časopis Informátor 10/2018

Publikováno 08.10.2018 08:32 Odbočka Tábor


SLOVO PŘEDSEDKYNĚ

Dobrý den všem členům odbočky,

chtěla bych se s vámi podělit o mé zážitky z letošní rekondice. Pobyt se velmi vyvedl nejenom po stránce počasí, ale i po stránce aktivit a různých akcí, které na pobytu proběhly a které jsme se zaujetím absolvovali. I letos jsme pořádali dva výlety, opět pletli košíky z pedigu a jako každý rok nám přijel zahrát náš dlouholetý muzikant pan Brožák a při jeho písničkách jsme si zatancovali a zařádili. Velkým překvapením bylo, když Václav Najman předal medaile, které se vztahovaly k různým aktivitám na pobytu.

Ve středu nás navštívili pánové z Lions clubu a v pátek pracovnice Úřadu práce z Tábora. Myslím, že se nám pobyt opět vydařil. Chtěla bych tímto poděkovat jako každý rok hlavně naší Kristýnce za precizní a velice krásně připravenou rekondici dále Janě za poctivé počítání a též Marušce za péči o nemocné a věřte, že měla práci i letos. Doufám, že se pobyt líbil i ostatním a že se příští rok zase sejdeme v tak hojném počtu.

Děkuji a zdravím

Iveta Najman

předsedkyně OR odbočky Tábor

------------------------------------------------------------------------------------------------

Milí přátelé,

s koncem léta máme po žních, dožínkách a oslavách plodů, které znamenají pro člověka zdroj denního jídla – obilí. Podívejme se dneska na jedno z nejstarších řemesel, na pekaře. V Táboře, Měšicích, byly celkem 3 pekárny, ta jedna patřila panu Aloisovi Kolací. Jako pekař byl poctivý a oblíbený. Vychoval řadu učňů a za války pomáhali se svojí ženou Františkou  řadě lidí. K jejich pekařskému řemeslu patřilo pomáhat a vychovali v tom přesvědčení i svoje tři dcery. Věděli doslova a do písmene, že bez práce nejsou koláče. Přesto padesátá léta a lidská zloba zamávaly jejich osudem a v podvědomí rodiny se usadil strach. Ztráta živnosti, celoživotních úspor a všudypřítomný strach se projevil na jejich zdraví i vztazích a promítl se i do života jejich dětí a vnuků. Znám je a jejich příběh už jen z fotografií a škoda, že jsem nepoznala podsaditého, bodrého a rozšafného muže s knírkem. Jeho rohlíky byly na Táborsku nejlepší a dodávaly se spolu s chlebem z této pekárny na stůl pana prezidenta Beneše, při jeho pobytech v Sezimově Ústí.

Pekařská technologie je velice stará a vznikla nejpravděpodobněji zároveň s obilnářstvím. Obilí jako základ výživy velké části lidstva se totiž musí nejprve zpracovat, obvykle mletím na mlýncích a ve mlýnech, zadělat s vodou a případně nechat vykynout na těsto, které se nakonec upeče. Tyto činnosti se zprvu dělaly v každé domácnosti, teprve později se z ní oddělilo specializované mlynářství a už ve starověkých městech vznikli samostatní řemeslníci, pekaři, kteří často měli i vlastní mlýny a sklady. Pekaři se poprvé připomínají v Římě roku 173 př. n. l., v císařské době jich už byly stovky.

V Čechách se zmiňují pekaři od 10. století a jejich bratrstva v Praze k roku 1410. Ve středověku patřili vedle řezníků mezi nejbohatší řemeslníky, jejich činnost byla ale už od 14. století také předmětem úřední kontroly. Koš na potápění nepoctivých pekařů do řeky byl z Karlova mostu odstraněn až roku 1688. Ošidit velikost rohlíků se nevyplatilo a za ostudu také nestálo.

