Bankomaty


Obrázek

Bankomaty pro nevidomé

Česká spořitelna, a.s. (ČS) a Československá obchodní banka, a.s. (ČSOB) Poštovní spořitelna postupně zavádějí bankomaty (ATM) upravené hlasovým výstupem pro samostatné užívání nevidomými osobami a vůbec všemi, kteří nemohou zrakem sledovat údaje na obrazovce. Za to patří těmto dvěma bankám velký dík!

Bankomat upravený pro ovládání bez zrakové kontroly poznáme podle toho, že na jeho čelní stěně se mj. nachází zdířka pro zasunutí konektoru sluchátek v polokulovité prohlubni a vedle ní nebo nad ní naopak vystouplé tlačítko k nastavení hlasitosti. Relativně aktuální seznamy upravených bankomatů jsou uvedeny níže, na této webové stránce. Zcela aktuální stav najdeme na webových stránkách bank.

Ovládání bankomatu poslepu je tak jednoduché, že je možno si troufnout k němu přistoupit i bez čtení dlouhého návodu. Proto k tomu jen několik poznámek.

Nejprve se musíme seznámit s umístěním jeho jednotlivých komponentů:

  • obrazovky;
  • numerické klávesnice s hmatově označeným tlačítkem pro číslici „5";
  • funkčními tlačítky vpravo od numerické klávesnice a jejich funkcí (storno, oprava a OK);
  • zdířkou pro sluchátka a tlačítkem pro nastavení hlasitosti;
  • štěrbinami pro vložení karty, pro odběr bankovek a stvrzenky.

Po zasunutí konektoru Vašich sluchátek do zdířky a vložení karty stačí pozorně poslouchat hlasové pokyny a potom volit příkazy podle své potřeby. Tlačítkem u zdířky pro sluchátka se může nastavit hlasitost ve třech stupních. Bankomat se ovládá pouze z numerické klávesnice a třemi funkčními klávesami vpravo od numerické klávesnice. V každém kroku se ozve zvuková nápověda. Můžeme ovšem též stisknout STORNO pro ukončení seance a vrácení karty (STORNO je obvykle první funkční tlačítko nahoře, vedle numerické klávesnice). STORNO lze použít jen když bankomat očekává vstup, tedy ne po výběru transakce (po definitivním potvrzení zvolené částky).

Méně zkušeným doporučujeme pro naučení trasy a první seznámení s bankomatem využít asistence důvěryhodné vidící osoby nebo služeb nejbližšího Tyflocentra, o.p.s., či Krajského ambulantního střediska Tyfloservisu, o.p.s.

Každý uživatel pracuje s bankomatem na vlastní nebezpečí! Riziko je významně omezeno tím, že bankomaty jsou obvykle umístěny pod přímou kontrolou bezpečnostní služby nebo pod kontrolou bezpečnostních kamer. V případě, že si k bankomatu sami netroufnete, můžete během provozní doby požádat o asistenci personál pobočky banky. Vlastní transakci pak provedete sami.

K dispozici máme tyto služby bankomatu:

  • Výběr nastavené částky hotovosti.
  • Výběr částky podle vlastní volby do denního limitu.
  • Dobíjení kreditu předplacených služeb všech operátorů mobilních telefonů.
  • Dotaz na zůstatek na Vašem účtu.
  • Změna PIN - možno jen u bankomatu Vaší banky.

Aktuální seznamy ozvučených bankomatů ČS (ve formátu xlsx

Bankomaty ČS červen 2022(xls; 125 KB)

Pobočky České spořitelny včetně majáčků:

pobočky ČS_hlasové majáčky prosinec 2020 (xlsx; 35 KB)

Aktuální seznamy ozvučených bankomatů ČSOB (ve formátu xls, xlsx):

Bankomaty ČSOB červen 21 (xls; 328 KB)

pobočky ČSOB_červenec 21 (xlsx; 18 KB)


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s.