Zvoneček Č. 1 / 2019

Publikováno 09.01.2019 18:54 Odbočka Šumperk


Obrázek
Začíná: 01.01.2019
Končí: 31.01.2019
Kde:

 

Zvoneček

Č. 1 / 2019

 

 

 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

Oblastní odbočka Šumperk

 

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů

Oblastní odbočky Šumperk, SONS ČR, z. s.

a jejich příznivců.

 

Je neprodejný.

 

 

 

 

Kontakty:

 

Bc. Renata Jandrtová – tel.: 736 671 585

  • předsedkyně odbočky a vedoucí šumperského pracoviště

 

Soňa Bezděková, DiS. - tel.: 775 438 145

  • sociální pracovník

 

Alena Rosaková – tel.: 775 438 147

  • pracovnice v sociálních službách

 

Libuše Skálová – tel.: 778 768 387

- koordinátorka dobrovolníků, administrativní pracovník odbočky

 

Rostislav Miller – tel.: 778 702 407

  • administrativní pracovník odbočky

 

Úřední hodiny:

 

Pondělí: 9:00 – 12,00 13,00 – 16,00

Úterý:

Středa: 9:00 – 12,00 13,00 – 16,00

Čtvrtek: 9:00 – 13,00 – dle dohody

Pátek:

 

Ostatní dny probíhají aktivity, lze přijít po předchozí domluvě!

 

Rada oblastní odbočky:

Bc. Renata Jandrtová, Eva Hubačová, Jan Řežucha, Ing. Marta Burešová, Vlasta Prokopová, Rostislav Miller, Alena Rosaková, Ladislav Ondráček, František Vyhnálek

 

Předsedkyně: Bc. Renata Jandrtová

Místopředsedkyně: Eva Hubačová

Pokladnice: Bc. Renata Jandrtová

 

Děkujeme našim sponzorům, kteří nás podpořili v r. 2018:

 

 

Městský úřady Hanušovice Obecní úřady Bludov

Zábřeh Postřelmov

Šumperk Libina

Mohelnice Rapotín

Ruda nad Moravou

Firmy: Siemens, s. r. o., SHM s. r. o., Jandrt Vlastimil, JUDr. Kudrnová,

           Pivovar HOLBA Hanušovice, Made Group, a. s.

 

 

 

 

Zvoním, zvoním, připomínám …

 

 

Leden 2019

Vítáme Vás v novém roce a těšíme se

na Vás při těchto akcích:

 

 

Pá 4. 1. Keramika na Komíně od 9,30 h.

Po 7. 1. Schůzka oblastní rady od 14,30 h. – výjimečná změna!!

Čt 10. 1. Novoroční setkání od 10,00 h. v klubovně

Po 14. 1. Angličtina pro pokročilé od 10,00 h. – začínáme tímto datem a pak každé pondělí

Út 15. 1. Relaxační bubnování s Bobinou od 10,00 h. v klubovně

St 16. 1. Komentovaná prohlídka betlémů ve Vlastivědném muzeu Šumperk , sraz 9,40 h.                    před budovou SONS nebo 9,50 h. před muzeem – nutné přihlásit se!

Čt 17. 1. Klub Zábřeh od 9,00 – 11,00 h. – výjimečná změna!!

Čt 17. 1. Masáže od 8,30 h. s p. L. Tichým – zájemci dle sjednaných časů

Pá 18. 1. Keramika na Komíně od 9,30 h.

Út 22. 1. Trénování paměti od 9,30 h. v klubovně

St 23. 1. Klub Mohelnice od 10,00 – 12,00 h.

Čt 24. 1. Klub vaření od 9,30 h. v klubovně – „netučná jídla“ - nutné přihlásit se!

Po 28. 1. Křeslo pro hosta s paní Horákovou ze Sdružení na obranu spotřebitelů na téma                     bydlení, vlastnické právo a dědictví v klubovně od 14,00 h.

