BESEDA V KLUBU BAN!

Publikováno 14.11.2021 15:44 Odbočka Havlíčkův Brod


Obrázek

Čtyři členové a dva vodicí psi přišli o životě nevidomých a o činnosti SONS pohovořit do klubu BAN! v Havlíčkově Brodě. Posláním klubu je poskytovat bezplatnou sociální službu pro děti a mládež od 8 do 20let nacházející se v nepříznivé sociální situaci, nebo pokud jsou takovou situací ohroženy. Sociální pracovníci jim pomáhají a podporují je například řešením potíží ve škole, v rodině, s nevyplněným volným časem, aby mohli žít stejným způsobem života jako jejich vrstevníci.

Toto velmi milé setkání nebylo dozajista poslední.

Děkujeme za pozvání a těšíme se na příště.