DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Publikováno 21.10.2022 07:57 Odbočka Praha západ a KC Vrchlická


Začíná: 08.11.2022 09:00
Končí: 08.11.2022 17:00
Kde: Praha

Milí přátelé,

zapsaný spolek Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR a obecně prospěšné společnosti Tyfloservis a TyfloCentrum Praha

si Vás dovolují pozvat na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DOMU SLUŽEB PRO NEVIDOMÉ Krakovská 21, Praha 1

Kdy: v úterý 8. listopadu 2022 od 9:00 do 17:00 hod.

Rádi Vás uvítáme v centru poskytujícím specifické služby nevidomým a slabozrakým.

Uvidíte speciální učebny, odborná pracoviště i klubové prostory, ve kterých se nevidomí učí dovednostem nezbytným pro jejich plnohodnotný život.

Vás, kteří již využíváte některé z našich služeb, zveme: Pojďte se podívat mezi nás a na místa, kde ony  služby vznikají a odkud jsou z velké míry i realizovány.

Pokud jste zrakově postižený a žádnou ze služeb ještě neznáte, přijďte se s nimi osobně seznámit a poslechnout si něco o tom, co všechno a jak pro Vás nabízíme.

Po celý den bude možné navštívit mnohá pracoviště, odborné kabinety a setkat se s pracovníky pořádajících organizací.

S čím vším konkrétně se můžete u nás v daný den seznámit, najdete níže v tomto emailu.

 

Na setkání s Vámi se těší představitelé služby poskytujících organizací:

Mgr. Luboš Zajíc, prezident SONS ČR, z. s.,

ThDr. Eva Machová, Th.D., ředitelka Tyfloservisu, o.p.s. a

Michal Maišl, ředitel TyfloCentra Praha, o.p.s.          

Co Vás letos u nás čeká?

  • ukázka pomůcek pro výuku a běžný život zrakově postižených (cvičná kuchyň, lupy, kompenzační pomůcky atd.) - Tyfloservis
  • prohlídka počítačové učebny a vyzkoušení speciálních programů pro nevidomé
  • prezentace služeb Navigačního centra SONS pro nevidomé a slabozraké
  • představení Knihovny digitálních dokumentů SONS - www.KDD.cz
  • předvedení navigačních systémů orientace na ulici
  • vyzkoušení chůze s bílou holí
  • ukázka speciálních pomůcek pro zrakově postižené (prodejna tyflopomůcek SONS)
  • speciální zvuková střelba
  • haptická výstava „Zoo všemi smysly” s možností poznat svět fauny jinak než zrakem (ZOO Praha)

 

Informace pro školy a instituce:

V případě, že se rozhodnete pro návštěvu našeho dne otevřených dveří jako skupina, prosíme Vás o potvrzení účasti předem do 1. 11. 2022 na tel. 778 768 390 nebo e-mail: svab@sons.cz

Děkujeme.

Kontakty:

Tel.: 221 462 462

E-mail: sons@sons.cz

Více o našich organizacích se můžete dozvědět:

www.sons.cz

www.tyfloservis.cz

praha.tyflocentrum.cz

www.bilapastelka.cz

www.facebook.com/sonscz

www.facebook.com/bilapastelka

www.facebook.com/Tyfloservis