Až do poloviny 20. století se rozlišovalo pekařství, cukrářství a ještě zvláštní řemeslo pecnářství, které se omezovalo jen na pečení chleba a bývalo často připojeno k mlýnům. V 19. století byly pekařské technologie (zejména kynutí) vědecky prozkoumány a koncem století se objevily první stroje, parní a později i elektrické a horkovzdušné pece. Dnes se většina pekařských výrobků vyrábí v průmyslových provozech, vedle toho se však udržely i menší živnostenské dílny, které se opět těší zvýšené oblibě. Nabízejí čerstvé pečivo „přímo z pece“, různě zdobené pečivo, ručně pletené housky atd. Rádi zajdeme do cukrárny na něco dobrého a není nad domácí, čerstvě vytaženou, buchtu z trouby.

Přejeme Vám všem každodenní dobré zakousnutí do čerstvého chleba, rohlíku nebo koláče. Ať už pečivo jíme k snídani, obědu či večeři, važme si krásy vychutnat si to, co máme nejraději, někdo křupavou kůrčičku, jiný slaný rohlík a někdo makový koláč například k snídani před ranní kávou nebo cestou na některý z programů naší odbočky.        

 

Ivana Töröková

         pracovnice v sociálních službách

 

 

INFORMUJEME A PŘIPRAVUJEME

 

  1. října - Beseda nad knihou

Opět na nás čeká překvapení v podobě knihy, jejího autora a povídání o něm, o dostupnosti knih v knihovně pro nevidomé nebo v knihovně v Táboře. Zajímavosti i poznatky druhých o knihách autora jsou vždy zdrojem krásných a zajímavých literárních setkávání, které se stávají skutečnými besedami nad knihou a jejím autorem. A že nevíte téma dopředu? Dopřejte nám alespoň občas pro Vás připravit program s překvapením. A Emilka ho pro Vás připravuje moc pěkně.

 

  1. října – Dny zdraví města Tábor

 

Dny zdraví se uskuteční ve středu 10. října 2018 od 9 do 16 hodin na náměstí T. G. Masaryka. Kampaň pořádá Město Tábor v rámci projektu Zdravé město. V letošním roce se zaměřují na podporu nekouření. Nedílnou součástí bude též prezentace táborských organizací a spolků, které působí v oblasti zdraví, sociálních služeb a sportu, takže tam najdete i stánek táborské odbočky. Zajděte! 

 

  1. října odpoledne 14:30 kostel Klokoty – Benefiční koncert

         Naše odbočka u příležitosti celostátní sbírky Bílá pastelka organizuje benefiční koncert. Máme ojedinělou příležitost uslyšet pěvecký sbor nevidomých a slabozrakých při SONS ČR Vokál klub. Tento sbor zpívá již 14 let a při jeho vzniku hrál významnou roli náš člen Láďa Dohnal se svojí ženou Maruškou. Před 3 roky ve sboru začala ve Vokál klubu zpívat Ivana Töröková a vloni v únoru náš učitel angličtiny Jiří Sálus. Sbor se schází 1x měsíčně v Praze v klubovně SONS a 1x ročně má týdenní soustředění k nastudování nových skladeb. Členové sboru jsou nejdále ze Zlína, ale i Šumperku, Jihlavy, Jablonce, Frýdlantu nad Ostravicí, Tábora, Kladna a Prahy. Všichni mají rádi zpěv a kromě něho i bezvadnou partu lidí se společným zájmem. Vokál klub dostal pozvání v pátek 12. října vystupovat na sborovém festivalu v Soběslavi, a my máme možnost se s ním setkat v Táboře při benefičním koncertu v klokotském kostele v sobotu 13. října od půl třetí a popovídáním si po koncertě.

Máte ojedinělou možnost vidět a slyšet lidi, kteří v životě neviděli svého sbormistra, naučili se poslouchat jeden druhého, společně cítit rytmus a pro mnohé i nepochopitelně zpívají čtyřhlasé sborové skladby v provedení, které pohladí v duši. Společně s Vokál klubem vystoupí i pěvecký sbor Nokturno, ve kterém zpívají naše současné členky ze Sezimova Ústí II. Sbory se domluvily na provedení dvou společných skladeb na závěr koncertu. Věříme, že přijdete všichni a přivedete posluchače, kteří přispějí při tomto benefičním koncertu do sbírky Bílá pastelka pro odbočku Tábor.

