčemu naučit a získat tak potřebné dovednosti, které mu pomohou zmírnit důsledky zrakového postižení. Největší „kus práce“ totiž odvede právě on sám.

 

  1. Je podle Vás veřejnost dostatečně informovaná o všem, co Tyfloservis poskytuje? S kým se Vám dobře spolupracuje a kde by to naopak mohlo být lepší?

Snažíme se o to, aby byla co nejvíce informována, a myslím, že se nám to daří. Díky internetu lze velké množství informací získat, ale je někdy pro laika náročné se přesně zorientovat. Proto je skvělé, že lidé, ať už jsou to sami lidé se zrakovými potížemi nebo jejich rodina či známí, neváhají a telefonicky nás osloví a zjišťují, jak mohou služby využít.

 

  1. Náš časopis čtou i lidé bez postižení zraku a oni mohou informace šířit tam, kde je jich zapotřebí. Můžete stručně seznámit s Vašimi aktivitami a uvést, kde zájemci najdou další podrobnosti?

Tyfloservis poskytuje služby lidem se zrakovým postižením ve věku 15 a více let. Poskytuje sociální rehabilitaci, která zahrnuje nácvik dovedností: sebeobsluha, prostorová orientace a samostatný pohyb, psaní na klávesnici, čtení a psaní Braillova bodového písma, psaní vlastnoručního podpisu, sociální dovednosti, výběr vhodných kompenzačních pomůcek a nácvik práce s nimi. Druhou službou jsou zdravotně-edukační služby, zahrnující zejména poradenství v oblasti získávání pomůcek, nácvik práce s nimi (optické i neoptické pomůcky pro čtení, pomůcky pro selfmonitoring zdravotního stavu), úpravu prostředí, využití osvětlení, kontrastů a zvětšení.

Pracujeme s klienty ambulantní a terénní formou, ale samozřejmě poskytneme informace telefonicky či e-mailem.  Veškeré další informace lze nalézt na našich webových stránkách www.tyfloservis.cz

 

7.Co Vám osobně přináší radost a zadostiučinění z práce?

Určitě je to „růst“ našich klientů. Postupné získávání dovedností, ztráta strachu a obav, každý malý úspěch a zlepšení směřující k vytyčenému cíli, kde pak stojí úplně jiný a „nový“ člověk, je fascinující. A vědomí, že jsem k tomu trošku přispěla, je pro mne nesmírně obohacující.

 

  1. Jak relaxujete a jaké máte koníčky?

Moc ráda sportuji, kde si vždy odpočinu a „vyčistím hlavu“, učím se francouzsky, ráda si zajdu do kina nebo na koncert. Máme také psa, takže i vycházky s ním jsou výbornou relaxací.

 

  1. Na závěr poprosím o oblíbený citát, motto či vzkaz našim čtenářům.

Nikdy není tak hrozně, aby nemohlo být ještě hůř.

 

Děkuji za rozhovor, za všechno, co děláte pro klienty, přeji mnoho štěstí, zdraví a radosti.

 

                                         za odbočku SONS HB Marie Heilandová