Út 29. 1. Bowling „na Majáku“ od 14,00 h., sraz 13,50 h. před budovou Majáku

Čt 31. 1. Masáže od 8,30 h. s p. L. Tichým – zájemci dle sjednaných časů

Čt 31. 1. Kroužek šikovných rukou 10,00 – 12,30 h. v klubovně – pleteme z pediku

 

 

 

Každý pátek se hraje Showdown od 14,00 do 17,00 h.

 

a pro zájemce probíhají i souboje

ve stolních hrách a simulované střelbě.

 

 

 

 

Nabídka připravovaných aktivit

 

Novoroční setkání

 

Srdečně Vás zveme Novoroční setkání, které proběhne ve čtvrtek

10. ledna 2019 od 10,00 hodin v klubovně. K přátelské atmosféře nám zahraje na kytaru František Osladil. Vstupenkou na tuto akci je trošku cukroví a nějakou pomazánku, kterou si namažeme na jednohubky a ochutnáme, která se nejvíce povedla. Popovídáme si, jak jste prožili vánoční svátky a jaké předsevzetí jste si dali do nového roku. Těšíme se na setkání s Vámi.

 

 

 

Komentovaná prohlídka betlémů ve Vlastivědném muzeu Šumperk

 

Srdečně Vás zveme na komentovanou prohlídku betlémů,které pocházejí z muzejních sbírek. Ti, z Vás, kteří ještě trošku vidí, můžou obdivovat více než třicet betlémových souborů vyrobených z rozmanitých materiálů, v různých obdobích a v různé velikosti. Nejstarší vystavený betlém pochází z 19. století, je vyřezávaný ze dřeva a tvoří jej téměř 100 figurek. Pozornost upoutá jistě i betlém s figurkami v životní velikosti. Zájemci, prosím, hlaste se v kanceláři nebo na tel. čísle – 583 217 105.

 

 

 

Křeslo pro hosta

 

V pondělí 28. 1. 2019 připravujeme zajímavou besedu s Mgr. Renatou Horákovou ze Sdružení na obranu spotřebitelů, která bude povídat na téma bydlení, práva k nemovitostem, vlastnické právo, převody k nemovitostí a dědictví. Beseda začíná ve 14,00 h. v klubovně, prosím o dochvilnost, děkuji.

 

 

 

 

Poradna informuje

 

 

Zvýšení minimální mzdy

 

Výši minimální mzdy i zaručené mzdy najdeme v nařízení vlády č. 567/2006, které bylo koncem roku 2018 také novelizováno. Sazba minimální mzdy od 1. ledna 2019 činí 13 350 Kč, došlo tedy k nárůstu o 1 150 Kč. Pro úplnost dodejme i hodnoty minimální mzdy pro hodinovou práci, nově půjde o 79,80 Kč za hodinu, zatímco dosud si musel zaměstnanec za hodinu práce přijít nejméně na 73,20 Kč. Adekvátně s tímto zvýšením minimální mzdy rostou i sazby zaručené mzdy pro jednotlivé skupiny prací uvedených v tomto nařízení.

Zvýšení minimální mzdy bude mít samozřejmě dopad i na výpočet některých dalších ukazatelů, např. se tak zvýší částka, kterou si může osoba vydělat, a přitom být zařazena a vedena v evidenci Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Tato částka se totiž odvozuje od poloviny minimálním mzdy, tudíž bude od ledna 2019 činit 6 675 Kč. 

Zvýšení částek životního a existenčního minima

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhlo vládě i zvýšení částek životního minima, nicméně není jisté, zda tento návrh vláda schválí. Pokud ano, pak by se měly změnit i tyto v zásadě parametrické částky, od nichž se pak vypočítávají mnohé další dávky či posuzují nároky na ně. K poslednímu zvýšení těchto částek došlo s účinností k 1. lednu 2012, nárůst od ledna 2019 by měl činit cca 11 %. Částka životního minima jednotlivce by tak měla z nynějších 3410 Kč stoupnout na 3 790 Kč a existenční minimum z částky 2 200 Kč na 2 440 korun. Stejně jako u minimální mzdy je dopad nárůstu částek životního a existenčního minima podstatný pro mnohé jiné dávky, pro příklad zde uveďme například hodnotu osminásobku životního minima jednotlivce, která je rozhodná pro nárok na příspěvek na pomůcku s cenou pod 10 000 Kč, samostatně bydlící jednotlivec by tedy na příspěvek na takovouto pomůcku nárok neměl, pokud by jeho příjmy přesáhly částku 30 320 Kč za měsíc.


