Majáčky a jejich fráze

Publikováno 30.01.2021 23:11 Brašna František


Majáčky - příklady frází

akustický orientační systém pro osoby s omezenou schopností orientace, nevidomé a slabozraké (viz vyhl. 398/2009 Sb.). 

možný typ majáčku: typ1, typ2 atd.

 

Majáčky a jejich osazení

Pro dobrou funkčnost se majáčky osazují v ose vstupu ve výšce 2,5-3,5 m se zajištěným trvalým přívodem napájení 230 V.

 

Legislativa a akustické prvky

Z prováděcí vyhlášky SZ, vyhlášky MMR č. 398/2009Sb.: 
"1.2.8. Akustický prvek.
… orientační majáček s příslušným trylkem a popřípadě také s hlasovou frází. Trylek je o třetinu akustického tlaku hlasitější než hlasová fráze. Formulace hlasových frází musí respektovat zásady prostorové orientace osob se zrakovým postižením.
> Pro následující situace se používají tyto trylky:
a) úrovňový vstup se označuje trylkem „I-Á“,
b) pevné schodiště se označují trylkem „BRLM“,
c) pohyblivé schody a chodníky se označují trylkem „CINK“.
d) informační systémy se označují trylkem infosystém. "

 

Příklad - Majáček nad vstupem do veřejných toalet - metro, typ majáčku OHM/C2

fráze číslo 1, VPN povel č. 1: zpoždění 3 s, trylek „I-Á". „VéCé s obsluhou. Za vstupem vpravo bezbariérové VéCé s eurokíčem, Vlevo branka. Za brankou vpravo VéCé ženy. Za brankou přímo a vpravo VéCé muži."

fráze číslo 2, VPN povel č. 1: zpoždění 3 s, trylek „I-Á". „VéCé je uzavřeno."
- kontakt do řídící jednotky: ano


Majáček na železniční stanici v podchodu, u eskalátoru

umístění, polohu a rozsah majáčků na nástupišti a v hale železničních stanic nebo zastávek řeší směrnice SŽDC 118/2017 

typ / označení: DHM3

Přístup (spodní stanice) k nástupišti č. 3, podchod HALA, dvojice eskalátorů

Majáček osazen v ose soustavy, půdorysně ve vzdálenosti 1 m od posledního schodišťového hřebene, ve výšce 2,5-3,5 m se zajištěným trvalým přívodem napájení 230 V a datovým kabelelm od řídící jednotky eskátorů.

dvojice eskalátorů
Č. fráze   Povel  Text fráze
1. 2 Trylek „CINK". „Nástupiště číslo tři, směr Přerov. Oba eskalátory jedou nahoru."
2. 2 Trylek „CINK". „Nástupiště číslo tři, směr Přerov. Levý eskalátor jede nahoru, pravý jede dolů." 
3. 2 Trylek „CINK". „Nástupiště číslo tři, směr Přerov. Levý eskalátor jede nahoru, pravý stojí."
4. 2 Trylek „CINK". „Nástupiště číslo tři, směr Přerov. Levý eskalátor jede dolů, pravý jede nahoru."
5. 2 Trylek „CINK." „Nástupiště číslo tři, směr Přerov. Pozor! Nenastupujte! Oba eskalátory jedou dolů."
6. 2 Trylek „CINK". „Nástupiště číslo tři, směr Přerov. Pozor! Nenastupujte! Levý eskalátor jede dolů, pravý stojí."
7. 2 Trylek „CINK". „Nástupiště číslo tři, směr Přerov. Levý eskalátor stojí, pravý jede nahoru."
8. 2 Trylek „CINK". „Nástupiště číslo tři, směr Přerov. Levý eskalátor stojí, pravý jede dolů."
9. 2 Trylek „CINK". „Nástupiště číslo tři, směr Přerov. Pozor! Nenastupujte! Oba eskalátory stojí."
10. 2 Trylek „CINK". „Eskalátory."
11. 2 Trylek „CINK". „Eskalátory."

