IN-OK z České Třebové 5/19

Publikováno 11.06.2019 10:04 Odbočka Česká Třebová


Obrázek

---------------------------------------------------------------------------

  

INTERNETOVÉ OKÉNKO

Číslo V. / 2019

 

 

 

Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.

v České Třebové

 

 

Vydává:          SONS ČR, z.s. Oblastní odbočka Česká Třebová

Mlýnská 900, Česká Třebová 560 02

Tel.: 465 535 325

Email: ceskatrebova-odbocka@sons.cz

 

 

 

 

KONTAKTY:

                   Adresa:   Oblastní odbočka SONS ČR z.s.,

                            Mlýnská 900, 560 02 Česká Třebová

                   Telefon:  465 535 325,  mobil:   607 657 188

@        email:        ceskatrebova-odbocka@sons.cz

www    Články a fotografie naleznete na www.sons.cz/ceskatrebova

 

Provozní doba poradny

Pondělí       9:00→12:00  ↔  14:00→16:30hod.

Středa         9:00→11:30  ↔  12:30→16:30hod.

Osobní schůzky si prosím rezervujte telefonicky předem, abychom Vám

mohli poskytnout co nejkomplexnější služby a poradenství.

 

 

 

Rada oblastní odbočky...

 

Předseda: Ivo Psota      

Místopředseda: Marie Svobodová

Pokladní: Elenka Simonová

 

Život odbočky…

 

Gratulace a přání,

našim členům zasíláme poštou osobní přání k životnímu jubileu a k narozeninám.

Vydáváme čtvrtletně „OKÉNKO“ tj. zkrácená verze informací o činnosti oblastní odbočky a rozesíláme jej našim členům.

Klubová činnost, probíhá dle plánu:

Každé pondělí – Německá konverzace od 14:00 – 16:00 hod..

Lichou středu – Zpívánky od 14:00 – 16:00 hod.

Sudou středu – Šikovné ruce od 13:00 – 16:00 hod.

Turistika – každý pátek, bližší informace v kanceláři.                                                                              

CO PRO VÁS MŮŽEME UDĚLAT???

Poradíme Vám

 

Sociálně-právní poradenství

-       Jak získat průkazy TP, ZTP, ZTP/P?

-       Jak získat dávky státní sociální podpory (invalidní důchod, příspěvek na péči, příspěvek na dopravu…

-       Jak získat příspěvek na nákup kompenzačních pomůcek.

 

Sociálně-aktivizační služby

-       Pro naše klijenty pořádáme zájmové i vzdělávací kluby, tematická odpoledne, poznávací i turistické zájezdy, sportovní aktivity atd.

 

Navštivte naši kancelář, staňte se členy a využijte námi nabízené služby.

 

ČLÁNKY o KVĚTNOVÝCH aktivitách …

 1. května – Poznávací zájezd Velehrad – Modrá – Kunovice

Letošní poznávací zájezd jsme nasměřovali do oblasti Slovácka. Vyjíždělo se o půl sedmé ráno, přece jenom to je od nás kus cesty. Cesta ubíhala docela rychle, žádné kolony kamionů nás nebrzdily – byla sobota. Naše první zastávka byla v centru., které se připomíná jako hlavní středisko Velké Moravy kde působili sv.Cyril a Metoděj. Byla domluvena prohlídka Baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje. Milá paní průvodkyně nás již očekávala, vybavená mikrofonem a reproduktorem nás zasvětila do historie Baziliky a přilehlého komplexu budov.

Po prohlídce jsme se vydali do místní restaurace na oběd. „VEGA centrum“ je restaurace, která nás opravdu nezklamala, byť jsme nebyli objednání a v restauraci probíhala nějaká slavnost, obsloužili nás. Každý si vybral dle své chuti a na závěr se pan vedoucí přišel podívat, jest-li, bylo vše v pořádku a my jsme spokojeni.

Další naše zastavení proběhlo v Centru slováckých tradic. Dostalo se nám poučení jak, že vzniká ohnivá voda zvaná také slivovice, nebo historie pěstování vinné révy a s tím spojená výroba vína. Po prohlídce se odvážlivci mohli po zakoupení kuponu vydat na ochutnávkovou trasu vinnou nebo slivovicovou stezkou. Další část účastníků se za krásného počasí vydalo na prohlídku expozice Živá voda případně do Archeoparku.

