MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT...

Publikováno 22.07.2015 20:53 Odbočka Jeseník


Mnozí z nás, kteří potřebují ke svému životu brýle, si ani neuvědomují, že lidé s vadami zraku existovali už od nepaměti, a že už od nepaměti byly hledány cesty, jak zrakové vady buď léčit anebo napravovat. Kdo však byl vynálezcem brýlí?

Italský malíř Tommaso da Modena snad jako první na světě namaloval portrét čtoucího muže, který používá brýle s jedním sklem.

Kroniky z 12. století sice hovoří o jakýchsi sklech už v roce 1150, ale skutečně hodnověrná fakta potvrzují existenci brýlí až v roce 1276.

Profesor Oxfordské univerzity, lékař, chemik, fyzik, optik a astronom Robert Bacon se ve svých knihách mimo jiné zmiňuje také o "kameni ke čtení". Tímto kamenem byl vybroušený skleněný krystal, který ve skutečnosti představoval lupu. Bacon své pojednání o "kameni na čtení" poslal italskému kardinálovi Fucoldimu i se vzorkem.

Ve společnosti kardinála se pohyboval neobyčejně vzdělaný muž Petrus Hispanus, který se zajímal o medicínu a zejména o choroby očí.

Není proto vyloučeno, že to byl on, kdo vnukl dominikánskému mnichovi v Pise Allesandru della Spinovi myšlenku, aby ze dvou "kamenů ke čtení" vyrobil brýle.

Ať už je to pravda nebo ne, je historicky dokázáno, že koncem první poloviny 13. století byl v Benátkách zahájen prodej optických skel a brýlí pro dalekozraké. Čočky pro krátkozraké byly vyrobeny až o 150 let později.

I když Benátky byly prvními výrobci brýlí, brzy ztratily svůj monopol a byly zatlačovány stále do pozadí. Jedním z důvodů byla i jejich vysoká cena. Ve snaze brýle zlevnit a umožnit jejich koupi všem potřebným, vznikl v Norimberku první řemeslný cech na výrobu brýlí.

Za svého patrona si zvolil svatého Jeronýma. Prvním vedoucím cechu byl Jakub Phulmaier, který je dodnes považován za prvního optika na světě.