Majáček na železniční stanici v podchodu, u eskalátoru

typ / označení: DHM4

Nástupiště (horní stanice) č. 3, podchod HALA, dvojice eskalátorů

Majáček osazen v ose soustavy, půdorysně ve vzdálenosti 1 m od posledního schodišťového hřebene, ve výšce 2,5-3,5 m se zajištěným trvalým přívodem napájení 230 V a datovým kabelelm od řídící jednotky eskátorů.

dvojice eskalátorů
Č. fráze   Povel  Text fráze
1. 2 Trylek „CINK". „Nástupiště číslo tři. Pozor! Nenastupujte!  Oba eskalátory jedou nahoru."
2. 2 Trylek „CINK". „Nástupiště číslo tři. Levý eskalátor jede nahoru, pravý jede dolů. V podchodu vpravo přístup k násstupišti dvě a jedna, přímo výstup do haly, vlevo přístup k nástupišti čtyři a pět."
3. 2 Trylek „CINK." „Nástupiště číslo tři. Levý eskalátor jede nahoru, pravý stojí.V podchodu vpravo přístup k nástupišti dvě a jedna, přímo výstup do haly, vlevo přístup k nástupišti čtyři a pět."
4. 2 Trylek „CINK." „Nástupiště číslo tři. Levý eskalátor jede dolů, pravý jede nahoru. V podchodu vpravo přístup k nástupišti dvě a jedna, přímo výstup do haly, vlevo přístup k nástupišti čtyři a pět."
5. 2 Trylek „CINK". „Nástupiště číslo tři. Oba eskalátory jedou dolů. V podchodu vpravo přístup k nástupišti dvě a jedna, přímo výstup do haly, vlevo přístup k nástupišti čtyři a pět."
6. 2 Trylek „CINK." „Nástupiště číslo tři. Levý eskalátor jede dolů, pravý stojí. V podchodu vpravo přístup k nástupišti dvě a jedna, přímo výstup do haly, vlevo přístup k nástupišti čtyři a pět."
7. 2 Trylek „CINK". „Nástupiště číslo tři. Pozor! Nenastupujte! Levý eskalátor stojí, pravý jede nahoru. V podchodu vpravo přístup k nástupišti dvě a jedna, přímo výstup do haly, vlevo přístup k nástupišti čtyři a pět."
8. 2 Trylek „CINK". „Nástupiště číslo tři. Levý eskalátor stojí, pravý jede dolů. V podchodu vpravo přístup k nástupišti dvě a jedna, přímo výstup do haly, vlevo přístup k nástupišti čtyři a pět."
9. 2 Trylek „CINK". „Nástupiště číslo tři. Pozor. Nenastupujte! Oba eskalátory stojí. V podchodu vpravo přístup k nástupišti dvě a jedna, přímo výstup do haly, vlevo přístup k nástupišti čtyři a pět."
10. 2 Trylek „CINK". „Eskalátory. V podchodu vpravo přístup k nástupišti dvě a jedna, přímo výstup do haly, vlevo přístup k nástupišti čtyři a pět."
11. 2 Trylek „CINK". „Eskalátory. V podchodu vpravo přístup k nástupišti dvě a jedna, přímo výstup do haly, vlevo přístup k nástupišti čtyři a pět."


Stacionární majáček
Železniční stanice - vstup

DHM14
Odbavovací hala žst. Olomouc, hlavní vstup, pravé dveře
Majáček osazen v ose vstupu do objektu /trvale otevřených/, ve výšce 2,5-3,5 m se zajištěným trvalým přívodem napájení 230 V. Rovněž zajištěn dosah přijímače majáčku 40 m s adekvátní hlasitostí (nutno ověřit po instalaci při předání).
č. fráze  /  povel / text fráze
Z. 1 Trylek „I-Á". „Odbavovací hala, železniční stanice Olomouc hlavní nádraží."
R. 2 Trylek „I-Á".  „Hala. Na konci haly přímo eskalátory k nástupištím číslo dva, tři, čtyři, pět. Vpravo vedle eskalátorů majáčkem vyznačený přístup na nástupiště číslo jedna a cesta k nástupišti jedna á. Vpravo za vstupem centrum ČéDé a pokladny. Na konci haly vlevo chodba k VéCé označeným majáčkem."
(Z=fráze základní, VPN tl. č. 1
(R=fráze rozšířená, VPN tl. č. 2)