Marrákešská smlouva v české legislativě

 

Většina z vás již patrně tuší, že tzv. Marrákešskou smlouvou máme na mysli smlouvu zabývající se výjimkami z autorského práva při přeshraniční výměně autorských děl upravených pro osoby se zrakovým postižením a osoby s jinými poruchami čtení. Než si popíšeme, jak byla její ustanovení včleněna do českého autorského zákona (z. č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Dokument byl přijat v marockém Marrákeši 27. června 2013, v platnost smlouva vstoupila 30. září 2016. Smlouva byla Evropskou unií ratifikována 1. října 2018.

 

Implementace do české legislativy

Zde musíme velmi ocenit, že Ministerstvo kultury od počátku jednání o samotné Marrákešské smlouvě, ale i při navrhování naší vnitrostátní implementace vše podstatné konzultovalo s osobami a organizacemi, kterých se ustanovení smlouvy týkají, mezi ostatními tedy i se SONS. Finální návrh byl SONS plně podpořen, ostatně jsme se účastnili (byť jen v roli veřejnosti) projednávání návrhu v příslušném výboru Poslanecké sněmovny. Od Ministerstva kultury průběžně dostáváme informace o postupu legislativního procesu.

Novela by mohla nabýt platnosti a účinnosti v průběhu ledna 2019.

Novela zřizuje institut oprávněného příjemce, za něhož se považuje osoba, která:

  1. je nevidomá,

  2. má zrakové postižení, které nelze kompenzovat nebo zmírnit tak, aby byla schopna číst stejným způsobem jako osoba bez tohoto postižení,

  3. má poruchu vnímání nebo čtení, která jí znemožňuje číst téměř stejným způsobem jako osoba bez takové poruchy, nebo

  4. není kvůli tělesnému postižení schopna držet knihu, časopis, noviny nebo obdobnou písemnost nebo s ní manipulovat nebo zaostřit zrak či pohybovat očima v míře dostatečné pro čtení.

Dále novela zřizuje institut oprávněného poskytovatele, jímž je právnická osoba, která jako jednu ze svých hlavních činností adaptivní četbu nebo přístup k informacím.

Oprávněný poskytovatel může zhotovit formátově přístupnou rozmnoženinu díla, a tu oprávněným příjemcům i oprávněným poskytovatelům v České republice i v zahraničí rozšiřovat, půjčovat či sdělovat, to vše za podmínky, děje-li se tak bezúplatně a bez přímého či nepřímého hospodářského prospěchu a jen pro potřebu oprávněného příjemce. 

Návrh přesně vymezuje, co se za formátově přístupnou rozmnoženinu pro účely těchto ustanovení považuje:

jde o rozmnoženinu originálu nebo rozmnoženiny díla v podobě knihy, odborného periodika, novin, časopisu, jiné písemnosti, včetně souvisejících ilustrací, nebo notového záznamu, a to na jakémkoli nosiči, zhotovená v alternativním provedení nebo formátu, které umožňují oprávněnému příjemci číst nebo jinak vnímat dílo stejným nebo v podstatě stejným způsobem jako osobě bez postižení nebo poruchy podle předchozích odstavců.

Praktický přínos

Nová úprava tedy nepřinese žádný zásadní průlom v již nyní existujících výjimkách z autorských práv ve prospěch českých občanů se zrakovým postižením. Vnitrostátní licence pro osoby se zdravotním postižením zůstává v plné šíři zachována, navíc je však umožněna legální přeshraniční výměna autorských děl, která jsou zpřístupněna zrakově postiženým osobám. Umožňuje všem, kteří splní definici oprávněných příjemců (viz výše), aby si mohli zpřístupněná autorská díla půjčovat, sdělovat i rozšiřovat od oprávněných poskytovatelů v ČR i v zahraničí.