Závěr našeho zájezdu jsme věnovali technice přesněji letadlům. V nedalekých Kunovicích je letecké muzeum. Některé exponáty se dají prohlédnout i zevnitř jako například letadlo, kterým přiletěli naši hokejisté, olympijští vítězové z Nagana. Po prohlídce a malém občerstvení jsme nastoupili do autobusu plni dojmů a zážitků a rozjeli se k domovu. Výlet se nám vydařil, počasí nám přálo od rána až po návrat.

 

Turisté šlapou a šlapou…

 1. května

Trasa: 9 km    

Libice nad Cidlinou - Poděbrady.po červené turistické trase.

Vlakem jsme se vydali na nám již známou, ale hlavně nenáročnou trasu z Libice nad Cidlinou a dál podél řeky Cidliny. Na informační tabuli jsme se dozvěděli nejzákladnější informace o této řece: Pramení na západních svazích vrchu Tábor poblíž Lomnice nad Popelkou na okraji místní části Košov. U Libice nad Cidlinou se vlévá zprava do Labe. U soutoku s Labem se nalézá národní přírodní rezervace Libický luh. Příjemná cesta nám podél vody rychle ubíhala až do Poděbrad.

Lázeňské město nás přivítalo zataženou oblohou. Po obědě jsme se vydali na procházku promenádním parkem, nakoupit nějaký suvenýr, napít se léčivé vody a zakoupit lázeňské oplatky. Pak již následovala cesta vlakem domů.

Výlet se nám vydařil, i když počasí bylo proměnlivé. Účast 8 turistů.

 

 1. května

Trasa: 7 km

autobusem do Zhoře.

Dále po žluté TZ na "Vyvážadla", zde je odbočka na modrou TZ k rozcestí " Pod Antoníčkem" . Kde proběhla Zastávka na občerstvení byla "U Antoníčka", kde jsme využili tamní přístřešek a ohniště na opečení uzeniny. Po občerstvení a řádném uhašení ohně se pokračovalo k cíli. Pohodová procházka lesem zakončená v rekreační oblasti Mandl, dále po modré TZ do Řetové, odtud autobusem do Č. Třebové.

Výlet se nám vydařil. Počasí bylo přívětivé turistice. Účast 8 turistů.

 

 1. května

Trasa: 7 km  

Rudoltice - Lanškroun.

sraz na vlakovém nádraží, odjezd osobním vlakem do železniční stanice Rudoltice, tam již čekal přípoj směr Lanškroun. My, jsme měli ale v plánu dojít do Lanškrouna pěšky. Vydali jsme se k místnímu kostelu sv. Petra a Pavla kde prochází zelená TZ, která začíná v České Třebové a končí v cíli našeho putování.

Značka vede kolem Rudoltických rybníků a za nimi následovalo stoupání na Zámeckou horu 435 m.n.m. kde se nachází Zámek Nový zámek. Na informační tabuli jsme se dočetli, že se jedná o poslední ze čtyř věží původního výstavního zámku. Věž prošla rekonstrukcí, díky níž můžete obdivovat krásy okolní krajiny z jejího posledního patra. Slouží nejen jako rozhledna, ale také při prohlídce nahlédnete do rozsáhlého komplexu sklepení.

Celoročně se zde konají kulturní a společenské akce. Naše putování pokračovalo po krátké občerstvovací přestávce. Z tohoto místa je již výhled na Lanškroun a pěkné okolí. Pokračujeme dál, pomalu klesáme a blížíme se k městu. Tady nás čeká zastávka na oběd, tentokráte padla volba na vyhlášenou restauraci "Krčma". Po chutném obědě se přes náměstí vydáváme na vlakové nádraží, kde již čekal motorák, aby nás přes Rudoltice dovezl zpět domů.

Výlet se nám vydařil, počasí bylo nakloněno turistice. Účast 7 osob.

 

 1. května

Trasa 8 km

Verměřovice - Letohrad.