/fráze základní = lokace, fráze rozšířená – „co za maj." trylek „I-Á" – úrovňový vstup, dveře – viz vyhl./

Stacionární majáček - vstup do objektu pozemních staveb
Tachov, nemocnice, úrovňový vstup (dveře bez schodů)
DHM1
Majáček osazen v ose vstupu do objektu /trvale otevřených/, ve výšce 2,5-3,5 m, se zajištěným trvalým přívodem napájení 230 V.  Rovněž zajištěn dosah přijímače majáčku 40 m s adekvátní hlasitostí (nutno ověřit po instalaci při předání).
č. fráze / povel  / text fráze
Z. 1 Trylek „I-Á". „Nemocnice Jana Evangelisty Purkyně, náměstí Svobody tři, Tachov."
R. 2 Trylek „I-Á". „Nemocnice Jana Evangelisty Purkyně. Za vstupními dveřmi vpravo, po deseti metrech je pult s informacemi, kde se Vás ujmou." (případně navedení nebo tel. na asistenci, otevírací doba..)
(Z=fráze základní, VPN tl. č. 1
(R=fráze rozšířená, VPN tl. č. 2) 

Veřejné toalety - příklad zadání
Rekonstrukce veřejných WC
typ majáčku: OHM/C2
číslo: 54/6
dodávka v rámci rekonstrukce WC
Fráze číslo 1, VPN povel č. 1: zpoždění 3s.
Trylek „I-Á“. „VéCé s obsluhou. Za vstupem přímo bezbariérová kabina VéCé s euro klíčem. Vpravo turniket. Za turniketem vlevo VéCé ženy, přímo VéCé muži.“
kontakt do řídící jednotky dveří: ANO
Fráze číslo 2, VPN povel č. 1: zpoždění 3s.
Trylek „I-Á“. „VéCé je uzavřeno.“
V případě, že jsou toalety např. bez obsluhy a je zde placená zóna, musí být tato informace uvedena i ve frázi majáčku včetně ceny, případně jak a kde platit, kartou apdo.
Jednotlivé vlastní dveře musí bý označeny haptickým štítkem (viz vyhl. 398/2099Sb.)
Orientační majáček musí být osazen v ose hlavního vstupu ve výšce 2,5-3,5 m s trvalým napájením 230 V.

Osazování orientačních majáčků
Výškové a půdorysné osazování akustických majáčků je dáno:
- legislativními požadavky,
- požadavky vyplývající z principu chůze a chůze s bílou holí.
Osazení majáčku mimo osu dveří nebo mimo soustavu eskalátoru, mimo osu přechodu je nefunkční a i nebezpečné.
Legislativní dosah přijímače je 40 m, ale je nutné dbát i na okolní prostor (včetně hlasitosti) s ohledem na navazující akustické prvky pro OSSO.
Nasměrování reproduktoru se provádí ve směru pimárního přístupu na trase.

Příklad: akustický majáček orientačního systému informující o objektu občanské vybavenosti, základní fráze - VPN tl.č. 1

Příklad: akustický majáček orientačního systému informující o situaci v objektu občanské vybavenosti, rozšířená fráze,  VPN tl.č. 2

Příklad: akustický majáček informující o orientaci v prostoru VPN tl.č. 1, základní fráze:

Příklad: akustický majáček informující o stavu a provozu eskalátoru VPN tl.č. 2:

Příklad: akustický majáček informující o stavu a provozu eskalátoru, jednoramenný,  VPN tl.č. 2:

Příklad: akustický majáček informující o stavu a provozu výtahu, VPN tl.č. 2: 

Poradenství

Profesní a profesionální poradenství pro projektanty, dodavatele atd. je možné: zde


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s.