 

 

 

Co je na odbočce nového

 

 

Vážení členové i příznivci naší odbočky,

čas rychle plyne a rok 2018 je za námi. Přinesl nám plno setkání na zajímavých akcích, které jsme pro Vás připravili i s členy oblastní rady.  Věřím, že každý z Vás si mohl vybrat ze široké nabídky klubů, kroužků, zážitkových programů, rekondičních pobytů a také neformálních setkání, kdy jsme se sešli a strávili společně pěkné odpoledne nebo večer. Na oblastních shromážděních se ptám, co se vám líbilo nebo co naopak je potřeba zlepšit. Z vydařených akcí jste nejčastěji zmiňovali pobyt v Poděbradech, cyklopobyt, aprílovou taneční zábavu, setkání na Kolibě v Hosticích, prázdninové výlety, návštěvu relaxcentra v Sobotíně, akce na zahradě bývalé knihovny, setkání v pizzerii, koncerty R. Žaluda, tréninky paměti a také společné tvoření.

Příprava akcí byla náročná a jsem velmi ráda, že máme šikovné, obětavé a pracovité členy, dobrovolníky a zaměstnance. Všem velmi děkuji a vážím si jejich pomoci a angažovanosti při organizování a zajišťování všech akcí.

Věřím, že i v roce 2019 se budeme setkávat a společně zažijeme pěkné chvíle u akcí aktivit, které společně připravíme. Těším se na setkání 10. 1. 2019, kdy si budeme moci osobně popřát a připít na vše nej v roce 2019.

Dovolte mi, abych Vám popřála po celý rok 2019 pevné zdraví, posypané štěstím, pocukrované láskou, vzájemnou tolerancí, chutí něco dokázat a snahou zvládat co nejvíce věcí vlastními silami.

Za oblastní odbočku Šumperk

Renata Jandrtová

 

 

Blahopřejeme

V lednu bychom rádi popřáli těmto jubilantům:

Paní Kubíčková Vlasta

Pan Kubík David

Paní Vávrová Gabriela

Pan Janů Zbyněk

Pan Diviš Milan

 

Rozloučili jsme:

Paní Divišová Marie

 

 

Ples otevřených srdcí

Hana Mösnerová alias Bobina, která u nás vede relaxační bubnování, Vás srdečně zve na XIII. Ples otevřených srdcí, který pořádá pro handicapované, vozíčkáře i seniory, v pátek 8. února 2019 v Kulturním domě v Bludově. Vstupné činí 80,- Kč a zahrnuje večeři, k tanci a poslechu hraje Petr NEx Krivošej.

Zájemci, prosím, hlaste se do 31. ledna na tel. čísle – 777 212 560.

 

 

 

 

Ohlédnutí za …..

 

 

Turnaj „O šumperský pohár“

 

Showdown neboli aplikovaný stolní tenis patří k oblíbenému a často vyhledávanému sportu osob se zrakovým postižením. I naše šumperská odbočka aktivní členy v této sportovní činnnosti podporuje  a dlouhá léta vytváří zázemí pro trénování a konání přátelských turnajů, které mají už jakousi tradici.

Jeden z těchto turnajů je i turnaj O šumperský pohár, který se odehrává při příležitosti Mezinárodního dne nevidomých. Jeho 17. ročník připadl na sobotu 24. listopadu 2018 a jako vždy probíhal v přátelském duchu.

Za účelem porovnání sil a posílení přátelských vztahů se do Šumperka sjela desítka hráčů, kteří byli následně rozděleni do dvou skupin. Jednotlivá utkání mezi skupinami odstartovala v dopoledních hodinách a souboje pokračovaly do pozdního odpoledne.

I přesto, že se naproti sobě postaví dva kamarádi, jde při hře přátelství stranou. Každý chtěl předvést své, při pravidelném tréninku získané, dovednosti a do hry šli s plným nasazením. Místo na slunci však mohl obsadit pouze jeden – ten nejlepší.