Vlakem s přestupem v Ústí nad Orlicí do Verměřovic.

Verměřovice se nacházejí na železniční trati, která Vás doveze až do podhůří Kralického Sněžníku do Dolní Lipky. My, jsme vystupovali hned druhou zastávku. Verměřovice, známe jako Turecko. Proč Turecko? Dle informace z Wikipedie: Obci se říká „Turecko“, údajně podle události ze 17. století, kdy vesničané přihlíželi požáru místního statku a šafář na ně volal: „Nestůjte jako Turci a pojďte hasit!“ toliko informace z historie. Obcí protéká řeka Tichá Orlice, která pramení na kopci Jeřáb (1009 m.n.m.) poblíž obce Horní Orlice. Ale vraťme se k našemu výletu. Cyklostezka, která prochází obcí nás dovedla až k lesu, a dále ke kapli Panný Marie a Křížové cestě v Hůře. Po občerstvovací zastávce jsme pokračovali po cyklostezce až do Letohradu. V nádražní restauraci jsme se zastavili na oběd jak již mnohokrát.

Kde také proběhlo vyhodnocení a pak již následovala cesta domů.Počasí přálo turistice i nám, výlet se vydařil. Účast 6 turistů.

 

         Připravil I.P.

Připravujeme na červen …

 

17–21.6. Pobytový zájezd, Český ráj.

 

                                                                                                                      Připravil I.P.

                                             

Článek převzat z konference Vis-Imp

Vážení přátelé,

předkládám Vaší ctěné pozornosti výsledek klání SONS (za použití osoby svého prezidenta) s Českou televizí:

Žaloba na Českou televizi – konec seriálu

Jako každý pořádný seriál musí i ten náš dopadnout dobře, i když … jak se začne odvíjet ten nový, záleží na všech aktérech.

Letos jsem tu psal už dvakrát o žalobě Václava Poláška na Českou televizi pro diskriminaci. Zjednodušeně řečeno: žalobce požadoval, aby Česká televize v hlavních zpravodajských pořadech překládala slovem všechny cizojazyčné vstupy, které slovem obdrží tak, jak to dělala do roku 2011. Pro osvěžení paměti a podrobnější popis uvádím odkazy na předchozí dva příspěvky:

https://www.sons.cz/zalobanact (příspěvek z 24.1.2019) a https://www.sons.cz/Zaloba-na-CT-vysledky-ankety-P4006881.html

(příspěvek z 20.2.2019).

K 20. Únoru byl tedy na stole čtyřbodový návrh ČT, který téměř 80% respondentů v anketě odmítlo a pouhých 20% respondentů přijalo. Toto referendum ukázalo České televizi převažující náladu české nevidomé a slabozraké veřejnosti a žalobce usoudil, že díky tomu vznikne pravděpodobně prosto pro vyjednání příznivějšího kompromisu, než byl původní návrh ČT. Projevil tudíž osobní iniciativu a vyvolal jednání s hlavními aktéry žalované strany (bez právních zástupců) s rizikem, že druhá strana nabídku odmítne; a riziko vyšlo – hlavní aktéři se sešli a dojednali téměř hotovou variantu mimosoudního smíru. Posléze proběhlo i úřední prostředkování (mediace), ale tím vás nebudu zdržovat – bylo vlastně zbytečné a kdyby se bylo protáhlo jen o pět minut, stálo by obě strany hned několik tisíc korun. Následovalo doladění a podpis mimosoudní dohody, jejíž součástí byla i podmínka zpětvzetí žaloby. To vše se odehrálo koncem dubna a začátkem května.

Každého jistě zajímá, co dohoda o mimosoudním smíru obsahuje. Skládá se z pěti článků a my se budeme zabývat pouze věcným obsahem; formální součásti ponecháme k přečtení a zvážení stranám sporu.

V prvním článku je uvedena podstata žaloby. Druhý článek popisuje setkání u mediátorky; je slovem stvrzena první verze dohody o mimosoudním smíru a dojednání o tom, oč má být ještě doplněna a jak upřesněna.

