Bodové písmo v 21. století

Publikováno 09.03.2016 10:23 Volejník Rudolf


Obrázek

Čteme a píšeme bez papíru! Přesně tohle předvedli znalci bodového písma a výpočetní techniky na tréninkovém soustředění před mezinárodní soutěží v práci s přenosnými elektronickými brailskými zobrazovači. Projekt je podporován mezinárodním Visegradským fondem.

Číst knihy v bodovém písmu z papíru může být sice romantické, až nostalgické, ale – v moderní době přenosné elektroniky - krajně nepohodlné. Malé, několikagramové brailské řádky dokáží objemné svazky snadno nahradit – jen se s nimi musíme naučit dobře pracovat. Toho jsou si dobře vědomi naši borci, kteří se kvalifikovali do Mezinárodní soutěže v práci s elektronickými brailskými zobrazovači; soutěž se koná dne 30. dubna 2016 v pražském hotelu Golf.

Dobrá příprava je krokem k vítězství nebo alespoň příznivému umístění. Proto jsme se sešli na tréninkovém soustředění dne 5. března 2016 v budově SONS. Našimi pracovními nástroji byly dvanáctiznakové brailské řádky, kterým vdechly život připojené iPhony.

Nejdřív přečetl každý závodník krátký text o stu slovech. Rozpětí v rychlosti je značné: od téměř tří minut v nejpomalejší verzi až po něco přes minutu a půl ve verzi nejrychlejší. Závěr trenéra zní: čtěte, kde to jen půjde (ve vlaku, v autobuse, v metru, doma, v práci atd.), jedině tak dosáhnete ještě vyšší rychlosti a přesnosti.

Při diktátu jsme si vzpomněli na studentská léta a byli jsme na sebe vskutku přísní – většinou jsme opravili i nesprávně umístěnou mezeru. Kéž bychom všichni psali tak pečlivě např. na internetu.

Posledním oříškem byla úprava textu. Představte si, že vám někdo předloží 16 veršů básničky tak nepořádně zpřeházených, že se v tom na první pohled vůbec nevyznáte. Máte ale několik vodítek: každé první dva verše jednotlivých slok jsou očíslovány; a samozřejmě vám napoví rýmy i obsah básně. Na srovnání básničky do správného tvaru mají soutěžící půl hodiny a náš trénink byl opravdu potřebný – do přísného časového limitu se vešel pouze jeden závodník. Nicméně platí, že hůře na cvičišti, lépe na bojišti, kde bude soutěžícím možná předložena nepatrně jednodušší báseň.

 Mezinárodního klání se koncem dubna účastní soutěžící z Polska a ze Slovenska, Maďarsko bude napoprvé pozorovatelem. Držme našim soutěžícím pánům Bajtlovi, Sádovskému, Zajícovi a náhradníku Giebischovi palce. Na jejich příkladu vidíme, že mýtus o obtížnosti a nepotřebnosti Braillova písma pro aktivního nevidomého člověka dnešní doby neplatí.