EET a nevidomí

Publikováno 10.04.2017 14:42 Volejník Rudolf


   

 

EET nesmí nikoho omezit v podnikání, shoduje se MF se zástupci nevidomých a slabozrakých

S blížícím se startem třetí a čtvrté fáze elektronické evidence tržeb (1. března 2018 / 1. června 2018), kam spadají mimo jiné činnosti vykonávané také zrakově postiženými podnikateli, jedná Ministerstvo financí se zástupci nevidomých a slabozrakých o úskalích a řešeních elektronické evidence tržeb pro tuto skupinu. Na základě jednání, která zástupci rezortu vedou jak se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých (SONS), tak s Národní radou osob se zdravotním postižením, bude připraveno dočasné zproštění nevidomých a slabozrakých z povinnosti vést EET. „Zda bude toto dočasné zproštění rozšířeno na trvalé vyjmutí této skupiny, bude záležet na dostupnosti vhodných pokladních řešení a referencí, které na tato řešení od zrakově postižených získáme,“ uvedl ministr financí Andrej Babiš s tím, že si nesmírně váží toho, že nevidomí nelpí na automatické výjimce, ale aktivně přicházejí s nápady, jak se s evidencí tržeb ve své komunitě důstojně vypořádat.  

„Oslovili jsme Ministerstvo financí jménem zrakově postižených živnostníků, kterých je například mezi maséry, čalouníky, keramiky, košikáři, výkonnými hudebníky a učiteli hudby nezanedbatelný počet. Věděli jsme, že sloučit novou zákonnou povinnost se závažným zrakovým hendikepem nebude snadné. Díky naší iniciativě a přístupu Ministerstva financí se daří nalézt vhodný kompromis,“  říká viceprezident SONS Rudolf Volejník. „SONS podporuje dočasné zproštění nevidomých a hluchoslepých z povinnosti vést EET; toto zproštění by se optimálně týkalo nevidomých, prakticky nevidomých a hluchoslepých držitelů průkazu ZTP/P opatřených piktogramem slepoty a hluchoslepoty. Dočasnost výjimky není podmíněna přesnou lhůtou a odvíjí se od přiměřeného uzpůsobení příslušných přístrojových a programových prostředků. Jestliže Ministerstvo financí navrhne prostřednictvím vládního nařízení trvalé vynětí nevidomých OSVČ z povinnosti vést EET, SONS bude i takové rozhodnutí samozřejmě respektovat,“ dodal Rudolf Volejník.  

Předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václav Krása upozornil, že mezi zrakově postiženými je velké množství takových, kteří moderní technologie vůbec nepoužívají, a adaptace na online pokladní zařízení pro ně může být nepřiměřenou překážkou podnikání. „Pokud se žádné z řešení neukáže jako použitelné a dostupné, budeme požadovat trvalé vynětí nevidomých OSVČ z povinnosti vést EET. Je potřeba vzít také v úvahu skutečnost, že jsou nevidomí podnikatelé, kteří současně mají poruchu sluchu. Pro tyto osoby bude velmi obtížné zajistit jakékoli technické řešení, protože jejich schopnost využití moderních elektronických zařízení je velmi nízká. Proto budeme tuto věc bedlivě sledovat,“ řekl Václav Krása.  

Náměstkyně ministra financí pro daně a cla Alena Schillerová uvedla, že Finanční správa intenzivně pracuje na tom, aby byl Daňový portál i informační web www.etrzby.cz pro zrakově postižené občany plně přístupný. To se netýká jen zrakově postižených podnikatelů, ale například i účetních nebo daňových poradců. Současně je Ministerstvo financí a Finanční správa připravena poskytnout zrakově postiženým podnikatelům školení a další informační podporu.

„Klíčová pro rozhodnutí o trvalém vyjmutí této skupiny podnikatelů z EET je samozřejmě dostupnost pokladních řešení. Již dnes se hlásí firmy, které chtějí nabízet řešení EET pro nevidomé podnikatele zdarma nebo za nízkou cenu. To, že se někteří nevidomí podnikatelé sami chtějí aktivně do EET zapojit, ve mně vzbuzuje obdiv a respekt,“ dodala Alena Schillerová.

 

10. dubna 2017

Ing. Michal Žurovec

Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace MFČR

 

Rudolf Volejník

Viceprezident a tiskový mluvčí SONS

 

Mgr. Václav Krása

Předseda NRZP ČR