Článek 3 obsahuje nejpodstatnější součást dokumentu, takže stojí za víceméně věrné ocitování:

„Mgr. Polášek a Česká televize se shodli v tom, že nemají zájem řešit vzájemný spor nadále soudní cestou a proto vyústilo jednání mezi Českou televizí a Mgr. Poláškem ve vzájemnou Dohodu o uzavření tohoto mimosoudního smíru:

Česká televize bude zařazovat do vysílání pořad „Zprávy ve 23“ s přemluvením cizojazyčné promluvy do češtiny, a to pilotně v průběhu měsíce května 2019 s garancí od června 2019.

Česká televize zařadí podcast, tedy zvukovou formu k pořadu Události, přístupnou na webu České televize, a to do …“ 21:00 téhož dne.

„Cizojazyčné promluvy v podcastu budou přemluveny do češtiny. Podcast bude pilotně zařazován od června 2019, s garancí od července 2019.“ „Česká televize využije platformu audiopopisů jako technickou platformu pro vysílání pořadu Události. Audiopopisy budou obsahově vybaveny tak, aby byly kvalitnější a vyhovovaly informačně lépe osobám se zrakovým postižením:

Odstraněno bude rušivé popisování záběrů a čtení jmen vyjadřujících se osob přes text reportáže.

Bude doplněn zvukově srozumitelný český hlasový překlad u cizojazyčných vyjádření.

Pro audiopopisy bude vyčleněna osoba s redakčním oprávněním, která bude na informační hodnotu „nových“ audiopopisů dohlížet. Opatření dle tohoto bodu bude pilotně realizováno od srpna 2019, s garancí od září 2019.“ „Obě strany vyjádřily vůli nadále spolupracovat na zkvalitňování zpřístupňování pořadů pro osoby s těžkým zrakovým postižením.

Do 10 dnů od podpisu této dohody o mimosoudním smíru se zavazuje Mgr.

Polášek ke zpětvzetí žaloby uvedené v článku 1.

Každá strana této dohody si nese jakožto účastník řízení své náklady řízení ze svého.“

Shrnuto a podtrženo: ve zprávách v sedm večer uslyšíme český překlad cizojazyčných zpravodajských vstupů přijatých slovem na zvukové stopě audiopopisu. V devět si budeme moci přehrát na internetu více či méně věrnou reprízu hlavních zpráv s českým přemluvením cizojazyčných vstupů bez použití speciální stopy (češtinu uslyší každý). A nakonec:

v jedenáct večer uslyšíme čerstvé zprávy s českým přemluvením cizojazyčných vstupů opět pro všechny.

Žalobci, jeho právnímu zástupci i našemu právnímu odborníkovi se shora uvedený kompromis jeví jako rozumný a přiměřený. Lze jen doufat, že ČT své závazky dodrží. Pokud nám všem mohu radit: nechme televizi vydechnout a nebazírujme pedanticky na termínech obsažených v dohodě – pár týdnů ve srovnání s uplynulými osmi lety povýšeného ignorování naší skupiny nás nezabije.

Rudolf Volejník

 

Poradna…

Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 06/2019

Dnešní poradenský článek je inspirován přáním některých diskutujících na e-mailové konferenci Inpora, abychom informovali o nové legislativní úpravě příspěvků pojišťoven na optické pomůcky a řešením zdaleka ne jednoho případu nešťastníka, který se ukvapil a naletěl nabídce na zlevnění elektřiny nebo plynu.

 

Jak je to s příspěvky pojišťoven na optické pomůcky od 1. srpna 2019?

Mediální bouřka kolem příspěvků na brýle (obruby i čočky) zasáhla i naši komunitu, pojďme se tedy podívat, na jaké brýle, komu a kolik budou zdravotní pojišťovny muset přispívat od srpna 2019, kdy nabude účinnosti příslušná část novely zákona o veřejném zdravotním pojištění (z. č. 48/1997 Sb.).

Úpravu příspěvků na brýlové obruby a brýlové čočky najdeme v kapitole 9. přílohy č. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění s názvem „zdravotnické prostředky pro pacienty s poruchou zraku. Ve stejné kapitole jsou upraveny i příspěvky na bílé hole, o nichž jsme v předchozích dvou článcích informovali a o nichž v době psaní tohoto článku žádné nové zprávy nemáme.

