BESEDA PRO OBYVATELE DOMOVA SENIORŮ V JAVORNÍKU

Publikováno 28.06.2022 18:48 Odbočka Jeseník


Obrázek

Pár vět ze zpětné vazby: "Zúčastněné především velice zaujaly praktické ukázky různých pomůcek pro zrakově postižené občany a možnost si je "na vlastní ruce" vyzkoušet :) A také si uvědomit, že činnosti, které člověk bez zrakového postižení vykonává bez problémů a automaticky, se pro zrakově postiženého člověka stávají velice náročnými a bez pomoci i neřešitelnými."


Obrázky