IN-OK z České Třebové 3/2020

Publikováno 08.04.2020 09:36 Odbočka Česká Třebová


Obrázek

-                                                                                        -

 

 

INTERNETOVÉ OKÉNKO

 1. vydání v roce 2020

 

 

 

Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.

v České Třebové

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTY:

        Adresa:     OO SONS ČR z.s., Mlýnská 900, 560 02 Česká Třebová 

        Telefon:    465 535 325,   mobil:   607 657 188

@        email: ceskatrebova-odbocka@sons.cz

www   Články a fotografie naleznete na www.sons.cz/ceskatrebova 

 

Provozní doba:

Pondělí       9:00→12:00  ↔  14:00→16:30hod.

Středa         9:00→11:30  ↔  12:30→16:30hod.

Osobní schůzky si prosím rezervujte telefonicky předem, abychom Vám

mohli poskytnout co nejkomplexnější služby a poradenství.

 

 

Rada oblastní odbočky...

 

Předseda:                      Ivo Psota

Místopředsedkyně:       Marie Svobodová

Pokladní:                       Elenka Simonová

 

 

UZAVŘENÍ ODBOČKY

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu Vládou ČR oznamujeme, že z tohoto důvodu bude naše pracoviště UZAVŘENO až do odvolání.

Pracovníci budou výkon svých činností zajišťovat převážně z domova.

V případě potřeby nás kontaktujte telefonicky, nebo emailem na níže uvedených kontaktech.

Vážení přátelé, dámy a pánové, přinášíme Vám OKÉNKO na druhé čtvrtletí tohoto roku, roku který se jistě zapíše hluboko do naší paměti. Náš bulletin je dnes obsahově úplně jiný, než jste zvyklí. Proč, to víme všichni velmi dobře! Krátce Vám nastíním, co jsme připravovali a co bohužel nic z toho se neuskuteční. Bylo nutno odvolat zamluvený autobus jednak na koncert v Blansku, tak poznávací zájezdy plánované na květen a červen. Kdy jsme měli navštívit v rámci exkurze například ukázkový velkokapacitní skleník, elektrárnu, zámek a další zajímavosti. Odvolali jsme připravený Den otevřených dveří a také Velikonoční posezení. Svou činnost zahájili a záhy přerušili turisté, stihli pouze dvě vycházky.

Doufáme, že tato nepříznivá doba nás brzy opustí a my se budeme s Vámi opět scházet při Vašich oblíbených aktivitách.  Dnes věříme, že jste všichni v pořádku a mimo přátel Vám nic nechybí.

 

 

NEJSTE NA TO SAMI

Přinášíme Vám, našim klientům a čtenářům souhrn důležitých informací, které se mohou hodit v momentálně nastalé situaci.

V těchto nelehkých časech, nabízí naše města, obce a různé dobrovolnické spolky pomoc při obstarávání nezbytných nákupů. Jedná se o potraviny, léky a drogistické zboží.

Podmínky pro nákup jsou v jednotlivých městech obdobné. Z pravidla si v daném čase zavoláte, u operátora linky objednáte a  dohodnete předání a platbu. Níže naleznete důležitá telefonní čísla, kde lze nákupy sjednat.

 

Česká Třebová  8-10hod    465 500 139       Město Č. Třebová

Králíky                 10-12hod  777 474 353       Sociální služby

Lanškroun          7-9hod       703 309 125       SDH Dolní Třešňovec.

Letohrad                                731 402 326       Caritas

                                               734 769 711       Caritas

Litomyšl              8-10hod    605 929 273       Město Litomyšl.

Mor. Třebová                        734 797 499       Charita M.Třeb.

Svitavy                                   461 550 221       Město Svitavy

Ústí nad Orlicí     8-10hod    736 516 276       Město Ústí n. Orl

                                               736 516 277       Město Ústí n. Orl

Žamberk                                775 298 646                 Soc. úřad Žamberk

 

DÚLEŽITÉ AKTUALITY

 • Sdělení České pošty.

Důchody se budou donášet do domácností všem důchodcům i těm, kteří si dochází na pobočky. Prosíme důchodce, aby si na svůj důchod vyčkali doma , poštovní doručovatelka Vám důchod donese. Donáška proběhne z pravidla 1. den po datu splatnosti. Tato změna je platná do odvolání.

 

 • Nový kanál České Televize

Česká televize v pondělí 23. března spustí dočasný program pro seniory, který má být jejich společníkem v době koronavirové epidemie.