Největší poprask se v médiích strhl kolem skutečnosti, že pojišťovny přestanou hradit obruby brýlí. Je pravdou, že dosud měli všichni pojištěnci starší patnácti let nárok na příspěvek ve výši 150 Kč na jedny brýlové obruby jednou za tři roky a že tento příspěvek byl zrušen. I Od srpna 2019 však zůstávají zachovány příspěvky na brýlové obruby pro děti, do šesti let je nárok na 3 kusy ročně, od šesti do patnácti již jen na jedny obruby za rok, příspěvek za jeden kus činí vždy max. 261 Kč. Jde o částku bez DPH, ale DPH by měla být pojištěncům taktéž uhrazena.

U brýlových čoček pak uveďme alespoň několik příkladů, jak budou pojišťovnami hrazeny:

Příspěvek na jeden pár sférických tvrzených brýlových čoček za rok bude činit 261 Kč, nárok na něj mají děti do věku 6 let.

U brýlových čoček tórických tvrzených činí 522 Kč, nárok mají děti do šesti let na tři páry těchto čoček za rok.

Děti od šesti do patnácti let mají nárok jen na jeden pár těchto čoček za rok, příspěvek však činí 522 Kč.

U lentikulárních brýlových čoček činí příspěvek vždy 870 Kč, nárok na něj je podmíněn afakií nebo počtem dioptrií nad plus či mínus 10, děti do šesti let mají nárok na tři páry za rok, děti do 15 let na jeden pár ročně a od 15 let je nárok na příspěvek jednou za tři roky.

Na brýlové vysokoindexové čočky budou pojišťovny přispívat částkou 1739 Kč, a to pojištěncům s myopií, nad 10 dioptrií nebo osobám s poruchami centrálního zorného pole. Počet brýlových čoček je opět odstupňován věkem, děti do 6 let mají nárok na 3 páry, do 15 let na jeden pár ročně a nad 15 let jeden pár za tři roky.

Jako poslední položku tohoto zdaleka ne úplného výčtu uveďme nárok na brýlové čočky plastové hyperokulární, na něž mohou získat příspěvek děti do 18 let, a to na dva páry ročně, příspěvek může činit maximálně 1739 Kč. Dospělí mají nárok na tento příspěvek jednou za tři roky.

Kromě brýlových čoček zůstávají pro těžce slabozraké pojištěnce zachovány také příspěvky na dalekohledové systémy plus příslušenství, a to jak na blízko tak do dálky. Zde je však kromě předepsání oftalmologem nutné schválení revizním lékařem, příspěvek se poskytuje jednou za 7 let a činí 4348 Kč.

U asferických lup zvětšujících více než čtyřikrát je maximální úhradový limit stanoven na 1218 Kč, příspěvek schvaluje revizní lékař, nárok na něj je jednou za 5 let.

Zcela vypadl příspěvek na asferické lupy do čtyřnásobného zvětšení, který však činil symbolických 100 Kč.

Koho by současná úprava zajímala podrobně, doporučuji na serveru www.zakonyprolidi.cz vyhledat zákon o veřejném zdravotním pojištění pomocí čísla 48/1997 Sb. a zde vyhledat přílohu č. 3 a kapitolu 9. Tabulka je (alespoň s odečítačem Jaws) přístupná.

Celkově lze tedy, myslím, říci, že by od srpna tohoto roku nemělo dojít k nijak zásadnímu zhoršení dostupnosti optických pomůcek, Některé příspěvky oproti dosavadním jsou nepatrně nižší, zde však musím upozornit, že k uvedeným limitům je ještě třeba připočíst 15-ti procentní daň z přidané hodnoty, kterou pojišťovny uhradí.

Pokud bychom měli navrženou úpravu zhodnotit z hlediska osob s těžkým zrakovým postižením, (a není to úplně jednoduché, protože by k tomu bylo zapotřebí hlubších znalostí aktuálního trhu s optickými pomůckami), k žádnému dramatickému dopadu by dojít nemělo. Zachována je periodicita nároku, téměř i výše příspěvku, procesní stránka se nemění, tedy pomůcky předepisuje oftalmolog, u některých je nutné schválení revizním lékařem pojišťovny.

