Dny umění nevidomých na Moravě

Publikováno 10.03.2015 10:27 Králová Taťána


Obrázek
Dne: 01.04.2015
Kde:

Tradiční festival nevidomých na Moravě

 

Letos v období duben – září se uskuteční již 21. ročník Dnů umění nevidomých na Moravě. Hlavním organizátorem této každoroční kulturní události je SONS a pořádá jej ve spolupráci s krajskými a městskými úřady v příslušných místech, kulturními a školskými zařízeními, místními odbočkami SONS a dalšími subjekty.

Festival uměleckých výtvorů nevidomých a těžce zrakově postižených se pravidelně koná na různých místech Moravy a prezentuje jejich práce keramické, malířské i hudební tvorbu. Mezi účinkujícími jsou nejen čeští, ale i zahraniční umělci. Každý rok se představují tvůrci z některé z evropských zemí. V letošním roce se mohou návštěvníci těšit na Sally Booth z Velké Británie.

Sally Booth je zrakově postižená vizuální umělkyně, která žije a pracuje v Londýně. Sama o sobě říká, že zrakové postižení se stalo významným faktorem v její umělecké a profesní kariéře. Jejím zájmem je ve své práci vyjádřit radosti každodenního života. Její dílo zahrnuje různé výtvarné formy. Soudobý styl je zastoupen např. cestovními skicáky či kresbami na papírové ruličky, tvoří však i tradiční zátiší. Stále více pracuje také s fotografií, grafikou a filmem.

Svá umělecká díla pravidelně vystavuje po celé Velké Británii i v zahraničí, např. v Japonsku, Jižní Koreji, Singapuru, USA a Belgii. Kromě umělecké činnosti se věnuje výuce kresby a malby a mentoringu v oblasti odborného poradenství pro začínající výtvarné umělce se zdravotním postižením.

Moravská výstava Sally Booth je putovní. V dubnu se uskuteční v zámku Kinských v Lešné poblíž Vsetína, v květnu pak přijede Sally na vernisáž do Knihovny města Ostravy, kde budou její díla vystavena po dobu jednoho měsíce. V červnu se mohou zájemci seznámit s tvorbou britské umělkyně v Opavě, v červenci ve Zlíně, v srpnu v Novém Jičíně a v září pak v Olomouci. V rámci této výstavy bude představena i keramika z dílny Kateřiny Rathúské, rodačky z Uherského Brodu.

Návštěvníky festivalu kromě uvedené výstavy čeká řada koncertů nevidomých či slabozrakých umělců a dalších zajímavých akcí.

 

Zatím jsou naplánovány tyto akce:

 

Mohelnice

24. 3. Podej ruku knížce (knihovna), kde budou prezentovány knihy pro nevidomé v Braillově písmu. I zde bude vyhlášena výtvarná soutěž (pro základní školy) Světem s bílou holí (její výsledky budou prezentovány na vernisáži v knihovně Šumperk dne 21. 5.)

 

Vsetín

11. 4. Koncert Milana Hradila s hosty (restaurace Bečva)

 

Nový Jičín

17. 4. Koncert Ráchel Skleničkové (Sál evangelického sborového domu, Janáčkovy sady 1 od 17:00 hodin)

 

Kopřivnice

18. 4. Koncert Ráchel Skleničkové (Kulturní dům Kopřivnice, Malý hudební sál od 17:00 hodin)

 

Blansko

23. 4. koncert Milana Hradila

 

Olomouc

5. 5. – 30. 6. výstava obrazů Jonathana Huxleyho (Knihovna města Olomouce)

2. 6. Kytarový recitál (Mozartův sál Moravské filharmonie od 18:00 hodin, hrají Jiří Jelínek a Filip Moravec)

 

Šumperk

21. 5. Vernisáž obrázků a vyhlášení soutěže Světem s bílou holí. Vystoupí Milan Hradil. Bude spojeno s Kávovým festivalem (pro seniory), který se pořádá v rámci komunitního plánování knihovny (Městská knihovna)

Další akce: Výstava výrobků zrakově postižených klientů z kroužků, které SONS pořádá

3. 9. Výstava akvarelů z pozůstalosti výtvarníka Josefa Ludského (knihovna), při vernisáži vystoupí nevidomý umělec

 

Rožnov pod Radhoštěm

29. 5. poděkování maminkám – koncert skupiny nevidomých hudebníků a zpěváků Kyklop band s hostem Radkem Žaludem (Domov pro seniory od 14:30 hodin)

 

Přerov

28. 6. Koncert tria Makabara (Přerovský zámek od 17:00 hodin)

 

Opava

červen: koncert v Domě sv. Cyrila a Metoděje pro nevidomé ve Vlaštovičkách či v domě seniorů

 

Valašské Meziříčí

23. 7. letní koncert nevidomých a slabozrakých zpěváků z celé republiky pod názvem Vokál klub při SONS ČR Praha (Hospic Citadela)

 

Lhotka nad Bečvou

21. 8. Ukončení léta – koncert nevidomého zpěváka Radka Žaluda (sportovní areál FC)

 

Záměrem festivalu, který se poprvé konal v roce 1995, je představit co nejširšímu publiku nadané zrakově postižené umělce a přesvědčit je tak o tom, že nevidomý člověk má pouze ztížené zrakové možnosti, ale jinak je zcela schopen být nedílnou součástí společnosti.

Přejeme si, aby letošní ročník Dnů umění nevidomých na Moravě byl stejně úspěšný jako ročníky předešlé a těšil se hojné návštěvnosti z řad co nejširší veřejnosti.

 

Marie Svobodová