Vysílání začne v pondělí 23. března. Stanice ČT3 bude vysílat denně od 9 do 17:25 hodin. Objeví se v klasickém pozemním vysílání přes anténu a také v nabídce satelitních, internetových a kabelových operátorů.

 • Rehabilitační a rekvalifikační středisko Dědina v Praze

nabízí členům SONS, možnost dodání roušek, které tam šijí.

S přiměřeně vysokými požadavky nechť se soukromé osoby obracejí na adresu elektronické pošty dedina@dedina.cz Do svých požadavků vždy uveďte přesnou poštovní adresu. Středisko Vám určitě podle svých skromných sil a pevného odhodlání vyhoví.  Společně zlého, nezvaného hosta od našich dveří rázně odeženeme.

 

Klub TURISTIKY

Pěší trasa byla naplánována na rozumných 8 km.

Cílem byla přírodní rezervace Králova zahrada, která se nachází v lesích mezi obcemi Semanín a Opatov.

Sraz na vlakovém nádraží kolem deváté hodiny. Vlakem jedeme do stanice Semanín zastávka, je to první stanice na trati směr Svitavy a dále Brno. Mnoho spojů zde nezastavuje, více méně to je pro obyvatele chatové oblasti, výletníky a na podzim pro houbaře. Do vesnice to je ze zastávky poměrně daleko, ale co tam je blízko, je les ještě nezničený kůrovcem.

Našim cílem byla přírodní rezervace, ve které v tuto dobu rozkvétá neskutečné množství Bledule jarní.

Po vystoupení z vlaku jsme se vydali po turistické značce a následně po cyklotrase do lesa. Pohodová procházka probouzející se jarní přírodou, čerství vzduch byl skutečně balzám na duši. Ušli jsme necelé tři kilometry a dostali jsme se k lesní cestičce a ta nás dovedla až k cíli našeho putování. Z dálky, při pohledu mezi stromy,  vše vypadalo, jako by tam ležel sníh, až z kratší vzdálenosti se daly rozeznat květy Bledulek. Jedná se o bylinku, která vykvétá brzy z jara a roste převážně na podmáčených půdách. Po nezbytném fotografování a nabažení se této krásy jsme se vydali směrem Opatov, kde nás čekal oběd v Opatovské hospodě. Posilněni jsme vyšlápli na závěrečnou část a to na nádraží ČD - zastávka Opatov což je od restaurace asi kilometr. Výlet se nám vydařil, počasí nám přálo a při loučení a pokřiku třikrát hurá naším výletům se všichni těšili na další turistování.

 

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ PORADNA

Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 03/2020

 

V březnovém článku se s námi nejprve kolegyně JUDr. Baudišová podělí o informace týkající se popírání otcovství; k napsání této stati ji vedl konkrétní případ z její advokátní praxe. Druhou část budou tvořit informace o daních z příjmů a slevách z daně souvisejících se zdravotním postižením.

Popírání otcovství

Už staří Římané věděli, že „matka je vždy jistá, otec nejistý“ („mater semper certa pater incertus“). Římské právo také zavedlo zásadu „vigilantibus iura scripta sunt“ aneb „práva náleží bdělým“, tedy těm, kdo se o svá práva starají. Oboje se sešlo v jednom současném případu, kterým jsem se v nedávné době zabývala. Muž společně s matkou dítěte uznal otcovství a později začal o svém otcovství pochybovat. Genetický test jeho otcovství vyloučil. Jenže zákonná lhůta pro popření otcovství mu uplynula a bylo na úvaze soudce, zda mu zmeškání lhůty promine. Soudce dal naštěstí palec nahoru. Jinak by muž nesl dlouholetou rodičovskou zodpovědnost za cizí dítě. Jaká jsou naše dnešní česká pravidla?

Podle občanského zákoníku se za otce považuje:

 1. manžel matky, narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do 300. dne od zániku manželství; je-li žena znovu provdaná, je podle práva otcem vždy manžel pozdější, i když se dítě narodilo před uplynutím této doby, nebo
 2. muž, který před soudem prohlásil, že je otcem dítěte, které se narodilo vdané nebo rozvedené ženě v době mezi zahájením řízení o rozvodu manželství a 300. dnem po rozvodu manželství za podmínky, že manžel nebo bývalý manžel prohlásil, že není otcem dítěte a matka se k oběma těmto prohlášením připojila, nebo
 3. muž, který dal souhlas k umělému oplodnění u dítěte počatého umělým oplodněním a narozeného neprovdané ženě, nebo
 4. muž, který společně s matkou na matrice nebo před soudem prohlásil, že je otcem, jestliže otcovství nebylo určeno třemi výše uvedenými způsoby.