 

Ne každá změna dodavatele energií je výhodná pro spotřebitele

Je už celkem všeobecně známo, že změna dodavatele elektřiny nebo plynu se nemusí vždy vyplatit, naopak. V takových případech se mluví o tzv. energetických šmejdech, kteří v této oblasti začali „podnikat“ zpravidla jako zprostředkovatelé smluv mezi spotřebitelem – zákazníkem na jedné straně a dodavatelem energie na straně druhé.

Protože tyto firmy převážně opět cílily zejména na seniory a situace začala být neúnosná, rozhodlo se Ministerstvo průmyslu a obchodu změnit zákon o ochraně spotřebitele a skončit s praktikami jako jsou podomní aukce energií od těchto zprostředkovatelů neboli přeprodejců, triky s dárky jako jsou například žárovky „zdarma“ nebo nepřiměřené sankce při odstoupení od smlouvy. Ovšem nejspíš až od roku 2020.

Novelou má být například stanovena doba trvání smlouvy na dobu určitou mezi obchodníkem a spotřebitelem nanejvýš na 3 roky. Nyní tato doba není omezena vůbec. Po uplynutí 3 let bude smlouva automaticky považována za smlouvu na dobu neurčitou, což spotřebiteli umožní snazší odstoupení. Ve smlouvách na dobu určitou s automatickým prodloužením závazku také bývá záměrně nastavené příliš krátké časové období, ve kterém mohli spotřebitelé projevit svoji vůli neprodloužit smlouvu - nově bude spotřebitel oprávněn smlouvu vypovědět kdykoliv do 15. dne před uplynutím sjednané doby trvání smlouvy. Dále bude oprávněn bez jakékoliv sankce vypovědět smlouvu, jestliže prokáže, že odběrné místo přestal užívat nebo že nárok užívat odběrné místo vznikl jiné osobě.

Triky s dárky budou zakázány tak, že budou neplatné jakékoliv sankce plynoucí z toho, že smlouva skončila například výpovědí bez uvedení důvodu v zákonné lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. V praxi prodejci spotřebitelům vnucují třeba LED žárovky a i když spotřebitel stačí včas v této lhůtě smlouvu vypovědět, požadují za tyto „dárky“ zaplacení nemalé sankce v řádu tisíců korun.

        Ačkoliv se to i teď zdá jako samozřejmost, spotřebitel bude mít právo na bezodkladné písemné vyhotovení smlouvy a na poskytnutí kopie smlouvy nebo souhrnu podstatných náležitostí smlouvy. Protože spotřebitel uděluje zprostředkovateli plnou moc k jednání s dodavatelem energie, platnost těchto plných mocí má být omezena jen na šest měsíců. Podmínkou pro výkon zprostředkovatelské činnosti bude zápis do registru Energetického regulačního úřadu, který nad podnikateli s energiemi vykonává dohled.

Energetický regulační úřad doporučuje vždy dodržovat toto desatero:

