časopis Informátor 6/2018

Publikováno 05.06.2018 10:18 Odbočka Tábor


SLOVO PŘEDSEDKYNĚ

 

Vážení členové naší odbočky,

 

vychází časopis Informátor za měsíc červen, ve kterém mám poslední šanci Vám připomenout zaplacení zálohy 1000,- Kč. Zaplaťte Kristýnce Voborské v kanceláři zálohu na letošní rekondiční pobyt, který se koná opět v krásném prostředí Nové louky u Albrechtic. Na zaplacení máte měsíc, tak si to pohlídejte, protože kdo neodevzdá zálohu do konce června, nebude moci s námi jet.

Doplatek 1500Kč a přihláška s potvrzením od lékaře se bude vybírat do konce srpna a opět kdo tak neučiní, bude z pobytu vyřazen tak si toto všechno ohlídejte.

Krásné sluneční dny přeje

Iveta Najman

předsedkyně OR odbočky Tábor

 

 

Milí přátelé,

 

         začátek června, ve kterém slavíme Svátek hudby, je z pohledu staleté a stoleté tradice vždy prodchnut posledními tóny významného mezinárodního festivalu Pražské jaro. Vznik festivalu v roce 1946 inicioval již tehdy světoznámý dirigent Rafael Kubelík, záštitu převzal prezident Eduard Beneš a fenomenální úspěch přinesl americký dirigent, který tehdy dirigoval poprvé mimo USA Leonard Bernstein. Festivalu je letos pouze 73 let, přesto z pohledu tradice je důležitý. Začíná pravidelně 12. května zahajovacím koncertem v den úmrtí našeho skladatele Bedřicha Smetany a vzdává poctu jeho světově uznávané symfonické básni Má vlast. Na Vyšehradském Slavíně každoročně ředitelství festivalu pokládá za zpěvu části Filharmonického sboru věnce světově uznávaným českým hudebním skladatelům – Antonínu Dvořákovi, Bedřichu Smetanovi, dirigentům České filharmonie Václavu Talichovi, Karlu Ančerlovi a dalším. Česká hudba tak dochází úcty a uznání a na festivalu vystupují největší světové kapacity v oboru vážné hudby.

 

Tradice české hudby vychází z řady pramenů, určitě se utvářela z krásné lidové písničky, nádherné radostné melodie střídaly písně, kterými si lidé ulevovali od svých problémů, vyznávali se z nenaplněných očekávání anebo prosté touhy. „Kdož sú boží bojovníci“ hřmělo naší krajinou, když táhla husitská vojska, „Aby nás Pán Bůh miloval“, znělo jako přání klidného a pokojného života, „Můj milej mi pod okýnkem stavěl pěkné máje“, zpívala zamilovaná dívka, „Měl jsem tě holka rád, už tě má kamarád“ zpívá zavržený milý, „Ještě husy nekejhaly“ o milostné schůzce a další, další. Co lidová písnička, to příběh, originální slova, melodie. Jedni se učili od druhých a některé se zpívali v celém kraji nebo celé zemi. Po bitvě na Bílé hoře odešlo do exilu mnoho lidí, dobrých českých muzikantů, kteří rozšířili krásné české melodie do celé Evropy. Na každém významnějším dvoře tehdy zaměstnávali českého muzikanta, učitele hudby a skladatele. Rod Stamiců, Bendlů, oblíbený Josef Václav Mysliveček přezdívaný „Il Boemo“ a zase mnoho dalších učinili základ pro přísloví Co Čech, to muzikant a pověst Čechy jsou konzervatoř Evropy. Z tohoto základu vzešli dobří čeští hudebníci i v období druhé poloviny 19. století Bedřich Smetana, Antonín Dvořák a ve 20. století Leoš Janáček, Josef suk skladatel, Josef Suk houslista. Z lidových melodií vyšli další velikáni 20. století – skladatelé písniček, které zlidověli Karel Vacek, Josef Poncar, Jaromír Vejvoda, Ladislav Kubeš a s dalšími opět dosáhli světového věhlasu. Písnička „Škoda lásky“ se hraje skutečně v různých úpravách po celém světě. Spojením prvků jazzu přicházejícím z Ameriky český muzikant Jaroslav Ježek vytvořil styl, který známe pod zařazením Písničky z Osvobozeného divadla a jeho melodie opět ověnčily úspěchy. Kdo si alespoň jednou ročně nezanotuje „Život je jen náhoda…“?

