Bankomaty ČSOB a novinky při výběru

Publikováno 03.11.2019 01:01 Brašna František


Zpráva z ČSOB a Metodického centra odstraňování bariér SONS ČR, z. s.

 

Od 1. 11. 2019 budou postupně bankomaty Československé obchodní banky, a.s. nově vybaveny upravenou aplikací určenou pro klienty se zrakovým hendikepem. Nový software byl vyvinut po konzultacích a připomínkách ze strany nevidomých klientů. Výběr z bankomatu by měl být nyní jednodušší a bezpečnější, klienti se mohou obsloužit bez asistence.

Nezbytnou nutností pouze zůstává, aby měl klient s sebou sluchátka. Ihned po zasunutí sluchátek do zdířky v bankomatu se spustí hlasová navigace, není potřeba zmáčknout tlačítko. Následně, po vložení karty, zhasne displej, což zaručí nevidomým klientům větší bezpečnost vzhledem k nemožnosti sledování probíhajících příkazů neoprávněnými osobami. Další vylepšení spočívá v tom, že klienti nově dostávají zvukovou odezvu po každém stisknutí klávesy. Prostřednictvím hlasového asistenta se dozví i o případných chybových hláškách a nestandardních situacích. Přizpůsoben je výdej hotovosti, kdy jsou preferovány bankovky s nižší nominální hodnotou.

Prosíme o zpětnou vazbu na kontakt bariery@sons.cz s předmětem Upravené bankomaty v případě zjištění nedostatků při obsluze bankomatů. A konečně - velmi uvítáme návrhy na případná další zlepšení.

Dále přikládáme podrobný manuál pro nevidomé:

1. Aplikace pro nevidomé se spustí ZASUNUTÍM SLUCHÁTEK do slotu pro sluchátka vpravo dole od

monitoru.

- Některé bankomaty mají tlačítko pro ovládání hlasitosti u slotu pro vložení sluchátek.

- Poslechněte si ÚVODNÍ INFORMACI O ROZVRŽENÍ KLÁVES

- Vložením karty do slotu se přehrávání úvodní informace přeruší.

- Pokud nejprve vložíte kartu a až pak zasunete sluchátka, budete vyzváni k ukončení transakce

prostřednictvím tlačítka STOP a k opětovnému přihlášení. Nejprve zasunout sluchátka a až

následně vložit platební kartu.

2. VLOŽTE KARTU do slotu vpravo dole.

- Z bezpečnostních důvodů se nelze přihlásit bezkontaktně.

- Po vložení karty ztmavne monitor bankomatu, není vidět, jaká činnost na bankomatu

probíhá.

3. Po vyzvání ZADEJTE PIN a stiskněte tlačítko OK.

- Při zadávání PINu si zakryjte klávesnici.

- Na zadání PINu máte 30 vteřin.

- Pro opravu stiskněte tlačítko OPRAVIT.

4. Po úspěšném přihlášení se dostanete do HLAVNÍHO MENU, zde zvolte TYP TRANSAKCE:

- VÝBĚR HOTOVOSTI – stiskněte tlačítko 1

- DOTAZ NA ZŮSTATEK - stiskněte tlačítko 2

- DOBYTÍ MOBILNÍHO OPERÁTORA O2 - stiskněte tlačítko 3

- ZMĚNA PINu - stiskněte tlačítko 4

5. ZVOLTE ČÁSTKU.

- Pro výběr 1000 Kč – stiskněte 1

- Pro výběr 2000 Kč – stiskněte 2

- Pro výběr 3000 Kč – stiskněte 3

- Pro výběr 4000 Kč – stiskněte 4

- Pro výběr 5000 Kč – stiskněte 5

- Pro JINOU ČÁSTKU – stiskněte 6

- Pokud jste zvolili JINOU ČÁSTKU, zadejte ji na číselné klávesnici. Maximálně lze vybrat

80 tisíc Kč. Částka musí být násobkem 100.

- Pro potvrzení stiskněte tlačítko OK pro opravu tlačítko OPRAVIT.

6. Potřebujete vytisknout stvrzenku?

- Pro ANO – stiskněte 1

- Pro NE – stiskněte 2

7. Vyčkejte, Vaše HOTOVOST SE PŘIPRAVUJE. Pokud nemáte na účtu potřebnou hotovost, bankomat

vám oznámí, že váš LIMIT BYL PŘEKROČEN. Pokud si přejete POKRAČOVAT V TRANSAKCI, po

vyzvání stiskněte 1 pro ANO nebo 2 pro NE.

8. Po vyzvání si můžete ODEBRAT KARTU. Na odebrání karty máte celkem 30 vteřin, pak bankomat

kartu zadrží. Po uplynutí prvních 15 vteřin, karta zajede a vyjede, aby na sebe upozornila. 

9. Po vyzvání si můžete ODEBRAT HOTOVOST. Hlasová nápověda vás informuje o počtu vydaných

bankovek. Hotovost si odeberte pod obrazovkou. Hotovost je potřeba vybrat do 60 vteřin, pokud

tak neučiníte, ATM vtáhne bankovky zpátky a pro vrácení hotovosti je nutné podat reklamaci.

10. V případě, že jste si nechali vytisknout STVRZENKU, ODEBERTE si ji. Slot pro stvrzenku je nad

otvorem pro vložení karty.

11. Vyčkejte na oznámení, že VAŠE TRANSAKCE BYLA UKONČENA. 

 

Tipy

1. Celou transakcí vás bude provázet HLASOVÁ NÁPOVĚDA. Hlasovou smyčku můžete přerušit

přechodem do dalšího kroku.

2. Pokud nejdříve vložíte kartu nebo se přihlásíte bezkontaktně a až pak připojíte sluchátka,

bankomat vás vyzve k odhlášení a navede vás ke správnému přihlášení do aplikace pro

nevidomé.

3. Transakci můžete kdykoliv UKONČIT stisknutím tlačítka STOP - tlačítko vpravo nahoře na

číselné klávesnici.

4. Pro zopakování akce na obrazovce zmáčkněte tlačítko NÁPOVĚDA.

5. Pokud v průběhu přihlášení neprovedete dlouho žádnou akci, bankomat se vás po 60

vteřinách zeptá, zda potřebujete více času. Máte dalších 60 vteřin na zadání ANO - NE, než se

transakce ukončí a vyjede karta.

6. V případě, že dojde k zadržení karty, neodebrání částky či jiným PROBLÉMŮM, kontaktujte

buď příslušnou pobočku ČSOB nebo klientské centrum na tel. 495 800 111.

 

Rozvržení kláves na bankomatech ČSOB

Číselná klávesnice 0 až 9 je umístěna pod obrazovkou. V levé části klávesnice jsou umístěny číslice

0 až 9, v pravé části, jdoucí od shora dolů, jsou 4 tlačítka - STOP / OPRAVIT / NÁPOVĚDA / OK.

- Tlačítko STOP slouží pro přerušení transakce a vyjmutí karty.

- Tlačítko OPRAVIT slouží pro opravu zadané volby.

- Tlačítko NÁPOVĚDA slouží pro zopakování akce na obrazovce.

- Tlačítko OK slouží pro potvrzení zadané volby.

 

Do 4.11. 2019 bylo již upraveno 99% bankomatů.

Seznam bankomatů viz

https://www.sons.cz/Bankomaty-P4002718.html