Jarní aktivity odbočky Vsetín

Publikováno 07.06.2019 09:07 Odbočka Vsetín


Obrázek

Jarní aktivity odbočky Vsetín: 

V březnu proběhlo  volební oblastní shromáždění,  které bylo obohaceno besedou s nevidomou cestovatelkou Zuzanou Habáňovou.

Po tomto shromáždění následovala pestrá škála následujících aktivit.

 Mimo pravidelných měsíčních klubových a sportovních akcí uspořádala odbočka  následující  aktivity:

V půli dubna proběhla prohlídka Ostravského muzea v rámci unikátní výstavy Rezonance světla a tmy, kterou téměř rok pro nevidomé a těžce zrakově postižené připravovala vynikající architektka paní Raková. Těžce zrakově postižení návštěvníci se mohli hapticky seznámit s různými modely staveb – i zevnitř, výstavu provázely zvuky zvonů a vnímání světla a tmy bylo umocněno zajímavým povídáním. Návštěva muzea byla doplněna prohlídkou věže Nové radnice a historického náměstí Ostravy rovněž s průvodcem.

Na přelomu měsíců dubna a května, jsme nasávali lázeňský luhačovický  vzduch, kde jsme také ochutnávali léčivé prameny a nenechali si ujít, ani chuť vynikajících teplých  oplatků. Abychom  umocnili tyto chutě, navštívili jsme tamní malou pražírnu kávy. V rámci plánovaných vzdělávacích programů, nás obohatila novinkami z prodejny Tyflopomůcek  v Olomouc i paní Jindřiška Dvorská. Mnozí účastníci si předem objednané zboží i rovnou zakoupili. Sponzoři byli velmi vstřícní, proto jsme mohli ocenit pěknými cenami soutěžící, kteří byli úspěšní v rozeznávání bylinek, v různých hodech na cíl, dovednostech s bílou holí, poznávání zvuků, rozeznávání mincí, v simulované střelbě na cíl,  ale i vědomostních kvízech. Sluníčko nás sice úplně nezahřívalo, o to více nás hřály pocity z nabitého úspěšného týdne, kde si účastníci, nejen předali spoustu poznatků, načerpali nové síly, ale si  i aktivně odpočinuli a již se těší na další setkání.

LP


Obrázky