 

  1. října Zájezd do termálních lázní Bad Füssing v Německu

 

Chystáme se prohřát si klouby v našich oblíbených termálních lázní v Bad Füssingu v Německu. Kdo chce jet s námi, ať se přihlásí. 

 

Z AKCÍ, KTERÉ PROBĚHLY:

 

  1. – 15. září Rekondiční pobyt Albrechtice nad Vltavou

Týden na rekondičním pobytu utekl jako voda. Počasí nám přálo i tak, že někteří se vykoupali v rybníčku u rekreačního střediska. Nechyběly dva zájezdy. Prvním z nich byla návštěva Státního hradu Nové Hrady a poté i prohlídka kovárny. Druhý zájezd byl do Hoslovic, kde jsme navštívili vodní mlýn a poté jsme dojeli do obce Krušlov, kde je nádherný včelín. Jeden den patřil sociálně terapeutické činnosti, pedigu, při které si každý upletl krásný košík. Trénovali jsme zábavnou formou paměť a také jsme si povídali o kompenzačních pomůckách. Během týdne nás navštívili pan prezident a víceprezident Lions Clubu Tábor dále pracovnice Úřadu práce Tábor. Všichni hosté na nás mysleli a přivezli nám i „něco na zub‘“. Hodně jsme chodili, hráli pétanque a trávili společné chvíle u ohně či na terase střediska. Děkuji Vám všem, kteří jste se zúčastnili, a přeji nové vedoucí pobytu především hodně sil při pořádání pobytu v příštím roce.

Kristýna Voborská

 

  1. září – Kdo vzpomíná, nezapomíná

Středeční odpoledne po rekondici nepřilákalo mnoho účastníků a tak docela pracná příprava programu využívající nové poznatky o zážitkové pedagogice padla na půdu menšího počtu účastníků, než jsme plánovali. Přesto zajímavé odpoledne přineslo nové informace, zalovení v paměti, vybavení si slov a textů, které souvisely s probíranými tématy. Akce tohoto typu provětrávají myšlení a soustředění ze všech stran a jsou pro Vaše zdraví důležité. Doporučujeme Vám středu 31. října ve 13:30 hod. k regeneraci svých paměťových sil.

 

  1. září – Putovaly písničky po kraji Moravském

Ke společnému zpívání patří neodmyslitelně:

několik osob, které chtějí si občas zazpívat, zpěvák, který bude schopen naučit a vést druhé při písničce, doprovodný hudební nástroj, případně diktafon k zaznamenání si textů. To vše na naší odbočce vzácně máme. Při našem prvním setkání jsme měli v plánu dvě písničky – Ej lásko, lásko a Co se to šupoce. Že to je málo? Ale ne. Nebylo účelem přezpívat a naposlouchat desítky písní, ale skutečně si zazpívat. Naučili jsme se správně nadechovat, texty a melodii čtyřech písniček tak, že každý si mohl naplno zazpívat. Příští zpívání plánujeme 16. října v 13:30 hod.

 

  1. září Svatováclavský koncert v Plané nad Lužnicí

         Svatováclavský koncert, na kterém jsme slyšeli Chrámový sbor Tábor a Harmonii Planá nad Lužnicí, tradičně potěšil. Popovídání si o koncertu v restauraci při čekání na autobus bylo také příjemné a teplé nápoje prohřály srdečné povídání. Jsou zážitky, které do našich životů potřebujeme!

 

Nepravidelné - tentokrát  okénko o odvaze k samostatnosti:

Praktické rady Emilky Kumherové k pohybu s bílou holí:

 

Chodím, i když na cestu nevidím!

Chůze nás provází téměř celý život. Patřím mezi ty, kteří málo viděli, a moje chůze byla v neznámém prostředí nejistá. Věděla jsem, že jsou lidé, pohybující se s bílou holí. A proto jsem se začala o tuto pomůcku zajímat víc. A dozvěděla jsem se, že:

Typ „hůl signalizační“ mi pomůže při přecházení přes silnici, najít schody, i v tmavém prostředí a podobných situacích.

