35. Mistrovství ČR ve výkonu vodicích psů - Brno 2018

Publikováno 07.08.2018 14:43 Hluší Zdeněk


Obrázek

Klub držitelů vodicích psů SONS ČR,
Středisko výcviku vodicích psů SONS ČR,
(Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky)
Milan Dvořák - Škola pro výcvik vodicích psů a Spolek Vodicí pes, z. s.
Vás srdečně zvou
na 35. ročník Mistrovství České republiky ve výkonu vodicích psů – Memorial Miroslava Fišera
který se bude konat v sobotu 08. 09. 2018 od 10:00 hodin, v horní části Zelného trhu v Brně.
Během soutěžního klání se představí patnáct závodníků – dvojic nevidomý člověk a jeho vodicí pes.
V prostorách samotného Zelného trhu a v přilehlých ulicích i pasážích vodicí psi předvedou pod
dohledem odborných rozhodčích svou každodenní práci při bezpečném provázení nevidomého.
Zakončením trasy pak budou cviky základní poslušnosti a ovladatelnosti psa.
Závěrečné slavnostní vyhlášení výsledků je plánováno na 16 hodin.
Soutěž se pořádá pod záštitou 1. náměstka primátora statutárního města Brna
a za podpory Magistrátu města Brna, Odbor zdraví.