 

Česká hudba je darem, který vychází z českých srdcí a je to duchovní odkaz našich předků. Važme si jí. Náruč Pražského jara přináší kytici mnoha skladeb, autorů a interpretů, ale Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor a Blaník jsou tou jedinou nenapodobitelnou kyticí našich českých národních melodií,  jedinečnou. Českou. Až pojedete v létě na dovolenou, zaměřte se na tu naši spanilou krajinu. Taková krása je jenom u nás. Tu opěvují nejkrásnější díla české hudby a v celém světě jim tleskají ve stoje. Česká hudba je skutečně světový poklad a máme být na co hrdi.

 

      Přijďte a naplňte i naše společná setkání radostí ze setkání s Vámi. Přijďte si s námi popovídat, něco se dozvědět, provětrat vědomosti a soustředění. Můžeme si na ukončení akce zazpívat lidovou písničku, kterou máte rádi! Karel Hašler za ni dal po Heydrichiádě život: „Ta naše písnička česká, ta je tak hezká, tak hezká, tak jako na louce kytička, vyrostla ta naše písnička...“

Ivana Töröková

         pracovnice v sociálních službách

INFORMUJEME A PŘIPRAVUJEME

 

  1. června Vědomostní zápolení s lidovou písničkou

 

         Vědomostní zápolení bude tentokráte prodchnuté doslova do písmene lidovou písničkou. Budeme lovit v paměti za doprovodu Daniely Lange a zpěvu Ivany Törökové písničky z pořadu Putování za příběhy lásky v lidové písni. Vždyť krásné písničky našeho dětství a mládí stojí za zazpívání a obnovení při tréninku paměti. 

 

Začátek jako vždy ve 13:00 hod. Letní pohoštění pro druhé ze zahrádky nebo z trouby vítáno.

 

 

Připravujeme program na prázdniny

 

         Prázdninový program bude opět různorodý a vše upřesňujeme. Tentokrát bude mít své pravidelné místo v programu, Kdo si hraje, nezlobí - vždy v úterý.

 

Ve středu budou nepravidelné akce jako letní prezentace Sagitty a Adaptechu, ty budou odpoledne.

 

Čtvrtek eventuelně pátek budou zdravotní aktivity, tedy procházky a výlety, po pozitivním ohlasu a zkušenostech z loňska plánujeme dopoledne.

 

Sledujte náš plán akcí, který je na konci každého časopisu.

O nových akcích neuvedených v časopisu budete informováni e-mailem a SMS zprávami. Je na každém, aby telefonem potvrdil, že s ním máme počítat.

 

 

Nepravidelné, tentokrát  technické okénko:

Praktické rady Emilky Kumherové k mluvícím hodinkám

 

Nastavení budíku a mluvící hodinky

 

Už umíme několik funkcí mluvících hodinek. Tentokrát si ukážeme, jak se nastaví a zapne budík. Hodí se nejen při ranním vstávání, ale i k připomenutí důležitých povinností.

Pravým horním tlačítkem zjistíme aktuální čas. Nastavíme čas budíku tak, že zmáčkneme dvakrát pravé dolní tlačítko a ozve se dvakrát pípnutí. Chceme vstávat v 6 hodin a 30 minut. Levé horní tlačítko mačkáme tak dlouho, až uslyšíme šest. Potom mačkáme levé dolní tlačítko, až uslyšíme třicet. Potom zmáčkneme jednou pravé dolní tlačítko a ozve se pípnutí. Zapnout budík uděláme zmáčknutím levého dolního tlačítka a uslyšíme jedno pípnutí. To samé tlačítko podruhé stiskneme a neozve se žádné pípnutí a to znamená, že je budík vypnutý. Toto tlačítko je přepínací. Nakonec stiskneme pravé dolní tlačítko.

Pro kontrolu času buzení zmáčkneme dvakrát dolní pravé tlačítko. Potom horní pravé tlačítko a uslyšíme 6:30. A ještě zmáčkneme dvakrát dolní pravé tlačítko. Hotovo!

 

Můžeme si nastavit i tón budíku. Zmáčkneme levé dolní tlačítko a ozve se buď trojpípnutí nebo melodie nebo kukačka. Opakováním si vybereme zvuk, který se nám líbí.

Když máme budík v zapnuté poloze, bude nás upozorňovat každý den. Z budíku v době buzení, v 6.30 hodin spustí námi vybranou melodii po dobu jedné minuty. Když nechceme čekat, až ztichne, můžeme zmáčknout levé dolní tlačítko. Je připraven na další den vyzvánět.

 

Vypnout jej můžeme třikrát stiskem pravého dolního tlačítka a jednou levého dolního tlačítka bez pípnutí a jednou pravého dolního tlačítka. Při zapnutí postupujeme stejně. Může se Vám stát, že při jakékoliv funkci se ztratíte nebo provedete něco jinak, než potřebujete. Počkejte šest vteřin do doby, až uslyšíte jedno pípnutí. A zkuste nastavování znovu.

