Změna ve funkci předsedy

Publikováno 31.01.2018 18:55 Odbočka Prostějov


Ve středu na Oblastním shromáždění 22. 11. proběhly volby členů do Oblastní rady odbočky Prostějov, na kterém vyzvala naše předsedkyně Jaruška Krystková přítomné členy k účasti na volbách. 25 našich členů hlasovalo o složení rady v tomto obsazení: Věra Škvařilová, Pavlína Bartošková, Vladislav Zahradník, Alena Spurná a Andrea Demelová.   

V pondělí 4. 12. navrhli členové rady do funkce předsedkyně Pavlínu Bartoškovou na jednání rady.  Všichni členové rady s tímto návrhem souhlasili. Následně došlo i ke zvolení dosavadní místopředsedkyně Věry Škvařilové a i v tomto případě vyjádřili všichni členové rady svůj souhlas.

Bývalé předsedkyni Jarušce Krystkové velmi děkujeme za její obětavý přístup a zvládání povinností souvisejících s vedením odbočky i na mateřské. Přejeme jí všechno nejlepší.