Memorandum SONS a SKIP

Publikováno 24.05.2022 09:27 Šváb Radek


Obrázek

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky společně uspořádaly ve čtvrtek 19. května 2022 v barokních prostorách Zrcadlové kaple Klementina v Praze tematickou konferenci zaměřenou na příklady dobré praxe vzájemné spolupráce. Téměř 120 účastníků konference z celé republiky zhlédlo prezentace aktivit nevidomých a slabozrakých v prostorách knihoven, které se v současné době také profilují jako prostory pro komunitní spolupráci. Velká pozornost byla věnována budování architektonické přístupnosti pro nevidomé a slabozraké a blind friendly přístupnosti webových stránek knihoven. Mezi důležitá témata konference patřilo zvyšování kompetencí komunity nevidomých a slabozrakých v knihovnách a prezentování vzájemné spolupráce, např. prostřednictvím vydavatelství časopisu Zora.

Představitelé SKIP a SONS podepsali na konferenci memorandum o vzájemné spolupráci a dohodli se na aktualizaci metodiky práce knihoven pro nevidomé a slabozraké občany.

Bližší informace – Memorandum o spolupráci se SONS | Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (skipcr.cz)

 

Kontakt:

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., NK ČR, roman.giebisch@nkp.cz , mobil: 739 614 027

Ing. Dagmar Filgasová, SONS, filgasova@sons.cz, mobil:777 498 706

 

Memorandum SONS a SKIP 


Obrázky