 

Tento „miniseriálek“ končí. Nebojte se toho a zkoušejte v době, kdy o nic nejde. Opakováním si jednotlivé funkce osvojíte. Mluvící hodinky se lehce předcházejí, ale to není na závadu. Vybitou baterii poznáte podle toho, že hodinky mluví o trochu pomalejí a takzvaně chraptí. Výdrž baterie je asi dva roky. Každý hodinář Vám ji ochotně vymění. Máte-li nějaký nápad, podělte se o něj i s ostatními.

Hodně zdaru při pokoření techniky a krůčku k samostatnosti.

 

Štěstí v jakémkoliv čase přeje

Emilka Kumherová

 

 

Z AKCÍ, KTERÉ PROBĚHLY:

 

 

  1. května Sboráček – vystoupení pěveckého sboru ZŠ Zborovská

Vystoupení dětí bylo pohlazením srdcí a duší. Děti zpívaly velké množství  country písniček a textů. Klobouk dolů. Společné zpěvy střídaly sóla kluků a holek, navíc nám krásně hrála mladá flétnistka na altovou zobcovou flétnu. Prostě šikulky a šikulové a skvělé paní učitelky.

                            

 

 

  1. května Exkurze do Prahy pohledem Sylvie Farové

       

…MOTÝLÍ KŘÍDLA …JSOU NÁDHERNĚ VYBAREVNÁ

HNĚDÁ ŽLUTÁ MODRÁ ČERVENÁ ZELENÁ

A PRÁVĚ TAK KŘEHKÁ, JAKO LIDSKÉ ZDRAVÍ

Při procházce rájem motýlů, ve sklenících  Botanické zahrady v Praze -Troji, vedla naší skupinku vynikající průvodkyně a každou chvíli bylo slyšet:

 „Ivetko,  Ivanko,  Emilko  -  pojďte  si  osahat ..  tu   kvítka ..  tu  plody,   nebo  např. :  kdo  se  nebojí,  vzít  do  ruky -  živou,  malou,  chlupatou  housenku ,  ze  které  se  po  určené  době  vylíhne  některý  z  těch  nádherných  exemplářů“.  

 

Cesta ke štěstí bývá většinou trnitá a tato byla plná nerovného terénu. A tak  díky vám, obětavcům, kteří jste umožnili i mně – na vozíčku, shlédnout takovou nádheru.  Nad hlavami nám ve spleti mohutných, cizokrajných rostlin a keřů, poletovali motýli. Někteří si zase dopřávali (myšleno motýli) odpolední svačinku z barevných krmítek, vhodně rozmístěných ve sklenících. A nebyla to svačinka  ledajaká -  byla vyrobená pracovníky botanické zahrady v takových příchutích, na které jsou zvyklí ze své domoviny…

…také my jsme se odebrali na malou svačinku, ale pan řidič na nás již čekal.

TAK PRAHO „AHOJ“ A URČTĚ NĚKDY A NĚKDE ZASE

NA SHLEDANOU

 

Dovolte mi důležitou poznámku nakonec:

 „ DOBRÝ ČLOVĚK STÁLE ŽIJE, I V 21. STOLETÍ.“

 

  1. května Bad Füssing

Pravidelný zájezd do termálních lázní splnil očekávání teplých koupelí a byl završen společnou chutnou večeří v nové restauraci Ostrovec ve Volyni. Sice nás překvapilo, že osvědčená restaurace U radnice nebyla v provozu, ale včasné zajištění večeře jinde dalo tu správnou pomyslnou tečku zájezdu.

Tento zájezd se mohl konat díky podpoře města Tábor.

 

 

 

 

 

 

Plán akcí odbočky

ČERVEN             

pá.

 1.

června

Konverzace v AJ

 9:00

hod.

po.

 4.

června

Oblastní rada

13:30

hod.

st.

 6.

června

Měření

 9:00

hod.

pá.

 8.

června

Konverzace v AJ

 9:00

hod.

út

12.

června

Vědomostní zápolení se zpěvem

13:00

hod.

pá.

15.

června

Konverzace v AJ

  9:00

hod.

út.

19.

června

Literární setkávání

13:00

hod.

pá.

22.

června

Konverzace v AJ předprázdninová

  9:00

hod.

út.

26.

června

Pedig

13:00

hod.

st.

27.

června

Pedig

13:00

hod.

 

po.

2

července

Oblastní rada

13:30

hod.