Jedná se o zákonné vyvratitelné domněnky, kdy platí fikce otcovství, tu je ale možné u soudu důkazně vyvrátit.

Jestliže otcovství nebylo určeno ani jedním ze čtyř shora vypočtených způsobů, může ho také po důkazním řízení určit rozsudkem soud, samozřejmě jen na návrh toho, komu zákon toto právo dává, což je matka, dítě a muž, který tvrdí, že je otcem. Pozoruhodná je situace, kdy vdaná žena neotěhotní s manželem, ale s jiným mužem a po narození dítěte nedojde ke konsenzu matky, jejího manžela a biologického otce popsanému výše pod bodem 2., například už jen proto, že matka neví, nechce vědět nebo mlčí o tom, kdo je skutečným otcem dítěte. V takovém případě nemá biologický otec žádnou právní možnost domoci se svých rodičovských práv.

Lhůty pro popření otcovství

Otcovství určené domněnkou je možné vyvrátit ve zvláštním soudním řízení o popření otcovství. A není dobré otálet. Občanský zákoník totiž pro podání žaloby o popření otcovství striktně stanoví šestiměsíční lhůtu. Po jejím marném uplynutí je nejdříve nutné žádat soud o prominutí zmeškání lhůty. Soud může a nemusí vyhovět.

Rozdílně je ovšem pro různé účastníky stanoven počátek běhu lhůty pro podání žaloby o popření otcovství:

 • manžel má toto právo do šesti měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech zakládajících důvodnou pochybnost, že je otcem dítěte, které se narodilo jeho manželce, nejpozději ho však může uplatnit do šesti let od narození dítěte - předpokládá se totiž už pevně vytvořená vazba s dítětem v tomto věku
 • matka může popřít, že otcem dítěte je její manžel, do šesti měsíců od narození dítěte
 • muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, může otcovství k dítěti popřít do šesti měsíců ode dne, kdy bylo takto otcovství určeno a stejné právo má i matka.

Závěrem: důvodem pro prominutí zmeškání lhůty jsou slovy zákona neurčité pojmy „zájem dítěte“ a „veřejný pořádek“. Zájem dítěte je pochopitelný, ale opravdu nevím, co má veřejný pořádek společného s těmito ryze soukromými, intimními spory mezi mužem a ženou. Každopádně vždy lze použít jednu ze základních zásad občanského práva – totiž že právo má být v souladu s morálkou.

Daňové přiznání k dani z příjmů

Opět nastává čas, kdy některé z nás čeká povinnost podat daňové přiznání. Tomu, kdo je musí podávat a kdo ne, jsme se v našich článcích věnovali již několikrát, zde tedy jen velmi stručná rekapitulace:

 • daňové přiznání podávají  téměř všichni, jejichž příjmy podléhající dani přesáhly 15 000 Kč za rok, s výjimkami uvedenými níže;
 • daňové přiznání musejí sami podat ti, kdo měli uzavřený „klasický“ pracovní poměr současně s více než jedním zaměstnavatelem;
 • ti, kteří sice pracovali pouze na tzv. klasický pracovní poměr u jednoho zaměstnavatele, ale z jakéhokoliv důvodu u něj nepodepsali prohlášení k dani (známý růžový formulář);
 • daňové přiznání musejí podat i ti zaměstnanci, kteří sice podepsali prohlášení k dani, ale kromě zaměstnání měli další zdanitelné příjmy přesahující 6 000 Kč. To se však netýká příjmů zdaňovaných tzv. srážkovou daní, např. odměn z dohod o provedení práce, kdy měsíční odměna nepřesáhla 10 000 Kč. Za tyto osoby může podat roční zúčtování zaměstnavatel, u něhož naposledy podepsali prohlášení k dani;
 • daňové přiznání pochopitelně nepodávají ti, jejichž všechny příjmy jsou osvobozenými od daně, typicky tedy např. poživatelé většiny invalidních a starobních důchodů, příjemci příspěvku na péči, atp;

