Trylky - znělky


 

 

Bezbarier-logo (jpg; 7 KB)

Trylky - znělky

Legislativa  viz Vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Vyhláška včetně příloh formát pdf ke stažení: zde

---

Trylky - znělky: příklady, použití, ke stažení

Trylky ke stažení:

"I-Á": Trylek I-A (mp3; 14 KB)

"Brlm": Trylek Brlm (mp3; 27 KB)

"Cink": Trylek Cink (mp3; 23 KB)

"Info": Trylek info (mp3; 31 KB)


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR,z. s.

---- 

Příklady, použití, ke stažení, vzory frází v txt i mp3 na typy a popisy textu na ukázku a přímo k přehrátí:


Mp3


SPUSTIT/STÁHNOUT | Trylek "I-Á"


SPUSTIT/STÁHNOUT | Trylek "Brlm"


SPUSTIT/STÁHNOUT | Trylek "Cink"


SPUSTIT/STÁHNOUT | Trylek "Info"