Pošty a jejich zpřístupnění


Bezbarier-logo (jpg; 14 KB)

 

Pošty a jejich zpřístupnění

 

Problém úprav místní pošty z hlediska bezbariérového užívání zrakově znevýhodněnými klienty následující informace.

 

  1. Z iniciativy Metodického centra odstraňování bariér SONS bylo před více než 5 roky cca 400 pošt na území Čr dodatečně vybaveno dálkově aktivovanými akustickými orientačními majáky a v případě potřeby i umělými vodicími liniemi v hale k určené přepážce s přednostním odbavením zrakově znevýhodněných klientů (tedy držitelů průkazů ZTP/P z titulu zrakové vady). Současně vedení České pošty, a.s. rozšířilo pro pracovníky pošt leták Tyfloservisu s jednoduchým návodem, jak s takovými klienty komunikovat, aby se předešlo vzájemným nedorozumněním. Písemná dohoda o zajišťování chodu těchto opatření však nebyla uzavřena.

 

  1. Pro nové stavby a stavební rekonstrukce občanského vybavení (a to pošty jsou) platí od r. 2001 vyhláška 369/2001 Sb., nahrazená vyhl. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Jedná se o jednu z prováděcích vyhlášek stavebního zákona!!

     

    Z § 1, odst. 1 a § 2, odst. 1, písm. b) zmíněné vyhlášky plyne, že rekonstruovaná pošta musí být bezbariérově přístupná. Požadavky na technické řešení pro zrakově znevýhodněné stanoví body 1.2.0., 1.2.1., 1.2.8. a 1.2.9. přílohy č. 1 k této vyhlášce. Zkrátka vybavení akustickým majákem a v případě potřeby i umělou vodicí linií je v tom případě povinnost daná zákonem. Vyhrazení konkrétní přepážky pro přednostní obsloužení všemi možnými službami pošty zrakově znevýhodněných klientů je pak logické organizační opatření, odstraňující diskriminaci těchto klientů, pro něž je vyvolávací zařízení nepoužitelné.

     

  2. Proto Vám doporučuji jménem               SONS vedení pošty v tomto smyslu oslovit.

 

K tomu ještě doplňuji:

Vodicí linie je možno zařídit svépomocí z materiálů již dříve na té poště použitých. Je to zdaleka nejlacinější, pokud si to jsou schopni zajistit. Při tom mi není znám případ, že by o tyto linie někdo klopýtal. Leckdes došlo k poškození vodicích linek přejížděním těžkými vozíky s balíky, pokud byl použit nevhodný materiál – např plast.

Jinak se tím zabývají firmy DINASYS, s.r.o.  (www.dinasys.cz) nebo Handi-Friendly, s.r.o. (www.handi-friendly.com).

 

Pro případné dotazy jsme Vám k dispozici