Souboje skupin byly napínavé a do finále z nich postoupili hráči, kteří se ve skupinách umístili na prvních dvou místech. Na turnaji se neztratily ani ženy. Ty své mužské protějšky v základních kolech pěkně potrápily.

O 3. a 4. místo bojovali Antonín Kubáč a Jiří Skála. Výkony obou byly hodně vyrovnané a o konečném výsledku nakonec rozhodla troška hráčského umění a troška štěstí. To se přiklonilo na stranu Jiřího Skály a hned bylo jasné, kdo bude stát na bedně.

O první a druhou příčku hráli David Hájek a Jan Řežucha a divákům poskytli krásnou podívanou. Z dvojice měl více sil David Hájek, který obsadil 1. místo. Ani Jan Řežucha se za svůj mimořádný výkon nemusí stydět.

 

Pořadí: 1) David Hájek

             2) Jan Řežucha

             3) Jiří Skála

             4) Antonín Kubáč

             5) Václav Komůrka

             6) Petra Ďurková

             7) Mikuláš Ďurko

             8) Josef Dokoupil

             9) Marta Burešová

           10) František Vyhnálek


Turnaj „O šumperský pohár“ již několik let podporuje město Šumperk. Díky němu jsme mohli výkony jednotlivých hráčů ocenit hezkou cenou a motivovat je k dalším dobrým výsledkům.

 

 

 

Oslavili jsme Den nevidomých

 

Sál G – klubu Kulturního domu v Šumperku se v pátek 23. listopadu v odpoledních hodinách zaplnil členy naší šumperské odbočky. Probíhalo tu oblastní shromáždění spojené s oslavou Mezinárodního Dne nevidomých. Společně jsme si symbolicky připomněli historickou hodnotu 13. listopadu 1822, kdy zemřel Valentin Haüy , který svůj život zasvětil výchově a učení nevidomých dětí a zasloužil se o změnu pohledu na osoby se zrakovým znevýhodněním v tehdejší době.

Přáli jsme si, abychom se sešli v hojném počtu a strávili spolu krásné odpoledne. A naše přání bylo vyslyšeno. Členové nám udělali velkou radost, když jich dorazila v letošním roce magická stovka.

Poté, co se všichni usadili, jsme oficiálně zahájili tuto velkolepou slavnostní událost. Hned na to navazoval zábavný program, který zahrnoval samé příjemné a vtipné aktivity.

Všichni přítomní dostali prostor pro zhodnocení činnosti odbočky a pracovníků. Čekalo nás milé překvapení, když chválou a díky na naší adresu nešetřili.

Pozitivní nálada prostoupila celý sál. Povídali jsme si o slavných nevidomých, kteří v životě dokázali velké věci, zazpívali jsme si v doprovodu paní Hany Mössnerové alias Bobiny, která zahrála na ukulele a někteří z členů ukázali své schopnosti baviče při hře Vtip za stovku.

Plynule jsme přešli ke slavnostnímu oceňování aktivních členů a dobrovolníků. Vždy nás potěší, že můžeme předat malou pozornost někomu, kdo si to zaslouží.

A tím ještě nekončíme. Pokračovalo se usednutím ke slavnostní večeři. Předsedkyně odbočky, Renata Jandrtová, pronesla přípitek a poděkovala všem za přízeň a podporu, kterou vůči naší odbočce projevují.

Už tak nabytý program doplnil pan Hynek Pálka, ředitel IV. ZŠ v Šumperku, když společně se svým pěvecky nadaným žákem vystoupili a hrou na kytaru a známými trampskými i country písničkami dodali závěrečnému přátelskému posezení tu správnou šťávu.

Slavnostní shromáždění mělo v příštích dnech kladné odezvy z řad členů a za to jsme velice rádi.

Naše velké díky patří všem dobrovolníkům, kteří svou pomocí přispěli k plynulému chodu akce, sponzorům, kteří dodali část občerstvení a také všem ostatním, kteří se jakýmkoli způsobem do akce zapojili.