BESEDA PRO DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ SV. FRANTIŠKA V JAVORNÍKU

Publikováno 29.07.2022 11:19 Odbočka Jeseník


Obrázek

Ve čtvrtek 28. 7. jsme se vydali na besedu o službách a činnostech naší organizace do Domova pokojného stáří sv. Františka v Javorníku, spojenou s komentovanou prohlídkou domova. V domově se nám dostalo velmi milého přijetí, za které velmi děkujeme. Všichni účastníci besedy pozorně poslouchali. Nejvíce zaujala kamera OrCamMyEye a praktická ukázka pomůcek pro zrakově postižené.