 1. Nenechte se nikým do ničeho nutit. Vaše cesta za levnější elektřinou či plynem by měla začít vlastní aktivitou, nikoliv iniciativou obchodníka. Jestliže se přesto rozhodnete s ním jednat, udělejte si alespoň rámcovou představu o tom, čeho chcete dosáhnout. Pomohou internetové srovnávače, jeden nabízí ERÚ:
 2. http://kalkulator.eru.cz/
 3. Vždy se ptejte, zda se bavíte přímo s dodavatelem, nebo se zprostředkovatelem. Je v tom veliký rozdíl. Pro každého platí jiné právní předpisy, důležité rozdíly jsou zejména ve lhůtách pro odstoupení od uzavřených smluv. Dodavatel vlastní licenci na dodávky energií, zprostředkovatel jen nabízí (přeprodává) nabídky jednoho nebo více dodavatelů. Zprostředkovatel také může chtít exkluzivitu ke správě vašeho odběrného místa – pokud mu ji udělíte, vzdáváte se práva na vlastní volbu dodavatele po předem sjednanou dobu pod hrozbou sankce.
 4. Když někdo zvoní na vaše dveře a tvrdí, že je zaměstnancem ERÚ nebo ČOI, velmi pravděpodobně lže. Úřady energie neprodávají, nekontrolují faktury podomním způsobem apod. Stejné je to se zástupci distributorů, kteří sice kontrolují měřidla, energii ale neprodávají. Říká vám podomní prodejce, že přichází od vašeho současného dodavatele? Ať to dokáže. Nekorektní prodejci se často za velké dodavatele vydávají – osobně i po telefonu.
 5. Je u vás podomní prodej omezený vyhláškou a podomní prodejce zákaz porušil? Obraťte se na městskou policii.
 6. Volá někdo na váš telefon, píše na mail? Ptejte se, odkud má kontakt a zda disponuje vaším souhlasem pro zasílání obchodního sdělení. Jestliže souhlas nemá, hlaste jednání podnikatele na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/). Během telefonického hovoru se k ničemu se nezavazujte.
 7. Neberte si dárky, odmítněte služby „za určitých podmínek zdarma". Známým příkladem zneužití „dárků" jsou LED žárovky nebo neplacené poradenství. Stačí vypovědět smlouvu ve lhůtě, kdy vám to energetický zákon umožňuje bez sankce, ale prodejce či zprostředkovatel vám „dárky", zakoupené podle občanského zákoníku, zpoplatní.
 8. Nikdy se nezavazujte, že podepíšete smlouvu, kterou ještě nemáte k dispozici. Do telefonu žádnému prodejci neříkejte „ano", protože smlouvu lze uzavřít i telefonicky. Pokud se přihlašujete do aukce, vybírejte takovou, která umožňuje finální nabídku nepodepsat (samozřejmě bez sankce).
 9. Nikdy nepodepisujte nic (smlouvu, plnou moc, přihlášku atp.), co jste si důkladně nepřečetli a úplně nepochopili. Pokud cokoliv nepochopíte, ptejte se. Teprve až všemu porozumíte, rozhodněte se, zda podepíšete.
 10. Nebuďte pasivní! Případné spory s dodavatelem neodkládejte, řešte je hned zpočátku. Jestliže dodavatel nereaguje nebo vy s navrhovaným řešením nesouhlasíte, obraťte se na ERÚ. Jestliže jde o problém se zprostředkovatelem, pomoci může Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Pokud nevíte, s kým jste jednali, obraťte se na jeden z obou úřadů, podnět si předají.
 11. Pamatujte si, že od smlouvy o dodávkách energií, kterou jste uzavřeli mimo provozovnu držitele licence, můžete bez jakýchkoliv sankcí odstoupit do 14 dní od uzavření nebo ji vypovědět nejpozději 15. dne po zahájení dodávek.

 

Závěrem upozorňujeme ještě na stanovisko Nejvyššího soudu ČR Cpjn 200/2013 ze dne 11. 12.2013, týkajícího se spotřebitelských smluv, podle kterého je „ujednání o smluvní pokutě vedlejším ujednáním, které není typickou součástí smlouvy … Za situace, kdy stíhá povinnost hradit smluvní pokutu v případě porušení smluvních povinností výlučně spotřebitele, nikoli poskytovatele služby, lze uzavřít, že jde o ujednání představující, i vzhledem k poměru výše smluvní pokuty k výši (významu) jí zajištěné povinnosti, významnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran, a to k újmě spotřebitele. Poskytovatel přitom nemohl rozumně očekávat, že by spotřebitel s daným ujednáním souhlasil v případě individuálního sjednání smlouvy. Ujednání o smluvní pokutě je proto neplatné podle § 55 odst. 2 obč. zák.“

 

Za Sociálně právní poradnu SONS v Praze

Luboš Zajíc a Václava Baudišová

Plné znění článku převzato z konference Vis-Imp.

 

Naši sponzoři Města a Obce

 

 

Naši činnost finančně podporuje: Krajský úřad Pardubického kraje.

Město: Česká Třebová, Bystré, Letohrad, Ústí nad Orlicí a Svitavy,

Obce: Trpík, Hradec nad Svitavou, Semanín, České Libchavy, Němčice a Opatovec.

Za finanční podporu všem děkujeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.

v České Třebové a jejich příznivců.