Některé slevy z daně

Vzhledem k dotazům kladeným v naší poradně považuji opět za užitečné uvést seznam slev z daně, které souvisejí se zdravotním postižením poplatníka či jeho blízkých osob. Tedy podle ustanovení § 35ba zákona o daních z příjmů lze jako slevu z daně uplatnit následující položky:

 • základní slevu ve výši 24 840 Kč na poplatníka – tato sleva se tedy týká úplně každého;
 • slevu na manžela ve výši 24 840 Kč na manžela žijícího s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč;
 • je-li manželovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka 24 840 Kč na dvojnásobek. Do vlastního příjmu manžela se nezahrnují dávky státní sociální podpory, dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna, dávky osobám se zdravotním postižením, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči a některé další příjmy. Invalidní i starobní důchod se však započítává;
 • základní slevu na invaliditu ve výši 2 520 Kč, je-li poplatníkovi přiznán invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně;
 • rozšířenou slevu na invaliditu ve výši 5 040 Kč, je-li poplatníkovi přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně. Slevy na invaliditu lze uplatnit i u poplatníků, jejichž invalidní důchod se přeměnil na starobní;
 • slevu na držitele průkazu ZTP/P ve výši 16 140 Kč, je-li poplatníkovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P.

Zvýhodnění na vyživované dítě

Jako daňové zvýhodnění může poplatník uplatnit i slevu na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti, a to ve výši 15 204 Kč ročně na jedno dítě, 19 404 Kč ročně na druhé dítě a 24 204 Kč ročně na třetí a každé další dítě. Tuto slevu lze čerpat formou daňového bonusu, tedy i v případě, že nám celkové zvýhodnění vyjde vyšší, než vypočtená daň. Platí zde však určitá omezení. Poplatníkovy zdanitelné příjmy musely za rok přesáhnout šestinásobek minimální mzdy (tedy 80 100 Kč), přičemž do těchto příjmů se započítávají příjmy ze závislé a samostatné výdělečné činnosti, příjmy z kapitálového majetku a pronájmu se nezapočítávají. A maximum bonusu činí 60 300 Kč.

Na dítě, kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P, činí sleva dvojnásobek. Ovšem celkový limit bonusu se v tomto případě nezvyšuje.

Dokdy a jak podat daňové přiznání

Daňové přiznání je třeba podat do 1. dubna, resp. do prvního července tehdy, užívá-li daňový poplatník služeb daňového poradce, což ovšem musí opět být do 1. dubna doloženo příslušnému finančnímu úřadu plnou mocí udělenou daňovému poradci.

Daňové přiznání je možné podat klasicky (v papírové) podobě, tedy s vlastnoručním podpisem poplatníka, takto může být předáno buď osobně v podatelně, nebo  zasláno poštou (pochopitelně doporučeně, popř. raději s dodejkou).

Ale zvolit je možné i poněkud progresivnější způsoby vyplnění. Interaktivní excelovské formuláře můžete najít např. zde:

https://www.idnes.cz/finance/dane/dane-2019-dan-z-prijmu-online-formulare-interaktivni-tiskopis-idnes-cz-prehled-o-prijmech-a-vydajich.A200114_115719_p_dane_sov

Tyto formuláře se mi však s mým poněkud zastaralým softwarovým vybavením bohužel nejevily pro nevidomé uživatele přístupné.

Další on-line formuláře, nejen pro podání daňového přiznání daně z příjmů fyzických osob, lze nalézt  na daňovém portálu, zde:

https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces

Ani u těchto formulářů bohužel nelze mluvit o stoprocentní přístupnosti, ale leccos zde nevidomý daňový poplatník sám vyplnit zvládne. Funkcí, která mě na formulářích z tohoto portálu těší, je možnost celé daňové přiznání i s přílohami poslat skrze datovou schránku přímo finančnímu úřadu.

Co nejhladší vyplňování daňových přiznání, a hlavně co nejnižší daň za pražskou Sociálně právní poradnu SONS přeje

Luboš Zajíc

Převzato z www.sons.cz/pravni

 

 

Naši sponzoři Města a Obce

 

 

Naši činnost finančně podporuje: Krajský úřad Pardubického kraje.

Město: Česká Třebová, Bystré, Letohrad, Ústí nad Orlicí a Svitavy,

Obce: Hradec nad Svitavou, Semanín, České Libchavy, Němčice, Trpík a Opatovec.

Za finanční podporu všem děkujeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.

v České Třebové a jejich příznivců.