Druhý typ holí je „hůl orientační,“ a ten v současné době nosím stále, protože si pod nohy nevidím i ve známém prostředí. Tato hůl mi pomáhá při chůzi i na chodníku, nastupování do autobusu, v budovách. Zkrátka všude tam, kam jdu.

Třetí typ „opěrné hole“ používají ti, kteří mají navíc obtíže s nohama.

Pro všechny typy je společné to, že jsou buď pevné, nebo skládací a dají se složit a uložit do tašky. Jsou bílé nebo červenobílé.

V odbočce SONS jsem se od paní vedoucí dozvěděla další náležitosti. Vyzkoušela jsem si všechny typy, různé koncovky i správnou délku hole. U svého očního lékaře nebo praktického lékaře jsem dostala předpis na „ortopedickou pomůcku,“ kde nesmí chybět i správný číselný kód VZP hole. S tímto předpisem jsem zašla do zdravotnické prodejny a vyzvedla si vhodnou hůl.

Pracovnice z Tyfloservisu České Budějovice mě naučila, jak správně hůl používat a jak s ní chodit. S průvodcem nebo s bílou holí se cítím jistější. A lidé jsou nápomocní, což není zanedbatelné. Bránila jsem se ji nosit, ale ztráta slabého zraku mě přiměla. A teď vím, že se nebudu bát chodit, i když na cestu nevidím. Bezpečnost a samostatnost je pro mě důležitým prvkem.

Mezinárodní den bílé hole je 15. října. Připomenu si ho. I proto se koná sbírka Bílá pastelka, která letos připadne na 17. října.

Překonejte obavy, zahoďte předsudky a informujte se o bílé holi.

Hodně štěstí při zvládání překážek a blíž k samostatnosti!

Přeje Emilka Kumherová

 

 

Plán akcí odbočky

ŘÍJEN

po.

1.

října

Oblastní rada

13:30

hod.

st.

3.

října

Měření

9:00

hod.

pá.

5.

října

Konverzace v AJ

9:00

hod.

út.

9.

října

Beseda nad knihou a jejím autorem

13:00

hod.

st.

10.

října

Dny zdraví

9:00

hod.

pá.

12.

října

Konverzace v AJ

9:00

hod.

so.

13.

října

Dobročinný koncert pro Bílou pastelku v Klokotském kostele

14:30

hod.

út.

16.

října

Putovaly písničky

13:30

hod.

st.

17.

října

Sbírka BÍLÁ PASTELKA

 

 

pá.

19.

října

Konverzace v AJ

9:00

hod.

út.

23.

října

Pedig

13:00

hod.

st.

24.

října

Pedig

13:00

hod.

čt.

25.

října

Termální lázně Bad Füssing

6:00

hod.

pá.

26.

října

Konverzace v AJ

9:00

hod.

st.

31.

října

Kdo vzpomíná, nezapomíná

13:30

hod.

 

LISTOPAD

čt.

1.

listopadu

Zpívání s triem A+M²

15:00

hod.

pá.

2.

listopadu

Konverzace v AJ

9:00

hod.

po.

5.

listopadu

Oblastní rada

13:30

hod.

út.

6.

listopadu

Beseda nad knihou a jejím autorem

13:00

hod.

st.

7.

listopadu

Měření

9:00

hod.

čt.

8.

listopadu

Oblastní shromáždění

14:00

hod.

pá.

9.

listopadu

Konverzace v AJ

9:00

hod.

út.

13.

listopadu

Den otevřených dveří

9:00

hod.

út.

20.

listopadu

Pedig

13:00

hod.

st.

21.

listopadu

Pedig

13:00

hod.

út.

27.

listopadu

Putovaly písničky

13:30

hod.

st.

28.

listopadu

Kdo vzpomíná, nezapomíná

13:30

hod.

pá.

30.

listopadu

Konverzace v AJ

9:00

hod.